Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie

Subiect Tematic: Educaţie
Lucrări: 405 lucrari in 433 publicatii in 8 limbi
Buletinul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. Seria ştiinţele educaţiei de: Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti (Text tipărit)
Educaţia socială şi emoţională în educaţie fizică şi sport de: Marcu, Vasile, psihopedagog (Text tipărit)
Metodica antrenamentului pe ramură de sport : Handbal : Suport de curs: Uz intern de: Mihăilă, Ion; Popescu, Daniela Corina, prof. de sport (Text tipărit)
Pedagogia generală de: Ţîrcovnicu, Victor (Text tipărit)
Actualitatea academică de: Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare din Bucureşti (Text tipărit)
Utilizarea fişelor la seminarul de limbi străine de: Literat, Ruxanda (Text tipărit)
Subiecte
Periodic 1901-1930 Reforma educaţiei Formare Tehnica muncii intelectuale Anchetă de opinie Sistemul Waldorf Performanţă şcolară Discurs didactic Baschet Copil Rudenia naturală din limba română Valori China Consiliere psihopedagogică Predarea limbii ruse studenţilor cu profil tehnic Observare Management Franţa Microeconomie Limba română ca limbă străină Compararea Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Socializare Praxeologie Psihologie Afaceri Curente literare Valoarea potenţialităţii fiinţei umane Universitatea din Piteşti Prospectiva educaţiei Manual de limba franceză pentru sportivi şi studenţi Dedicaţie şi autograf Experienţă hermeneutică Administraţie Responsabilitate Rromi. Ţigani Cercetare Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Personalitatea umană Programe educaţionale Bibliografie Orientarea către piaţă a universităţii Învăţământ preuniversitar Atletism Schimbare educațională Curriculum bazat pe competenţe Desen Educaţie extracuriculară Violenţa Taxonomie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Protejarea plantelor Politică Universal ca loc Reforma învăţământului Deducţia Ştiinţele educaţiei Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Finanţarea sistemului educaţional Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Protecţia copiilor Cunoștințe IT Anticipare Rolul lecturii suplimentare Analiza discursului Interacţiunea în clasa de elevi Metodologie logică Multilingvism Evaluare în educaţie Concepte critice de cercetare Marzano Turcia Empatie Rezultate şcolare Legislaţie Psihologie pedagogică Sisteme de învăţământ/educaţie Monden Discernământ Viticultură Limbaj specializat Egalitate Metodă de lucru Publicaţii periodice Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limbi străine Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Metodica predării Metode pedagogice Cunoaştere Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Religia creştină Metodică Manual universitar Sector public Docimologie Individualizare Autocinetism Literatură română Filozofie Pedagogie specială Didactica specialităţii şi practică pedagogică Etică Model de exploatare didactică Web 2.0 Bibliologie Învăţare Memorator de biologie Studii de caz Ecologie Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Vâlcea, Judeţul Sămănătorism Ziaristică Consiliere Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Limba bielorusă Sinceritate Cultură familială Jocuri pe calculator Gîndire ştiinţifică Învăţământ superior filologic Manual virtual Cercetări curriculare Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Mass-Media Psihologia educaţiei Atractivitate economică şi socială Georgia Învăţământ secundar Analiza practicilor profesionale Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Sec. 18-19 Inginerie. Tehnică în general Cultura informaţiei Inovarea economică Literatură Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme 2010 Societate informaţională Educaţie Mod de viaţă sănătos Stereotip Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Organizarea învăţământului şi a studiilor Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Noul management public Strategii de învăţare Didactică şi metodică Educaţie formală Curriculum Dificultăţi de învăţare Autobiografie Horticultură Finanţare Deontologie Profesori Sociologie Învăţământ primar Europenizare Dezvoltarea copilului Istorie educației hoteliere Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Lecţie Sisteme digitale Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Planuri de învăţământ Artă România Învățământ Marxism Padlet Etnografie Părinte Performanţă ProjectX Identitate profesională Centre de informare şi documentare Dezvoltarea psihică a copilului Forme şi modele de bază ale educaţiei Agresivitate Societatea cunoaşterii Principiile învățării Dezvoltarea emoţională Curs universitar Agricultură Finanţarea studiilor universitare Alte metode de predare Tutoriale vorbite Învăţământ preşcolar Metode de învăţare rapidă Civilizaţie. Cultură. Progres Migraţie internaţională Educaţie. Învăţământ Informatică Organizarea educaţiei şi învăţământului Conduită participativă Educaţia adulţilor Ţigani Școli hoteliere Economie Competenţă prospectivă Relaţionarea Modele de drepturi ale omului Geografie Numismatică Armată Atribuţiile unui supervizor Servicii şi produse documentare Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Motivaţie Prognoză Educaţie profesională Educaţie antreprenorială Handbal Abandonul şcolar Psihologia pedagogiei Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Educaţie centrată pe competenţe Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Proceduri de evaluare Lectură Teatrul absurd Dezvoltare personală Memorator de limbă şi literatură română Sărăcie Libertate Cooperare eficientă Învăţământ Politici educaţionale Cultură Critică literară Aptitudini Politică de finanţare Abilitate Teatru Jocuri instructiv-educative, clasele primare Jocuri didactice Ştiinţe sociale Studii curriculare în lume Inspectorat şcolar Metode de predare universitare. Metode de instruire Timpurie Autoritatea parentală Gândire critică Învăţământ superior. Universităţi Autodisciplinare Învăţământ superior Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Inteligenţă emoţională Democraţie Educaţia timpurie Adolescenţa Finanţarea politicilor educaţionale Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Organizarea şcolilor, a învăţământului Predarea limbii engleze Învăţare continuă Predare şi învăţare Maghiari Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Programarea educaţiei Psihologie organizaţională Mediu transgresiv Căuşeni, municipiu Didactica matematicii Copii şcolari Sistem de gestionare a Învăţării Literatură universală Cultură şi civilizaţie E-learning Comunicare socială. Sociologia comunicării Ghid Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Sport. Educaţie fizică Didactica limbii italiene pentru profesiile economice Credite de studii Carte 1901-1930 Arabofoni Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Silvicultură Timp liber Biografii şi studii înrudite Modele de componente cognitive Arhitectură Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Model educațional bazat pe curriculum Afectivitate Tehnică Periodic vechi românesc U-Learning Devianţă Venituri Universităţi Evaluarea cunoştinţelor Comunicare haptică Educație internațională Abordare interdisciplinară în educație Predarea limbilor străine Elevi din clasele gimnaziale Tehnologie Educaţia copiilor fără părinţi. Orfani. Copii nelegitimi. Copii abandonaţi. Vagabonzi Evaluarea cunoştinţelor dobândite Educaţie prospectivă Statistică matematică Managementul calităţii Ideologie Paremiologie Arhitectură religioasă Aspecte de management ale instituţiilor de învăţământ Marcatori lingvistică Sistem educaţional Sport Vocabular Instruire Biblionet - lumea în biblioteca mea Comunitate Metodica predării educaţiei fizice şi sportului Sec. XXI Dezvoltare umană Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Pedagogie Acreditare Ziaristică. Presă Educaţie pentru sănătate Drepturile copilului Credinţe Limba română Modele matematice pentru cercetare operaţională Regulament Testarea capacităţii de lectură Învățare computerizată Modele Filosofie Probleme generale de didactică şi metodică Aptitudini pentru educaţie, învăţătură Metodică şi didactică Şah Modele de realizare orientală Manuale pentru autoinstruire Organizarea sistemului de educaţie Divertisment. Jocuri. Sport Muzee Pedagogie practică Competenţe lingvistice Republica Moldova Educaţie europeană UNESCO Educaţie, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Managementul ospitalității Rezistenţă culturală Valori culturale Memorator de matematică Autonomie Periodic 1931-1960 Politică administrativă Şcoală Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Capital social Procese psihice superioare Civilitate Italiană şi albaneză Competenţe generale Moldova Evaluare firmativă și sumativă Autoeducaţie Analfabetism Utilizarea fişelor la seminar Aplicare Angelescu, Nicolae Metode de învăţare şi instruire Psihologie Sociografie Publicaţii seriale. Periodice Modelare macroeconometrică Varşovia Metalimbaj Noi media Psihologie şcolară Convenţia de la Bologna Reportaje Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Experienţe didactice Evaluare Şomaj Metode de predare şi instruire Minoritate Ordonarea Interculturalitate Uniunea Europeană Comunicare M-learning Comunicare nonverbală Psihologia fenomenelor anormale Jocuri Sublimare Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Sănătate Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Ştiinţă Fundamente ale educaţiei Scală de competențe Teorie. Politică Internet Calitate Interdisciplinar Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Filosofie. Psihologie Medii de învățare personalizate Bibliotecă şcolară Categorisirea Şiretlicuri Activitate metodico-ştiinţifică Educaţie nonformală Morală Bibliotecă publică Carte 1931-1960 Învăţământ universitar Civilizaţie Limba engleză Copii instituţionalizaţi Roluri Ghibu, Onisifor Relaţie Deprinderi Model parental Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Politici Multiculturalism Politică culturală Învăţarea accelerată Educaţie fizică Cercetare în educaţie Probleme generale de metodică şi didactică ASE Bucureşti Cercetări operaţionale Cercetare interdisciplinară Tipuri de educaţie Matematică Politica educaţiei Învăţare limbi străine Natură Descentralizare Limba franceză la copii Metodologie Formarea inteligenţei şi a personalităţii Europa Biblioteconomie Lucrări ştiinţifice universitare Acţiune educativă Abordarea predării, învățării, evaluarii Abordări inovatoare Management educaţional Piaţa muncii Romantism Istorie Cititor Instruire prin activitate practică Deprecierea capitalului social
Vă rugăm să schimbaţi parola