Biblioteca Universității din Pitești

Drept public

Subiect Tematic: Drept public
Lucrări: 375 lucrari in 376 publicatii in 4 limbi
Raportul juridic de: Genoiu, Ilioara (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 3 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Bioetica : Mijloace şi căi de acţiune de: Institutul Român pentru Drepturile Omului; Moroianu Zlătescu, Irina (Text tipărit)
Acta Universitatis "Lucian Blaga". Iurisprudentia : Nr. 2 de: Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu (Text tipărit)
Drept constituţional şi instituţii politice : Sinteze şi probleme de seminar de: Andreescu, Marius; Boghirnea, Iulia (Text tipărit)
Noua revistă de drepturile omului de: Centrul de Studii Internaţionale din Bucureşti (Resurse electronice)
Instituţii de drept public de: Bălan, Emil (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 5 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Constituţia şi Codul penal de: Paşca, Viorel (Text tipărit)
Subiecte
Principalele argumente invocate de autor Asigurări sociale de stat Autoritate publică Funcţionar public Drept administrativ Avortul Comunicare socială. Sociologia comunicării Executare Adunări legislative Decizia Curţii Constituţionale nr. 1396/2009 Libertatea de gândire şi opinie Drept Ţări membre UE Fetus Republica Cehă Drept judiciar privat Regimul juridic al înmatriculărilor auto Dreptul la relaţii personale dintre părinţi şi copii Autonomie locală O.U.G. nr. 34/2006 Acte de execuţie Calitatea de reclamat Drepturile omului Conducere administrativă Delegări legislative Drept electoral Consiliul Concurenţei Decizia Curţii Constituţionale nr. 53/25.01.2011 Bugetul de stat Contenciosul administrativ Procedură Relaţii cu publicul E-justiţie Religie. Teologie Violenţa Decizia nr. 3012 Legea nr. 68/2008 Ziaristică. Presă Drepturile copilului Comunicări Legalitate Disociere Drept public Societate comercială Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ Sisteme filosofice Ramură de drept Filosofie Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Libertatea presei Relaţia între individ şi stat Argumentele Curţii Constituţionale Legislaţie Drept parlamentar. Parlamente. Adunări de reprezentanţi. Alte organisme deţinătoare ale puterii supreme Filosofia dreptului Responsabilitatea fiscală Comportament antisocial Începutul mileniului 3 Manual universitar Statele Unite ale Americii Legislaţie internaţională Act administrativ Drept penal Autonomia locală Dreptul la un mediu sănătos Coduri de legi Putere judiciară Manual Dihotomia contencios subiectiv-contencios obiectiv Drept de vot Jurisprudenţă Comunicare în masă. Informare şi lămurire a publicului larg Morală socială Dinamica dreptului Stat. Structura statului Sistem de drept Suspendarea judiciară Constrângere Acte administrative de execuţie Decizia Curţii Constituţionale nr. 796/2007 Ratificarea unor tratate internaţionale Noţiunea de act al autorităţii contractante Participarea politică Dreptul persoanei vătămate Dreptul la informaţie Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 Manevră strategică Argument pro-alegere Doctrină Plasamentul copilului Juridic Legea electorală. Votare. Sisteme electorale Noţiunea de persoană vătămată Constituţii. Adunări legislative Sociologie Principiul inadmisibilităţii acţiunii populare Drept civil Controlul străinilor O.U.G. nr. 76/2010 Dreptul de proprietate privată Infracţiuni penale România Administraţie publică Europa Drept constituţional Italia Constituţii Publicaţii periodice electronice Drept. Jurisprudenţă Serviciul Public Curs universitar Drepturi fundamentale. Drepturile omului. Drepturi şi îndatoriri ale cetăţenilor Drept privat Dreptul muncii Educaţie. Învăţământ Acte administrative de decizie Délégation législative Culegeri colective Economie Libertate în comunicare Acte administrative Drept în general Atribuirea contractelor de delegare a gestiunii Protecţia mediului înconjurător. Administrarea calităţii mediului Acte administrative premergătoare Actul administrativ Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului Daune morale Filosofie socială 1944-1966 Droit public Egalitate rasială. Egalitate religioasă. Egalitate de rasă, credinţă. Minorităţi etnice Drept procesual civil Curtea Constituţională Funcţionari publici
Vă rugăm să schimbaţi parola