Biblioteca Universității din Pitești

Drept comercial

Subiect Tematic: Drept comercial
Lucrări: 646 lucrari in 645 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Franţa Procedura insolvenţei Contract de brokeraj Dizolvare prin faliment Dicţionar englez-francez Codul de procedură civilă, art. 379 Obligaţiile comerciantului Codul civil, art. 1020-1021 Dedicaţie şi autograful autorului Nulitatea gajului comercial Procedura reorganizării judiciare Bancă domiciliatară Coproprietate Drept procesual civil Drept de proprietate Legea nr. 31/1990, art. 196 Spaţiu comercial Integrare europeană Decretul nr. 167/1958, art. 3 alin. (1) Finanţe Remuneraţie Dreptul la apărare Contracte de drept civil care au un caracter comercial Legea nr. 64/1995, art. 7 Codul de procedură civilă, art. 374 Taxe. Impozite. Percepere de taxe Contract de asigurări Fiscalitate Dicţionar francez-englez Contracte comerciale Stoparea calcului dobânzilor Executarea creanţelor Contract de vânzare-cumpărare O.U.G. nr. 115/2001 Abuz de minoritate Vânzare la licitaţie Proprietate publică Competenţa teritorială Contract de societate Insolvenţă Legislaţie comentată Legea nr. 31 /1990, art. 67 alin. (2) Codul civil, art. 970 Daune Relaţii internaţionale Cooperare economică internaţională Codul de procedură civilă, art. 372 Contract de prestări servicii Codul civil, art. 1513 Cauţiune reală Procedura de judecată Drept Expertiză Legea nr. 31/1990, art. 101 alin. (1), (2) O.U.G. nr. 51/1998 Prescripţia dreptului la acţiune Legea nr. 31/1990, art. 98 alin. (2) Autorizarea prealabilă Dreptul la dividende al acţionarului Doctrină Insolvabilitate. Suspendarea plăţilor. Faliment Legea nr. 351/2004 Plata compensatorie Legea nr. 85/2006, art. 138, art. 141 alin. (1) Societate comercială pe acţiuni Publicații EUTB Acţiune în anularea hotărârii Încetarea de drept a contractului de muncă Certificatul de atestare a dreptului de proprietate Drepturile omului Capital social Drept penal Legea nr. 31/1990, art. 233 Obligaţii comerciale Legea nr. 31/1990, art. 136 Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului Anularea garanţiei Legea nr. 247/2005 privind circulaţia juridică a terenurilor Dreptul familiei Instanţă competentă Acţiune în anularea hotărârii arbitrale Codul civil, art. 966-968 Prezumţia de solidaritate Nulitatea absolută Contract de credit bancar Clauza leonină Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (2)-(3) Codul civil, art. 1179 Legea nr. 31/1190, art. 192 Finanţe internaţionale Economie Sancţiuni Tacita relocaţiune Drept administrativ Solidaritate pasivă Legea nr. 99/1999 Bunuri Definiţia garanţiei independente Drepturile lichidatorului H.G. nr. 995/2005 Repartizarea dividendelor Comerţ Legea nr. 31/1990, art. 79 Constitiţionalitatea legilor Decretul nr. 167/1958, art. 11 alin. (3) Legea nr. 190/2004 Carte veche < 1900 Capital. Fonduri pentru producţie materială Legea nr. 31/1990 art. 226 alin. (1) lit. c) Legea nr. 64/1995, art. 97 Legea nr. 64/1995, art. 10 Garanţii reale mobiliare Contract de concesiune Legea nr. 428/2002 Legea nr. 10/1995, art. 13, art. 21 Drepturile administratorului Relaţii economice internaţionale Codul familiei, art. 30 Decretul nr. 167/1958, art. 7 Rambursare Litigii comerciale Decretul 167/1958, art. 7 Liberul acces la justiţie Legea nr. 31/1990, art. 132 alin. (3) Publicații EUP Vicii Drept civil. Drept privat Proprietate Decretul nr. 167/1958, art. 5 Contract de mandat Căsătorie Codul civil, art. 1113 Codul de procedură civilă, art. 331 Publicații digitizate Oferte publice internaţionale Decretul nr. 167/1958, art. 1 alin. (2) Integrare economică Procedură în caz de faliment Mărci comerciale Suspendarea acţiunilor Licitaţie Legislaţie comercială Contract de asociere Legea nr. 31/1990, art. 75 Legea nr. 31/1190, art. 73 alin. 1 şi 2 Creanţe Procedură judiciară Comunicări Reorganizare judiciară şi faliment Contract de leasing imobiliar Legea nr. 31/1990, art. 125 Legea nr. 509/2002, art. 5 Legea nr. 31/1990, art. 222 alin. (1) lit. a) Contract de cesiune România Legea nr. 1/2005, art. 6 alin. (1) lit. e) Drept de autor artistic şi literar. Drept de autor Legea nr. 31/1990, art. 117 alin. (6) Decizia nr. 1148 din 3 aprilie 2009 Legea nr. 26/1990, art. 5 alin. (1) Legea nr. 31/1990, art. 132 Societate comercială Criterii de delimitare a tipologiei Legea nr. 31/1990, art. 197 alin. (3) Legea nr. 509/2002, art. 1 alin. (2) Atribuţiile judecătorilor Legea nr. 31/1990, art. 123 Societate cooperatistă Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei Asigurare Cererea şi oferta de capital Contract de garanţie imobiliară Accident de circulaţie Codul civil, art. 992-997 Garanţie bancară Dividende Contract de credit Decretul nr. 167/1958, art. 8 Executare abuzivă Arbitrajul comercial Obligaţii Garanţia independentă Drepturile acţionarilor Cuantum Legea nr. 193/2000, art. 4 Clauze contractuale Societăţi comerciale Decretul nr. 31/1954, art. 35 alin. (2)-(3) Codul fiscal, art. 42 alin. (1)-(2) Constatarea nulităţii Legea nr. 31/1990, art. 54 Dreptul afacerilor Codul civil Facilităţi acordate întreprinderilor mijlocii Acte juridice frauduloase Confidenţialitate Tranzacţiile cu valori mobiliare Codul comercial, art. 375 alin. (3) Vicii ascunse Instrumente de plată Comerţ exterior. Comerţ internaţional Răspundere contractuală Codul civil, art. 1110 Lichidator Legea nr. 85/2006, art. 36 Lipsa capacităţii de folosinţă Legea nr. 137/2002, art. 39 Decretul 167/1958 Legea nr. 31/1990, art. 218 O.U.G. nr. 64/2005 Legea nr. 314/2001 Acţiune în anulare Europa Drept. Jurisprudenţă Codul civil, art. 1362 Suspendarea judecăţii Contract de comision Codul familiei Protecţia proprietăţii Reziliere Ipotecă Lichidator judiciar Dreptul transporturilor Oferta publică de cumpărare Constatarea nulităţii absolute Curs universitar Codul civil, art. 1329 Drept fundamental Doctrine Acţiune în daune Declanşarea procedurii Dreptul comerţului internaţional Cauţiune Despăgubire Manual pentru universităţi şi instituţii de învăţământ superior Legea nr. 31/1990, art. 55 Privatizare Obligaţia de plată Codul civil, art. 1144 Decretul nr. 167/1958, art. 7 alin. (3) Comemorări Obligaţii (Drept civil) Contract de închiriere Titlu de proprietate Decretul nr. 167/1958, art. 3 Contract de asigurare Dobânzi Manual universitar Garanţi Jurisprudenţă Legea nr. 85/2006, republicată, art. 16 alin. (1) Codul civil, art. 975 Cesionarea pachetului de acţiuni Decizia nr. 1609 din 26 mai 2009 Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale O.G. nr. 32/1997 Codul civil, art. 948 pct. 2 Tratat Cursuri universitare IFR Codul comercial, art. 1 Suspendare Legea nr. 31/1990, art. 143 Drept civil Creanţă Drept în general Actualizarea preţului Acţiune pauliană Răspundere civilă Dobândirea ilicită a averii Codul de procedură civilă, art. 67 Contract de leasing Garanţie Legea nr. 31/1990, art. 70 Legea nr. 31/1990, art. 137 alin. (3) Codul de procedură civilă, art. 137 alin. (1) Legea nr. 31/1990, art. 48 Impozite Măsuri asigurătorii Comerţ. Piaţă Legea nr. 31/1990, art. 222 Privatizarea societăţilor Legea nr. 31/1990, art. 46 Dobândirea Drept financiar Suspendarea executării hotărârii Principiile contradictorialităţii Concurenţă Acces liber la justiţie Natura contractului Radiere Facilităţi acordate întreprinderilor mici Faliment Sancţiune aplicabilă Codul de procedură civilă, art. 304 pct. 3 şi 9 Codul civil, art. 969 Răspundere limitată Codul civil, art. 1073-1090 Rezoluţiune Comerţ interior. Comerţ indigen Codul muncii, art. 43 Publicații digitale Bilet de ordin neexecutat Nulitate Codul fiscal, art. 136 Nediscriminare Carte veche Contract de distribuţie Competenţă teritorială Dreptul muncii Contract sinalagmatic Sec. 19 Bunurile soţilor Legea nr. 64/1995, art. 11 Transport. Circulaţie Legea nr. 31/1190, art. 61 alin. 1 Credit bancar Legea nr. 31/1990, art. 67 Infracţiuni Prescripţia dreptului Comercianţi Sancţiunea nulităţii Piaţă de capital Drept comercial Legea nr. 1/2005, art. 31 Tipologia de garanţie Codul de procedură civilă, art. 68 Decizia nr. 1217 din 8 aprilie 2009 O.U.G. nr. 95/2003, art. 6 Decizia nr. 1416 din 13 mai 2009 Garanţia reală mobiliară Poprire Societate pe acţiuni Contract de locaţiune Principiul neretroactivităţii legii Drept fiscal Insolvenţă comercială Tranzacţii comerciale. Oameni de afaceri Codul civil, art. 1000, alin. (1) Proprietate intelectuală. Proprietate industrială, comercială, ştiinţifică. Dreptul brevetelor şi mărcilor Decretul nr. 167/1958, art. 16 alin. (1) lit. a) Confiscare Legea nr. 136/1995, art. 28 Contracte de comerţ internaţional Drept comercial internaţional Delimitarea garanţiei independente Codul de procedură civilă Legea nr. 31/1990, art. 72 Executare silită H.G. nr. 391/1995 Afaceri Codul comercial, art. 374 Drepturile consumatorului O.U.G. nr. 95/2003, art. 3 O.U.G. nr. 51/1998, art. 13 alin. (5) Dizolvarea societăţii Acţiuni pe piaţa de capital Termen de prescripţie Finanţe publice. Legislaţie financiară Taxe arbitrale Legea nr. 31/1990, art. 102 Codul familiei, art. 129 alin. (1)-(3) Legea nr. 31/1990, art. 197 Clauză penală Uniunea Europeană Codul civil, art. 1536 Calitate procesuală activă Regulament de transport Societate cooperativă Legea nr. 137/2002, art. 12 alin. (5) Drept internaţional
Vă rugăm să schimbaţi parola