Biblioteca Universității din Pitești

Electronică

Subiect Tematic: Electronică
Lucrări: 521 lucrari in 556 publicatii in 5 limbi
Iniţiere în electronică de: Millea, Aurel, inginer; Popovici, Alexandru, inginer (Text tipărit)
Proceedings of the 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment : OPTIM '06. Vol. III. Industrial Automation and Control de: International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment(May 18-20, 2006; Brașov) (Text tipărit)
Proceedings of the 10th International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment : OPTIM '06 de: International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment(May 18-20, 2006; Brașov) (Text tipărit)
Electronică : Aplicaţii de: Murgu, Alexandru Bogdan; Şerb, Dorin Adrian (Text tipărit)
Dispozitive semiconductoare de putere de: Floricău, Dan; Fodor, D.; Ionescu, F.; Păcuraru, E.; Nițu, S. (Text tipărit)
Electronică nucleară de: Pătruţescu, M. (Text tipărit)
Subiecte
Îndrumar de laborator Analiză semnal digital Electronics Publicații digitale Tehnologia construcţiilor de maşini Circuite electrice E-learning Computer software-quality control Aplicațiile WPT la distanță Invertoare Tehnologii de antenă și tablouri faze pentru WPT prin unde radio Modelare numerică Management Tratarea apei: procese, instalaţii şi utilaje. Dotări pentru purificarea apei în general Aparate electronice de măsură si control Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Sisteme în timp real Circuite integrate Câmp electromagnetic Antene Dispozitive semiconductoare Sisteme de antene Multiplicatoare de frecvenţă Transport rutier Caracteristici de radiaţie Digital integrated circuits Limbaje descriptive Procese nestaţionare Analiza imaginilor medicale Inginerie electrică Sisteme electronice Automatică Tehnologie Ecran cu diode emiţătoare Publicații digitizate Prelucrare automată a datelor Ecran cu cristale Dedicaţie şi autograf Semnale Calitatea apei Modelare. Simulare Circuite logice Tuburi electronice Unde radio Instrumente şi dispozitive de diagnostic, de măsură, de încercări şi de înregistrare Management şi Ingineria Managerială Electrotehnică şi automatizări Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Fizica plasmei DSP programabile Exerciţii practice. Exerciţii de laborator. Exerciţii pe teren Regimuri dinamice Telecomunicaţii Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Aparate şi instrumente optice Transformarea energiei electrice. Transformatoare. Convertizoare Cercetare operaţională Metalurgie Camere pentru recunoaşterea culorilor Tehnologie chimică Informatică industrială Aparate de măsură şi fabricarea lor Rezonanţă electronică de spin Electronic digital computers-circuits Optică electronică Evaluarea fiabilităţii Teleconducere Sisteme de gestiune a bazelor de date Dispozitive şi circuite electronice de putere Amplificatoare Oameni de ştiinţă Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Cataloage în general. Cataloage pe subiect. Cataloage sistematice. Cataloage pe vedete de materii. Cataloage alfabetice pe subiect Coduri Data Matrix Construcţia de maşini Comunicaţii între calculatoare. Reţele de calculatoare Roboţi industriali Materiale electrice Semnale radio Maşini sincrone Plăci de dezvoltare cu FPGA Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Comunicaţii Ultrasonografie abdominală Limbaje de programare pentru calculator Optoelectronică Prelucrarea numerică a semnalelor Circuite imprimate Limbaje descriptive de maşină (HDL) Reţele electrice de distribuţie Telefonie Probleme Structura calculatoarelor Cibernetică Teoria semnalizării Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Poziţia braţului robotic Infoamatică Estimarea direcţiilor de sosire Dispozitive electronice bazate pe fizica solidului. Dispozitive semiconductoare Manual universitar Sisteme lianiare de antene Tuburi electronice. Fotocelule Filtre de culori Enciclopedie Invertor/redresor pentru sisteme WPT prin unde radio Modelarea proceselor de control Electrotehnică şi electronică Analiză numerică Aparate şi metode de radiocomunicaţii. Radiotehnică Electricitate Inginerie informatică Mecatronică Întreţinere Dicţionar multilingvistic Interpolare generalizată Aplicaţii Computere Analiză Controlul poziţiei braţului robotic în plan/spaţiu Procesare semnale digitale Inginerie. Tehnică Publicaţii periodice şi seriale Electronică şi electrotehnică Publicaţii seriale. Periodice Sisteme expert Circuite pasive Medicină Fibre optice Mecanică Tehnica undelor, oscilaţiilor şi impulsurilor electrice şi electromagnetice Motoare cu ardere internă Biologie Inginerie tehnologică Tranzistoare Interacțiunile biologice ale câmpurilor și valurilor electromagnetice. Cuplaje wireless Circuite liniare Metode de predare şi instruire Publicaţii universitare Algoritmi Dezvoltarea algoritmilor de calcul Prelucrare date Construcţia calculatoarelor. Hardware Reţeaua Internet Oscilatoare Sisteme de telecomunicaţii Chimie Instrumente şi echipament medical Filosofie românească Electronică de Putere Metode cu impulsuri Semnale digitale Electrodinamică Material electroizolant Acustică Telecomunicaţii. Telegrafie. Telefonie. Radiodifuziune. Tehnologie şi aparate video. Telecomandă Instrumente de măsurare Circuite integrate liniare Teledifuziune Dispozitive electronice Analiza şi proiectarea sistemelor pentru calculatoare Inginerie. Tehnică în general Staţii de transformare Prelucrare electronică de date Electromagnetism. Câmp electromagnetic. Electrodinamică Logic circuits Dispozitive electrice Electronică aplicată Metode de diagnoză Electronică Practică Inteligenţă artificială Aplicații de cuplare WPT pentru încărcarea vehiculelor electrice Radiotehnică Limba engleză Tehnică sanitară. Apă. Igienă sanitară. Iluminat Încălzire electrică Electrotehnică Tehnica mijloacelor de transport Mediul înconjurător Implementări în LabVIEW Publicații EUP Medicină clinică Protocoale de comunicaţii Modelarea şi simularea sistemelor de calculator Transmiterea semnalelor electrice prin lumină vizibilă Aniversări Recepţia TV Surse alternative Comandă automată România Regimuri staţionare Sisteme de control Cuplare inductivă Matematică Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Calitatea semnalelor recepţionate. Intensitatea semnalelor. Interferenţe Robot industrial SCORBOT-ER III Sisteme cu microprocesor Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară Electromagnetism Calculul poziţiei braţului robotic Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Biblioteconomie Electronică Lucrări ştiinţifice universitare Biologie. Ştiinţe biologice în general Bazele materiale ale vieţii. Biochimie. Biologie moleculară. Biofizică Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Teorie statistică. Modele statistice. Statistică matematică în general Plăci dedicate Raspberry Curs universitar Defecte ale tehnicii de injectare Tehnici de formarea fascicolului Conductori. Materiale izolante Informatică Coduri bidimensionale Educaţie. Învăţământ Mişcare mecanică Industrial Robots Faza de definire a întocmirii programelor şi sistemelor Cuplare prin rezonanță WPT Automatizare Energetică Bionică Procesoare MATLAB Standarde de comunicaţii Distribuţia şi reglarea energiei electrice. Conectare. Comutare. Întreruperea circuitului. Protecţie Informare documentară Transport Reţele de calculatoare Detectoare fotoconductive Radiofrecvenţă Electronică. Dispozitive electronice. Tuburi electronice. Fotocelule. Acceleratoare de particule. Tuburi cu raze X Informatică aplicată. Tehnici bazate pe calculator cu aplicaţii practice Circuite integrate (CMOS) subalimentate Structura fizică a materiei Probleme generale ale tehnologiei comunicaţiilor electrice. Cibernetică. Teoria informaţiilor. Teoria semnalizării Aprindere prin comprimare Erori tranzitorii Circuite electronice Microunde Apă potabilă Circuite integrate analogice Procesare semnal Logica Fuzzy (Matematică) Software Teorie Inginerie Echipament electric Fizică Dicţionar tehnic Fizică nucleară Funcţii B-spline Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Materiale izolatoare. Izolatori. Dispozitive de izolare, suporturi etc. Repartiţia şi transportul accesoriilor pentru linii electrice Calculatoare Teză de doctorat Programe de calculatoare. Software Tehnica programării (software engineering) Dozimetrie Electronică. Dispozitive electronice Camere stereo
Vă rugăm să schimbaţi parola