Biblioteca Universității din Pitești

Construcţia de maşini

Subiect Tematic: Construcţia de maşini
Lucrări: 140 lucrari in 138 publicatii in 6 limbi
Gépgyártás technológia de: Gepipari Tudomanyos Egyesulet (Budapest) (Text tipărit)
Maşini-unelte şi agregate de: (Text tipărit)
Studii şi Cercetări de: Institutul de Învăţământ Superior din Bacău; Filimon, Liviu V.; Cojocaru, Ana; Călin, Tiberiu (Text tipărit)
Calculul şi construcţia autovehiculelor rutiere : Îndrumar de laborator de: Creţu, Spiridon; Damian, Ioan, inginer; Prisăcaru, Gheorghe, inginer (Text tipărit)
Organe de maşini. Vol. II de: (Text tipărit)
Etanşări de: Popa, Nicolae, inginer (Text tipărit)
Subiecte
Programe de calculatoare. Software Organe de asamblare Publicaţii ale întreprinderilor industriale şi comerciale. Materiale comercialepublicitare, de informare, pentru publicitate Încălzire pentru prelucrare. Tratamente termice. Durificare Îndrumar de laborator Tehnologii Microelectronică Publicaţii ale organizaţiilor guvernamentale Motoare termice (cu excepţia motoarelor cu abur) Tehnologia construcţiilor de maşini Sudură electrică şi cu radiații Organizarea muncii Mecanizare Electricitate. Magnetism. Electromagnetism Proiectare Tehnica reglării şi comenzii automate. Sisteme, metode şi echipamente de reglare. Tehnică cibernetică şi automatică Prelucrarea metalelor Lucrări Îmbinarea materialelor. Tratare şi finisare superficială. Păstrare şi depozitare. Ambalare şi ambalaje Tehnică Microtehnologie Tehnică navală. Ambarcaţiuni, nave. Construcţia de bărci şi de nave Construcţii navale Comprimarea şi împingerea aerului şi a altor gaze. Compresoare. Suflante de mare presiune Control tehnic Metalurgie feroasă Automatică Catalog de fişe tehnice Tehnologie Maşini şi utilaje de prelucrat metale prin aşchiere Transmisii mecanice. Angrenaje, came, glisiere, mecanisme cu clichet, ambreaje Utilaje industriale Prelucrare mecanică şi aşchiere. Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Teoria motoarelor cu ardere internă Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor Electrotehnică şi automatizări Autovehicule rutiere Prelucrare mecanică prin aşchiere Sisteme flexibile de producţie Mecanică fină Organe de maşini Turbine cu ardere internă, turbine cu combustie. Turbine cu gaze. Turbine cu motorină Aparate şi instrumente optice AutoCAD Inginerie managerială Tehnologia prelucrării metalelor Metalurgie Control de calitate Materiale Verificatoare Ingineria sistemelor Maşini electrice Maşini şi utilaje tehnologice metalurgiei feroase şi neferoase Ungere Motoare termice Construcţia de maşini Roboţi industriali Frigotehnie Maşini sincrone Mecanică aplicată Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Teoria grafurilor Mecanisme Întreprinderi mici şi mijlocii Design Metalurgia metalelor neferoase. Metale neferoase Rezistenţa materialelor Etanşare Procedee şi sisteme de fabricaţie în construcţia de maşini Construcţia de maşini în general. Tehnica nucleară. Electrotehnică. Tehnologie mecanică Publicaţii ale conferinţelor, congreselor, simpozioanelor etc. Prelucrare mecanică şi aşchiere Organizarea şi planificarea producţiei. Proiectare, construcţie. Conducerea şi controlul producţiei Manual universitar Control calitate Tehnologie mecanică în general Procese şi metode de încălzire şi tratament termic Încercarea materialelor Electrotehnică şi electronică Sudură Tehnologia mecanică în general : procese, scule, maşini, aparate Energie pneumatică, maşini şi scule. Tehnica frigului şi instalaţii frigorifice. Pompe de căldură Inginerie mecanică Utilaje Organizarea şi planificarea producţiei. Conducerea şi controlul producţiei Sculă Sisteme de proiectare a sculelor aşchietoare Documentare Prelucrare mecanică Tehnica frigului Standardizarea produselor. Standarde, specificaţii Electronică industrială Maşini: construcţie, aranjare generală, ansamblu, părţi componente, unităţi auxiliare Lubrifianţi pentru diferite scopuri. Aplicaţii industriale în general. Utilizarea pentru mecanisme Maşini şi utilaje pentru turnătorie Publicaţii periodice şi seriale Publicaţii seriale. Periodice Metale Chimie industrială Tehnologia metalelor Norme calitative Vehicule cu motor, maşini. Automobile. Industria automobilelor în general Mecanică Inginerie tehnologică Publicaţiile Academiei Române Prelucrare la rece Frecarea şi uzura Catalog Publicaţii universitare Documentaţie tehnică Oficiul de Informare Documentară pentru Industria Construcţiilor de Maşini Optimizare (Tehnică) Maşini şi utilaje diverse Controlul calităţii Inginerie. Tehnică în general Tribologie Magneţi permanenţi Materiale metalice Electronică aplicată Optimizare (Modele matematice) Maşini unelte Prelucrare abrazivă. Ciocane şi prese Aliajele fierului cu carbonul (altele decât fonta). Oţelul în general Carte 1931-1960 Tehnică în general Organizare şi conducere industrială Proiectarea şi construirea motoarelor cu ardere internă pentru anumite aplicaţii Fiabilitate Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Calitatea produselor Instalaţii pentru tratament termic Maşini şi utilaje pentru prelucrarea metalelor prin deformare plastică Control metrologic Electrotehnică Centre naţionale de documentare Tehnica mijloacelor de transport Deformare plastică Banat Sudură (sudare) şi procedee înrudite. Sudură în canale, în adâncime Electrotehnică. Tehnologie mecanică Tehnologii clasice Maşini industriale Autovehicule România Matematică Procedee, procese şi operaţii de fabricaţie Tehnici de măsurare Principii şi teorie a prelucrării cu scule şi a prelucrării mecanice Teorie şi principii ale construcţiei de maşini. Mecanica generală ca bază a construcţiei de maşini Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Administrarea financiară a întreprinderii Maşini şi procese funcţionând sau comandate şi reglate automat. Comandă automată în general Motoare sincrone Compresoare Lucrări ştiinţifice universitare Electronică Asamblări automate Aprindere electrică în general Maşini Tehnologie mecanică în general: procese, scule, maşini, aparate Energie pneumatică Prelucrare plastică Sisteme de aprindere Tehnologie mecanică Curs universitar Mecanisme cu roţi dinţate Dispozitive Tratamente termice Echipamente tehnologice Maşini şi utilaje specializate Maşini şi utilaje Mecanisme şi instrumente de precizie. Mecanică de precizie. Mecanică fină Organe de maşini. Transmiterea energiei mecanice Durabilitate Mecanică teoretică, în general. Mecanică raţională. Mecanica solidului şi a corpurilor rigide Construcţia motoarelor Transport intern Prelucrare la cald Automatizare Lubrifianţi Teoria maşinilor. Mecanică tehnică (aplicată, industrială) în general Informare documentară Optimizarea tehnologiei Defecte ale materialelor Motoare cu ardere internă. Motoare cu combustie. Motoare cu explozie Depozitare Calculul construcţiilor Îmbinare sudată Măsurarea mărimilor geometrice şi mecanice: instrumente, aparate, metode şi unităţi de măsură Turnătorie. Aranjarea şi echiparea turnătoriilor. Formare şi turnare Structura fizică a materiei Automobile Magnetism Scule, maşini Lubrifianţi. Uleiuri. Unsori Sudură. Construcţii sudate Manipulatoare. Roboţi industriali Informatică aplicată Inginerie Tehnologii în construcţia de maşini Montaj Artă aplicată (în industrie, comerţ, acasă, în viaţa de toate zilele). Design industrial şi comercial etc Agregate şi linii automate Teză de doctorat Proiectare asistată de calculator Organizare şi conducere comercială şi industrială Calculatoare
Vă rugăm să schimbaţi parola