Biblioteca Universității din Pitești

Electronică

Subiect Tematic: Electronică
Lucrări: 510 lucrari in 540 publicatii in 5 limbi
IEEE Transactions on Power Electronics : A Publication of the IEEE Power Electronics Society : Number 11 de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway) (Text tipărit)
Electronică analogică : Teorie şi aplicaţii de: Răducu, Marian (Text tipărit)
IEEE Transactions on Power Electronics : A Publication of the IEEE Power Electronics Society : Number 10 de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway) (Text tipărit)
Elektronika : Ekspress-Informatsiya de: Akademiya Nauk Sssr (Text tipărit)
Electronica AZI de: (Text tipărit)
Introducere în bionică de: Gheorghe, Victor; Popescu, Aurel, inginer biolog (Text tipărit)
IEEE Transactions on Power Electronics : A Publication of the IEEE Power Electronics Society : Number 9 de: Institute of Electrical and Electronics Engineers (Piscataway) (Text tipărit)
Subiecte
Algoritmi Staţii de transformare Sisteme de control Sisteme de antene Teleconducere Dispozitive şi circuite electronice de putere Filtre de culori Chimie Instrumente şi echipament medical Cuplare inductivă Bionică Apă potabilă Dicţionar tehnic Management Modelare numerică Aparate electronice de măsură si control Automatică Dicţionar multilingvistic Sisteme de telecomunicaţii Dispozitive electrice Drăgănescu, Mihai Electronică. Dispozitive electronice Calitatea apei Materiale electrice Inginerie. Tehnică Tănăsescu, Tudor Metode de predare şi instruire Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Software Electronics Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Optoelectronică Instrumente de măsurare Implementări în LabVIEW Transmiterea semnalelor electrice prin lumină vizibilă Regimuri staţionare Industrial Robots Cuplare prin rezonanță WPT Ecran cu diode emiţătoare Ecran cu cristale Regimuri dinamice Plăci de dezvoltare cu FPGA Reţeaua Internet Încălzire electrică Aniversări Recepţia TV Informare documentară Îndrumar de laborator Tehnologie chimică Prelucrarea numerică a semnalelor Electrotehnică şi electronică Oscilatoare Conductori. Materiale izolante Echipament electric Invertoare Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Structura fizică a materiei Câmp electromagnetic Transport rutier Camere pentru recunoaşterea culorilor Cibernetică Tuburi electronice. Fotocelule Electricitate Publicaţii periodice şi seriale Fibre optice Circuite liniare Teorie Analiza imaginilor medicale Sisteme electronice Rezonanţă electronică de spin Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Circuite integrate liniare Prelucrare electronică de date Surse alternative Reţele de calculatoare Aprindere prin comprimare Caracteristici de radiaţie Digital integrated circuits Dedicaţie şi autograf Informatică industrială Amplificatoare Enciclopedie Electronică şi electrotehnică Medicină Electronică de Putere Coduri bidimensionale Programe de calculatoare. Software Computere Inginerie tehnologică Lucrări ştiinţifice universitare Informatică Computer software-quality control Procese nestaţionare Management şi Ingineria Managerială Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Sisteme lianiare de antene Analiză Sisteme expert România Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Camere stereo E-learning Comunicaţii Circuite pasive Logic circuits Funcţii B-spline Cercetare operaţională Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Defecte ale tehnicii de injectare Tehnica programării (software engineering) Construcţia de maşini Limbaje descriptive de maşină (HDL) Construcţia calculatoarelor. Hardware Electronică Standarde de comunicaţii Microunde Teză de doctorat Circuite electrice Multiplicatoare de frecvenţă Fizica plasmei Electronică aplicată Electronică Practică Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Procesare semnal Fizică Tuburi electronice Teoria semnalizării Modelarea proceselor de control Mecatronică Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Educaţie. Învăţământ Transport Inginerie Tehnologii de antenă și tablouri faze pentru WPT prin unde radio Analiză numerică Interacțiunile biologice ale câmpurilor și valurilor electromagnetice. Semnale digitale Aplicații de cuplare WPT pentru încărcarea vehiculelor electrice Biologie. Ştiinţe biologice în general Curs universitar Mişcare mecanică Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Dispozitive semiconductoare Coduri Data Matrix Invertor/redresor pentru sisteme WPT prin unde radio Cuplaje wireless Prelucrare date Dezvoltarea algoritmilor de calcul Teledifuziune Medicină clinică Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Plăci dedicate Raspberry Logica Fuzzy (Matematică) Electrotehnică şi automatizări Telecomunicaţii Electronic digital computers-circuits Maşini sincrone Probleme Manual universitar Interpolare generalizată Aplicaţii Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Procesoare MATLAB Detectoare fotoconductive Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice DSP programabile Evaluarea fiabilităţii Circuite imprimate Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Inginerie informatică Întreţinere Biologie Limba engleză Protocoale de comunicaţii Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Tehnologia construcţiilor de maşini Prelucrare automată a datelor Ultrasonografie abdominală Infoamatică Estimarea direcţiilor de sosire Motoare cu ardere internă Dispozitive electronice Tehnici de formarea fascicolului Circuite integrate Modelare. Simulare Sisteme de gestiune a bazelor de date Structura calculatoarelor Metode de diagnoză Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Radiofrecvenţă Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Calculatoare Analiză semnal digital Sisteme în timp real Antene Poziţia braţului robotic Mecanică Sisteme cu microprocesor Calculul poziţiei braţului robotic Circuite integrate (CMOS) subalimentate Erori tranzitorii Circuite electronice Circuite integrate analogice Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Filosofie românească Radiotehnică Mediul înconjurător Matematică Robot industrial SCORBOT-ER III Electromagnetism Electrodinamică Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Energetică Limbaje descriptive Aparate şi instrumente optice Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Reţele electrice de distribuţie Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Biblioteconomie Tranzistoare Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Automatizare Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Fizică nucleară Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Unde radio Roboţi industriali Telefonie Publicaţii seriale. Periodice Inteligenţă artificială Electrotehnică Aplicațiile WPT la distanță Semnale Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Metalurgie Optică electronică Metode cu impulsuri Material electroizolant Acustică Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general Dozimetrie Inginerie electrică Tehnologie Circuite logice Aparate de măsură şi fabricarea lor Oameni de ştiinţă Semnale radio Limbaje de programare pentru calculator Procesare semnale digitale Publicaţii universitare Tehnica mijloacelor de transport Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară
Vă rugăm să schimbaţi parola