Biblioteca Universității din Pitești

Drept privat

Subiect Tematic: Drept privat
Lucrări: 496 lucrari in 496 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Marketing Procedura somaţiei de plată Contestaţii privind mărcile Autoritate publică Proceduri de soluţionare a contestaţiilor privind mărcile Dobânda - întotdeauna fruct civil Drept administrativ Acte notariale în formă electronică Proprietate aparentă Împăcarea părţilor Opinia minoritară Rezonabilitate Convenţia europeană de securitate socială Drept Caracterul "postum" al efectelor logodnei Procedura civilă românească Roma antică Republica Cehă Răspunderea statelor Despăgubiri băneşti Drept judiciar privat Tipologia raporturilor juridice de muncă Plângere Funcţiile clauzei penale Erori judiciare Prestaţii de boală Drepturi civile pure Legea nr. 134/22010 Drepturi civile simple Drepturi patrimoniale Încredinţarea minorului Sancţionarea pasivităţii nerezonabile a creditorului Procedură Procedura de mediere Reîncredinţarea minorului E-justiţie Drepturi şi obligaţii în general Contracte civile Norme de asigurare RCA Filosofie franceză Culpa creditorului Drept comparat Contracte speciale Răspundere civilă Imobile Legea ferenda Comunicări Legislaţie comentată Drept public Practică judiciară adnotată Societate comercială Noul Cod civil Sisteme filosofice Legea nr. 10/2001, art. 45 alin. 92 Practică judiciară Asigurare RCA Filosofie Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene Reconstituirea dreptului de proprietate Legea nr. 40/2011 Legislaţie Drept roman Drept comun Filosofia dreptului Bunuri Drepturile părintelui Recuperarea creanţelor Obligaţii contractuale (Drept) Suspendarea avizelor necesare pentru exercitarea profesiilor Drept penal Baroul Argeş Codul civil Opinia separată Jurisprudenţă Corelaţia dintre proprietatea aparentă şi principiul publicităţii materiale al înscrierii în carta funciară Curentul modern Creanţele asociaţilor de proprietari Jurisprudenţa CEDO Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Sistem de drept Cerinţele contradictorialităţii Procedura ordonanţei de plată Dobânda - copilul natural al banilor Raportul juridic de muncă al funcţionarilor publici Ocrotirea unui drept real Ştiinţe juridice Doctrină internă Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Obligaţii. Contracte. Convenţii Drept privat românesc Doctrină Juridic Atribuţiile Consiliului de mediere Decizia civilă nr. 1231 Prestaţii de maternitate Articole digitizate Drept civil Curentul tradiţionalist România Strămutare Lege Şomajul tehnic Garanţiile datorate cesionarului Măsura creditorului de limitare a pagubei Sistemul bonus-malus Drept constituţional Principiul forţei obligatorii a contractului Servicii notariale electronice Taxa judiciară de timbru Drept. Jurisprudenţă Calitatea de mediator Opinia majoritară Încredinţarea copilului Curs universitar Drept privat Dobândirea proprietăţii Novaţie Dreptul muncii Mediator Economie Reexaminare din cadrul OSIM Restituirea contravalorii Drept în general Garanţia adaptării la cerinţele sociale Comerţ Logodna Carte funciară Dreptul la acţiune Filosofie socială Act normativ Mediere Circumscrieri Prestaţii de paternite asimilate Principiul contradictorialităţii Prestaţii de invaliditate Drept procesual civil
Vă rugăm să schimbaţi parola