Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie

Subiect Tematic: Educaţie
Lucrări: 531 lucrari in 561 publicatii in 8 limbi
Pedagogie postmodernă : Concepte fundamentale de: Soare, Emanuel (1976-) (Text tipărit)
Learning English - a free choice or a growing need ? de: Teodorescu, Adriana (Text tipărit)
Educație și dezvoltare profesională de: Istrate, Olimpius; Stăncescu, Ioana; Vîrtop, Sorin-Avram; Petrescu, Ana Maria; Zlate, Ștefania; Dogaru-Ulieru, Valentin; Drăghicescu, Luminiţa; Savu-Cristescu, Maria; Neamţu, Liviu (Text tipărit)
Different methods of teaching English de: Teodorescu, Adriana (Text tipărit)
Subiecte
Reforma educaţiei Formare Biculturalism Validare empirică Strategii de comunicare Discurs didactic Studierea unei limbi străine cu ajutorul instruirii bazate pe media Baschet Rudenia naturală din limba română Valori Dezvoltarea abilităților de scriere Consiliere psihopedagogică Observare Franţa Norme gramaticale Universităţi americane Compararea Modelul managerial al lui Ericsson privitor la competenţele manageriale educaţionale Expertiză Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Învățarea deprinderilor motrice Relativitate Curente literare Învățarea celei de a doua limbă Universitatea din Piteşti Prospectiva educaţiei Manual de limba franceză pentru sportivi şi studenţi Experienţă hermeneutică Bilingvism Teste tradiționale şi inovatoare de evaluare Învăţarea limbilor străine Administraţie Responsabilitate Rromi. Ţigani Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Cercetare Personalitatea umană Programe educaţionale Orientarea către piaţă a universităţii Predarea/învăţarea limbii engleze de afaceri Schimbare educațională Curriculum bazat pe competenţe Desen Predarea englezei pentru scopuri speciale Violenţa Politică Reforma învăţământului Deducţia Organizarea clasei de elevi Lingua franca Finanţarea sistemului educaţional Cunoștințe IT Triunghiul cunoaşterii Teorii explicative ale formării conceptelor Interacţiunea în clasa de elevi Învăţarea limbii engleze Competenţă Metodologie logică Învățarea limbii engleze de către studenţi chinezi Rolul educaţiei Turcia Empatie Discernământ Aptitudine pedagogică Limbaj specializat Analiză calitativă Metodă de lucru Activităţi şi credinţe Cadre didactice Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Manual universitar Sector public Autocinetism Literatură română Franceză ca limbă străină Exprimare orală Pedagogie specială Standarde de performanță în limbi străine Didactica specialităţii şi practică pedagogică Abilităţi intelectuale Analiză a tipurilor de ocupaţii în afaceri Etică Inovare Limbaj ştiinţific şi tehnic Model de exploatare didactică Web 2.0 Bibliologie Corp de cunoştinţe ce contribuie la profesionalizarea cadrelor didactice Personalitatea cadrului didactic Caracteristici lingvistice Informaţii fonologice şi prozodice folosite în învăţarea unei limbi Analiză Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Metoda comunicaţională Sămănătorism Definiţia testării Sinceritate Instruire în limbi străine Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Psihologia educaţiei Atractivitate economică şi socială Georgia Competenţa de comunicare Învăţământ secundar Analiza practicilor profesionale Utilizarea prezentărilor PowerPoint Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Contexte diagnostice ale categoriei determinării Sec. 18-19 Procedeu prin cataliza de actualizare a cunoştinţelor Cultura informaţiei Inovarea economică Platforma de învăţare EDMODO Factori sociali Dobândirea vocabularului Educaţie Avantajele şi dezavantajele integrării României în Uniunea Europeană Mod de viaţă sănătos Didactică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Organizarea învăţământului şi a studiilor Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Didactică şi metodică Educaţia preuniversitară şi universitară daneză Evaluarea de către colegi Educaţie formală Tipologii privind "familiile - problemă" Intuiţie afectivă Dificultăţi de învăţare Horticultură Importanţa utilizării planurilor conceptuale în procesul de predare-învăţare Apropierea educaţiei de fenomenul morţii Profesori Învăţare pe tot parcursul vieţii Sociologie Dezvoltarea copilului Istorie educației hoteliere Lecţie Programe de pregătire a profesorilor de engleză americană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Învăţare mixtă învăţare centrată pe student Cursuri şi seminarii de limbă franceză România Termeni de specialitate Marxism Teorii comportamentiste Părinte Învăţarea bazată pe Web Predarea limbii franceze ca o limbă străină Performanţă Contextualizare ProjectX Identitate profesională Centre de informare şi documentare Dezvoltarea psihică a copilului Forme şi modele de bază ale educaţiei Societatea cunoaşterii Finanţarea studiilor universitare Metode de învăţare rapidă Dimensiunea europeană în educaţie Teritoriu de învăţare Civilizaţie. Cultură. Progres Predarea limbii daneze ca a doua limbă Legea învăţământului din România Ţigani Geografie Numismatică Morfem al categoriei determinării Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Educaţie profesională Abandonul şcolar Psihologia pedagogiei Lectură Educaţie centrată pe competenţe Înțelegerea lecturii Delimitări conceptuale ale eşecului şcolar şi succesului şcolar Dezvoltare personală Pregătire profesională Memorator de limbă şi literatură română Învăţământ Critică literară Teorii mentaliste Evaluarea studentului Caracteristicile profesorilor Ştiinţe sociale Posibile probleme legate de negație în limba engleză Timpurie Autoritatea parentală Calități interioare ale profesorului Mediu profesional Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Inteligenţă emoţională Erou pregătit pentru a trăi în moarte Predarea limbii engleze Predarea francezei de afaceri Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Psihologie organizaţională Algoritm de urmat în dezvoltarea unei aplicaţii de instruire Web Căuşeni, municipiu Tipuri de exerciţii folosite în predare Descompunere morfologică Chestionar pilot Internaţionalizare în învăţământul superior Didactica matematicii Copii şcolari Sistem de gestionare a Învăţării Literatură universală Metode de predare Abordare centrată pe student E-learning Ghid Evaluare prin observarea la clasă Sport. Educaţie fizică Didactica limbii italiene pentru profesiile economice Auto-evaluarea Carte 1901-1930 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Timp liber Arhitectură Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teste de diagnostic Afectivitate Periodic vechi românesc U-Learning GSO - America Competenţe ale cadrului didactic Evaluarea cunoştinţelor Educație internațională Metodă Predarea limbilor străine Elevi din clasele gimnaziale Educaţia copiilor fără părinţi. Orfani. Copii nelegitimi. Copii abandonaţi. Vagabonzi Opinii despre capacităţi psihopedagogice ale cadrelor didactice Evaluarea cunoştinţelor dobândite Studii culturale britanice ca disciplină academică CD-Rom-urile educative în didactica limbii franceze Managementul calităţii Performanţe slabe de scriere în limba engleză ale elevilor români Arhitectură religioasă Aspecte de management ale instituţiilor de învăţământ Handbal de performanţă Conştiinţa morţii Sistem educaţional Sport Instruire Biblionet - lumea în biblioteca mea Analiză a datelor calitative Forme şi căi de stimulare a activităţii elevilor capabili de performanţe superioare Sec. XXI Dezvoltare umană Legităţi ale fenomenului educativ Model de lectură interactiv Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Pedagogie Formularea întrebărilor de către elevi Acreditare Ziaristică. Presă Educaţie pentru sănătate Drepturile copilului Credinţe Educaţia profesorilor de limba engleză ca limbă străină Abordare umanistă Complexitatea sistemelor pentru învăţare bazată pe Web - implicaţii Limba română Predarea subordonatelor studenţilor de la inginerie alimentară Modele matematice pentru cercetare operaţională Regulament Semnificaţia educaţiei în viaţa fiecăruia Funcţii parentale Testarea capacităţii de lectură Corectarea erorilor în predarea-învăţarea limbii engleze în context românesc Învățare computerizată Contrastivitate Analiză a datelor cantitative Modele Filosofie Probleme generale de didactică şi metodică Aptitudini pentru educaţie, învăţătură Învăţarea la distanţă Activitate extraşcolară Metodică şi didactică Şah Modele de realizare orientală Manuale pentru autoinstruire Organizarea sistemului de educaţie Predare şi învăţare mediată pe tehnologie Divertisment. Jocuri. Sport Muzee Conflicte afective apărute în mediul familial Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Pedagogie practică Competenţe lingvistice Republica Moldova Educaţie europeană Formarea vorbitorului fluent UNESCO Educaţie, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Managementul ospitalității Didactica limbilor străine Rezistenţă culturală Valori culturale Strategii didactice în predarea/învăţarea unei limbi Asocierea dintre educaţie şi Internet Plurilingvism Memorator de matematică Teste de evaluare Atitudini față de învățare Autonomie Formarea continuă Teste de eficacitate Periodic 1931-1960 Cadru educaţional în tragedia "Hamlet" Studiul limbilor străine din perspectiva integrării conţinutului şi a limbii Abordare comunicativă Medii conflictuale Aeromodele Politică administrativă Cunoştinţe Predarea pronunției limbii engleze la nivel intermediar Şcoală Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Definiţia evaluării Familii cu probleme deosebit de grave datorită nefuncţionalităţii sau disoluţiei totale a grupului familial Capital social Gramatică practică Procese psihice superioare Civilitate Familii cu carenţe educative Engleza pentru ingineri Italiană şi albaneză Definirea comunicării Competenţe generale Moldova Predarea limbii franceze funcționale Autonomia cursantului Tehnică aeronautică. Aeronave Evaluare firmativă și sumativă Autoeducaţie Analfabetism Calităţi şi abilităţi manageriale educaţionale europene Învăţare autonomă Utilizarea fişelor la seminar Educatorul Factori care influenţează mobilitatea academică Aplicare Aspecte cheie în utilizarea limbii engleze în Europa Angelescu, Nicolae Metode de învăţare şi instruire Psihologie Sociografie Factori afectivi Managementul clasei Publicaţii seriale. Periodice Dinamica lecţiei Predarea englezei în scopuri specifice Modelare macroeconometrică Varşovia Metalimbaj Utilizarea de ritualuri la cursuri Avantajele predării în grup Noi media Predarea vocabularului specializat în limba engleză studenților de la fizică Psihologie şcolară Internaţionalizare academică şi competenţe în limbi străine Convenţia de la Bologna Autoformarea formatorilor Utilizarea noilor tehnologii în didactica limbilor Limbajul corpului la profesor Reportaje Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Predarea conectivilor studenţilor de la inginerie alimentară Predarea limbii franceze de afaceri Experienţe didactice Evaluare Şomaj Metode de predare şi instruire Mediu didactic Minoritate Ordonarea Importanţa limbii engleze în era învăţării pe tot parcursul vieţii Studenţi străini Interculturalitate Uniunea Europeană Aptitudine şcolară Predarea interogativului în limba engleză Comunicare M-learning Comunicare nonverbală Învățământ românesc post-modern Sancţiuni naturale Psihologia fenomenelor anormale Jocuri Traducere Aplicarea practicii grupării studenţilor când li se predă Profilul noului student Sublimare Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Sănătate Ştiinţă Modul de pregătire PROFLE Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Niveluri europene de performanță Fundamente ale educaţiei Scală de competențe Engleza pentru politică și economie Teorie. Politică Internet Calitate Motivaţia studenţilor de a învăţa limbi străine Interdisciplinar Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Plan de învăţământ Manuale Filosofie. Psihologie Medii de învățare personalizate Bibliotecă şcolară Categorisirea Predarea limbii engleze ca limbă străină Blog Şiretlicuri Lucru manual. Meșteșuguri. Ateliere Activitate metodico-ştiinţifică Educaţie nonformală Morală Bibliotecă publică Carte 1931-1960 Strategii de memorare Activitate didactică de lectură Creativitate prin control Învăţământ universitar Stiluri de învăţare Predarea englezei generale Civilizaţie Limba engleză Copii instituţionalizaţi Familia cu copil unic Roluri Ghibu, Onisifor Relaţie Deprinderi Model parental Trăsăturile de caracter ale profesorului Încărcare optimă a vocabularului Educaţie multiculturală Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Educaţia familială Abordare lexicală în engleza de afaceri Cauze care determină erori în învăţarea limbii Limba engleză pentru afaceri Politici Multiculturalism Satisfacţie maritală Metacogniţie Politică culturală Învăţarea accelerată Educaţie fizică Cercetare în educaţie Instruire diferenţiată Probleme generale de metodică şi didactică ASE Bucureşti Învăţarea în grup, prin colaborare Norme generale de politeţe şi de conduită şcolară Orientări actuale în preîntâmpinarea şi diminuarea insuccesului şcolar Cercetări operaţionale Mediu de învățare Clarificări terminologice: noţiune, concept, plan conceptual Cercetare interdisciplinară Reprezentarea Tipuri de educaţie Matematică Rolurile profesorului în procesul de învăţare Politica educaţiei Evaluare cu portofoliu a studenților Învăţare limbi străine Inspecție școlară Traducere literară Natură Descentralizare Limba franceză la copii Predarea pronunției limbii engleze la nivel începător Metodologie Formarea inteligenţei şi a personalităţii Conținut educațional Predarea limbii române în şcoală Europa Biblioteconomie Predarea categoriei determinării Universitatea din Pitești Lucrări ştiinţifice universitare Sistemul educațional danez Acţiune educativă Percepţia studenţilor de la ştiinţe economice Abordarea predării, învățării, evaluarii Abordări inovatoare Management educaţional Piaţa muncii Romantism Istorie Cititor Instruire prin activitate practică Deprecierea capitalului social Familii cu structuri relaţionale diferite Energie nucleară Comportament perturbator în clasă Principiile învățării Dezvoltarea emoţională Modele pedagogice Agricultură Integrarea României în Uniunea Europeană Alte metode de predare Tutoriale vorbite Învăţământ preşcolar Teorii cognitive Deficienţe de limbă Migraţie internaţională Comunicare interculturală Educaţie. Învăţământ Informatică Organizarea educaţiei şi învăţământului Grant CNCSIS de succes din 2005 Schimb academic între UE şi America Latină Scrierea de poezii în săli engleze Relaţionarea Armată Atribuţiile unui supervizor Servicii şi produse documentare Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Motivaţie Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Proceduri de evaluare Factori metacognitivi Spaţiu francofon Teatrul absurd Educaţie informală Sărăcie Libertate Cooperare eficientă Dezvoltarea abilităților de comunicare Familia nucleară Interpretare Cultură Politică de finanţare Factori care facilitează procesul de predare Abilitate Teatru Jocuri instructiv-educative, clasele primare Jocuri didactice Studii curriculare în lume Metode de predare universitare. Metode de instruire Familii cu probleme deosebite în privinţa realizării funcţiilor Cauzele neascultării elevilor Gândire critică Învăţământ superior. Universităţi Autodisciplinare Învăţământ superior Cataliza mnemotehnică iconică Democraţie Educaţia timpurie Probleme ale evaluării cu portofolii Cercetare ştiinţifică Finanţarea politicilor educaţionale Predarea limbii române ca limbă străină Teză de doctorat Pilotarea chestionarului Hamlet - căutător al adevărului şi discipol al pedagogiei cromatice Periodic 1901-1930 Cercetare metodică Pregătirea profesorilor de limbi străine Gânditorul şi pedagogul, Jean-Jacques Rousseau Tehnica muncii intelectuale Anchetă de opinie Sistemul Waldorf Performanţă şcolară Copil China Predarea unei limbi străine Dialoguri care implică folosirea tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în educaţie Evoluţii europene în domeniul multilingvismului Predarea limbii ruse studenţilor cu profil tehnic Management Progresul omenirii întregi prin educaţie şi învăţământ, idealul lui Jan Amos Comenius Relaţia profesor-student Teste de clasificare Microeconomie Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Limba română ca limbă străină Rol formator Socializare Praxeologie Unitate didactică Psihologie Afaceri Valoarea potenţialităţii fiinţei umane Puterea managerială Creşterea motivaţiei de învăţare a cursanţilor Terminologie lingvistică Dedicaţie şi autograf Pregătirea cursanților Capacitate de învăţare Educaţie plurilingvistică Dificultăţi Bibliografie Înţelegere a unui text Modernizare Atletism Învăţământ preuniversitar Explicarea semnelor de ortografie Educaţie extracuriculară Actul educativ nu poate ignora fenomenul morţii Dezvoltare profesională Taxonomie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Predarea limbii engleze pentru nevoi speciale Protejarea plantelor Universal ca loc Ştiinţele educaţiei Lipsa de tact Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Protecţia copiilor Anticipare Rolul lecturii suplimentare Analiza discursului Multilingvism Evaluare în educaţie Chestionar Concepte critice de cercetare Marzano Portofolii electronice în educație Procesul de formare a politicilor educaţionale lingvistice la nivel european Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Rezultate şcolare Legislaţie Psihologie pedagogică Sisteme de învăţământ/educaţie Monden Viticultură Egalitate Abordare holistică Caracteristici psihologice ale liderului unui grup Aeromodelism Publicaţii periodice Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limbi străine Metodica predării Educația hipoacuzilor și surdo-muților Strategii de învăţare a unei limbi străine Metode pedagogice Cunoaştere Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Religia creştină Metodică Docimologie Individualizare Traducerea unui text de specialitate Procesul de predare/învăţare a limbilor străine Filozofie Model de predare pentru ESP Predarea limbii Aerodine nepropulsate Predarea culturii Principii în formarea cadrelor didactice Învăţare Didactica limbii engleze Memorator de biologie Variabile sociolingvistice Societatea informaţiei Studii de caz Ecologie Aptitudini lingvistice Vâlcea, Judeţul Percepțiile profesorilor Învăţarea limbii române Ziaristică Abordare didactică Consiliere Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Limba bielorusă Lucru în echipă Cultură familială Limbile străine în politicile Uniunii Europene Metodologii de predare Jocuri pe calculator Gîndire ştiinţifică Învăţământ superior filologic Manual virtual Cercetări curriculare Mass-Media Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Inginerie. Tehnică în general Literatură Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme 2010 Societate informaţională Prima limbă dobândită Aeronave mai ușoare decât aerul Studierea limbii ruse Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Stereotip Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Predarea vocabularului pentru studenții non-filologi Noul management public Strategii de învăţare Cercetare pe bază de chestionar Curriculum Testarea abilităților de limbă engleză Adaptare Autobiografie Finanţare Chestionar privind strategii de memorare Deontologie Comunicare didactică Învăţământ primar Europenizare Discurs Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Sisteme digitale Planuri de învăţământ Artă Universitarizarea formării cadrelor didactice Motivație extrinsecă şi intrinsecă Dimensiune interculturală Evaluarea performanțelor de receptare a mesajului scris Învățământ Familia cu mai mulţi copii Morfeme Stabilitatea mediului familial Padlet Etnografie Personajul Hamlet, o marionetă a echilibrului Întuneric-Lumină Program academic în USA pentru studenţi şi cadre didactice, Fulbright Agresivitate În scena de teatru Definiţia evaluării formative Curs universitar Nesiguranţa ambianţei Engleză pentru scopuri specifice Strategii Conduită participativă Educaţia adulţilor Școli hoteliere Economie Competenţă prospectivă Modele de drepturi ale omului Coeziune familială Prognoză Didactică engleză Educaţie antreprenorială Managementul clasei de elevi Handbal Reguli fonotactice Input lingvistic Sarcina cadrului didactic în gruparea studenţilor Educator total Cărţi comice Competenţe de comunicare Schema unui proiect Predarea limbii române la studenţi străini Politici educaţionale Aptitudini În situaţia de comunicare Elevi de clasa a VIII-a Studiul sau învățarea unei limbi Diversitate lingvistică Explorare stilistică Studenţi ingineri Explicarea punctuaţiei Inspectorat şcolar Școala Pedagogică de 6 ani Câmpulung Muscel Învăţare permanentă Teoria generală a statului. Teoria şi filozofia puterii. Stat şi teritoriu. Autoritate şi opoziţie. Uzurpare Adolescenţa Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Familia alcătuită din trei generaţii Organizarea şcolilor, a învăţământului Analiză cantitativă Evoluţia pedagogiei în context multicultural Învăţare continuă Predare şi învăţare Maghiari Antonimie Programarea educaţiei Mediu transgresiv Cercetare privind tactul pedagogic Studierea limbilor străine în învăţământul superior Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Curs de pregătire Program de consiliere a copiilor şi familiilor cu conflictualitate crescută Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Credite de studii Arabofoni Silvicultură Biografii şi studii înrudite Modele de componente cognitive Model educațional bazat pe curriculum Tehnică Principiul conformităţii educaţiei cu natura Devianţă Venituri Universităţi Principii ale activității educaționale Comunicare haptică Regulă gramaticală Abordare interdisciplinară în educație Tehnologie Programul academic Fulbright Beneficiile evaluării cu portofolii Educaţie prospectivă Studiu pilot Predarea limbii engleze tehnice la studenţii de la cursurile de învăţământ la distanţă Statistică matematică Ideologie Paremiologie Model cultural Marcatori lingvistică Probleme în predarea / învățarea limbilor străine Model alternativ de pedagogie Vocabular Criterii de competenţă profesională Comunicarea elevului prin limbajul corpului Internetul în didactica limbii franceze Comunitate Metodica predării educaţiei fizice şi sportului
Vă rugăm să schimbaţi parola