Biblioteca Universității din Pitești

Drept procesual civil

Subiect Tematic: Drept procesual civil
Lucrări: 766 lucrari in 766 publicatii in 3 limbi
Subiecte
Dreptul familiei Dobândirea dreptului de proprietate Procedură civilă Notificări Codul de procedură civilă, art. 111 Instanţă competentă Decizia nr. 1162 din 7 aprilie 2009 Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Activitate jurisdicţională Codul de procedură civilă, art. 342, alin. (1) Legea nr. 146/1997, art. 21 Executarea sentinţei Drept Nulitate (Drept civil) Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Plata drepturilor locatorului Recurs Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Codul de procedură civilă, art. 2, pct. 1, lit. a) Taxe Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Codul procesual civil, art. 5 Plata de despăgubiri băneşti Codul de procedură civilă, art. 400 alin. (2) Codul civil, art. 494 Exercitarea acţiunii Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 O.U.G. nr. 23/2004, art. 5 Procedură judiciară Accesul liber la justiţie Penalităţi Plenul Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 540/2003 Legea nr. 213/1998 H.G. nr. 1347/2007 Inadmisibilitate Legea nr. 7/1996, art. 35 Atribuţiile Curţii Constituţionale Consiliul Naţional al Audiovizualului Codul de procedură civilă, art. 17 Codul de procedură civilă, art. 119-120 Cerere de revizuire O.U.G. nr. 58/2003 Legea nr. 554/2004, art. 1 Autorizarea creditorului de a demola Codul de procedură civilă, art. 354 Natura juridică a acţiunii Recalificarea apelului drept recurs Legea nr. 31/1990, art. 132 Decizia nr. 1938 din 18 iunie 2009 Legea nr. 47/1992, art. 29 Codul civil, art. 480 Codul de procedură civilă, art. 294-298 Restrângerea unor drepturi Comunicări Codul de procedură civilă, art. 733 Mijloace de apărare Garantarea dreptului de proprietate Titlu executoriu Legislaţie comentată Drept public Acţiune în constatarea nulităţii Decizia nr. 3104 din 4 iunie 2009 Legea nr. 10/2001, art. 47 O.G. nr. 121/1998 Drepturi procesuale Consiliul Superior al Magistraturii Codul civil, art. 998 Legea nr. 317/2004 Codul de procedură civilă, art. 235 Modificarea titulul de proprietate Reconstituirea dreptului de proprietate Competenţă funcţională Codul procesual civil Legea nr. 7/1996, art. 36 Codul de procedură civilă, art. 1 pct. 1 Daune Legea nr. 146/1997, art. 20 alin. (1) Legea nr. 10/2001 Legislaţie Legea nr. 112/1995, art. 6 Codul de procedură civilă, art. 367, alin. (2) Hotărâre arbitrală Codul de procedură penală, art. 14 Rectificare de carte funciară Revendicare Codul de procedură civilă, art. 268 Suspendare Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Legea nr. 51/1995 Legea nr. 146/1997, art. 2 Decizia nr. 2417 din 4 martie 2009 Filosofia dreptului Codul civil, art. 999 Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 Acţiuni în evacuare Poprire Legea nr. 94/1992 Codul de procedură civilă, art. 2 Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Decesul debitorului Contract de leasing Calitatea procesuală a Statului Acţiune Constituţia României, art. 20 alin. (2) Legea nr. 36/1995, art. 27 Legea nr. 146/1997, art. 1 Dreptul la apărare Codul de procedură civilă, art. 720 Sancţionarea contravenţilor Acţiune penală Conciliere Egalitatea în drepturi Restituire Partaj Drept penal Decizia nr. 1194 din 8 aprilie 2009 Fondul de redresare O.U.G. nr. 208/2002 Tardivitate Acces la justiţie Apel Codul civil Urmărire silită Acţiune posesorie Contestaţie la executare Legea nr. 137/2002 Codul de procedură civilă, art. 156 Atribuţiile Curţii de Conturi Jurisprudenţă Contestaţie în anulare Legea nr. 112/1995 Codul de procedură civilă, art. 365, alin. (1) Legea nr. 47/1992, art. 31 Codul de procedură civilă, art. 248 Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Codul de procedură civilă, art. 7 O.U.G. nr. 58/1999 Codul de procedură civilă, art. 48 Legea nr. 31/1990, art. 251 Legea nr. 31/1990, art. 250 Codul de procedură civilă, art. 580 alin. (1) teza I Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Imobile naţionalizate Legea nr. 137/2002, art. 6 alin. (1) şi (2) Atribuţiile judecătorilor Credite Contract de locaţiune Cauţiune Codul de procedură civilă, art. 281 Fond agricol Codul de procedură civilă, art. 320 Teste grilă Anularea înregistrării unei mărci Revizuire Legea nr. 248/2005 art. 39 Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Codul de procedură penală, art. 414 O.U.G. nr. 51/1998 Drept comercial Legea procesual-civilă Codul de procedură civilă Calitate procesuală Codul de procedură civilă, art. 5 Regulator de competenţă Bunuri supuse împărţelii Legea nr. 263/2010, art. 154 Constituţia României, art. 24 Legea nr. 248/2005 art. 38 lit. a) Legea nr. 146/1997, art. 38 alin. (2) Asociaţie familială Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Imobile preluate în mod abuziv Codul de procedură civilă, art. 261, pct.5 Doctrină Validare poprire Cerere de chemare în judecată Legea nr. 195/2004 Codul de procedură civilă, art. 2, alin. (1), lit. a) Somaţie de plată Contestaţie Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 4 Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (3) Admisibilitatea acţiunii în evacuare Calitate procesuală activă Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Drept civil Executare silită Cumul de funcţii Codul de procedură civilă, art. 10, pct. 4 Conflict de competenţă Codul de procedură civilă, art. 52 Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Poliţă de asigurare Codul de procedură civilă, art. 282 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Conciliere directă Sechestru Codul de procedură civilă, art. 282 alin. (2) Legea nr. 146/1997, art. 19 alin. (2) Decizia nr. 1775 din 19 februarie 2009 Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Codul de procedură civilă, art. 399 alin. (1) Anticorupţie România Venituri publice Acces liber la justiţie Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 9 Acţiunea în nulitate O.G. nr. 121/1998, art. 43 Impozit pe clădiri Profesia de consilier juridic Proceduri de nulitate Plata cauţiunii Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Codul de procedură civilă, art. 56 Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Cazuri de discriminare Confidenţialitatea medierii Drept constituţional Acţiuni Norme constituţionale Creanţe bugetare Taxa judiciară de timbru Act juridic Legea nr. 85/2006, art. 6 Acţiune civilă Dreptul de opţiune al proprietarului Drepturi salariale H.G. nr. 837/2004, art.3 alin. (3) Curs universitar Drept privat Căi de atac Dreptul muncii Decizia nr. 1367 din 8 mai 2009 Codul de procedură civilă, art. 324 alin. (1) pct. 4 Stare civilă Citarea părţilor Perimare Suspendarea executării silite Interes legitim Drept în general Codul de procedură civilă, art. 47 Premisele reglementării medierii Motivarea acţiunii Exercitarea împotriva asiguratorului Suspendarea acţiunilor Daune morale Mandat general Titlu de proprietate Legea nr. 31/1990 art. 194 alin. (1) lit. c) Urmărire penală Acţiune în constatare Suspendarea judecăţii Filosofie socială Codul familiei Legea nr. 62/2011, art. 28 Asistenţă judiciară Exercitarea drepturilor procesuale Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (1) Constitiţionalitatea legilor Competenţa materială Drept procesual civil Căi extraordinare de atac Egalitate în drepturi Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997 Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Codul civil, art. 1201 Creanţe Ordonanţă preşedinţială Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Soluţionarea conflictelor de muncă O.G. nr. 5/2001, art. 8 alin. (1)-(2) Drept administrativ O.G. nr. 5/2001, art. 2 alin. (1) Legea nr. 10/2001, art. 51 Executare Legea nr. 36/1995 Statutul magistratului Codul de procedură civilă, art. 304 Arestare pe nedrept Codul de procedură civilă, art. 131 Legea nr. 31/1990 art. 72 Cerere reconvenţională Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Doctrine Plângere Codul familiei, art. 36 Competenţă materială Decizia nr. 1166 din 7 aprilie 2009
Vă rugăm să schimbaţi parola