Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie

Subiect Tematic: Educaţie
Lucrări: 494 lucrari in 524 publicatii in 8 limbi
Adult intermediate students. The teacher as a motivational resource de: Cosmescu (Bucuroiu), Florentina (Text tipărit)
Testing skills in English (a general approach) de: Ardelean, Maria (Text tipărit)
Journal of Curriculum Studies : Number 6 de: University of Illinois. Department of Curriculum and Instruction (Text tipărit)
Predarea termenilor de specialitate pe baza antonimiei de: Diaconescu, Lizica (Text tipărit)
Psihologie şcolară de: (Text tipărit)
Subiecte
Reforma educaţiei Formare Biculturalism Strategii de comunicare Discurs didactic Baschet Rudenia naturală din limba română Valori Dezvoltarea abilităților de scriere Consiliere psihopedagogică Observare Franţa Compararea Expertiză Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Învățarea deprinderilor motrice Relativitate Curente literare Universitatea din Piteşti Prospectiva educaţiei Manual de limba franceză pentru sportivi şi studenţi Experienţă hermeneutică Bilingvism Teste tradiționale şi inovatoare de evaluare Învăţarea limbilor străine Administraţie Responsabilitate Rromi. Ţigani Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Cercetare Personalitatea umană Programe educaţionale Orientarea către piaţă a universităţii Predarea/învăţarea limbii engleze de afaceri Schimbare educațională Curriculum bazat pe competenţe Desen Predarea englezei pentru scopuri speciale Violenţa Politică Reforma învăţământului Deducţia Organizarea clasei de elevi Finanţarea sistemului educaţional Cunoștințe IT Interacţiunea în clasa de elevi Metodologie logică Învățarea limbii engleze de către studenţi chinezi Turcia Empatie Discernământ Limbaj specializat Metodă de lucru Activităţi şi credinţe Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Sector public Autocinetism Literatură română Franceză ca limbă străină Exprimare orală Pedagogie specială Didactica specialităţii şi practică pedagogică Abilităţi intelectuale Analiză a tipurilor de ocupaţii în afaceri Etică Limbaj ştiinţific şi tehnic Model de exploatare didactică Web 2.0 Bibliologie Caracteristici lingvistice Informaţii fonologice şi prozodice folosite în învăţarea unei limbi Analiză Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Metoda comunicaţională Sămănătorism Sinceritate Instruire în limbi străine Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Psihologia educaţiei Atractivitate economică şi socială Georgia Învăţământ secundar Analiza practicilor profesionale Utilizarea prezentărilor PowerPoint Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sec. 18-19 Cultura informaţiei Inovarea economică Platforma de învăţare EDMODO Factori sociali Dobândirea vocabularului Educaţie Avantajele şi dezavantajele integrării României în Uniunea Europeană Mod de viaţă sănătos Didactică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Organizarea învăţământului şi a studiilor Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Strategii de învăţare Didactică şi metodică Educaţia preuniversitară şi universitară daneză Educaţie formală Cercetare pe bază de chestionar Testarea abilităților de limbă engleză Curriculum Dificultăţi de învăţare Adaptare Autobiografie Horticultură Finanţare Chestionar privind strategii de memorare Deontologie Profesori Învăţare pe tot parcursul vieţii Sociologie Învăţământ primar Europenizare Dezvoltarea copilului Istorie educației hoteliere Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Lecţie Sisteme digitale Programe de pregătire a profesorilor de engleză americană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Învăţare mixtă Planuri de învăţământ învăţare centrată pe student Artă Motivație extrinsecă şi intrinsecă Cursuri şi seminarii de limbă franceză România Termeni de specialitate Învățământ Marxism Padlet Etnografie Teorii comportamentiste Părinte Predarea limbii franceze ca o limbă străină Performanţă Contextualizare ProjectX Identitate profesională Centre de informare şi documentare Dezvoltarea psihică a copilului Forme şi modele de bază ale educaţiei Agresivitate Societatea cunoaşterii În scena de teatru Curs universitar Finanţarea studiilor universitare Metode de învăţare rapidă Teritoriu de învăţare Civilizaţie. Cultură. Progres Engleză pentru scopuri specifice Predarea limbii daneze ca a doua limbă Conduită participativă Educaţia adulţilor Ţigani Școli hoteliere Economie Competenţă prospectivă Modele de drepturi ale omului Geografie Numismatică Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Prognoză Didactică engleză Educaţie profesională Educaţie antreprenorială Managementul clasei de elevi Handbal Abandonul şcolar Psihologia pedagogiei Reguli fonotactice Input lingvistic Lectură Educaţie centrată pe competenţe Înțelegerea lecturii Dezvoltare personală Cărţi comice Competenţe de comunicare Memorator de limbă şi literatură română Predarea limbii române la studenţi străini Învăţământ Critică literară Politici educaţionale Aptitudini Teorii mentaliste În situaţia de comunicare Studiul sau învățarea unei limbi Caracteristicile profesorilor Explorare stilistică Ştiinţe sociale Studenţi ingineri Explicarea punctuaţiei Inspectorat şcolar Timpurie Școala Pedagogică de 6 ani Câmpulung Muscel Autoritatea parentală Învăţare permanentă Calități interioare ale profesorului Mediu profesional Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Inteligenţă emoţională Adolescenţa Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Predarea limbii engleze Organizarea şcolilor, a învăţământului Învăţare continuă Predare şi învăţare Maghiari Antonimie Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Programarea educaţiei Psihologie organizaţională Mediu transgresiv Căuşeni, municipiu Tipuri de exerciţii folosite în predare Descompunere morfologică Internaţionalizare în învăţământul superior Didactica matematicii Copii şcolari Sistem de gestionare a Învăţării Literatură universală Studierea limbilor străine în învăţământul superior Abordare centrată pe student Cultură şi civilizaţie E-learning Comunicare socială. Sociologia comunicării Curs de pregătire Ghid Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Sport. Educaţie fizică Didactica limbii italiene pentru profesiile economice Credite de studii Carte 1901-1930 Arabofoni Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Silvicultură Timp liber Biografii şi studii înrudite Modele de componente cognitive Arhitectură Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Model educațional bazat pe curriculum Teste de diagnostic Afectivitate Tehnică Periodic vechi românesc U-Learning Devianţă Venituri Universităţi Principii ale activității educaționale Evaluarea cunoştinţelor Comunicare haptică Educație internațională Abordare interdisciplinară în educație Predarea limbilor străine Elevi din clasele gimnaziale Tehnologie Educaţia copiilor fără părinţi. Orfani. Copii nelegitimi. Copii abandonaţi. Vagabonzi Evaluarea cunoştinţelor dobândite Educaţie prospectivă Studiu pilot Studii culturale britanice ca disciplină academică CD-Rom-urile educative în didactica limbii franceze Statistică matematică Managementul calităţii Ideologie Paremiologie Arhitectură religioasă Model cultural Aspecte de management ale instituţiilor de învăţământ Handbal de performanţă Marcatori lingvistică Probleme în predarea / învățarea limbilor străine Model alternativ de pedagogie Sistem educaţional Sport Vocabular Instruire Biblionet - lumea în biblioteca mea Internetul în didactica limbii franceze Analiză a datelor calitative Comunitate Metodica predării educaţiei fizice şi sportului Sec. XXI Dezvoltare umană Model de lectură interactiv Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Pedagogie Formularea întrebărilor de către elevi Acreditare Ziaristică. Presă Educaţie pentru sănătate Drepturile copilului Credinţe Educaţia profesorilor de limba engleză ca limbă străină Abordare umanistă Limba română Modele matematice pentru cercetare operaţională Regulament Testarea capacităţii de lectură Corectarea erorilor în predarea-învăţarea limbii engleze în context românesc Învățare computerizată Contrastivitate Analiză a datelor cantitative Modele Filosofie Probleme generale de didactică şi metodică Aptitudini pentru educaţie, învăţătură Activitate extraşcolară Metodică şi didactică Şah Modele de realizare orientală Manuale pentru autoinstruire Organizarea sistemului de educaţie Predare şi învăţare mediată pe tehnologie Divertisment. Jocuri. Sport Muzee Pedagogie practică Competenţe lingvistice Republica Moldova Educaţie europeană Formarea vorbitorului fluent UNESCO Educaţie, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Managementul ospitalității Didactica limbilor străine Rezistenţă culturală Valori culturale Strategii didactice în predarea/învăţarea unei limbi Asocierea dintre educaţie şi Internet Memorator de matematică Teste de evaluare Atitudini față de învățare Autonomie Teste de eficacitate Periodic 1931-1960 Studiul limbilor străine din perspectiva integrării conţinutului şi a limbii Aeromodele Politică administrativă Predarea pronunției limbii engleze la nivel intermediar Şcoală Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Capital social Procese psihice superioare Civilitate Engleza pentru ingineri Italiană şi albaneză Competenţe generale Moldova Predarea limbii franceze funcționale Autonomia cursantului Tehnică aeronautică. Aeronave Evaluare firmativă și sumativă Autoeducaţie Analfabetism Învăţare autonomă Utilizarea fişelor la seminar Factori care influenţează mobilitatea academică Aplicare Aspecte cheie în utilizarea limbii engleze în Europa Angelescu, Nicolae Metode de învăţare şi instruire Psihologie Sociografie Factori afectivi Managementul clasei Publicaţii seriale. Periodice Dinamica lecţiei Predarea englezei în scopuri specifice Modelare macroeconometrică Varşovia Metalimbaj Utilizarea de ritualuri la cursuri Avantajele predării în grup Noi media Psihologie şcolară Internaţionalizare academică şi competenţe în limbi străine Convenţia de la Bologna Utilizarea noilor tehnologii în didactica limbilor Reportaje Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Predarea limbii franceze de afaceri Experienţe didactice Evaluare Şomaj Metode de predare şi instruire Mediu didactic Minoritate Ordonarea Importanţa limbii engleze în era învăţării pe tot parcursul vieţii Studenţi străini Interculturalitate Uniunea Europeană Predarea interogativului în limba engleză Comunicare M-learning Comunicare nonverbală Învățământ românesc post-modern Psihologia fenomenelor anormale Jocuri Traducere Profilul noului student Sublimare Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Sănătate Ştiinţă Modul de pregătire PROFLE Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Fundamente ale educaţiei Scală de competențe Engleza pentru politică și economie Teorie. Politică Internet Calitate Interdisciplinar Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Plan de învăţământ Manuale Filosofie. Psihologie Medii de învățare personalizate Bibliotecă şcolară Categorisirea Predarea limbii engleze ca limbă străină Blog Şiretlicuri Lucru manual. Meșteșuguri. Ateliere Activitate metodico-ştiinţifică Educaţie nonformală Morală Bibliotecă publică Carte 1931-1960 Strategii de memorare Activitate didactică de lectură Creativitate prin control Stiluri de învăţare Învăţământ universitar Predarea englezei generale Civilizaţie Limba engleză Copii instituţionalizaţi Roluri Ghibu, Onisifor Relaţie Deprinderi Încărcare optimă a vocabularului Model parental Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Abordare lexicală în engleza de afaceri Cauze care determină erori în învăţarea limbii Limba engleză pentru afaceri Politici Metacogniţie Multiculturalism Politică culturală Învăţarea accelerată Educaţie fizică Cercetare în educaţie Instruire diferenţiată Probleme generale de metodică şi didactică ASE Bucureşti Norme generale de politeţe şi de conduită şcolară Cercetări operaţionale Mediu de învățare Cercetare interdisciplinară Reprezentarea Tipuri de educaţie Matematică Rolurile profesorului în procesul de învăţare Politica educaţiei Învăţare limbi străine Inspecție școlară Natură Descentralizare Limba franceză la copii Predarea pronunției limbii engleze la nivel începător Metodologie Formarea inteligenţei şi a personalităţii Predarea limbii române în şcoală Europa Biblioteconomie Universitatea din Pitești Lucrări ştiinţifice universitare Sistemul educațional danez Acţiune educativă Percepţia studenţilor de la ştiinţe economice Abordarea predării, învățării, evaluarii Abordări inovatoare Management educaţional Piaţa muncii Romantism Istorie Cititor Instruire prin activitate practică Deprecierea capitalului social Energie nucleară Principiile învățării Dezvoltarea emoţională Agricultură Integrarea României în Uniunea Europeană Alte metode de predare Tutoriale vorbite Învăţământ preşcolar Teorii cognitive Deficienţe de limbă Migraţie internaţională Educaţie. Învăţământ Informatică Organizarea educaţiei şi învăţământului Schimb academic între UE şi America Latină Scrierea de poezii în săli engleze Relaţionarea Armată Atribuţiile unui supervizor Servicii şi produse documentare Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Motivaţie Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Proceduri de evaluare Factori metacognitivi Spaţiu francofon Teatrul absurd Educaţie informală Sărăcie Libertate Cooperare eficientă Interpretare Cultură Politică de finanţare Factori care facilitează procesul de predare Abilitate Teatru Jocuri instructiv-educative, clasele primare Jocuri didactice Studii curriculare în lume Metode de predare universitare. Metode de instruire Gândire critică Învăţământ superior. Universităţi Autodisciplinare Învăţământ superior Democraţie Educaţia timpurie Cercetare ştiinţifică Finanţarea politicilor educaţionale Teză de doctorat Pilotarea chestionarului Periodic 1901-1930 Cercetare metodică Pregătirea profesorilor de limbi străine Tehnica muncii intelectuale Anchetă de opinie Sistemul Waldorf Performanţă şcolară Copil China Predarea unei limbi străine Dialoguri care implică folosirea tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în educaţie Evoluţii europene în domeniul multilingvismului Predarea limbii ruse studenţilor cu profil tehnic Management Relaţia profesor-student Teste de clasificare Microeconomie Rol formator Limba română ca limbă străină Socializare Praxeologie Unitate didactică Psihologie Afaceri Valoarea potenţialităţii fiinţei umane Creşterea motivaţiei de învăţare a cursanţilor Dedicaţie şi autograf Pregătirea cursanților Capacitate de învăţare Dificultăţi Bibliografie Înţelegere a unui text Modernizare Atletism Învăţământ preuniversitar Explicarea semnelor de ortografie Educaţie extracuriculară Dezvoltare profesională Taxonomie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Predarea limbii engleze pentru nevoi speciale Protejarea plantelor Universal ca loc Ştiinţele educaţiei Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Protecţia copiilor Anticipare Rolul lecturii suplimentare Analiza discursului Multilingvism Evaluare în educaţie Chestionar Concepte critice de cercetare Marzano Portofolii electronice în educație Rezultate şcolare Legislaţie Psihologie pedagogică Sisteme de învăţământ/educaţie Monden Viticultură Egalitate Abordare holistică Aeromodelism Publicaţii periodice Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limbi străine Metodica predării Strategii de învăţare a unei limbi străine Metode pedagogice Cunoaştere Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Religia creştină Metodică Docimologie Individualizare Procesul de predare/învăţare a limbilor străine Filozofie Model de predare pentru ESP Predarea limbii Aerodine nepropulsate Predarea culturii Învăţare Didactica limbii engleze Memorator de biologie Variabile sociolingvistice Societatea informaţiei Studii de caz Ecologie Vâlcea, Judeţul Percepțiile profesorilor Învăţarea limbii române Ziaristică Consiliere Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Limba bielorusă Lucru în echipă Cultură familială Limbile străine în politicile Uniunii Europene Metodologii de predare Jocuri pe calculator Gîndire ştiinţifică Învăţământ superior filologic Manual virtual Cercetări curriculare Mass-Media Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Inginerie. Tehnică în general Literatură Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme 2010 Societate informaţională Aeronave mai ușoare decât aerul Studierea limbii ruse Stereotip Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Predarea vocabularului pentru studenții non-filologi Noul management public
Vă rugăm să schimbaţi parola