Biblioteca Universității din Pitești

Bibliologie

Subiect Tematic: Bibliologie
Lucrări: 6340 lucrari in 6338 publicatii in 2 limbi
Consideraţii interconfesionale privind ontologia divină de: Calciu-Dumitreasa, Gh. (Text tipărit)
Cifre, cifre... de: Mocanu, Mihaela, bibliotecar (Text tipărit)
Publicaţii seriale - corespondenţa ISBD-FRBR de: Moraru, Violeta, bibliotecar (Text tipărit)
Temeiurile teologice ale iubirii creştine de: Mihălţan, Ioan (Text tipărit)
Muzeul tipăriturilor şi al cărţii vechi româneşti de: Bălăşescu, Sevastia (Text tipărit)
Informare şi Documentare : Activitate ştiinţifică şi profesională de: Biblioteca Naţională a României (Text tipărit)
Conservarea documentelor în biblioteci de: Munteanu, Liviu, bibliotecar; Grijincu, Olga; Vasilescu, Cecilia (Text tipărit)
Universul cărţii : Nr. 2/1999 de: Vasilescu, Emil (1938-) (Text tipărit)
Subiecte
Cărţi vechi Marketing Resurse cu acces deschis Sistem de instruire Resurse Cronica ideilor Personalităţi literare Pagini de recitit Legiuirea lui Caragea Societate contemporană Cultură românească Clasarea documentelor de patrimoniu Platformă e-Learning Dezvoltarea biblioteconomiei în statele în curs de dezvoltare Obiectul digital Activitate editorială Arhiva istorică Academic institution Cărţi în limba rusă Biblioteca Mitropoliei Ţării Româneşti Management Biblioteca Sfântului Sinod Secţie de artă Opportunities Date despre Constantin Istrate Istoria cărţii CZU Educaţia nonformală Acces la informaţii Factori abiotici Conceptul de ştiinţă Valori pierdute Managementul informaţiei Perenitate între istoric şi perspective Bibliotecile existente în Imperiu Biblioteca Crearea site-ului Web Marketingul serviciilor Istorie recentă Teze Biblioteci şcolare - dezbatere Programe educaţionale Acciaiolo Cercetare Bibliotecari Chestionar "Importanţa sistemelor de comunicare în învăţământul superior" Domnitor român Engineering Manuscriptorium Educaţie extracuriculară Dezvoltare profesională Document digital Industrii poligrafice. Tipografii. Editură. Librării Petrus Lombardus - Cartea Sentinţelor Biblioteci. Organizare şi administrare Marketing de bibliotecă Procesul cunoaşterii ştiinţifice Fluxul universal al datelor şi telecomunicaţiile Accesul la informaţie pe suport electronic Bibliografie naţională Bibliotecă publică - noi servicii Incunabule Tehnici interdisciplinare Bibliologie fără frontiere Bibliotecă virtuală Braşov Biblioteca imperială Profesori documentarişti Imaginaţie-creativitate Factori biotici Descoperirea resursei Bibliografii speciale Servicii infodocumentare Comunicare ştiinţifică Xilografie Enciclopedie Modelul FRBR Managementul drepturilor de acces Biblioteca patriarhală Google analytics Portal Journals rank Molitvenicul Sistem de informare-documentare Eseuri Dezbateri profesionale Informare-documentare Procese psihice superioare Personalităţi Interdisciplinaritatea domeniului info-documentar Bibliotecă particulară Bibliologie Biblioteconomie internaţională Resurse electronice Conflict Biblioteca faţă în faţă cu cititorii Documentare Servicii informaţionale Competenţe Ergonomie Information technology Cultura iraniană Scanarea colecţiilor Indexare RAMEAU Publicaţii periodice şi seriale Confluenţe profesionale Tipar Management informaţional Biblioteci-Drept Sec. 16 Eveniment Informaţie Science visibility Revistă Soluţii informatice Era digitală UNIMARC Metamorfoze Întrebări şi răspunsuri Biblioteca în societatea contemporană Literatură persană Invisible web Relaţii bibliografice Informatizare Inovaţii Citations Patron Paradigmă Criză economică mondială Mass-Media Fişiere de autoritate Marketing cultural Itinerarii culturale Cronică Macarie Politici gevernamentale Personalităţi ale bibliologiei româneşti Bibliografii Telemedicină Carte electronică Utilizatori cu dizabilităţi Comunicare Cultura informaţiei Stres Patriomoniu documentar românesc Bibliotecă naţională Misiune Clasificarea Zecimală Universală Principii internaţionale de catalogare glosar Biblioteci europene Achiziţie publică Cronica reconstrucţiei Audit public intern Ştiinţă Cercetare psihologică Carte veche Filologie Documente digitale Cooperare bibliotecară regională Coleţii digitizate Manuscrise pirogravate Portal Web Journals Calitate Educaţie Informare Cultura informaţională Colecţii de muzică Informaţia digitală Bibliotecă publică - comunitate Colecţii de afişe Aristotel Educaţie nonformală Bibliotecă pedagogică - prezentare Bibliotecă publică Fond documentar - cercetare Carte 1931-1960 Biblioteca Naţională a României Serviciu bibliometric Uşa pocăinţei Biblioteci digitale Globalizarea informaţiilor Regăsirea informaţiei Pagini Web Profesia de bibliotecar Cititorii noştri, colaboratorii noştri Karadja, Constantin I.- bibliolog Biografii Ghid de conservare Bibliotecă - istoric Bibliofilie Chestionar - produse oferite utilizatorilor Documente multimedia Carte veche românească Informaţii Tehnici de indexare Aniversări Hermeneutică Biblioteca Publică din Amsterdam Bibliografie. Cataloage Recenzii CIPARIU, Timotei Drepturi de autor Calitatea serviciilor Înregistrări bibliografice tradiţionale Istoria bibliotecilor Librarianship România Politici de resurse umane Managementul bibliotecilor şcolare Tipuri de educaţie Festival internaţional Biblioteca Brukenthal Activităţi şi organizare. Informare. Teoria informării în general (cibernetică). Inginerie umană Specialişti în bibliologie Patrimoniu Patrimoniu cultural Imperiul Bizantin Biblioteca faţă în faţă cu beneficiarii ei Evenimente culturale Biblioteconomie Drepturile de Copyright Servicii elelectronice Mănăstirea Antim Statutul profesiei Bibliotecă publică - rol Istorie Istorie locală Expoziţii Centre de informare şi documentare Servicii de referinţă Digitizarea Bibliotecă digitală Proiecte europene Acces deschis Personalităţi culturale româneşti Comunicarea resurselor informaţionale electronice Bunuri culturale Istoria presei Servicii bibliografice Professional skills Dezvoltarea site-ului web Formare profesională Cunoaşterea empirică Arhondologie Abstracte Cultura română Donaţii Evaluarea relevanţei informaţiei Informare în context Internet Lectură Prezentări istorice în sens strict Parteneriate culturale ISBD (International Standard Bibliographic Description - Descrierea bibliografică internaţională standard) Biblioteca monastică Controlul punctului de acces Persoane cu dizabilităţi Bibliometrics Istoria tiparului Information resources Documente electronice Ştiinţa informării Arhivarea pe termen lung a publicaţiilor electronice Instituţii culturale Documente istorice Contemporary medicine Stroe, Belloescu S. Indexare (Biblioteconomie) Actualităţi Fond documentar Colecţii de biblioteci Bibliotecă comunală - istoric Bibliografii de conţinut. Rezumate. Liste de lucrări ce apar în seriale sau poligrafiate. Liste de cuprins şi indexuri de toate tipurile Diversitatea etno-culturală Plagiat Activitate tipografică Bibliotecă - aniversare Brand Biblioteci publice - comunitate Teză de doctorat Istoria tiparului. Descoperirea modelelor de tipărire a cărţilor Biblioteca digitală Digitizare Bază de date bibliografice Personal digital assistant Biblioteci înlăţuite Contextul informaţional actual Personalitate locală Cândea, Virgil Comunism User Communication Gutenberg, Johann Bibliotecă publică - schimbare Bibliotecari şcolari - activitate Sec. 19 Mori de hârtie Colecţii speciale Bibliotecă comunală - activitate Servicii Website Studii Prezentări biografice Istorie culturală Melidon, George Radu Bibliografii de autori Federaţia Internaţională a Asociaţiilor şi Instituţiilor de Biblioteci Bibliografia românească veche Carte tipărită Workshop internaţional Tehnici de catalogare şi indexare Cunoaşterea prin observaţie Nobilime Tehnologia informaţiei şi comunicării Colecţii Biblioteca Naţională a Austriei Homepage Lectura publică Arhive web Rolul bibliotecilor în societatea multiculturală Calculatorul şi biblioteca modernă Bibliotecar - provocările profesiei Date descriptive Analfabetism funcţional Biblioteci publice Resurse umane Comunitate Lectura femeilor Control bibliografic universal Science evaluation Asociaţia culturală Formate de schimb informaţional de informaţii Fundaţii culturale Legile Web-ului Scientific output Catalogare Teorie şi practică Search strategies WebOPAC Search engines Librarians Politica documentară Transilvania Biblioteci specializate Biblioteca "Batthyaneum" - fond documentar Brăiloiu, Constantin Marketing social Rossini, Gioacchino Information literacy Descriere bibliografică Anglia prea-modernă Bibliotecar cu studii superioare Utilizatori Moştenire culturală
Vă rugăm să schimbaţi parola