Biblioteca Universității din Pitești

Publicaţii periodice şi seriale

Subiect Tematic: Publicaţii periodice şi seriale
Lucrări: 2101 lucrari in 2278 publicatii in 15 limbi
L'Information Grammaticale : 2015/No. 146 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
L'Information Grammaticale : 2016/No. 148 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
L'Information Grammaticale : 2016/No. 149 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
L'Information Grammaticale : 2015/No. 147 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
L'Information Grammaticale : 2016/No. 150 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
L'Information Grammaticale : 2015/No. 144 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
L'Information Grammaticale : 2015/No. 145 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
L'Information Grammaticale : 2016/No. 151 de: Société pour l'Information Grammaticale (Paris) (Text tipărit)
Limba Română : 2019/Nr. 3 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Limba Română : 2019/Nr. 4 de: Academia Română. Secţia de Filologie şi Literatură (Text tipărit)
Subiecte
Medicină veterinară Lecturi religioase Caracteristici şi proprietăţi ale vinului Desen artistic Calculatoare personale Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Cultură românească Probleme de cibernetică Biologie aplicată în general Protecţia naturii însufleţite Circuite electrice Vehicule terestre Geometrie plană Literatură engleză Franţa Materiale de uz tehnic Biserici apusene Statele balcanice în general Credinţă Carte veche < 1900 Fundaţii (Organizaţii nonguvernamentale) Mecanica ondulatorie Anale Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Asia Fizică aplicată Catalog de fişe tehnice Structura materialelor Teologie şi filosofie Psihosociologie Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Astronomie. Astrofizică. Cercetarea spaţiului. Geodezie Prelucrare mecanică prin aşchiere Istorie generală. Istorie universală Societăţi ştiinţifice Religie. Teologie Fizica plasmei Episcopia Argeşului, Muscelului şi Telermanului Radioreceptoare Organe de maşini Mitropolia Moldovei şi Bucovinei Generalităţi despre ştiinţele pure Vibraţii (Mecanică) Industrii bazate pe materiale maromoleculare Control de calitate Analiză combinatorică. Teoria grafurilor Probabilităţi. Statistică matematică Automobilism Scriitori Aparate auxiliare pentru transmisii video. Antene de transmisie. Sateliţi de transmisie Matematici generale Matematică, ştiinţe naturale Columbia Fisc financiar Psihologie comparată Macromolecule Cibernetică Dacia romană Teoria şi filosofia artei Botanică generală. Botanică analitică Probabilităţi Prelucrare mecanică şi aşchiere Biserica Ortodoxă Răsăriteană Reducerea consumurilor de materiale Artă cinematografică Biologie moleculară Publicaţii seriale Tehnologie mecanică în general Textile Tehnologii de prelucrare la rece Încercarea materialelor Democraţie socialistă Eseuri Electricitate Putere electrică Coexistenţă paşnică Instalaţii miniere Interviuri Culegere de probleme Prelucrare mecanică Ştiinţa mediului înconjurător. Poluarea mediului. Protecţia mediului Jocuri cu mingi înalte jucate cu mingi mari Geometrie descriptivă Cercetarea şi investigarea structurii materialelor. Metalografie. Studierea corespunzătoare a materialelor nemetalice Regulamente şcolare. Reguli de comportare. Obligaţiile şi drepturile elevilor Analiză chimică Publicaţii periodice şi seriale Geografia mondială Religie Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Fibre optice Algebră liniară Activitatea organizaţiilor internaţionale şi interguvernamentale Volei Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Pisces. Peşti. Ichtiologie Construcţii civile în general Maşini şi utilaje diverse Învăţământ gimnazial Chirurgie Poezie populară Electronică aplicată Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Electronică Practică Foraj Economie. Indicatori Economici Piaţa, concurenţa şi preţul Gestiune financiară Microbiologie Anul 1939 Control metrologic Aspecte tehnice în explotarea vehiculului: mod de lucru, inclusiv performanţe Teoria sistemelor, cibernetica în economie, teoria controlului. Cibernetica economică Fizica metalelor Probleme de mecanică teoretică Procese tehnologice URSS Comerţ exterior. Comerţ internaţional Sisteme de control Biochimie. Biologie moleculară Viaţă socială Cărţi vechi mai puţin valoroase Maşini şi instalaţii: ansamble, părţi principale, unităţi auxiliare Partide socialiste Actualitate Economică Învăţământ românesc Chimie fizică Studii de limbă şi stil Vechii catolici Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Filosofia istoriei Energie pneumatică Teoria numerelor. Aritmetică Geografie Culturi antice Rubrici de ştiri speciale. Ex: Gospodărie. Grădinărit. Pagina pentru femei. Rubrica pentru copii. Jocuri, rebusuri Automatizare Constucţii civile Coroziunea materialelor Turbină America de Nord şi Centrală Învăţământ Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Critică literară Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Cataloage ale bibliotecilor publice, ale bibliotecilor naţionale, provinciale, municipale, ale bibliotecilor instituţiilor publice, asociaţiilor, corporaţiilor, universităţilor Economie regională. Economie teritorială Automobile Geologie Generalităţi Patologie Ştiinţa informării Circuite electronice Economie naţională Ştiinţe sociale Ştiinţe aplicate Literatură catalană Sporturi de luptă şi autoapărare orientale (asiatice). Arte marţiale Estetică. Filosofie Procesare semnal Circuite integrate analogice Fizică Fizică nucleară Uzine, instalaţii, echipament şi tehnologie corespunzătoare Ortografie Agregate şi linii automate Cercetări ştiinţificeCercetări Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Comerţ interior Mitropolia Ardealului Sibiu Control şi inspecţii ale calităţii Literatură universală Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Dialectologie. Lingvistică geografică. Lingvistică regională Limba română literară Studii teologice Ungaria Algebră Carte 1901-1930 Cinematică Biserica Ortodoxă Română Vehicule rutiere Planificare economică Gramatica limbii române Gramatică Juridică Energetică şi service Studii lingvistice Orientalistică Tipuri de antrenament Arhitectură Proiectare Robotică Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Prelucrarea metalelor Vertebrata. Vertebrate în general Lucru mecanic. Greutate. Masă. Frecare. Rezistenţă pasivă Lucrări de amator. Pasiuni tehnice. Bricolaj, hobby, amatorism Comentarii literare Studii culturale Comunicări ştiinţifice Microtehnologie Periodic vechi românesc Geologie şi ştiinţe înrudite Anglia Control tehnic Protecţia mediului Tehnologia informaţiei Metalurgie feroasă Sisteme electronice Istorie religioasă Securitate civilă Creştinism Acţionări şi transmisii flexibile Viaţă publică. Viaţă în societate. Viaţa oamenilor. Trai cotidian. Viaţă la curte/mondenă. Viaţa străzii Istorie contemporană Tehnici de comunicare Arhiepiscopia Ortodoxă Română de Alba-Iulia şi Sibiu Statistică. Demografie. Sociologie Topologie diferenţială Dozarea efortului Dobândirea limbii. Lingvistică evolutivă Administraţie Fiscală Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Arhitectură religioasă Sociologie pedagogică Economie socială de piaţă Dezvoltare socio-economică Lupta de clasă. Forme ale luptei de clasă Arhitectură de sisteme Vibraţii Ştiinţe socio-umane Critică de artă Sport Filosofia culturii Mecanică fină Arhiepiscopia Craiovei Centrale nucleare electrice Limbi romanice Ştiinţe umane Tehnologia prelucrării metalelor Pedagogie Lingvistică Studiu materialelor Arhitectură de sistem Filosofia culturii. Sisteme culturale Societate comercială USA Botanică sistematică Teorie şi practică Politică internaţională Scriere Conducere şi organizare Creşterea animalelorAgricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Roboţi industriali Buletin Transilvania Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Muzeografie Limba spaniolă Desen tehnic Paleontologie Tehnică cibernetică şi automatizată UNESCO Vehicule rutiere şi de teren Design Zoologie geografică. Zoogeografie. Faună. Distribuţia geografică a faunei Circuite imprimate Onomastică Finanţe Politologie Fiziologia plantelor Teologie dogmatică Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Încercarea materialelor. Materiale comerciale şi cunoaşterea mărfurilor. Centrale energetice. Economie energetică Cosmetică. Parfumerie. Uleiuri eterice Algebră superioară Conversaţii Astronomie nautică şi aeronautică. Navigaţie Articole Radiocomunicaţii Dinamică Sociologia comunicării Situaţie economică Caracteristici şi performanţe funcţionale. Modul de utilizare a vehiculelor Educaţie în şcoală Statele Unite ale Americii Ştiinţe chimice Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Automobilism. Motociclism Economia mondială Informare-documentare Religie-Biserica Creştină Sociologia familiei Echipament electric pentru autovehicule Vibraţii sinusoidale Drept penal Standard Sculă Control financiar Educaţie şi viaţă publică Mecatronică Organizarea învăţământului superior Chimie analitică Electronică industrială Astronomie Procesare materiale Muzeul Goleşti Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Sociografie Construcţia vehiculelor: principii, caracteristici Academia cehă Fizică a moleculelor singulare Maşini şi utilaje pentru turnătorie Publicaţii seriale. Periodice Sculptură Maşini agricole. Echipament şi utilaje agricole Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru produse finite şi asamblate Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Sisteme şi instalaţii auxiliare, pe vehicul Revistă Statistică socială Management organizaţional Estetica, filosofia, teoria muzicii Inginerie industrială Botanică Polonia Estetică literară Documentare. Cărţi. Scrieri Analiză economică Proprietăţi mecanice Biologie Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Tradiţii Industria minieră Publicaţiile Academiei Române Ştiinţe istorice Tabele Religii necreştine Cercetare statistică Analiză literară Reţeaua Internet Chimie Documentaţie tehnică Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici. Geografie teoretică Antrenament sportiv Ştiinţă şi tehnică Uleiuri şi grăsimi industriale. Ceruri. Adezivi. Răşini Stategii şi obiective Geologie economică. Zăcăminte minerale Circuite integrate liniare Divertisment. Recreere. Jocuri. Sport Rolul chimiei la creşterea calităţii Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Ştiinţe ale naturii Socialism Fizica solidului Ştiinţă Perioade şi etape din istoria muzicii. Şcoli, stiluri şi influenţe muzicale Lucrări de construcţii (de case în principal). Materiale de construcţie. Tehnologii şi procedee în construcţii Coroziune sub acţiuni mecanice suplimentare Logic circuits Asociaţii profesionale Transport în general. Servicii poştale. Organizarea şi controlul circulaţiei Arhiepiscopia Timişoarei Proprietăţi fizice Inteligenţă artificială Reviste electronice Coroziune chimică. Acţiuni ale diferiţilor agenţi corodanţi Morală Carte 1931-1960 Ecologie generală. Biocenologie. Hidrobiologie. Biogeografie Radiotehnică Filologie romanică Fiabilitate Limba engleză Sociologia culturii Calitatea produselor Obiceiuri ale animalelor. Comportamentul animalelor. Ecologie. Etologie. Animale şi mediu. Bionomie Micologie Electrotehnică Cataloage de creştere. Liste de achiziţii Mijloace statistice. Pondere. Proporţie Rată Taxe. Impozite. Percepere de taxe Artişti interpreţi în film. Actori, interpreţi Drept civil Gestiune economică Biologie celulară şi subcelulară. Citologie Ingineria traficului Energie hidraulică. Energia apei. Maşini hidraulice Topologie Electromecanică Industria materialelor plastice Perioada modernă Aniversări Clasificarea cărţilor Standarde. Norme Zoologie generală Ştiinţă şi cunoaştere în general Economie politică Fiziologie Sec. 20 Fizică matematică Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Matematică Natura. Studiul şi conservarea naturii. Protecţia naturii şi a vieţii sălbatice Metode bazate pe calculator orientate spre aplicaţii practice Tehnici de măsurare Anul 1936 Vertebrate în general Proceduri de conducere Creşterea animalelor Metodologie Limba şi literatura română Electromagnetism Geometrie Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Europa Sisteme, metode şi echipament de reglare Reducerea energiei Ştanţe şi instrumente Piaţa muncii Politică internă Maşini Viaţa ştiinţifică a Universitaţii Fizică cuantică Psihologie experimentală Drept. Jurisprudenţă Proprietăţi fizice şi dinamice ale solidului Invenţii şi descoperiri. Tehnica invenţiei. Activitatea de pregătire a brevetării şi realizarea invenţiilor Prelucrare plastică Chimie-Biologie Agricultură Igiena aerului, a apei, a solului. Poluarea şi controlul ei Maşini şi utilaje specializate Educaţie. Învăţământ Motoare Automobile Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Teorie literară Matematică în general Teoria numerelor Drept în general Prelucrare la cald Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Biochimie Informare documentară Transport Fiziologie. Fiziologie umană şi comparată Defecte ale materialelor Reţele de calculatoare Istorie universală Hidrobiologie Astronomie. Geodezie Dobrogea Metrologie Plante aromate. Condimente. Plante oleaginoase. Plante colorate. Plante tanante. Plante medicinale Magnetism Scule, maşini Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Logică Vin. Producerea vinului, vinificaţie, industria vinului. Enologie, ştiinţa vinurilor Ştiinţa materialelor Sudură. Construcţii sudate Metode de prelucrare în paralel Politică economică Probleme sociale Transport auto. Circulaţie cu autovehiculele Învăţământ superior. Universităţi Istoria religiilor Cibernetică economică Învăţământ superior Inginerie Creştinism. Religie creştină Termotehnică Partide şi mişcări politice Cercetare ştiinţifică Cibernetică matematică Crişana Tehnologii neconvecţionale şi de prelucrare la cald Cercetări ştiinţifice Literatură clasică Istorie politică Mecanică tehnică Cazane Periodic 1901-1930 Marketing Ştiinţe medicale. Medicină Analiză matematică Chimie şi materiale Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Cuba Ştiinţe economice Muzeologie Tehnologia construcţiilor de maşini Fiscalitate Partide comuniste Utilaje, construcţie China Critică literară. Studii literare Finanţe publice, finanţele statului Bibliografiile lucrărilor cu caracteristici speciale Limba română veche Management Documente tehnice şi normative. Tabele. Liste etc. Oltenia Geometrie diferenţială Aparate electronice de măsură si control Ştanţare şi matriţare la rece Istoriografie Construcţia de maşini în general Metrologie. Greutăţi în general Buletin Ştiinţific Asistenţă şi protecţie socială Partidul Comunist Român Politică socială Tehnica vehiculelor pe şine. Locomotive şi vagoane. Material rulant şi de tracţiune. Depouri şi triaje de cale ferată. Instalaţii şi servicii auxiliare Funcţii Chimie organică Fizică tehnică Industrii, meserii şi îndeletniciri pentru diverse materiale Principii şi proprietăţi constructive (Ale mijlocului de transport în întregime sau pentru părţi ale acestuia) Geologie şi geofizică aplicată. Cercetări şi prospecţiuni geologice. Interpretarea rezultatelor Jocuri cu mingi jucate cu piciorul şi mâna Psihologie Alimetări cu apă Digital integrated circuits Minerit Construcţii navale Materiale comerciale. Produse mărfuri. Merceologie Gimnastică Sportivă Automatică Caraş-Severin, Judeţul Fizică teoretică Legi Dialecte regionale Ştiinţe istorice şi arheologice Industria textilă Democraţie parlamentară Controlul coroziunii Grijă pastorală. Preotul ca pastor. Vizite pastorale. Relaţia dintre preot şi enoriaşi. Vindecarea sufletelor Industrie Utilaje industriale Psihologia maselor Lucrări hidrotehnice în general Petrol Manual pentru liceu Chimie in genaral Cunoaştere şi credinţă Ediţie rară cu ilustraţii Transport feroviar Bibliografie Matematică calculatorie Creştinismul şi filozofia antică Speologie. Peşteri. Ape subterane Sec. 15 Inginerie chimică Teologie polemică. Apologetică specială. Dovezi ale creştinismului. Apărarea credinţei Transmiterea sunetului (radio, televiziune, film). Electroacustică Religie şi civilizaţie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Construcţii civile Umanism Folclor poetic Metalurgie Universal ca loc Hidrobiologie. Biocenoze şi ecosisteme acvatice. Lanţuri nutritive Tehnologie chimică Încercarea materialelor. Defecte ale materialelor. Protecţia materialelor Biserica Ortodoxă Învăţământ liceal Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Universitatea din Otawa Lucrări agricole Farmacologie Schemă cinematica Cultura plantelor de câmp Artă. Recreere. Divertisment. Sport Polimeri. Cauciuc sintetic Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artişti creatori de film. Regizori Arc electric Prognoze economică Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Optimizare Ungere Creştinism timpuriu Motoare termice Mecanica fluidelor în general. Mecanica lichidelor (hidromecanică) Teoria operatorilor Limbi moderne Dioceză. Arhiepiscopie. Episcopie. Mitropolie. Colegiu. Patriarhat. Exarhat. Primat Colecţii sau serii. Serii comerciale. Biblioteci de editor (opere care apar în fascicule) Episcopia Buzăului Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Ştiri Procesare de imagini Televizoare, magnetofoane, picupuri Insecta (Hexapoda). Insecte. Entomologie Mecanica lichidelor Etica sportului. Fair play Mecanisme Management în sport Limba albaneză Psihologie experimentală. Cercetare psihologică Monden Transport maritim Istorie literară Engleză pentru profesori Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Sisteme distribuite Servicii poştale Proiectarea automobilelor Chimie practică de laborator. Chimie de preparare şi experimentală Botanică geografică Organe de maşini în general Cinema. Film Limbi străine Literatură comparată Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Chimie cuantică Belgia Roboţi Filozofie Electrotehnică şi electronică Analiză numerică Maşini de calcul Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Viticultură. Viţă de vie. Vii Indicatori statistici Politică internă. Politică externă Politici educaţionale. Planificarea sistemului educaţional Deformare în general. Deformare plană. Deformare tridimensională. Deformabilitate Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Protecţie civilă Materiale de construcţie. Părţi ale construcţiei Dinamică. Cinematică Conducere şi organizare în economie Arheologie, Istorie Antică şi Medie Germania Istoria Americii Psihologia personalităţii Electronică şi electrotehnică Organizarea sportului în general Biologie Teoretică Materiale documentare pentru instruire. Materiale ajutătoare pentru profesori. Materiale didactice Vâlcea, Judeţul Norme calitative Biblioteci ale autorităţilor de stat. Biblioteci de stat, naţionale, guvernamentale (sprijinite din fondurile puterii de stat). Biblioteci ale departamentelor de stat, ministerelor Gramatică contrastivă Mecanică teoretică în general Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Almanahuri. Calendare (de toate tipurile) Biofizică Motoare pentru automobile Monumente istorice Istoria Orientului Motoare cu ardere internă Sisteme electrice Economie de piaţă Transport fluvial Istoria Balcanilor Frecarea şi uzura Catalog Anul 1935 Cronică Chimie macromoleculară Literatură religioasă în general Electronică de Putere Electrodinamică Semnale digitale Acustică Istoria Daciei Bibliografii Transportul energiei electrice. Linii de distribuţia energiei şi de telecomunicaţii. Conductori. Materile izolante. Accesoriile liniilor. Proiectarea şi construcţia liniilor Literatură periodică Aniversări culturale Sec. 17 Dispozitive electronice Elastomer Antrenori Nevertebrate în general Igienă în general. Sănătate şi igienă personală Inginerie. Tehnică în general Metodologia sportului. Performanţă sportivă. Solicitări Tribologie Structură celulară şi subcelulară Literatură Limbă străină. Limbă dobândită. A doua limbă. Vorbitori ne-nativi Biserica Romano-Catolică (Biserica apuseană) Fizică atomică Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Teorii ştiinţifice. Ipoteze, sisteme ştiinţifice Biomecanică Poezie Entomologie Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Disciplină şcolară. Ordine în şcoală Religie şi ştiinţă Hidrotehnică Calendar Monumente de artă Conducerea autovehiculelor Factori care influenţează performanţa Instalaţii pentru tratament termic Microbiologie. Bacteriologie Învăţământ special Geografia Imagini procesate Muzeul Nicolae Bălcescu Numele după felul obiectului pe care îl denota. Onomastică. Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor Măsurări electrice (metode şi aparate) Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Deformare plastică Anuar IBM (Calculatoare) Mecanică cuantică Jocuri sportive Literatură franceză din Belgia Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Tehnologii clasice Lucrări ştiinţifice Artă Lingvistică generală Diverse. Varia Religie şi ştiinţă. Teologie şi filozofie. Pictură Maşini industriale Mecanica fluidelor Literatură periodică. Scrieri publicate în periodice Ordine şi comunităţi religioase. Ordine călugăreşti. Viaţa monastică. Inclusiv: Călugări. Călugăriţe. Monahism. Schit. Mănăstiri. Abaţii Activităţile organizaţiilor Economie globală Documentaţie Energie electrică Fizica corpului solid Psihologie aplicată în general Fizicieni Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Vibraţia corpurilor. Excitarea vibraţiilor. Formaţii de vibraţii cu masă şi elasticitate distribuită Etnografie Industria petrolieră Conducerea Bisericii. Organizare ecleziastică Industria lemnului Literatură franceză Biologie. Ştiinţe biologice în general Sănătate şi igienă publică. Prevenirea accidentelor Proză Catalog de bibliotecă Proză românească Organizarea şi pregătirea populaţiei civile. Apărare civilă. Măsuri preventive împotriva raidurilor aeriene (ARP) Anul 1937 Geografie. Explorarea pământului Biometrie Ştiinţe biologice Index alfabetic Tratamente termice Folcloristică Probleme generale ale ştiinţelor aplicate Maşini şi utilaje Economie Biserica Creştină Exerciţii şi jocuri fizice Topologie algebrică Energetică Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Lubrifianţi Literatură greacă clasică Defecte ale materilelor şi determinarea lor. Imperfecţiuni, greşeli, fisuri. Influenţe chimice şi fizicochimice. Coroziune. Eroziune Istoria Banatului Cauciuc Chimie. Cristalografie. Mineralogie Radiodifuziune Turism Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Industria cauciucului Lingvistică catalană Geometrie. Trigonometrie Oratorie. Discursuri. Predici. Prelegeri. Cuvinte de deschidere. Toastări Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Deformaţie sub sarcină Studiul materialelor Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Echipament electric Psihologie aplicată Pielărie Montaj Construcţii industriale Limba franceză Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizare şi conducere comercială şi industrială Cercetări şi calcul economic Proiectare asistată de calculator Metafizică Etica şi estetica sportului Combaterea bolilor şi dăunătorilor Programe de calculatoare. Software Economia României Organe de asamblare Anul 1940 Generaţii de calculatoare Zootehnie. Creşterea şi înmulţirea animalelor. Creşterea vitelor, a şeptelului. Înmulţirea animalelor domestice Peşteri. Grote Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Episcopia Rîmnicului şi Argeşului Tehnica programării (software engineering) Sisteme şi caractere de scriere Electronică. Dispozitive electronice Publicaţii ale muzeelor Tehnologii Drept administrativ Industrie minieră Mecanica solidelor Statistică aplicată Sec. 19 Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Ecuaţii diferenţiale Ştiinţe şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Religia evreilor (israelită). Iudaism Cultură şi civilizaţie Călugărie Economia pieţei Alte metode şi forme de antrenament. Antrenament de performanţă. Antrenament mental. Antrenament autogen Exploatarea zăcămintelor de ţiţei (hidrocarburi lichide). Extracţia ţiţeiului, a petrolului Ingineria materialelor Migraţie Plante medicinale Silvicultură Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Circuite integrate Centrale energetice Antrenament şi Forţă Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Economie în general Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Fibre sintetice Lucrări Catolicism Istorie antică Metale neferoase în general Periodice (în sensul strict). Reviste, jurnale, magazine etc. Etnologie Tehnică Inginerie electrică Mitropolia Ungrovlahiei Matematică şi ştiinţe naturale Metodică şi educaţie fizică Organisme şi mediul înconjurător Tehnologie Biserica Catolică Obiectivele activităţii sportive îformarea şi dezvoltarea personalităţii Comentarii Activităţi sportive Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Statistică matematică Istoria filosofiei Modelare. Simulare Arhitectură religioasă. Clădiri sacre şi funerare Circuite logice Biserici şi secte creştine Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Viaţă publică. Viaţă în societate. Trai cotidian Muzică Vocabular Aparate electrice Teoria operaţiilor Arheologie Bibliografii pe subiect Cercetare ştiinţifică. Metode de cercetare Zoologie Aparate şi instrumente optice Control de calitate. Controlul fabricaţiei, a sculelor, a materialelor, a produselor etc. Teologie practică Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură Inginerie managerială Sociologia educaţiei Generalităţi despre ştiinţele exacte Fonetică Ştiinţe fizice Ziaristică. Presă Materiale Mecanica gazelor Aparate de măsură şi fabricarea lor Experimentare Sisteme de gestiune a bazelor de date Limba română Biserici Kinetoterapie Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Construcţia de maşini Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Filosofie Frigotehnie Biserica şi autorităţile civile. Biserica şi statul. Libertatea religiei. Intoleranţă. Religia de stat (religia oficială). Biserica de stat. Patronajul statului. Opresiune. Unirea bisericii cu statul Mitropolia Olteniei Mecanică aplicată Construcţii navale. Baze navale. Nave de război şi alte vase Zoologie sistematică Matematică aplicată Muzee Biserica Creştină. Organizare şi ritual Centrale şi staţii electrice Psihologie socială Viaţă religioasă Ştiinţe Filologice Producţie Structura calculatoarelor Combustibil Tehnologii curate Periodic 1931-1960 Arhitectură militară Genetică generală Soluţii tehnice Reţete culinare Control calitate Îmbunătăţiri funciare Calculatoare. Feluri de calculatoare Matematici superioare Sudură Ginecologie. Obstetrică Inginerie mecanică Publicaţii literare Deformare plastică. Deformare vâscoasă. Proprietăţile solidelor neprelucrabile la rece . Curgere Algebră şi analiză matematică Utilaje Episcopia Râmnicului Moldova Farmacologie. Terapeutică. Toxicologie Industrie aplicată Fizica atomului Îmbunătăţirea soiurilor de plante Organizarea telecomunicaţiilor. Telegrafie. Telefonie. Radio. Televiziune. Telecomandă Tehnica frigului Procese şi produse ale industriilor petrolului şi înrudite Computere Psihologie Eumycetes. Ciuperci veritabile. Mucegaiuri. Micologie Arhitecturi avansate ale calculatoarelor. Structuri care nu corespund modelului stabilit de Von Neumann Marxism-Leninism Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Informaţii Gramaticale Academii Materiale pentru reducerea frecării. Materiale antifricţiune Metodologia sportului. Antrenament Metale Biserici ne-romano-catolice. Protestantism Chimie industrială Dialectologie Tehnologia metalelor Publicaţii scoase de muzeu Revista Ramuri Producţia de film Sporturi de luptă. Sporturi de apărare. Atletică grea. Sporturi de forţă Geografie. Biografie. Istorie Reportaje Inginerie tehnologică Aeronautică Metode de predare şi instruire Prelucrare la rece Sportivi Publicaţii universitare Lingvistică comparată Construcţia calculatoarelor. Hardware Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" Cercetare în muzee Metodologia sportului. Antrenament sportiv. Performanţă sportivă. Solicitare Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Legislaţie economică Timp liber şi recrere în familie, acasă, în cadrul căminului. Interese şi activităţi culturale. Hobbyyuri. Pasiuni şi distracţii Supravegherea, întreţinerea şi protecţia maşinilor Mecanică teoretică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Matematică-Informatică Lingvistică evolutivă Ştiinţe juridice Biosfera (ca mediu înconjurător) Analiză tehnico-economică Anatomie. Anatomie umană şi comparată Controlul calităţii Sisteme paralele Ortodoxie Istoria Albaniei Educaţie sanitară Piscicultură Statistica drept ştiinţă. Teoria statisticii Contabilitate Critică literară. Recenzie. Istorie literară Biserici creştine Geometrie algebrică Critică (gen literar). Critică literară. Recenzie. Istorie literară Sisteme fără operatori umani. Automate. Roboţi. Inteligenţă artificială Filologie Industria automobilelor Geografie generală. Ştiinţa factorilor geografici Filosofia ştiinţei Economie internaţională în general. Relaţii economice internaţionale. Economie globală Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Maşini unelte Filosofie. Psihologie Politică externă Limbi străine aplicate Muzeul Judeţean Bacău Fizică-Chimie Ihtiologie Organizare şi conducere industrială Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electronice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnelizării Dispozitive de ghidare, focalizare şi corectarea fascicolelor Învăţământ universitar Lubrifiere Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Literatură română şi universală Centre naţionale de documentare Microorganisme, plante şi animale ca formă de viaţă Tehnica mijloacelor de transport Management industrial Limbă. Lingvistică. Literatură Banat Sec. 18 Gimnastică. Cultură fizică Politică culturală Transport aerian Educaţie fizică Geologie generală. Meteorologie. Climatologie. Geologie istorică. Stratigrafie. Paleografie Tehnica transportului aerian şi spaţial. Aeronautică şi aeronave. Rachete şi proiectile reactive. Aeronautică şi nave spaţiale Bibliografie. Cataloage Controlul economiei. Conducerea economiei Lexicologie Construcţii hidrotehnice Cercetări operaţionale Documente Descrierea invenţiei Capacitate de efort fizic Construcţia automobilelor Arte grafice Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Produse cosmetice şi de toaletă Autoturism Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Relaţii culturale Privatizare Psihanaliză Biblioteconomie Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Statistică financiară Asamblări automate Drept constituţional Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Romantism Istorie Literatură populară Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Feminism. Femeile şi societatea Lingvistică şi limbi Teologie ascetică şi mistică. Cult personal. Pietate Episcopia Dunării de Jos Exploatarea sondelor Studii şi metode matematice Arte plastice Tehnologie mecanică Dispozitive Gaze naturale Echipamente tehnologice Magazin (Publicaţie) Informatică Hidrodinamică Anul 1944 Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Modă Transport intern Episcopia Alexandriei şi Teleormanului Producerea şi conservarea alimentelor solide Prezentări istorice în sens strict Optimizarea tehnologiei Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Control automat Depozitare Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Chimică Antrenament Cultură Îmbinare sudată Date memoriale Literatură latină clasică Teoria semnalelor Algebră. Matrice. Ecuaţii Structura fizică a materiei Teatru Studii de istorie Întreţinere, manipulare, servicii şi reparaţii la mijloacele de transport Ştiinţe naturale Matematică calculatorie. Analiză numerică Maşini hidraulice Istoria României Dialectică. Euristică Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Logica Fuzzy (Matematică) Manipulatoare. Roboţi industriali Software Canada Tehnologii în construcţia de maşini Proprietăţi ale materialelor care afectează deformabilitatea Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Algebră generală Calculatoare Solicitare. Capacitate fizică Feminism Zootehnie Activitate fizică Monumente arheologice Operaţii de conducere, navigare, pilotare în general. Curse de probă, de încercare. Antrenament Eficienţa învăţământului Fotbal Literatură portugheză Deficienţe audio-vizuale Algebră liniară şi multilineară Antologie de texte Statistică Convorbiri literare (revista) Computer software-quality control Academia Republicii Socialiste România Geofizică Drept Materiale compozite Invenţii Literatură spaniolă Conducere şi administrare în exploatare. Organizare comercială Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Stomatologie. Cavitate bucală. Gură. Boli ale gurii şi dinţilor Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Utilaj minier Filosofie religioasă Excavare mecanică. Excavare hidraulică. Maşini de tăiat şi încărcat. Maşini de lucru în abataj Psihologia dezvoltării Învăţământ tehnic Chimie anorganică Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Probleme şi politici sociale Centre de documentare ale firmelor, instituţiilor, fabricilor, autorităţilor publice Electrotehnică şi automatizări Autovehicule rutiere Produse chimice Economie casnică Telecomunicaţii Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Industria pielăriei Tehnologii neconvenţionale Politică Literatură albaneză Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice Verificatoare Electronic digital computers-circuits Periodic Statistică aplicată în domeniul economic şi social Statistică economică Argeş, Judeţul Bibliografie auto Folclor propriu-zis Muncă. Organizarea muncii Rezistenţa materialelor Poezie. Poeme. Versuri Ştiinţe tehnice Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Lingvistică matematică Microbiologie aplicată Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Teologie Literatură română Istoria Dobrogei Fotografie şi activităţi similare. Artă fotografică Limba germană Limba rusă Teste cu Automobile Energie hidraulică Bibliologie Europa de Sud-Est Ziare în limbi străine Documentare Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Jurisprudenţă Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Psihanalitică Calcul diferenţial Tehnică militară Demografie. Studiul populaţiei Ştiinţe matematice Documente pentru instruire, învăţare şi studiu Economie generală Biserica Creştină în general. Istoria generală a Bisericii Teorie şi elasticitate Studii literare Geometrie diferenţială. Metode algebrice şi analitice în geometrie Educaţie religioasă Teorie literară. Activitate şi tehnică literară. Scrieri. Editări Sisteme de scriere pentru nevăzători. Braille Biblioteci universitare Antichitate Principii de bază ale fizicii Profesii în domeniul filmului (creaţie si interpretare) Matematică aplicată în tehnică Publicitate. Informare. Relaţii cu publicul Optimizare (Tehnică) Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Instrumente de măsurare Performanţă sportivă Religie şi ştiinţă. Teologie şi filosofie. Cunoaştere şi credinţă. Raţiune şi revelaţie. Conflictul dintre biserică şi ştiinţă Sec. 18-19 Statică Jocuri cu mingea Materiale metalice Educaţie Istorie naturală Optimizare (Modele matematice) Genul poetic. Poezii. Poeme. Versuri Biologie generală şi teoretică Medicină socială Învăţământ de cultură generală Horticultură Tehnică în general Mecanică auto Material plastic Sociologie Producerea medicamentelor (drogurilor, leacurilor, doctoriilor, remediilor). Preparare şi purificare Sisteme flexibile de prelucrare Electrotehnică. Tehnologie mecanică Autovehicule România Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Electronică pentru autovehicule Economie de piaţă contemporană Scriitori români Istorie veche Teologie pastorală Istorie românească Maşini termice Civilizaţie. Cultură. Progres Ecologie generală
Vă rugăm să schimbaţi parola