Biblioteca Universității din Pitești

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Lucrări: 647 lucrari in 646 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Legea nr. 31/1990, art. 54 Decizia nr. 1416 din 13 mai 2009 Contract de asigurări Căsătorie Instanţă competentă Codul civil, art. 1113 Publicații digitale Fiscalitate Decretul nr. 167/1958, art. 11 alin. (3) Legea nr. 190/2004 Procedura de judecată Bilet de ordin neexecutat Drept Codul de procedură civilă, art. 331 Franţa Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Dicţionar francez-englez Carte veche < 1900 Expertiză Cererea şi oferta de capital Contract de garanţie imobiliară Dobândirea Afaceri Codul civil, art. 966-968 Codul comercial, art. 374 Acţiune pauliană Procedură judiciară Decretul nr. 167/1958, art. 3 Publicații digitizate Procedura insolvenţei Drept financiar Contracte comerciale Prezumţia de solidaritate Contract de brokeraj Dreptul afacerilor Contract de asigurare Stoparea calcului dobânzilor Garanţia reală mobiliară Răspundere civilă Dobândirea ilicită a averii Comunicări Capital. Fonduri pentru producţie materială Suspendarea executării hotărârii Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (1) lit. c) Dobânzi Criză economică. Prăbuşire. Depresiune Reorganizare judiciară şi faliment Nulitatea absolută Executarea creanţelor Contract de leasing imobiliar Contract de vânzare-cumpărare Oferte publice internaţionale Contract de credit bancar Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (2) Accident de circulaţie Codul de procedură civilă, art. 67 Codul civil, art. 992-997 Dizolvare prin faliment Poprire Principiile contradictorialităţii Manual universitar Legea nr. 31/1990, art. 125 Legea nr. 31/1990, art. 101 alin. (1), (2) Contract de leasing O.U.G. nr. 115/2001 Garanţie bancară Dicţionar englez-francez Codul de procedură civilă, art. 379 Protecţia proprietăţii Nulitate Obligaţiile comerciantului Clauza leonină Codul civil Garanţi Jurisprudenţă Reziliere Codul de procedură civilă, art. 304 pct. 3 şi 9 Concurenţă Legea nr. 64/1995, art. 97 Delimitarea garanţiei independente Definiţia garanţiei independente Codul civil, art. 1020-1021 Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Codul fiscal, art. 136 Societate pe acţiuni Legea nr. 31/1990, art. 222 Dedicaţie şi autograful autorului Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (2)-(3) Comercianţi Legea nr. 31/1990, art. 75 Contracte de drept civil care au un caracter comercial Codul civil, art. 1179 Abuz de minoritate Clauze contractuale Drepturile lichidatorului Atribuţiile judecătorilor H.G. nr. 995/2005 Contract de locaţiune Obligaţii comerciale Cauţiune Clauză penală Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Legea nr. 509/2002, art. 5 Sancţiunea nulităţii Legea nr. 31/1990, art. 123 Nediscriminare Drepturile consumatorului Principiul neretroactivităţii legii Codul civil, art. 969 Piaţă de capital Acte juridice frauduloase Dividende Prescripţia dreptului la acţiune O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 51/1998 Confidenţialitate Drept comercial Legea nr. 314/2001 Drept fiscal Vânzare la licitaţie Codul de procedură civilă Uniunea Europeană Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) O.U.G. nr. 51/1998, art. 13 alin. (5) Cooperare economică internaţională Decretul 167/1958, art. 7 Autorizarea prealabilă Dizolvarea societăţii Integrare economică Legea nr. 1/2005, art. 31 Insolvenţă comercială Legea nr. 64/1995, art. 10 Legea nr. 31/1990, art. 136 Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a) Dreptul la dividende al acţionarului Liberul acces la justiţie Carte veche Acţiuni pe piaţa de capital Tranzacţiile cu valori mobiliare Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3) Legea nr. 64/1995, art. 7 Ipotecă Legea nr. 85/2006, republicată, art. 16 alin. (1) Doctrină Legea nr. 31/1990, art. 72 Contract de credit Codul de procedură civilă, art. 374 Mărci comerciale Procedură în caz de faliment Codul civil, art. 975 Despăgubire Societate cooperatistă Lichidator judiciar Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Legea nr. 31/1990, art. 55 Contract de distribuţie Societăţi comerciale Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Nulitatea gajului comercial Cesionarea pachetului de acţiuni Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Taxe. Impozite. Percepere de taxe Codul comercial, art. 375 alin. (3) Legea nr. 31/1990, art. 143 Tipologia de garanţie Contract de cesiune Calitate procesuală activă Codul civil, art. 1536 Publicații EUP Drept civil Executare silită Răspundere limitată Acţiune în anulare Codul de procedură civilă, art. 372 Vicii ascunse Garanţii reale mobiliare Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Codul civil, art. 1000, alin. (1) Legea nr. 31/1190, art. 192 Contract de prestări servicii Vicii Decizia nr. 1609 din 26 mai 2009 Instrumente de plată Codul civil, art. 1073-1090 Dreptul transporturilor Comerţ exterior. Comerţ internaţional România Răspundere contractuală Acces liber la justiţie Situaţie economică. Politică economică. Planificarea economiei. Producţie Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Legea nr. 1/2005, art. 6 alin. (1) lit. e) Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Privatizarea societăţilor Garanţie Oferta publică de cumpărare Legea nr. 31/1990, art. 70 Privatizare Decretul nr. 167/1958 Decretul nr. 167/1958, art. 8 Europa Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Rezoluţiune Creanţă Constatarea nulităţii absolute Drept civil. Drept privat Proprietate Constatarea nulităţii Competenţă teritorială Finanţe internaţionale Obligaţia de plată Codul de procedură civilă, art. 68 Drept. Jurisprudenţă Codul civil, art. 1513 Executare abuzivă Procedura reorganizării judiciare Comerţ interior. Comerţ indigen Bancă domiciliatară Cauţiune reală Natura contractului Curs universitar Legea nr. 31/1990, art. 137 alin. (3) Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (3) Codul civil, art. 1144 Comemorări Codul civil, art. 1362 Termen de prescripţie Dreptul muncii Proprietate publică Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Codul muncii, art. 43 Economie O.G. nr. 32/1997 Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Finanţe publice. Legislaţie financiară Obligaţii (Drept civil) Anularea garanţiei Legea nr. 351/2004 Radiere Drept în general Legea nr. 85/2006, art. 138, art. 141 alin. (1) Regulament de transport Sancţiuni Plata compensatorie Decretul nr. 167/1958, art. 5 Contract de concesiune Tacita relocaţiune Repartizarea dividendelor Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Suspendarea acţiunilor Contract de închiriere Comerţ Codul civil, art. 948 pct. 2 Taxe arbitrale Codul civil, art. 1110 Titlu de proprietate Societate comercială pe acţiuni Legea nr. 31/1990, art. 46 Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Legea nr. 31/1990, art. 79 Actualizarea preţului Suspendarea judecăţii Coproprietate Societate cooperativă Contract de comision Legea nr. 137/2002, art. 12 alin. (5) H.G. nr. 391/1995 Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 Codul familiei Legea nr. 428/2002 Contract sinalagmatic Legea nr. 31/1990, art. 117 alin. (6) Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 Decizia nr. 1148 din 3 aprilie 2009 O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Publicații EUTB Lichidator Drept internaţional Constitiţionalitatea legilor Drept procesual civil Asigurare Arbitrajul comercial Contract de mandat Creanţe Competenţa teritorială Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1) Legea nr. 85/2006, art. 36 Lipsa capacităţii de folosinţă Contract de societate Codul civil, art. 1329 Codul de procedură civilă, art. 137 alin. (1) Tratat Licitaţie Drept administrativ Drept fundamental Drept de proprietate Sec. 19 Drepturile administratorului Legea nr. 31/1990, art. 48 Relaţii economice internaţionale Codul familiei, art. 30 Acţiune în anularea hotărârii Impozite Doctrine Facilităţi acordate întreprinderilor mici Solidaritate pasivă Încetarea de drept a contractului de muncă Legea nr. 31/1990, art. 102 Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Drepturile omului Bunurile soţilor Decretul nr. 167/1958, art. 16 alin. (1) lit. a) Legea nr. 64/1995, art. 11 Acţiune în daune Măsuri asigurătorii Transport. Circulaţie Legislaţie comercială Confiscare Contract de asociere Declanşarea procedurii Obligaţii Legea nr. 31/1990, art. 196 Insolvenţă Legea nr. 137/2002, art. 39 Faliment Decretul 167/1958 Legea nr. 31/1990, art. 132 Comerţ. Piaţă Decretul nr. 167/1958, art. 7 Spaţiu comercial Legislaţie comentată Societate comercială Legea nr. 99/1999 Legea nr. 31/1990, art. 218 Legea nr. 31 /1990, art. 67 alin. (2) Integrare europeană Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Cursuri universitare IFR Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Codul civil, art. 970 Legea nr. 136/1995, art. 28 Garanţia independentă Daune Codul comercial, art. 1 Criterii de delimitare a tipologiei Rambursare Drepturile acţionarilor Credit bancar Relaţii internaţionale Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 197 Suspendare Finanţe O.U.G. nr. 64/2005 Bunuri Legea nr. 31/1990, art. 67 Contracte de comerţ internaţional Dreptul comerţului internaţional Remuneraţie Legea nr. 193/2000, art. 4 Dreptul la apărare Cuantum Litigii comerciale Capital social Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Sancţiune aplicabilă Drept penal Legea nr. 509/2002, art. 1 alin. (2) Infracţiuni Legea nr. 31/1990, art. 233 Prescripţia dreptului Drept comercial internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola