Biblioteca Universității din Pitești

Limba română veche

Subiect Tematic: Limba română veche
Lucrări: 68 lucrari in 70 publicatii in 6 limbi
Mărgăritare de: Ioan Gură de Aur, Sfânt (Text tipărit)
Cazul dativ în limba română veche de: Găitănaru, Ştefan (Text tipărit)
Lexicul dacoromân (Trăsaturi specifice şi arii lexicale) = Le lexique dacoroumain (Traits spécifiques et aires lexicales) de: Cazacu, Boris; Todoran, Romulus; Universitatea din Bucureşti. Cursurile de Vară şi Colocviile de Limbă, Literatură, Istoria şi Arta Poporului Român (Text tipărit)
Cu privire la limba română comună de: Pătruţ, Ioan (Text tipărit)
Graiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea - al XVI-lea : până la 1521 de: Gheţie, Ion (1930-2004); Agenţia Naţională pentru Ştiinţă, Tehnologie şi Inovare (Text tipărit)
Subiecte
Tentamen Criticum, lucrare lingvistică Predici religioase Sec. 13-16 Sec. 19 Cărţi vechi româneşti Scrieri religioase Evoluţie Limba română veche Carte 1901-1930 Terminologie politico- administrativă Studii lingvistice Sec. 16-17 Carte veche < 1900 Dicţionar etimologic Istoria civilizaţiilor. Istoria culturilor Caractere de scriere Limba slavonă Originile şi perioadele de dezvoltare ale limbajului Istoria limbii Participiu Dialecte regionale Probleme generale cu privire la lingvistică şi literatură. Filologie Verb. Categorii gramaticale Psalmi Vocabular Religie. Teologie Limbaj teologic Istoria limbii române Muzică bisericească. Muzică sacră. Muzică religioasă Limbi romanice Sec. XVI Lingvistică Limba română Sec. XVIII- XIX Diateză pasivă Diplomatică latină Transilvania Relativ ,,care" Dacia romană limbă non-literară Prozodie. Ştiinţele şi sursele auxiliare ale filologiei Analiză texte româneşti Evanghelii. Sinoptice. Faptele apostolilor Literatură română Forme verbale supracompuse Adjectiv Limba germană Muzică religioasă Sec. XVII Dicţionar Glosar de termeni româneşti Ştiinţa descifrării hrisoavelor Lexicologie. Dicţionare: alcătuirea şi conţinutul lor Manuscrise slavo-române Moduri nepersonale Sistem morfo-sintactic Gramatica istorică Morfologie Sibiu, Oraşul Substantiv Scriere chirilică Publicaţii periodice şi seriale Sec. 16 Dialectologie Originea şi istoria limbilor. Faze de dezvoltare Lingvistică. Limbi Manuscrise româneşti Retorica vorbirii Paleografie Limba maghiară Forme verbale reflexive Antichitate Viaţa şi petrecerea sfinţilor, tipăritură Terminologie lingvistic-descriptivă Biblia Noului Testament Faptele Apostolilor Cărţi liturgice Sec. 18-19 Biblia Noului Testament Epistole Dicţionar explicativ Moduri verbale Semantică istorică Literatură română veche Codice Toponimie Calcuri lexicale Filologie Limba latină Diateză reflexivă Lingvistică istorică Gramatica românească, carte Perspectivă diacronică Carte 1931-1960 Limba engleză Retorică Articole digitizate marginalia Dosoftei Verb Carte veche românească Studiu filologic Supin Condiţional român Foletul novel, traduceri Lexicologie Surse filologice Prognoze meteo timpurii Etimologie Crestomaţie România Lingvistică diacronică Vreme, termen Etnografie Miscelanee (literatură) Studii şi ştiinţe auxiliare ale filologiei Teologie pastorală Secol XVII Limba română modernă Istorie Cronograf, manuscris Literatură religioasă Determinanţi Lingvistică şi limbi Cărţile profetice ale Vechiului Testament Psaltire Caracteristici lexicale Subordonate circumstanţiale Terminologie gramaticală Coresi: Tetraevanghelul Limba română contemporană Autograf Antologie Artă şi simbolism creştin Dicţionar multilingv Texte din secolul al XVI-lea Dicţionar de terminologie lingvistică Caz dativ Biblie Sintaxă Critică literară Surse ale lingvisticii şi filologiei. Colecţii de texte Studiu gramatical Manuscrise Terminologie meteorologică Timpuri verbale Gramatici vechi Primele gramatici româneşti Gerunziu
Vă rugăm să schimbaţi parola