Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie

Subiect Tematic: Educaţie
Lucrări: 426 lucrari in 456 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Reforma educaţiei Franţa Cercetare Dedicaţie şi autograful autorului Psihologia educaţiei Mod de viaţă sănătos Didactică Programe de pregătire a profesorilor de engleză americană Centre de informare şi documentare Învăţământ Arhitectură Periodic vechi românesc Evaluarea cunoştinţelor Educaţia copiilor fără părinţi. Orfani. Copii nelegitimi. Copii abandonaţi. Vagabonzi Elevi din clasele gimnaziale Arhitectură religioasă Educaţie europeană Învăţare autonomă Evaluare Comunicare Sublimare Internet Calitate Morală Deprinderi Agricultură Teatrul absurd Democraţie Management Praxeologie Unitate didactică Universal ca loc Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Personalitate Egalitate Metodica predării Strategii de învăţare a unei limbi străine Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Memorator de biologie Ziaristică Consiliere Stereotip Deontologie Padlet Etnografie Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Marcatori lingvistică Internetul în didactica limbii franceze Şah Modele de realizare orientală Manuale pentru autoinstruire Competenţe lingvistice Civilitate Psihologie Convenţia de la Bologna Reportaje Metode de predare şi instruire Comunicare nonverbală Jocuri Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Copii instituţionalizaţi Politici Cercetări operaţionale Limba franceză la copii Învăţământ preşcolar Discurs didactic Observare Programe educaţionale Violenţa Sinceritate Instruire în limbi străine Învăţământ secundar Cultura informaţiei Platforma de învăţare EDMODO Educaţie Sociologie Istorie educației hoteliere Lecţie Predarea limbii franceze ca o limbă străină Performanţă Identitate profesională Ţigani Educaţie centrată pe competenţe Carte 1901-1930 Timp liber Managementul calităţii Sistem educaţional Sport Biblionet - lumea în biblioteca mea Capital social Utilizarea fişelor la seminar Predarea limbii franceze de afaceri Strategii de memorare Multiculturalism Cercetare interdisciplinară Principiile învățării Servicii şi produse documentare Metode de predare universitare. Metode de instruire Performanţă şcolară Predarea limbii ruse studenţilor cu profil tehnic Limba română ca limbă străină Atletism Psihologie pedagogică Publicaţii periodice Metodică Individualizare Limba bielorusă Cultură familială Mass-Media Literatură Curriculum Autobiografie Europenizare Economie Cărţi comice Competenţe de comunicare Învăţare permanentă Predare şi învăţare Studierea limbilor străine în învăţământul superior Învățare computerizată Filosofie Organizarea sistemului de educaţie Internaţionalizare academică şi competenţe în limbi străine Teorie. Politică Filosofie. Psihologie Educaţie nonformală Activitate didactică de lectură Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Dezvoltarea emoţională Proceduri de evaluare Cooperare eficientă Strategii de comunicare Rudenia naturală din limba română Universitatea din Piteşti Rromi. Ţigani Curriculum bazat pe competenţe Deducţia Finanţarea sistemului educaţional Turcia Sector public Autocinetism Limbaj ştiinţific şi tehnic Web 2.0 Publicaţii periodice şi seriale Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Organizarea învăţământului şi a studiilor Didactică şi metodică Profesori Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Metode de învăţare rapidă Abandonul şcolar Dezvoltare personală Didactica limbii italiene pentru profesiile economice Sport. Educaţie fizică Educație internațională Acreditare Modele matematice pentru cercetare operaţională Pedagogie practică UNESCO Sănătate Medii de învățare personalizate Activitate metodico-ştiinţifică ASE Bucureşti Metodologie Management educaţional Cititor Deprecierea capitalului social Sărăcie Jocuri instructiv-educative, clasele primare Studii curriculare în lume Gândire critică Învăţământ superior Sistemul Waldorf China Dedicaţie şi autograf Explicarea semnelor de ortografie Educaţie extracuriculară Protecţia copiilor Rolul lecturii suplimentare Monden Viticultură Gîndire ştiinţifică Cercetări curriculare Societate informaţională Artă Engleză pentru scopuri specifice Prognoză Educaţie antreprenorială Limba franceză Programarea educaţiei Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Arabofoni Tehnică Statistică matematică Paremiologie Metodica predării educaţiei fizice şi sportului Ziaristică. Presă Limba română Modele Muzee Bibliotecă şcolară Lucrări ştiinţifice universitare Istorie Migraţie internaţională Informatică Experienţă hermeneutică Administraţie Desen Didactica specialităţii şi practică pedagogică Bibliologie Georgia Analiza practicilor profesionale Dificultăţi de învăţare Horticultură România Dezvoltarea psihică a copilului Forme şi modele de bază ale educaţiei Societatea cunoaşterii Finanţarea studiilor universitare Psihologia pedagogiei Psihologie organizaţională Căuşeni, municipiu E-learning Abordare centrată pe student Ghid Aspecte de management ale instituţiilor de învăţământ Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Drepturile copilului Probleme generale de didactică şi metodică Autoeducaţie Metalimbaj Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Fundamente ale educaţiei Şiretlicuri Civilizaţie Relaţie Ghibu, Onisifor Probleme generale de metodică şi didactică Atribuţiile unui supervizor Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Libertate Finanţarea politicilor educaţionale Cercetare ştiinţifică Evoluţii europene în domeniul multilingvismului Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Metode pedagogice Studii de caz Ecologie Manual virtual Noul management public Sisteme digitale Agresivitate Conduită participativă Explorare stilistică Învăţare continuă Modele de componente cognitive Devianţă Universităţi Abordare interdisciplinară în educație Vocabular Aptitudini pentru educaţie, învăţătură Republica Moldova Formarea vorbitorului fluent Valori culturale Studiul limbilor străine din perspectiva integrării conţinutului şi a limbii Bibliotecă publică Politică culturală Tipuri de educaţie Politica educaţiei Romantism Relaţionarea Armată Politică de finanţare Personalitatea umană Orientarea către piaţă a universităţii Discernământ ProjectX Geografie Mediu profesional Predarea limbii engleze Copii şcolari Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Model de lectură interactiv Testarea capacităţii de lectură Autonomie Angelescu, Nicolae Sociografie Varşovia Modelare macroeconometrică Ordonarea Psihologia fenomenelor anormale Ştiinţă Scală de competențe Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Învăţare limbi străine Descentralizare Formarea inteligenţei şi a personalităţii Europa Piaţa muncii Educaţie. Învăţământ Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Periodic 1901-1930 Tehnica muncii intelectuale Anchetă de opinie Valoarea potenţialităţii fiinţei umane Artă. Recreere. Divertisment. Sport Cunoaştere Docimologie Filozofie Învăţare Vâlcea, Judeţul Învăţământ primar Curs universitar Școli hoteliere Politici educaţionale Inspectorat şcolar Maghiari Mediu transgresiv Ideologie Comunitate Credinţe Divertisment. Jocuri. Sport Managementul ospitalității Memorator de matematică Italiană şi albaneză Evaluare firmativă și sumativă Metode de învăţare şi instruire Utilizarea de ritualuri la cursuri Interculturalitate M-learning Învăţământ universitar Educaţie fizică Alte metode de predare Cultură Teatru Consiliere psihopedagogică Compararea Prospectiva educaţiei Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Politică Interacţiunea în clasa de elevi Metodologie logică Empatie Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Literatură română Sec. 18-19 Marxism Părinte Civilizaţie. Cultură. Progres Numismatică Timpurie Didactica matematicii Sistem de gestionare a Învăţării Literatură universală Regulament Educaţie, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Limba engleză Învăţarea accelerată Motivaţie Factori metacognitivi Învăţământ superior. Universităţi Copil Bibliografie Ştiinţele educaţiei Evaluare în educaţie Rezultate şcolare Religia creştină Limbile străine în politicile Uniunii Europene Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Finanţare Învățământ Educaţia adulţilor Aptitudini Silvicultură Biografii şi studii înrudite Educaţie prospectivă Studiu pilot Predare şi învăţare mediată pe tehnologie Periodic 1931-1960 Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Competenţe generale Analfabetism Categorisirea Roluri Abordarea predării, învățării, evaluarii Valori Curente literare Responsabilitate Schimbare educațională Reforma învăţământului Cunoștințe IT Limbaj specializat Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Cursuri şi seminarii de limbă franceză Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Lectură Memorator de limbă şi literatură română Critică literară Ştiinţe sociale Autoritatea parentală Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Internaţionalizare în învăţământul superior Afectivitate U-Learning Evaluarea cunoştinţelor dobândite Instruire Sec. XXI Educaţie pentru sănătate Psihologie şcolară Experienţe didactice Carte 1931-1960 Matematică Tutoriale vorbite Schimb academic între UE şi America Latină Spaţiu francofon Microeconomie Socializare Creşterea motivaţiei de învăţare a cursanţilor Taxonomie Protejarea plantelor Analiza discursului Abordare holistică Limbi străine Societatea informaţiei Învăţământ superior filologic 2010 Strategii de învăţare Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Planuri de învăţământ Modele de drepturi ale omului Competenţă prospectivă Handbal Adolescenţa Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Organizarea şcolilor, a învăţământului Curs de pregătire Abordare umanistă Rezistenţă culturală Asocierea dintre educaţie şi Internet Politică administrativă Procese psihice superioare Aplicare Noi media Şomaj Interdisciplinar Stiluri de învăţare Model parental Cercetare în educaţie Biblioteconomie Abordări inovatoare Formare Baschet Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Manual de limba franceză pentru sportivi şi studenţi Metodă de lucru Franceză ca limbă străină Pedagogie specială Etică Model de exploatare didactică Sămănătorism Atractivitate economică şi socială Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Inovarea economică Educaţie formală Dezvoltarea copilului Educaţie profesională Inteligenţă emoţională Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Predarea limbilor străine CD-Rom-urile educative în didactica limbii franceze Dezvoltare umană Pedagogie Şcoală Publicaţii seriale. Periodice Modul de pregătire PROFLE Natură Predarea limbii române în şcoală Acţiune educativă Instruire prin activitate practică Organizarea educaţiei şi învăţământului Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Abilitate Autodisciplinare Predarea unei limbi străine Psihologie Afaceri Învăţământ preuniversitar Dezvoltare profesională Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Anticipare Multilingvism Concepte critice de cercetare Marzano Legislaţie Sisteme de învăţământ/educaţie Predarea limbii Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Jocuri pe calculator Inginerie. Tehnică în general Chestionar privind strategii de memorare Explicarea punctuaţiei Credite de studii Model educațional bazat pe curriculum Venituri Comunicare haptică Tehnologie Metodică şi didactică Didactica limbilor străine Moldova Factori care influenţează mobilitatea academică Factori afectivi Minoritate Uniunea Europeană Jocuri didactice Educaţia timpurie
Vă rugăm să schimbaţi parola