Biblioteca Universității din Pitești

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Lucrări: 636 lucrari in 635 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Legea nr. 31/1990, art. 54 Decizia nr. 1416 din 13 mai 2009 Contract de asigurări Căsătorie Instanţă competentă Codul civil, art. 1113 Fiscalitate Decretul nr. 167/1958, art. 11 alin. (3) Legea nr. 190/2004 Procedura de judecată Bilet de ordin neexecutat Drept Codul de procedură civilă, art. 331 Franţa Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Dicţionar francez-englez Carte veche < 1900 Expertiză Cererea şi oferta de capital Contract de garanţie imobiliară Dobândirea Afaceri Codul civil, art. 966-968 Codul comercial, art. 374 Acţiune pauliană Procedură judiciară Decretul nr. 167/1958, art. 3 Procedura insolvenţei Drept financiar Contracte comerciale Prezumţia de solidaritate Contract de brokeraj Dreptul afacerilor Contract de asigurare Stoparea calcului dobânzilor Garanţia reală mobiliară Răspundere civilă Dobândirea ilicită a averii Comunicări Capital. Fonduri pentru producţie materială Suspendarea executării hotărârii Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (1) lit. c) Dobânzi Reorganizare judiciară şi faliment Executarea creanţelor Nulitatea absolută Contract de leasing imobiliar Contract de vânzare-cumpărare Oferte publice internaţionale Contract de credit bancar Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (2) Accident de circulaţie Codul de procedură civilă, art. 67 Codul civil, art. 992-997 Dizolvare prin faliment Poprire Principiile contradictorialităţii Consultanţă managerială Manual universitar Legea nr. 31/1990, art. 125 Contract de leasing Legea nr. 31/1990, art. 101 alin. (1), (2) O.U.G. nr. 115/2001 Garanţie bancară Dicţionar englez-francez Protecţia proprietăţii Codul de procedură civilă, art. 379 Nulitate Obligaţiile comerciantului Clauza leonină Codul civil Legea nr. 31/1990, art. 233 Garanţi Prescripţia dreptului Drept comercial internaţional Reziliere Jurisprudenţă Codul de procedură civilă, art. 304 pct. 3 şi 9 Concurenţă Legea nr. 64/1995, art. 97 Delimitarea garanţiei independente Definiţia garanţiei independente Codul civil, art. 1020-1021 Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Codul fiscal, art. 136 Societate pe acţiuni Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (2)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 222 Dedicaţie şi autograful autorului Legea nr. 31/1990, art. 75 Comercianţi Contracte de drept civil care au un caracter comercial Codul civil, art. 1179 Abuz de minoritate Drepturile lichidatorului Clauze contractuale Atribuţiile judecătorilor Contract de locaţiune H.G. nr. 995/2005 Cauţiune Obligaţii comerciale Clauză penală Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Legea nr. 509/2002, art. 5 Sancţiunea nulităţii Nediscriminare Drepturile consumatorului Legea nr. 31/1990, art. 123 Principiul neretroactivităţii legii Codul civil, art. 969 Piaţă de capital Acte juridice frauduloase Dividende Prescripţia dreptului la acţiune O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 51/1998 Confidenţialitate Drept comercial Legea nr. 314/2001 Drept fiscal Vânzare la licitaţie Codul de procedură civilă Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) O.U.G. nr. 51/1998, art. 13 alin. (5) Uniunea Europeană Cooperare economică internaţională Decretul 167/1958, art. 7 Autorizarea prealabilă Dizolvarea societăţii Integrare economică Insolvenţă comercială Legea nr. 1/2005, art. 31 Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 31/1990, art. 136 Legea nr. 94/2010, art. 1 alin. (2) Contabilitate Dreptul la dividende al acţionarului Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a) Liberul acces la justiţie Carte veche Tranzacţiile cu valori mobiliare Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3) Acţiuni pe piaţa de capital Legea nr. 64/1995, art. 7 Ipotecă Legea nr. 85/2006, republicată, art. 16 alin. (1) Doctrină Contract de credit Legea nr. 31/1990, art. 72 Codul de procedură civilă, art. 374 Procedură în caz de faliment Mărci comerciale Codul civil, art. 975 Despăgubire Lichidator judiciar Legea nr. 31/1990, art. 55 Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Societăţi comerciale Contract de distribuţie Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Nulitatea gajului comercial Cesionarea pachetului de acţiuni Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Codul comercial, art. 375 alin. (3) Legea nr. 31/1990, art. 143 Taxe. Impozite. Percepere de taxe Tipologia de garanţie Contract de cesiune Calitate procesuală activă Codul civil, art. 1536 Răspundere limitată Executare silită Drept civil Acţiune în anulare Codul de procedură civilă, art. 372 Garanţii reale mobiliare Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Contract de prestări servicii Legea nr. 31/1190, art. 192 Vicii Codul civil, art. 1000, alin. (1) Decizia nr. 1609 din 26 mai 2009 Codul civil, art. 1073-1090 Instrumente de plată Dreptul transporturilor Comerţ exterior. Comerţ internaţional Răspundere contractuală România Acces liber la justiţie Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Legea nr. 1/2005, art. 6 alin. (1) lit. e) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Privatizarea societăţilor Garanţie Oferta publică de cumpărare Legea nr. 31/1990, art. 70 Privatizare Decretul nr. 167/1958 Decretul nr. 167/1958, art. 8 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Rezoluţiune Europa Creanţă Drept civil. Drept privat Proprietate Constatarea nulităţii Competenţă teritorială Finanţe internaţionale Obligaţia de plată Codul de procedură civilă, art. 68 Executare abuzivă Drept. Jurisprudenţă Procedura reorganizării judiciare Codul civil, art. 1513 Comerţ interior. Comerţ indigen Bancă domiciliatară Cauţiune reală Natura contractului Curs universitar Legea nr. 31/1990, art. 137 alin. (3) Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (3) Codul civil, art. 1144 Codul civil, art. 1362 Comemorări Dreptul muncii Proprietate publică Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Codul muncii, art. 43 Economie O.G. nr. 32/1997 Obligaţii (Drept civil) Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Anularea garanţiei Finanţe publice. Legislaţie financiară Radiere Drept în general Legea nr. 351/2004 Regulament de transport Sancţiuni Plata compensatorie Legea nr. 85/2006, art. 138, art. 141 alin. (1) Decretul nr. 167/1958, art. 5 Contract de concesiune Tacita relocaţiune Repartizarea dividendelor Suspendarea acţiunilor Contract de închiriere Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Comerţ Codul civil, art. 948 pct. 2 Taxe arbitrale Codul civil, art. 1110 Pop, Liviu Titlu de proprietate Societate comercială pe acţiuni Legea nr. 31/1990, art. 46 Actualizarea preţului Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Legea nr. 31/1990, art. 79 Coproprietate Societate cooperativă Contract de comision H.G. nr. 391/1995 Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 Legea nr. 137/2002, art. 12 alin. (5) Codul familiei Legea nr. 428/2002 Contract sinalagmatic Legea nr. 31/1990, art. 117 alin. (6) Decizia nr. 1148 din 3 aprilie 2009 Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Lichidator Drept internaţional Constitiţionalitatea legilor Asigurare Drept procesual civil Arbitrajul comercial Contract de mandat Creanţe Competenţa teritorială Legea nr. 85/2006, art. 36 Lipsa capacităţii de folosinţă Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1) Contract de societate Codul civil, art. 1329 Codul de procedură civilă, art. 137 alin. (1) Licitaţie Tratat Drept fundamental Drept administrativ Sec. 19 Drept de proprietate Drepturile administratorului Legea nr. 31/1990, art. 48 Relaţii economice internaţionale Acţiune în rezoluţiune Codul familiei, art. 30 Acţiune în anularea hotărârii Impozite Facilităţi acordate întreprinderilor mici Doctrine Solidaritate pasivă Încetarea de drept a contractului de muncă Legea nr. 31/1990, art. 102 Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Drepturile omului Bunurile soţilor Decretul nr. 167/1958, art. 16 alin. (1) lit. a) Legea nr. 64/1995, art. 11 Acţiune în daune Măsuri asigurătorii Transport. Circulaţie Legislaţie comercială Confiscare Contract de asociere Declanşarea procedurii Legea nr. 31/1990, art. 196 Obligaţii Insolvenţă Faliment Legea nr. 137/2002, art. 39 Resurse umane Decretul 167/1958 Legea nr. 31/1990, art. 132 Legea nr. 177/2010 Legea nr. 47/1992, art. 29 Comerţ. Piaţă Decretul nr. 167/1958, art. 7 Spaţiu comercial Legislaţie comentată Legea nr. 99/1999 Societate comercială Legea nr. 31/1990, art. 218 Legea nr. 31 /1990, art. 67 alin. (2) Integrare europeană Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Codul civil, art. 970 Garanţia independentă Daune Legea nr. 136/1995, art. 28 Codul comercial, art. 1 Criterii de delimitare a tipologiei Rambursare Drepturile acţionarilor Credit bancar Relaţii internaţionale Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Suspendare Legea nr. 31/1990, art. 197 Finanţe O.U.G. nr. 64/2005 Bunuri Legea nr. 31/1990, art. 67 Contracte de comerţ internaţional Dreptul comerţului internaţional Remuneraţie Cuantum Litigii comerciale Legea nr. 193/2000, art. 4 Dreptul la apărare Capital social Bîrsan, Corneliu Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Sancţiune aplicabilă Drept penal Legea nr. 509/2002, art. 1 alin. (2) Infracţiuni
Vă rugăm să schimbaţi parola