Biblioteca Universității din Pitești

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Lucrări: 646 lucrari in 645 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Legea nr. 31/1990, art. 54 Franţa Procedura insolvenţei Contract de brokeraj Dreptul afacerilor Dizolvare prin faliment Dicţionar englez-francez Codul de procedură civilă, art. 379 Obligaţiile comerciantului Codul civil Codul civil, art. 1020-1021 Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Dedicaţie şi autograful autorului Acte juridice frauduloase Confidenţialitate Tranzacţiile cu valori mobiliare Nulitatea gajului comercial Codul comercial, art. 375 alin. (3) Vicii ascunse Instrumente de plată Comerţ exterior. Comerţ internaţional Răspundere contractuală Procedura reorganizării judiciare Bancă domiciliatară Codul civil, art. 1110 Coproprietate Lichidator Drept procesual civil Legea nr. 85/2006, art. 36 Lipsa capacităţii de folosinţă Drept de proprietate Legea nr. 31/1990, art. 196 Legea nr. 137/2002, art. 39 Decretul 167/1958 Spaţiu comercial Legea nr. 31/1990, art. 218 Integrare europeană Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Finanţe O.U.G. nr. 64/2005 Remuneraţie Dreptul la apărare Contracte de drept civil care au un caracter comercial Legea nr. 314/2001 Legea nr. 64/1995, art. 7 Codul de procedură civilă, art. 374 Taxe. Impozite. Percepere de taxe Acţiune în anulare Europa Drept. Jurisprudenţă Codul civil, art. 1362 Suspendarea judecăţii Contract de comision Codul familiei Contract de asigurări Fiscalitate Dicţionar francez-englez Contracte comerciale Stoparea calcului dobânzilor Executarea creanţelor Contract de vânzare-cumpărare O.U.G. nr. 115/2001 Protecţia proprietăţii Reziliere Abuz de minoritate Vânzare la licitaţie Ipotecă Lichidator judiciar Dreptul transporturilor Oferta publică de cumpărare Constatarea nulităţii absolute Curs universitar Proprietate publică Competenţa teritorială Codul civil, art. 1329 Contract de societate Drept fundamental Doctrine Acţiune în daune Declanşarea procedurii Insolvenţă Legislaţie comentată Legea nr. 31 /1990, art. 67 alin. (2) Codul civil, art. 970 Daune Relaţii internaţionale Dreptul comerţului internaţional Cauţiune Cooperare economică internaţională Despăgubire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Legea nr. 31/1990, art. 55 Codul de procedură civilă, art. 372 Contract de prestări servicii Privatizare Obligaţia de plată Codul civil, art. 1513 Cauţiune reală Codul civil, art. 1144 Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (3) Comemorări Obligaţii (Drept civil) Contract de închiriere Titlu de proprietate Procedura de judecată Drept Expertiză Decretul nr. 167/1958, art. 3 Contract de asigurare Dobânzi Manual universitar Legea nr. 31/1990, art. 101 alin. (1), (2) Garanţi Jurisprudenţă O.U.G. nr. 51/1998 Prescripţia dreptului la acţiune Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Autorizarea prealabilă Dreptul la dividende al acţionarului Legea nr. 85/2006, republicată, art. 16 alin. (1) Doctrină Codul civil, art. 975 Cesionarea pachetului de acţiuni Decizia nr. 1609 din 26 mai 2009 Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale O.G. nr. 32/1997 Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Legea nr. 351/2004 Plata compensatorie Legea nr. 85/2006, art. 138, art. 141 alin. (1) Codul civil, art. 948 pct. 2 Societate comercială pe acţiuni Publicații EUTB Tratat Acţiune în anularea hotărârii Încetarea de drept a contractului de muncă Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Drepturile omului Cursuri universitare IFR Codul comercial, art. 1 Suspendare Capital social Drept penal Legea nr. 31/1990, art. 233 Obligaţii comerciale Legea nr. 31/1990, art. 136 Legea nr. 31/1990, art. 143 Drept civil Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Creanţă Anularea garanţiei Drept în general Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Actualizarea preţului Dreptul familiei Instanţă competentă Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Codul civil, art. 966-968 Acţiune pauliană Prezumţia de solidaritate Răspundere civilă Dobândirea ilicită a averii Nulitatea absolută Contract de credit bancar Codul de procedură civilă, art. 67 Contract de leasing Clauza leonină Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (2)-(3) Codul civil, art. 1179 Legea nr. 31/1190, art. 192 Garanţie Legea nr. 31/1990, art. 70 Finanţe internaţionale Legea nr. 31/1990, art. 137 alin. (3) Economie Sancţiuni Tacita relocaţiune Codul de procedură civilă, art. 137 alin. (1) Drept administrativ Legea nr. 31/1990, art. 48 Impozite Solidaritate pasivă Măsuri asigurătorii Comerţ. Piaţă Legea nr. 99/1999 Bunuri Definiţia garanţiei independente Legea nr. 31/1990, art. 222 Drepturile lichidatorului H.G. nr. 995/2005 Privatizarea societăţilor Repartizarea dividendelor Comerţ Legea nr. 31/1990, art. 46 Legea nr. 31/1990, art. 79 Constitiţionalitatea legilor Decretul nr. 167/1958, art. 11 alin. (3) Legea nr. 190/2004 Carte veche < 1900 Dobândirea Drept financiar Capital. Fonduri pentru producţie materială Suspendarea executării hotărârii Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (1) lit. c) Principiile contradictorialităţii Concurenţă Legea nr. 64/1995, art. 97 Legea nr. 64/1995, art. 10 Garanţii reale mobiliare Acces liber la justiţie Natura contractului Radiere Contract de concesiune Legea nr. 428/2002 Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 Drepturile administratorului Relaţii economice internaţionale Codul familiei, art. 30 Facilităţi acordate întreprinderilor mici Faliment Decretul nr. 167/1958, art. 7 Rambursare Litigii comerciale Sancţiune aplicabilă Codul de procedură civilă, art. 304 pct. 3 şi 9 Codul civil, art. 969 Decretul 167/1958, art. 7 Liberul acces la justiţie Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3) Răspundere limitată Publicații EUP Vicii Codul civil, art. 1073-1090 Rezoluţiune Drept civil. Drept privat Proprietate Comerţ interior. Comerţ indigen Codul muncii, art. 43 Decretul nr. 167/1958, art. 5 Contract de mandat Căsătorie Codul civil, art. 1113 Publicații digitale Bilet de ordin neexecutat Codul de procedură civilă, art. 331 Publicații digitizate Oferte publice internaţionale Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (2) Nulitate Codul fiscal, art. 136 Nediscriminare Integrare economică Carte veche Procedură în caz de faliment Mărci comerciale Contract de distribuţie Competenţă teritorială Dreptul muncii Suspendarea acţiunilor Contract sinalagmatic Licitaţie Sec. 19 Bunurile soţilor Legea nr. 64/1995, art. 11 Transport. Circulaţie Legislaţie comercială Contract de asociere Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Credit bancar Legea nr. 31/1990, art. 67 Infracţiuni Prescripţia dreptului Legea nr. 31/1990, art. 75 Comercianţi Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Sancţiunea nulităţii Piaţă de capital Drept comercial Legea nr. 1/2005, art. 31 Tipologia de garanţie Codul de procedură civilă, art. 68 Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Creanţe Decizia nr. 1416 din 13 mai 2009 Procedură judiciară Garanţia reală mobiliară Comunicări Reorganizare judiciară şi faliment Contract de leasing imobiliar Poprire Legea nr. 31/1990, art. 125 Societate pe acţiuni Contract de locaţiune Legea nr. 509/2002, art. 5 Principiul neretroactivităţii legii Drept fiscal Insolvenţă comercială Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a) Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Contract de cesiune Codul civil, art. 1000, alin. (1) România Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Legea nr. 1/2005, art. 6 alin. (1) lit. e) Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Legea nr. 31/1990, art. 117 alin. (6) Decizia nr. 1148 din 3 aprilie 2009 Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1) Decretul nr. 167/1958, art. 16 alin. (1) lit. a) Confiscare Legea nr. 31/1990, art. 132 Societate comercială Legea nr. 136/1995, art. 28 Criterii de delimitare a tipologiei Contracte de comerţ internaţional Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Legea nr. 509/2002, art. 1 alin. (2) Drept comercial internaţional Delimitarea garanţiei independente Atribuţiile judecătorilor Legea nr. 31/1990, art. 123 Codul de procedură civilă Legea nr. 31/1990, art. 72 Societate cooperatistă Executare silită Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei H.G. nr. 391/1995 Asigurare Cererea şi oferta de capital Contract de garanţie imobiliară Afaceri Codul comercial, art. 374 Accident de circulaţie Codul civil, art. 992-997 Garanţie bancară Drepturile consumatorului Dividende O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 51/1998, art. 13 alin. (5) Dizolvarea societăţii Acţiuni pe piaţa de capital Contract de credit Decretul nr. 167/1958, art. 8 Executare abuzivă Termen de prescripţie Finanţe publice. Legislaţie financiară Taxe arbitrale Arbitrajul comercial Legea nr. 31/1990, art. 102 Obligaţii Garanţia independentă Drepturile acţionarilor Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 197 Cuantum Legea nr. 193/2000, art. 4 Clauze contractuale Clauză penală Uniunea Europeană Societăţi comerciale Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Codul civil, art. 1536 Calitate procesuală activă Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Constatarea nulităţii Regulament de transport Societate cooperativă Legea nr. 137/2002, art. 12 alin. (5) Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola