Biblioteca Universității din Pitești

Educaţie

Subiect Tematic: Educaţie
Lucrări: 629 lucrari in 659 publicatii in 8 limbi
Subiecte
Reforma educaţiei Formare Biculturalism Validare empirică Învăţarea limbii germane Strategii de comunicare Discurs didactic Studierea unei limbi străine cu ajutorul instruirii bazate pe media Baschet Rudenia naturală din limba română Valori Dezvoltarea abilităților de scriere Consiliere psihopedagogică Observare Pedagogie - Metodologie Literatură engleză Politică educațională Franţa Norme gramaticale Compararea Modelul managerial al lui Ericsson privitor la competenţele manageriale educaţionale Expertiză Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Învățarea deprinderilor motrice Relativitate Patriotism Curente literare Învățarea celei de a doua limbă Prospectiva educaţiei Universitatea din Piteşti Manual de limba franceză pentru sportivi şi studenţi Experienţă hermeneutică Bilingvism Teste tradiționale şi inovatoare de evaluare Învăţarea limbilor străine Administraţie Responsabilitate Rromi. Ţigani Educaţie la domiciliu, în familie. Pregătire sau instruire în particular Cercetare Personalitatea umană Programe educaţionale Orientarea către piaţă a universităţii Predarea/învăţarea limbii engleze de afaceri Desen Schimbare educațională Curriculum bazat pe competenţe Predarea englezei pentru scopuri speciale Violenţa Politică Reforma învăţământului Deducţia Organizarea clasei de elevi Lingua franca Finanţarea sistemului educaţional Cunoștințe IT Triunghiul cunoaşterii Teorii explicative ale formării conceptelor Mediu educațional Interacţiunea în clasa de elevi Învăţarea limbii engleze Competenţă Metodologie logică Învățarea limbii engleze de către studenţi chinezi Rolul educaţiei Turcia Empatie Discernământ Aptitudine pedagogică Limbaj specializat Analiză calitativă Metodă de lucru Activităţi şi credinţe Cadre didactice Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Curriculă universitară Sector public Manual universitar Autocinetism Literatură română Franceză ca limbă străină Exprimare orală Pedagogie specială Standarde de performanță în limbi străine Didactica specialităţii şi practică pedagogică Abilităţi intelectuale Analiză a tipurilor de ocupaţii în afaceri Etică Inovare Limbaj ştiinţific şi tehnic Model de exploatare didactică Web 2.0 Bibliologie Business Corp de cunoştinţe ce contribuie la profesionalizarea cadrelor didactice Personalitatea cadrului didactic Caracteristici lingvistice Informaţii fonologice şi prozodice folosite în învăţarea unei limbi Analiză Publicaţii periodice şi seriale Dedicaţie şi autograful autorului Metoda comunicaţională Sămănătorism Definiţia testării Sinceritate Instruire în limbi străine Sisteme de luare de notițe Climat pedagogic pozitiv Educaţia şi instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Psihologia educaţiei Atractivitate economică şi socială Georgia Competenţa de comunicare Învăţământ secundar Analiza practicilor profesionale Utilizarea prezentărilor PowerPoint Etnologie. Etnografie. Folclor. Obiceiuri. Maniere. Tradiţii. Mod de viaţă Contexte diagnostice ale categoriei determinării Sec. 18-19 Predarea terminologiei agroalimentare Procedeu prin cataliza de actualizare a cunoştinţelor Cultura informaţiei Inovarea economică Platforma de învăţare EDMODO Factori sociali Dobândirea vocabularului Educaţie Avantajele şi dezavantajele integrării României în Uniunea Europeană Mod de viaţă sănătos Didactică Educaţie din punctul de vedere al persoanei educate, al elevului/studentului Organizarea învăţământului şi a studiilor Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Didactică şi metodică Educaţia preuniversitară şi universitară daneză Evaluarea de către colegi Educaţie formală Tipologii privind "familiile - problemă" Intuiţie afectivă Dificultăţi de învăţare Horticultură Importanţa utilizării planurilor conceptuale în procesul de predare-învăţare Apropierea educaţiei de fenomenul morţii Profesori Învăţare pe tot parcursul vieţii Sociologie Dezvoltarea copilului Istorie educației hoteliere Lecţie Programe de pregătire a profesorilor de engleză americană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Procesarea datelor Învăţare mixtă învăţare centrată pe student Lecții de limbă germană fluentă Profesor de limba engleză Arabia Saudită Cursuri şi seminarii de limbă franceză România Termeni de specialitate Marxism Teorii comportamentiste Părinte Învăţarea bazată pe Web Predarea limbii franceze ca o limbă străină Învățarea unei limbi străine Performanţă Contextualizare ProjectX Identitate profesională Centre de informare şi documentare Dezvoltarea psihică a copilului Didactica limbajului economic Forme şi modele de bază ale educaţiei Societatea cunoaşterii Sistem educațional german Finanţarea studiilor universitare Metode de învăţare rapidă Dimensiunea europeană în educaţie Teritoriu de învăţare Civilizaţie. Cultură. Progres Predarea limbii daneze ca a doua limbă Legea învăţământului din România Ţigani Terminologie în predarea limbii engleze Geografie Numismatică Morfem al categoriei determinării Jocuri care nu sunt caracterizate prin acţiune. Jocuri instructive. Jocuri de memorie (de observaţie, prezenţă de spirit, etc.). Jocuri ghicitoare. Ghicitori Educaţie profesională Abandonul şcolar Psihologia pedagogiei Lectură Educaţie centrată pe competenţe Înțelegerea lecturii Delimitări conceptuale ale eşecului şcolar şi succesului şcolar Dezvoltare personală Pregătire profesională Memorator de limbă şi literatură română Învăţământ Critică literară Teorii mentaliste Evaluarea studentului Caracteristicile profesorilor Ştiinţe sociale Posibile probleme legate de negație în limba engleză Învățarea limbii române ca limbă străină Timpurie Engleză pentru afaceri Autoritatea parentală Publicații EUTB Calități interioare ale profesorului Mediu profesional Aprecierea şi controlul progreselor elevilor Inteligenţă emoţională Erou pregătit pentru a trăi în moarte Predarea limbii engleze Predare Predarea francezei de afaceri Publicaţii ale diferitelor tipuri de societăţi sau organizaţii Psihologie organizaţională Algoritm de urmat în dezvoltarea unei aplicaţii de instruire Web Căuşeni, municipiu Tipuri de exerciţii folosite în predare Descompunere morfologică Globaromanizare Chestionar pilot Internaţionalizare în învăţământul superior Didactica matematicii Copii şcolari Sistem de gestionare a Învăţării Literatură universală Metode de predare Abordare centrată pe student E-learning Ghid Evaluare prin observarea la clasă Sport. Educaţie fizică Didactica limbii italiene pentru profesiile economice Auto-evaluarea Carte 1901-1930 Conţinutul activităţii şcolare şi programă şcolară în învăţământul preşcolar şi elementar. Obiecte la orice nivel şi din orice gen de şcoală Timp liber Gramatică Mijloc de predare a interculturalității Strategii de învățare a vocabularului Arhitectură Sport. Jocuri sportive. Educaţie fizică Teste de diagnostic Afectivitate Periodic vechi românesc U-Learning GSO - America Proiect cultural Integrare Competenţe ale cadrului didactic Evaluarea cunoştinţelor Educație internațională Predarea limbilor străine Metodă Elevi din clasele gimnaziale Educaţia copiilor fără părinţi. Orfani. Copii nelegitimi. Copii abandonaţi. Vagabonzi Opinii despre capacităţi psihopedagogice ale cadrelor didactice Evaluarea cunoştinţelor dobândite Învăţarea limbii Studii culturale britanice ca disciplină academică CD-Rom-urile educative în didactica limbii franceze Managementul calităţii Performanţe slabe de scriere în limba engleză ale elevilor români Arhitectură religioasă Aspecte de management ale instituţiilor de învăţământ Handbal de performanţă Conştiinţa morţii Societate de cultură Sistem educaţional Instruire Sport Biblionet - lumea în biblioteca mea Analiză a datelor calitative Sec. XXI Dezvoltare umană Forme şi căi de stimulare a activităţii elevilor capabili de performanţe superioare Model de lectură interactiv Limbă străină. Limbă învăţată. A doua limbă Pedagogie Procesul de învățare a traducerii Acreditare Educaţie pentru sănătate Drepturile copilului Complexitatea sistemelor pentru învăţare bazată pe Web - implicaţii Modele matematice pentru cercetare operaţională Regulament Semnificaţia educaţiei în viaţa fiecăruia Testarea capacităţii de lectură Probleme generale de didactică şi metodică Învăţarea la distanţă Activitate extraşcolară Tactul pedagogic în viziunea axiologiei Pedagogie practică Educaţie europeană UNESCO Educaţie, instruirea unor categorii speciale de persoane. Învăţământ special Plurilingvism Atitudini față de învățare Autonomie Diplomă Formarea continuă Teste de eficacitate Cunoştinţe Predarea pronunției limbii engleze la nivel intermediar Şcoală Statele Unite ale Americii Familii cu probleme deosebit de grave datorită nefuncţionalităţii sau disoluţiei totale a grupului familial Capital social Predarea limbii franceze funcționale Autonomia cursantului Tehnică aeronautică. Aeronave Autoeducaţie Învăţare autonomă Utilizarea fişelor la seminar Educatorul Aspecte cheie în utilizarea limbii engleze în Europa Sociografie Managementul clasei Publicaţii seriale. Periodice Dinamica lecţiei Predarea englezei în scopuri specifice Modelare macroeconometrică Varşovia Metalimbaj Avantajele predării în grup Psihologie şcolară Utilizarea noilor tehnologii în didactica limbilor Limbajul corpului la profesor Primele lecţii de citire. Învăţarea primelor noţiuni de citire. Noţiuni elementare de citire Predarea limbii franceze de afaceri Experienţe didactice Evaluare Cursuri universitare de limbă Mediu didactic Ordonarea Uniunea Europeană Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Aptitudine şcolară Predarea interogativului în limba engleză Comunicare M-learning Comunicare nonverbală Învățământ românesc post-modern Sancţiuni naturale Psihologia fenomenelor anormale Jocuri Traducere Aplicarea practicii grupării studenţilor când li se predă Profilul noului student Sublimare Noţiuni elementare de limbă şi vorbire Sănătate Ştiinţă Modul de pregătire PROFLE Orientare profesională. Sfaturi privind viitoarea carieră în şcoală Niveluri europene de performanță Fundamente ale educaţiei Scală de competențe Engleza pentru politică și economie Teorie. Politică Internet Calitate Motivaţia studenţilor de a învăţa limbi străine Interdisciplinar Filosofie. Psihologie Cursuri de limbi străine Copii cu dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament (SEBD) Plan de învăţământ Manuale Medii de învățare personalizate Bibliotecă şcolară Categorisirea Predarea limbii engleze ca limbă străină Blog Şiretlicuri Lucru manual. Meșteșuguri. Ateliere Activitate metodico-ştiinţifică Educaţie nonformală Morală Bibliotecă publică Carte 1931-1960 Strategii de memorare Activitate didactică de lectură Creativitate prin control Învăţământ universitar Stiluri de învăţare Predarea englezei generale Civilizaţie Limba engleză Copii instituţionalizaţi Familia cu copil unic Roluri Relaţie Predarea limbii germane Deprinderi Model parental Trăsăturile de caracter ale profesorului Încărcare optimă a vocabularului Educaţie multiculturală Educaţia hipoacuzicilor şi surdo-muţilor Aptitudini cognitive Teoria atribuției Educaţia familială Abordare lexicală în engleza de afaceri Cauze care determină erori în învăţarea limbii Limba engleză pentru afaceri Publicații EUP Politici Multiculturalism Satisfacţie maritală Metacogniţie Politică culturală Învăţarea accelerată Educaţie fizică Cercetare în educaţie Instruire diferenţiată Probleme generale de metodică şi didactică Cursuri predate la Universitatea ''Politehnică" din Timișoara ASE Bucureşti Învăţarea în grup, prin colaborare Norme generale de politeţe şi de conduită şcolară Orientări actuale în preîntâmpinarea şi diminuarea insuccesului şcolar Cercetări operaţionale Mediu de învățare Clarificări terminologice: noţiune, concept, plan conceptual Cercetare interdisciplinară Reprezentarea Tipuri de educaţie Politica educaţiei Matematică Rolurile profesorului în procesul de învăţare Evaluare cu portofoliu a studenților Învăţare limbi străine Inspecție școlară Traducere literară Natură Descentralizare Limba engleză Metodologie Limba franceză la copii Predarea pronunției limbii engleze la nivel începător Formarea inteligenţei şi a personalităţii Conținut educațional Predarea limbii române în şcoală Europa Biblioteconomie Lucrări ştiinţifice universitare Predarea categoriei determinării Universitatea din Pitești Sistemul educațional danez Acţiune educativă Management educaţional Percepţia studenţilor de la ştiinţe economice Abordarea predării, învățării, evaluarii Abordări inovatoare Piaţa muncii Romantism Istorie Cititor Instruire prin activitate practică Deprecierea capitalului social Familii cu structuri relaţionale diferite Energie nucleară Comportament perturbator în clasă Principiile învățării Dezvoltarea emoţională Modele pedagogice Agricultură Integrarea României în Uniunea Europeană Alte metode de predare Tutoriale vorbite Învăţământ preşcolar Teorii cognitive Deficienţe de limbă Migraţie internaţională Vizualizarea textelor Comunicare interculturală Informatică Organizarea educaţiei şi învăţământului Deprinderi de comunicare în afaceri Educaţie. Învăţământ Grant CNCSIS de succes din 2005 Schimb academic între UE şi America Latină Scrierea de poezii în săli engleze Relaţionarea Consecințe educaționale Armată Atribuţiile unui supervizor Servicii şi produse documentare Organizarea procesului de educaţie şi învăţământ. Organizarea şcolară Motivaţie Metode de studiu al educaţiei. Metode de observaţie pedagogică Îndrumare. Sfaturi. Orientare şcolară şi profesională Proceduri de evaluare Factori metacognitivi Spaţiu francofon Teatrul absurd Educaţie informală Sărăcie Libertate Cooperare eficientă Dezvoltarea abilităților de comunicare Familia nucleară Interpretare Cultură Politică de finanţare Factori care facilitează procesul de predare Abilitate Teatru Jocuri instructiv-educative, clasele primare Jocuri didactice Programă şcolară Studii curriculare în lume Umor Metode de predare universitare. Metode de instruire Dicţionar enciclopedic Proces de învățare a unei limbi străine Familii cu probleme deosebite în privinţa realizării funcţiilor Cauzele neascultării elevilor Gândire critică Învăţământ superior. Universităţi Autodisciplinare Învăţământ superior Curs de comunicare Documente legislative educaționale Cataliza mnemotehnică iconică Democraţie Educaţia timpurie Probleme ale evaluării cu portofolii Cercetare ştiinţifică Finanţarea politicilor educaţionale Predarea limbii române ca limbă străină Teză de doctorat Pilotarea chestionarului Hamlet - căutător al adevărului şi discipol al pedagogiei cromatice Periodic 1901-1930 Cercetare metodică Materie întunecată Pregătirea profesorilor de limbi străine Tehnica muncii intelectuale Anchetă de opinie Sistemul Waldorf Performanţă şcolară Publicații digitale Copil China Predarea unei limbi străine Dialoguri care implică folosirea tehnologiilor informaţiei şi ale comunicării în educaţie Evoluţii europene în domeniul multilingvismului Predarea limbii ruse studenţilor cu profil tehnic Management Relaţia profesor-student Teste de clasificare Microeconomie Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Limba română ca limbă străină Rol formator Socializare Praxeologie Citate Unitate didactică Psihologie Afaceri Valoarea potenţialităţii fiinţei umane Puterea managerială Creşterea motivaţiei de învăţare a cursanţilor Publicații digitizate Terminologie lingvistică Dedicaţie şi autograf Pregătirea cursanților Capacitate de învăţare Educaţie plurilingvistică Cursuri centrate pe abilități Dificultăţi Bibliografie Înţelegere a unui text Modernizare Atletism Învăţământ preuniversitar Explicarea semnelor de ortografie Educaţie extracuriculară Actul educativ nu poate ignora fenomenul morţii Dezvoltare profesională Taxonomie Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Predarea limbii engleze pentru nevoi speciale Protejarea plantelor Universal ca loc Ştiinţele educaţiei Lipsa de tact Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Psihologia copilului. Pedologie. Pedopshilogie Programă analitică cadru pentru studiul limbii germane Metode de predare şi instruire. Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Artă. Recreere. Divertisment. Sport Personalitate Protecţia copiilor Anticipare Rolul lecturii suplimentare Analiza discursului Multilingvism Evaluare în educaţie Chestionar Concepte critice de cercetare Marzano Portofolii electronice în educație Procesul de formare a politicilor educaţionale lingvistice la nivel european Dobândirea tactului pedagogic în formarea cadrelor didactice Rezultate şcolare Legislaţie Psihologie pedagogică Sisteme de învăţământ/educaţie Monden Viticultură Egalitate Abordare holistică Caracteristici psihologice ale liderului unui grup Aeromodelism Publicaţii periodice Învăţământ primar. Şcoala primară, elementară, ciclul I Limbi străine Metodica predării Educația hipoacuzilor și surdo-muților Strategii de învăţare a unei limbi străine Metode pedagogice Cunoaştere Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ. Organizare şcolară Religia creştină Metodică Docimologie Cursuri de limbă germană Individualizare Traducerea unui text de specialitate Procesul de predare/învăţare a limbilor străine Filozofie Model de predare pentru ESP Predarea limbii Aerodine nepropulsate Predarea culturii Principii în formarea cadrelor didactice Învăţare Didactica limbii engleze Memorator de biologie Variabile sociolingvistice Ligvodidactică Societatea informaţiei Studii de caz Ecologie Aptitudini lingvistice Literatură pentru copii Rolul mediilor vizuale Subiecte sensibile Vâlcea, Judeţul Percepțiile profesorilor Învăţarea limbii române Ziaristică Abordare didactică Consiliere Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Limba bielorusă Lucru în echipă Cultură familială Limbile străine în politicile Uniunii Europene Metodologii de predare Jocuri pe calculator Gîndire ştiinţifică Învăţământ superior filologic Manual virtual Cercetări curriculare Mass-Media Cursuri introductive Teoria generală a educaţiei şi instrucţiei Inginerie. Tehnică în general Literatură Metode şi principii ale anumitor teorii şi sisteme 2010 Societate informaţională Prima limbă dobândită Aeronave mai ușoare decât aerul Studierea limbii ruse Cunoaşterea şi înţelegerea psihologiei elevilor Stereotip Psihologie pedagogică. Aptitudini pentru educaţie/învăţătură Predarea vocabularului pentru studenții non-filologi Noul management public Strategii de învăţare Cercetare pe bază de chestionar Curriculum Testarea abilităților de limbă engleză Adaptare Autobiografie Finanţare Chestionar privind strategii de memorare Deontologie Comunicare didactică Învăţământ primar Europenizare Discurs Organizarea sistemului de educaţie şi învăţământ Sisteme digitale Planuri de învăţământ Artă Motivație extrinsecă şi intrinsecă Universitarizarea formării cadrelor didactice Dimensiune interculturală Evaluarea performanțelor de receptare a mesajului scris Învățământ Familia cu mai mulţi copii Morfeme Stabilitatea mediului familial Padlet Etnografie Personajul Hamlet, o marionetă a echilibrului Întuneric-Lumină Agresivitate Învăţământ preşcolar şi primar În scena de teatru Definiţia evaluării formative Curs universitar Nesiguranţa ambianţei Engleză pentru scopuri specifice Strategii Educaţia adulţilor Conduită participativă Școli hoteliere Competenţă prospectivă Modele de drepturi ale omului Economie Coeziune familială Prognoză Educaţie antreprenorială Didactică engleză Managementul clasei de elevi Handbal Reguli fonotactice Input lingvistic Sarcina cadrului didactic în gruparea studenţilor Educator total Cărţi comice Competenţe de comunicare Schema unui proiect Predarea limbii române la studenţi străini Politici educaţionale Aptitudini În situaţia de comunicare Elevi de clasa a VIII-a Studiul sau învățarea unei limbi Diversitate lingvistică Explorare stilistică Inspectorat şcolar Manuale de învățare a limbii engleze Studenţi ingineri Explicarea punctuaţiei Școala Pedagogică de 6 ani Câmpulung Muscel Învăţare permanentă Educarea limbii Teoria generală a statului. Teoria şi filozofia puterii. Stat şi teritoriu. Autoritate şi opoziţie. Uzurpare Adolescenţa Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Limba franceză Organizarea şcolilor, a învăţământului Curs Intensiv de Limbi Străine Erasmus Familia alcătuită din trei generaţii Predarea limbii spaniole pentru nevoi speciale Analiză cantitativă Evoluţia pedagogiei în context multicultural Învăţare continuă Predare şi învăţare Maghiari Antonimie Programarea educaţiei Mediu transgresiv Cercetare privind tactul pedagogic Predarea limbii franceze Dezvoltarea competențelor comunicative Studierea limbilor străine în învăţământul superior Cultură şi civilizaţie Comunicare socială. Sociologia comunicării Curs de pregătire Program de consiliere a copiilor şi familiilor cu conflictualitate crescută Forme de organizare a procesului de predare şi instruire Credite de studii Arabofoni Silvicultură Biografii şi studii înrudite Modele de componente cognitive Învățământ terțiar Didactica predării limbii germane Model educațional bazat pe curriculum Principiul conformităţii educaţiei cu natura Tehnică Devianţă Venituri Metodică şi educaţie fizică Universităţi Principii ale activității educaționale Comunicare haptică Regulă gramaticală Abordare interdisciplinară în educație Reprezentări non-lingvistice Predarea vocabularului Tehnologie Programul academic Fulbright Beneficiile evaluării cu portofolii Educaţie prospectivă Studiu pilot Predarea limbii engleze tehnice la studenţii de la cursurile de învăţământ la distanţă Statistică matematică Ideologie Paremiologie Model cultural Activități de lectură / scriere Predarea colocațiilor Marcatori lingvistică Probleme în predarea / învățarea limbilor străine Model alternativ de pedagogie Vocabular Criterii de competenţă profesională Comunicarea elevului prin limbajul corpului Internetul în didactica limbii franceze Comunitate Predarea interculturală a limbilor străine Metodica predării educaţiei fizice şi sportului Legităţi ale fenomenului educativ Formularea întrebărilor de către elevi Ziaristică. Presă Credinţe Educaţia profesorilor de limba engleză ca limbă străină Abordare umanistă Limba română Media Kinetoterapie Predarea subordonatelor studenţilor de la inginerie alimentară Publicații ale elevilor Funcţii parentale Corectarea erorilor în predarea-învăţarea limbii engleze în context românesc Învățare computerizată Contrastivitate Analiză a datelor cantitative Modele Filosofie Aptitudini pentru educaţie, învăţătură Metodică şi didactică Curs de limbă engleză Şah Modele de realizare orientală Manuale pentru autoinstruire Organizarea sistemului de educaţie Predare şi învăţare mediată pe tehnologie Divertisment. Jocuri. Sport Muzee Conflicte afective apărute în mediul familial Competenţe lingvistice Republica Moldova Formarea vorbitorului fluent Predarea englezei de afaceri Managementul ospitalității Didactica limbilor străine Rezistenţă culturală Valori culturale Strategii didactice în predarea/învăţarea unei limbi Asocierea dintre educaţie şi Internet Memorator de matematică Teste de evaluare Periodic 1931-1960 Discurs în clasă Cadru educaţional în tragedia "Hamlet" Studiul limbilor străine din perspectiva integrării conţinutului şi a limbii Abordare comunicativă Medii conflictuale Aeromodele Politică administrativă Bazele educaţiei. Teorie. Politică a educaţiei Definiţia evaluării Personal didactic Gramatică practică Procese psihice superioare Civilitate Familii cu carenţe educative Engleza pentru ingineri Italiană şi albaneză Definirea comunicării Competenţe generale Moldova Evaluare firmativă și sumativă Analfabetism Calităţi şi abilităţi manageriale educaţionale europene Document Factori care influenţează mobilitatea academică Aplicare Morfologie Metode de învăţare şi instruire Psihologie Factori afectivi Literatură națională Utilizarea de ritualuri la cursuri Noi media Predarea vocabularului specializat în limba engleză studenților de la fizică Internaţionalizare academică şi competenţe în limbi străine Convenţia de la Bologna Autoformarea formatorilor Reportaje Predarea conectivilor studenţilor de la inginerie alimentară Şomaj Metode de predare şi instruire Minoritate Importanţa limbii engleze în era învăţării pe tot parcursul vieţii Studenţi străini Interculturalitate
Vă rugăm să schimbaţi parola