Biblioteca Universității din Pitești

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Lucrări: 634 lucrari in 633 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Legea nr. 31/1990, art. 54 Decizia nr. 1416 din 13 mai 2009 Căsătorie Contract de asigurări Codul civil, art. 1113 Fiscalitate Decretul nr. 167/1958, art. 11 alin. (3) Legea nr. 190/2004 Procedura de judecată Bilet de ordin neexecutat Drept Codul de procedură civilă, art. 331 Franţa Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Dicţionar francez-englez Carte veche < 1900 Expertiză Cererea şi oferta de capital Dobândirea Afaceri Codul civil, art. 966-968 Codul comercial, art. 374 Acţiune pauliană Procedură judiciară Decretul nr. 167/1958, art. 3 Procedura insolvenţei Drept financiar Contracte comerciale Prezumţia de solidaritate Contract de brokeraj Dreptul afacerilor Contract de asigurare Stoparea calcului dobânzilor Garanţia reală mobiliară Comunicări Dobândirea ilicită a averii Capital. Fonduri pentru producţie materială Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (1) lit. c) Dobânzi Nulitatea absolută Executarea creanţelor Contract de vânzare-cumpărare Oferte publice internaţionale Contract de credit bancar Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (2) Codul comercial, art. 1 Criterii de delimitare a tipologiei Codul de procedură civilă, art. 67 Drepturile acţionarilor Rambursare Accident de circulaţie Credit bancar Codul civil, art. 992-997 Relaţii internaţionale Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Suspendare Legea nr. 31/1990, art. 197 Finanţe Dizolvare prin faliment O.U.G. nr. 64/2005 Bunuri Principiile contradictorialităţii Consultanţă managerială Legea nr. 31/1990, art. 67 Contracte de comerţ internaţional Dreptul comerţului internaţional Manual universitar Legea nr. 31/1990, art. 125 Legea nr. 31/1990, art. 101 alin. (1), (2) Contract de leasing O.U.G. nr. 115/2001 Garanţie bancară Legea nr. 193/2000, art. 4 Cuantum Dreptul la apărare Dicţionar englez-francez Capital social Bîrsan, Corneliu Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Protecţia proprietăţii Codul de procedură civilă, art. 379 Sancţiune aplicabilă Obligaţiile comerciantului Nulitate Drept penal Legea nr. 509/2002, art. 1 alin. (2) Clauza leonină Codul civil Infracţiuni Legea nr. 31/1990, art. 233 Prescripţia dreptului Garanţi Drept comercial internaţional Jurisprudenţă Reziliere Codul de procedură civilă, art. 304 pct. 3 şi 9 Concurenţă Legea nr. 64/1995, art. 97 Delimitarea garanţiei independente Codul civil, art. 1020-1021 Definiţia garanţiei independente Codul fiscal, art. 136 Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Societate pe acţiuni Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (2)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 222 Dedicaţie şi autograful autorului Legea nr. 31/1990, art. 75 Comercianţi Contracte de drept civil care au un caracter comercial Codul civil, art. 1179 Abuz de minoritate Clauze contractuale Drepturile lichidatorului Contract de locaţiune H.G. nr. 995/2005 Cauţiune Obligaţii comerciale Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Legea nr. 509/2002, art. 5 Sancţiunea nulităţii Nediscriminare Drepturile consumatorului Legea nr. 31/1990, art. 123 Codul civil, art. 969 Principiul neretroactivităţii legii Piaţă de capital Dividende Acte juridice frauduloase O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 51/1998 Prescripţia dreptului la acţiune Confidenţialitate Drept comercial Legea nr. 314/2001 Drept fiscal Vânzare la licitaţie Codul de procedură civilă Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) O.U.G. nr. 51/1998, art. 13 alin. (5) Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Decretul 167/1958, art. 7 Dizolvarea societăţii Autorizarea prealabilă Integrare economică Legea nr. 1/2005, art. 31 Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 31/1990, art. 136 Legea nr. 94/2010, art. 1 alin. (2) Contabilitate Dreptul la dividende al acţionarului Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a) Liberul acces la justiţie Carte veche Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3) Acţiuni pe piaţa de capital Tranzacţiile cu valori mobiliare Legea nr. 64/1995, art. 7 Ipotecă Legea nr. 85/2006, republicată, art. 16 alin. (1) Doctrină Legea nr. 31/1990, art. 72 Contract de credit Codul de procedură civilă, art. 374 Procedură în caz de faliment Mărci comerciale Codul civil, art. 975 Despăgubire Legea nr. 31/1990, art. 55 Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Contract de distribuţie Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Nulitatea gajului comercial Cesionarea pachetului de acţiuni Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Codul comercial, art. 375 alin. (3) Legea nr. 31/1990, art. 143 Taxe. Impozite. Percepere de taxe Tipologia de garanţie Codul civil, art. 1536 Calitate procesuală activă Drept civil Executare silită Codul de procedură civilă, art. 372 Garanţii reale mobiliare Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Legea nr. 31/1190, art. 192 Codul civil, art. 1000, alin. (1) Vicii Contract de prestări servicii Decizia nr. 1609 din 26 mai 2009 Codul civil, art. 1073-1090 Instrumente de plată Dreptul transporturilor Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Legea nr. 1/2005, art. 6 alin. (1) lit. e) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Privatizarea societăţilor Garanţie Oferta publică de cumpărare Legea nr. 31/1990, art. 70 Decretul nr. 167/1958 Decretul nr. 167/1958, art. 8 Privatizare Europa Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Drept civil. Drept privat Constatarea nulităţii Finanţe internaţionale Codul de procedură civilă, art. 68 Obligaţia de plată Comerţ interior. Comerţ indigen Codul civil, art. 1513 Executare abuzivă Drept. Jurisprudenţă Bancă domiciliatară Natura contractului Cauţiune reală Curs universitar Legea nr. 31/1990, art. 137 alin. (3) Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (3) Codul civil, art. 1144 Comemorări Codul civil, art. 1362 Dreptul muncii Proprietate publică Codul muncii, art. 43 Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Economie O.G. nr. 32/1997 Obligaţii (Drept civil) Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Anularea garanţiei Finanţe publice. Legislaţie financiară Drept în general Legea nr. 351/2004 Radiere Regulament de transport Plata compensatorie Sancţiuni Legea nr. 85/2006, art. 138, art. 141 alin. (1) Decretul nr. 167/1958, art. 5 Tacita relocaţiune Contract de concesiune Repartizarea dividendelor Suspendarea acţiunilor Contract de închiriere Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Comerţ Codul civil, art. 948 pct. 2 Taxe arbitrale Pop, Liviu Titlu de proprietate Codul civil, art. 1110 Legea nr. 31/1990, art. 46 Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Legea nr. 31/1990, art. 79 Actualizarea preţului Societate cooperativă Contract de comision Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 H.G. nr. 391/1995 Legea nr. 137/2002, art. 12 alin. (5) Codul familiei Legea nr. 428/2002 Contract sinalagmatic Legea nr. 31/1990, art. 117 alin. (6) Decizia nr. 1148 din 3 aprilie 2009 Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Lichidator Drept internaţional Constitiţionalitatea legilor Drept procesual civil Asigurare Contract de mandat Legea nr. 85/2006, art. 36 Lipsa capacităţii de folosinţă Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1) Contract de societate Codul civil, art. 1329 Codul de procedură civilă, art. 137 alin. (1) Tratat Licitaţie Drept administrativ Drept fundamental Sec. 19 Drept de proprietate Legea nr. 31/1990, art. 48 Drepturile administratorului Relaţii economice internaţionale Acţiune în rezoluţiune Codul familiei, art. 30 Impozite Doctrine Facilităţi acordate întreprinderilor mici Solidaritate pasivă Legea nr. 31/1990, art. 102 Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Drepturile omului Bunurile soţilor Decretul nr. 167/1958, art. 16 alin. (1) lit. a) Legea nr. 64/1995, art. 11 Acţiune în daune Transport. Circulaţie Legislaţie comercială Confiscare Contract de asociere Declanşarea procedurii Legea nr. 31/1990, art. 196 Obligaţii Insolvenţă Faliment Legea nr. 137/2002, art. 39 Resurse umane Decretul 167/1958 Legea nr. 31/1990, art. 132 Legea nr. 177/2010 Legea nr. 47/1992, art. 29 Comerţ. Piaţă Decretul nr. 167/1958, art. 7 Legislaţie comentată Spaţiu comercial Societate comercială Legea nr. 99/1999 Legea nr. 31/1990, art. 218 Legea nr. 31 /1990, art. 67 alin. (2) Integrare europeană Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Codul civil, art. 970 Daune Legea nr. 136/1995, art. 28 Garanţia independentă
Vă rugăm să schimbaţi parola