Biblioteca Universității din Pitești

Codul civil

Subiect Tematic: Codul civil
Lucrări: 33 lucrari in 33 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil Cesiune de datorie Codul civil, art. 1113 Efectele uzucapiunii tabulare Codul muncii Codul civil, art. 1204-1206 Bunuri incorporale Drept Caracterul "postum" al efectelor logodnei Codul comercial, art. 374 Codul comercial, art. 384 Legea nr. 213/1998 Dreptul afacerilor Conflictul de legi Codul civil, art. 480 Natura juridcă a prezumţiei Dobândirea bunurilor mobile Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Legea nr. 112/1995, art. 6 Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Revendicare Drept european Drepturile nepatrimoniale Orientări spre o fundamentare obiectivă a răspunderii comitetului în literatura juridică franceză Bunuri corporale Codul civil, art. 494 Codul civil Legea nr. 112/1995 Exercitări Codul de procedură civilă, art. 48 Debitor Cesiune de creanţă Compatibilitatea calităţii de comerciant Codul comercial O.G. nr. 11/1996 Codul civil, art. 1368 Codul civil, art. 969 Drept comercial Codul de procedură civilă Creanţele bugetare Codul civil, art. 948 Argumente privind consacrarea unui nou fundament obiectiv Măsuri provizorii Doctrină Codul civil, art. 975 Demolarea construcţiei Fundamentarea obiectivă Drepturi civile patrimoniale Vânzarea bunurilor Încetarea convenţiilor matrimoniale Codul comercial, art. 375 alin. (3) Codul civil, art. 1536 Drept civil Regimul comunităţii convenţionale Privilegiul statului Contractul de arendare Efectele uzucapiunii extratabulare Contract de întreţinere Executarea obligaţiilor Obligaţia solidară pasivă Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Convenţia matrimonială Acţiuni Codul civil, art. 1513 Drepturile de proprietate intelectuală Drept privat Codul civil, art. 948 pct. 2 Codul civil, art. 1110 Logodna Creditori potrivit Codului civil Carte funciară Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 Principiul autonomiei Codul familiei Codul civil, art. 1532 Creditor Drept procesual civil Codul civil, art. 1201 Regimul separaţiei de bunuri Obligaţiile cu pluralitate pasivă
Vă rugăm să schimbaţi parola