Biblioteca Universității din Pitești

Drept procesual civil

Subiect Tematic: Drept procesual civil
Lucrări: 771 lucrari in 771 publicatii in 3 limbi
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 5 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Legea nr. 146/1997, art. 21 Plata drepturilor locatorului Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Decizia nr. 3104 din 4 iunie 2009 Legea nr. 146/1997, art. 20 alin. (1) Partaj Legea nr. 137/2002 Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Credite Anularea înregistrării unei mărci Taxa judiciară de timbru Interes legitim Filosofie socială Drept procesual civil O.G. nr. 5/2001, art. 8 alin. (1)-(2) Exercitarea acţiunii Codul de procedură civilă, art. 354 Modificarea titulul de proprietate Legea nr. 94/1992 Dreptul la apărare Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 4 Admisibilitatea acţiunii în evacuare Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Procedură civilă Activitate jurisdicţională H.G. nr. 1347/2007 Codul de procedură civilă, art. 268 Codul de procedură civilă, art. 282 Codul de procedură civilă, art. 282 alin. (2) Confidenţialitatea medierii Premisele reglementării medierii Codul de procedură civilă, art. 304 Codul de procedură civilă, art. 17 Recalificarea apelului drept recurs Legea nr. 47/1992, art. 29 Legislaţie comentată Legea nr. 7/1996, art. 36 Daune Legea nr. 10/2001 Decizia nr. 1194 din 8 aprilie 2009 Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 Regulator de competenţă Conciliere directă Proceduri de nulitate Căi de atac Motivarea acţiunii Urmărire penală Drept Natura juridică a acţiunii Rectificare de carte funciară Urmărire silită Atribuţiile Curţii de Conturi Codul de procedură civilă, art. 320 O.U.G. nr. 51/1998 Doctrină Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Codul de procedură civilă, art. 56 Acţiune civilă Legea nr. 36/1995 Restrângerea unor drepturi Codul de procedură penală, art. 14 Drept penal Codul de procedură civilă, art. 47 Dreptul familiei Instanţă competentă Executarea sentinţei Codul de procedură civilă, art. 2, pct. 1, lit. a) Legea nr. 540/2003 Legea nr. 51/1995 Codul de procedură civilă, art. 720 Sechestru Cazuri de discriminare Norme constituţionale Perimare Drept administrativ Codul de procedură civilă, art. 400 alin. (2) Penalităţi Restituire Imobile naţionalizate Legea nr. 62/2011, art. 28 Constitiţionalitatea legilor Exercitarea drepturilor procesuale Nulitate (Drept civil) Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii Legea nr. 554/2004, art. 1 Codul de procedură civilă, art. 1 pct. 1 Egalitatea în drepturi Legea nr. 112/1995 Legea nr. 47/1992, art. 31 Codul de procedură civilă, art. 324 alin. (1) pct. 4 Competenţa materială Cerere reconvenţională Codul familiei, art. 36 Codul civil, art. 998 Codul de procedură civilă, art. 235 Filosofia dreptului Conciliere Apel Validare poprire Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (3) Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Accesul liber la justiţie O.U.G. nr. 58/2003 Codul de procedură civilă, art. 5 Anticorupţie Suspendarea acţiunilor Executare Codul civil, art. 494 Legea nr. 213/1998 Atribuţiile Curţii Constituţionale Titlu executoriu Codul de procedură civilă, art. 248 Somaţie de plată Plata cauţiunii Creanţe Codul de procedură civilă, art. 111 Procedură judiciară Codul de procedură civilă, art. 119-120 Comunicări Constituţia României, art. 24 Codul de procedură civilă, art. 261, pct.5 România Impozit pe clădiri Acţiuni Legea nr. 31/1990 art. 194 alin. (1) lit. c) O.G. nr. 5/2001, art. 2 alin. (1) Codul de procedură civilă, art. 131 Legea nr. 31/1990, art. 132 Acţiuni în evacuare Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Acces la justiţie Atribuţiile judecătorilor Codul de procedură civilă, art. 2, alin. (1), lit. a) Asistenţă judiciară Taxe Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 Acţiune Sancţionarea contravenţilor Contestaţie la executare Codul de procedură civilă, art. 365, alin. (1) Legea procesual-civilă Legea nr. 195/2004 Decizia nr. 1775 din 19 februarie 2009 Citarea părţilor Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Codul civil, art. 1201 Legea nr. 31/1990 art. 72 Plângere Decizia nr. 1166 din 7 aprilie 2009 Reconstituirea dreptului de proprietate Codul de procedură civilă, art. 2 Codul de procedură civilă, art. 7 Mandat general Plata de despăgubiri băneşti Codul civil Codul de procedură civilă, art. 48 Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Drepturi salariale Decizia nr. 1367 din 8 mai 2009 Arestare pe nedrept Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Competenţă materială Decesul debitorului Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Suspendarea executării silite Suspendarea judecăţii Codul familiei Hotărâre arbitrală Codul de procedură civilă, art. 156 Legea nr. 31/1990, art. 251 Calitate procesuală Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Venituri publice Curs universitar Exercitarea împotriva asiguratorului Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (1) Doctrine Contestaţie în anulare Cauţiune Codul de procedură civilă, art. 399 alin. (1) Drept constituţional Titlu de proprietate Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Garantarea dreptului de proprietate O.G. nr. 121/1998 Legea nr. 146/1997, art. 2 Fondul de redresare Jurisprudenţă Codul de procedură civilă, art. 580 alin. (1) teza I Asociaţie familială Contestaţie Codul de procedură civilă, art. 10, pct. 4 Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Cerere de revizuire Consiliul Superior al Magistraturii Legea nr. 112/1995, art. 6 Suspendare Decizia nr. 2417 din 4 martie 2009 Drept civil H.G. nr. 837/2004, art.3 alin. (3) Drept privat Drept în general Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997 Dobândirea dreptului de proprietate Recurs Legea nr. 7/1996, art. 35 Decizia nr. 1938 din 18 iunie 2009 Legea nr. 10/2001, art. 47 Contract de leasing Legea nr. 36/1995, art. 27 Acţiune penală Fond agricol Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Dreptul de opţiune al proprietarului Legea nr. 85/2006, art. 6 Soluţionarea conflictelor de muncă Legea nr. 248/2005 art. 39 Bunuri supuse împărţelii Conflict de competenţă Creanţe bugetare Acţiune în constatare Decizia nr. 1162 din 7 aprilie 2009 Codul de procedură civilă, art. 342, alin. (1) Consiliul Naţional al Audiovizualului Suspendarea executării hotărârii Constituţia României, art. 20 alin. (2) Teste grilă Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Legea nr. 248/2005 art. 38 lit. a) Legea nr. 146/1997, art. 19 alin. (2) Acces liber la justiţie Statutul magistratului Mijloace de apărare Competenţă funcţională Codul de procedură penală, art. 414 Legea nr. 263/2010, art. 154 Cumul de funcţii Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 9 Ordonanţă preşedinţială Codul procesual civil, art. 5 Drept public Revendicare Calitatea procesuală a Statului Nulitate O.G. nr. 121/1998, art. 43 Act juridic Dreptul muncii Daune morale Egalitate în drepturi Legea nr. 317/2004 Codul procesual civil Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Acţiune posesorie Legea nr. 137/2002, art. 6 alin. (1) şi (2) Drept comercial Stare civilă Notificări O.U.G. nr. 23/2004, art. 5 Poprire Tardivitate O.U.G. nr. 208/2002 Contract de locaţiune Imobile preluate în mod abuziv Acţiunea în nulitate Autorizarea creditorului de a demola Codul de procedură civilă, art. 294-298 Codul de procedură civilă, art. 733 Drepturi procesuale Codul civil, art. 999 Legea nr. 146/1997, art. 1 Legea nr. 31/1990, art. 250 Codul de procedură civilă, art. 281 Revizuire Codul de procedură civilă Executare silită Codul de procedură civilă, art. 52 Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 Inadmisibilitate Codul civil, art. 480 Legislaţie Codul de procedură civilă, art. 367, alin. (2) Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Căi extraordinare de atac Legea nr. 10/2001, art. 51 Acţiune în constatarea nulităţii O.U.G. nr. 58/1999 Legea nr. 146/1997, art. 38 alin. (2) Cerere de chemare în judecată Calitate procesuală activă Poliţă de asigurare Profesia de consilier juridic
Vă rugăm să schimbaţi parola