Biblioteca Universității din Pitești

Boroş, Valentina

Nume Persoană: Boroş, Valentina
Țara sursă: RO: UPIT
Lucrări: 189 lucrari in 188 publicatii in 1 limbi
Problema contradicţiei în economia socialistă de: Constantinescu, N. N. (Text tipărit) Copertator [140]
Texte alese de: Fromm, Erich (Text tipărit) Copertator [140]
Sofia Nădejde de: Vişinescu, Victor (Text tipărit) Copertator [140]
Eugen Rozvan de: Szikszay, Iuliu; Bulei, Ion; Popa, Marin, avocat (Text tipărit) Copertator [140]
Codul penal pe înţelesul tuturor de: Antoniu, George; Daneş, Ştefan; Popa, Marin, avocat (Text tipărit) Copertator [140]
Scrieri filozofice de: Marcuse, Herbert (Text tipărit) Copertator [140]
Elek Köblös (1887-1938) de: Stănescu, Marin C.; Gergely, Ladislau (Text tipărit) Copertator [140]
Codul penal pe înţelesul tuturor de: Antoniu, George; Daneş, Ştefan; Popa, Marin, avocat (Text tipărit) Copertator [140]
Subiecte
Economia României Interpol Administraţie publică. Armată. Artă militară Sec. 19 Agricultura ca ramură a economiei. Economia producţiei alimentare Subiecte ale dreptului internaţional Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Economie socialistă. Economie comunistă Partide comuniste Documente militare Limbaj ştiinţific Sistemul solar Critică literară. Studii literare Rusia Pedagogie socială Epistemologie Romane Drept Armată. Artă militară Literatură engleză Partidul Comunist Român Organizaţia Naţiunilor Unite (O.N.U.) Infracţiuni, delicte particulare. Acte infracţionale pedepsibile Economie în general Literatură periodică. Scrieri în seriale, jurnale, reviste. Jurnalism. Literatură ocazională. Scrieri polemice, politice. Pamflete Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice 1877 Nuvele, povestiri, proză scurtă Psihologie Tipuri de sisteme filosofice Matematică şi ştiinţe naturale Asia de Vest. Orientul Mijlociu şi/sau Apropiat Lagăre de concentrare Negociere Prezentări sub formă istorică. Surse istorice. Surse juridice Filosofia spiritului. Ocultism. Spiritism Ştiinţe aplicate. Medicină. Tehnică Originea şi formarea universului Polinezia. Statele şi regiuni ale Polineziei Etică. Filosofie practică Democraţie socialistă. Dictatura proletariatului. Formă sovietică de stat socialist. Democraţie populară Inspecţie. Control. Supervizare Istorie generală. Istorie universală Religie. Teologie Filosofie morală Presiuni prin servicii secrete şi de spionaj Filosofia culturii Conducere Învăţământ superior. Universităţi. Cursuri universitare Generalităţi despre ştiinţele pure Istoria Evului Mediu Politică Economie. Ştiinţe economice Culegeri colective. Culegeri din operele mai multor autori Partide socialiste. Partide social-democrate Artă. Recreere. Divertisment. Sport Limba română Sisteme filosofice Clubul de la Roma Principii generale. Eficienţă. Raţionalizare. Productivitate Filosofie Estetică, filosofie, gust literar Drept internaţional penal Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii Sociologia culturii. Contextul cultural al vieţii sociale Istoria ca ştiinţă. Teoria şi filozofia istoriei Istoria Europei central-răsăritene Socialism ştiinţific, comunism. Marxism. Marxism-leninism Scrieri filosofice Logica limbajului Muncă. Organizarea muncii Republica Federală a Germaniei (din 1990) Materii prime Istorie literară Onomastică Drept penal. Infracţiuni penale Ştiinţa şi istoria comparată a religiilor Mişcări pentru realizarea şi menţinere păcii între popoare. Mişcări pacifiste. Refuzul satisfacerii serviciului militar. Refuz conştient Politică agrară Instruire programată Evoluţie economică. Dezvoltare economică Teoria şi filosofia artei Războaie Suveranitate Teorii ale creşterii economice Ştiinţa istoriei. Ştiinţe auxiliare ale istoriei Baze fizice şi fizico-chimice ale vieţii. Biofizică. Chimie biofizică în general Experţi. Mărturia experţilor : raportul lor cu justiţia, administraţia Teologie Economie capitalistă Literatură română Filozofie Războiul de independenţă al României 1877-1878 Prevenirea războaielor Citologie generală. Celula ca sistem biologic. Plan general. Compoziţie chimică. Proprietăţi fizico-chimice şi moleculare Statele Unite ale Americii Istorie militară Eseuri Filosofia culturii. Sisteme culturale. Teoria complexelor culturale Acţiuni inspirate de motive religioase Al Doilea Război Mondial Scrieri în seriale, jurnale, reviste Personalităţi Drept penal Construcţii agricole Etică Mişcări pentru dezarmare. Dezarmare morală, economică, fizică Mişcare ciclică a economiei. Ciclu economic. Ciclu al afacerii Dreptul organizaţiilor internaţionale Organizaţii politice de masă, de ex. în "democraţii populare". "Front popular". " Front naţional" Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii. Organizarea muncii Dicţionar multilingvistic Teorii, metodologie şi metode în ştiinţele sociale. Sociografie Demografie. Studiul populaţiei Administraţie publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară Germania Sec. 16 Religie Viitorul ştiinţei. Profeţie. Previziune. Prognoză Stat. Structura statului Istorie ca gen literar. Scrieri istorice. Istoriografie. Cronici. Anale. Memorii. Jurnale. Biografii. Autobiografii Carol II, Rege al României Presiuni şi influenţe politice asupra altor state Ştiinţe sociale. Statistică. Politică. Economie. Comerţ. Drept. Administraţie. Arta militară. Asistenţă socială. Asigurări. Învăţământ. Etnografie. Folclor Istoria Mexicului Regim autoritar modern care se sprijină pe mişcări politice şi naţionaliste. Dictatura unui singur partid sau grup. Totalitarism. Stat mono-partid. Dictatură militară Istoria Europei Situaţie economică. Politică economică. Conducerea economiei. Planificarea economiei. Producţie. Servicii. Preţuri Memorii, jurnale Genetică generală. Citogenetică generală. Imunogenetică. Evoluţie. Filogenie Agricultură. Ştiinţe şi procedee înrudite. Silvicultură. Exploatări agricole şi ale vieţii sălbatice Teoria cunoaşterii. Epistemologie Filosofie românească Adunarea naţională de la Blaj Scrisori. Arta scrierii scrisorilor. Corespondenţă. Scrisori originale. Alte opere în formă epistolară Comerţ. Relaţii economice internaţionale. Economie mondială Sec. 17 Sec. 18-19 Istoria Africii Forme de întreprinderi. Finanţare Inginerie. Tehnică în general Dialoguri filozofice sau discursive. Conversaţii pe subiecte diverse Drept internaţional public Finanţe. Finanţe publice. Bănci. Bani Dezvoltare economică Ţări subdezvoltate Documente legislative. Surse legislative şi juridice Codul penal Surse de energie Filosofia ştiinţei Imperialism. Politică imperialistă. Politică de expansiune Organizaţii şi alte tipuri de cooperare. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee Luptă antifascistă Istoria Transilvaniei Fenomene şi legi economice Relaţii internaţionale. Politică internaţională. Activitate internaţională. Politică externă Filosofie. Psihologie Drept public. Drept constituţional. Drept administrativ Vânzare. Desfacere. Marketing. Repartiţie Comerţ exterior Teoria cinetică a gazelor. Continuitate de stare Istorie generală Critică teatrală Morală profesională, ocupaţională Microbiologie Sociologie Ştiinţă economică. Concepte economice de bază Geografie. Explorarea pământului şi a diferitelor ţări. Călătorii. Geografie regională Dictatura regală Infracţiuni împotriva statului Sec. 18 Logică. Epistemologie. Teoria cunoaşterii. Metodologie Prezentare istorică Comportament de grup. Comportament colectiv. Comportament de masă Mişcări împotriva anumitor rase sau naţionalităţi Natura morală Dezvoltarea forţelor de producţiei. Progres tehnic. Inovaţii România Economie globală Sec. 20 Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Petrol. Ulei mineral Societate socialistă Matematică Anul 1000 Aspecte normative şi de evaluare a culturii. Ideologie Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Marxism Pronunţie Filosofie germană Ştiinţa şi tehnologia calculatoarelor. Prelucrarea datelor Internaţionala I Armată. Artă militară. Ştiinţă militară. Apărare. Forţe armate Capitalism monopolist de stat. Capitalism târziu Biologie. Ştiinţe biologice în general Istorie Scrieri istorice Conduită morală Sociografie. Studiul descriptiv al societăţii (calitativ şi cantitativ). Geografie socială Diplomaţie Progres tehnico-ştiinţific Drept. Jurisprudenţă Materialism dialectic Economie socialistă Învăţare. Achiziţie. Asimilare. Învăţare mecanică, pe de rost. Învăţare logică Internaţionalism. Mişcări internaţionaliste Probleme generale ale ştiinţelor aplicate 1878 Dreptul muncii Economie Drept diplomatic Organizare administrativă. Autorităţi publice Hiroshima Drept în general Creştere economică Doctrină economică marxist-leninistă Fizică nucleară. Fizică atomică. Fizică moleculară Sărăcie Naţionalizare Istorie universală Critică literară Astronomie. Geodezie Diferenţiere socială Structura fizică a materiei Organizaţii neguvernamentale Teatru Timp liber. Recreaţie Viitorologie Filosofia artei Români Ştiinţe sociale Istoria României Teatru. Artă scenică. Reprezentaţii teatrale Iugoslavia Geologie. Meteorologie. Hidrologie Ştiinţă şi cunoaştere în general. Organizarea muncii intelectuale Drept internaţional Feminism. Femeile şi societatea. Situaţia femeilor Fizică Debarcarea în Normandia Democraţie Partide şi mişcări politice Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber Avuţie naţională. Averea (patrimoniul) naţional. Averea reală a statului Organizare şi conducere comercială şi industrială Fapte morale Istoria Germaniei
Vă rugăm să schimbaţi parola