Biblioteca Universității din Pitești

Drept procesual civil

Subiect Tematic: Drept procesual civil
Lucrări: 792 lucrari in 792 publicatii in 3 limbi
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2020/Nr. 7 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2020/Nr. 8 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2020/Nr. 5 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : 2020/Nr. 6 de: Uniunea Naţională a Barourilor din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Dobândirea dreptului de proprietate Dreptul familiei Procedură civilă Notificări Codul de procedură civilă, art. 111 Instanţă competentă Decizia nr. 1162 din 7 aprilie 2009 Dreptul de proprietate Activitate jurisdicţională Legea nr. 51/1995, art. 57 alin. 1 şi 3 Codul de procedură civilă, art. 342, alin. (1) Legea nr. 146/1997, art. 21 Executarea sentinţei Drept Nulitate (Drept civil) Legea nr. 36/1995, art. 26 alin. 1 şi 2 Plata drepturilor locatorului Recurs Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Codul de procedură civilă, art. 2, pct. 1, lit. a) Taxe Procedură civilă. Măsuri de procedură civilă Codul procesual civil, art. 5 Plata de despăgubiri băneşti Codul de procedură civilă, art. 129 alin. 6 O.U.G. nr. 23/2004, art. 5 Procedură judiciară Accesul liber la justiţie Plenul Consiliului Superior al Magistraturii Cauza ilicită Legea nr. 540/2003 Inadmisibilitate H.G. nr. 1347/2007 Legea nr. 7/1996, art. 35 Consiliul Naţional al Audiovizualului Contract individual de muncă Codul de procedură civilă, art. 119-120 O.U.G. nr. 58/2003 Imobile preluate Legea nr. 554/2004, art. 1 Natura juridică a acţiunii Decizia nr. 1938 din 18 iunie 2009 Codul civil, art. 480 Comunicări Suspendarea executării hotărârii Mijloace de apărare Codul de procedură civilă, art. 733 Legislaţie comentată Titlu executoriu Garantarea dreptului de proprietate Drept public Acţiune în constatarea nulităţii Legea nr. 10/2001, art. 47 Sechestrul judiciar Decizia nr. 3104 din 4 iunie 2009 O.G. nr. 121/1998 Conflict de drepturi Drepturi procesuale Codul civil, art. 998 Consiliul Superior al Magistraturii Modificarea titulul de proprietate Legea nr. 317/2004 Codul de procedură civilă, art. 235 Reconstituirea dreptului de proprietate Competenţă funcţională Codul procesual civil Legea nr. 7/1996, art. 36 Răspundere patrimonială Codul de procedură civilă, art. 1 pct. 1 Daune Contract de credit bancar Legea nr. 146/1997, art. 20 alin. (1) Legea nr. 10/2001 Legislaţie Exercitarea dreptului Legea nr. 112/1995, art. 6 Codul de procedură civilă, art. 367, alin. (2) Hotărâre arbitrală Codul de procedură penală, art. 14 Proces echitabil Rectificare de carte funciară Revendicare Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor Suspendare Codul de procedură civilă, art. 268 Legea nr. 51/1995 Legea nr. 146/1997, art. 2 Decizia nr. 2417 din 4 martie 2009 Filosofia dreptului Codul civil, art. 999 Legea nr. 213/1998, art. 6 alin. 2 Acţiuni în evacuare Poprire Legea nr. 94/1992 Codul de procedură civilă, art. 2 Legea nr. 92/1992, art. 91 alin. 2 Decesul debitorului Litigiul judiciar Contract de leasing Acţiune Calitatea procesuală a Statului Citare Constituţia României, art. 20 alin. (2) Legea nr. 36/1995, art. 27 Legea nr. 146/1997, art. 1 Dreptul la apărare Acţiune penală Sancţionarea contravenţilor Codul de procedură civilă, art. 720 Conciliere Egalitatea în drepturi Nulitate Restituire Partaj Drept penal Decizia nr. 1194 din 8 aprilie 2009 Fondul de redresare Tardivitate O.U.G. nr. 208/2002 Acces la justiţie Apel Codul civil Acţiune posesorie Urmărire silită Legea nr. 137/2002 Contestaţie la executare Atribuţiile Curţii de Conturi Codul de procedură civilă, art. 156 Prescripţia dreptului Jurisprudenţă Contestaţie în anulare Legea nr. 112/1995 Codul de procedură civilă, art. 365, alin. (1) Legea nr. 47/1992, art. 31 Codul de procedură civilă, art. 248 Codul de procedură civilă, art. 252 alin. 3 O.U.G. nr. 58/1999 Codul de procedură civilă, art. 7 Codul de procedură civilă, art. 48 Recurs civil Codul de procedură civilă, art. 580 alin. (1) teza I Imobile naţionalizate Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru Cesiune de creanţă Legea nr. 137/2002, art. 6 alin. (1) şi (2) Atribuţiile judecătorilor Contract de locaţiune Credite Cauţiune Codul de procedură civilă, art. 281 Fond agricol Codul de procedură civilă, art. 320 Teste grilă Anularea înregistrării unei mărci Revizuire Codul de procedură civilă, art. 108 alin. 3 Legea nr. 248/2005 art. 39 Codul de procedură penală, art. 414 O.U.G. nr. 51/1998 Drept comercial Legea procesual-civilă Codul de procedură civilă Conflict negativ Calitate procesuală Codul de procedură civilă, art. 5 Regulator de competenţă Autoritate de lucru judecat Bunuri supuse împărţelii Legea nr. 263/2010, art. 154 Constituţia României, art. 24 Legea nr. 248/2005 art. 38 lit. a) Legea nr. 146/1997, art. 38 alin. (2) Asociaţie familială Imobile preluate în mod abuziv Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară Codul de procedură civilă, art. 261, pct.5 Doctrină Validare poprire Cerere de chemare în judecată Legea nr. 195/2004 Despăgubire Codul de procedură civilă, art. 2, alin. (1), lit. a) Mandat Somaţie de plată Contestaţie Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 4 Rolul organizaţiilor nonguvernamentale Admisibilitatea acţiunii în evacuare Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (3) Legea nr. 92/1992, art. 64 alin. 2 Calitate procesuală activă Drept civil Executare silită Cumul de funcţii Conflict de competenţă Codul de procedură civilă, art. 10, pct. 4 Poliţă de asigurare Legea nr. 51/1995, art. 48 alin. 1 Codul de procedură civilă, art. 52 Codul de procedură civilă, art. 282 Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 6 Conciliere directă Sechestru Codul de procedură civilă, art. 308 alin. 4 Codul de procedură civilă, art. 282 alin. (2) Legea nr. 146/1997, art. 19 alin. (2) Decizia nr. 1775 din 19 februarie 2009 Codul de procedură civilă, art. 399 alin. (1) Anticorupţie România Acţiunea în nulitate Acces liber la justiţie Venituri publice Codul de procedură civilă, art. 322 pct. 9 O.G. nr. 121/1998, art. 43 Impozit pe clădiri Prejudiciu Proceduri de nulitate Profesia de consilier juridic Plata cauţiunii Acte extrajudiciare Decretul nr. 167/1958 Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale Codul de procedură civilă, art. 56 Cazuri de discriminare Confidenţialitatea medierii Drept constituţional Acţiuni Norme constituţionale Creanţe bugetare Taxa judiciară de timbru Act juridic Acţiune civilă Dreptul de opţiune al proprietarului Legea nr. 85/2006, art. 6 Poprirea asiguratorie Drepturi salariale H.G. nr. 837/2004, art.3 alin. (3) Curs universitar Drept privat Căi de atac Dreptul muncii Decizia nr. 1367 din 8 mai 2009 Codul de procedură civilă, art. 324 alin. (1) pct. 4 Citarea părţilor Stare civilă Perimare Suspendarea executării silite Interes legitim Drept în general Premisele reglementării medierii Codul de procedură civilă, art. 47 Exercitarea împotriva asiguratorului Motivarea acţiunii Suspendarea acţiunilor Daune morale Titlu de proprietate Mandat general Legea nr. 31/1990 art. 194 alin. (1) lit. c) Calităţii procesuale pasive Acte de procedură Acţiune în constatare Urmărire penală Suspendarea judecăţii Filosofie socială Litigii de muncă Codul familiei Legea nr. 62/2011, art. 28 Competenţa materială Interdicţie Exercitarea drepturilor procesuale Asistenţă judiciară Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (1) Constitiţionalitatea legilor Drept procesual civil Căi extraordinare de atac Egalitate în drepturi Codul de procedură civilă, art. 208 alin. 1 Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 146/1997 Codul civil, art. 1201 Creanţe Ordonanţă preşedinţială Codul de procedură civilă, art. 118 alin. 2 şi 3 Soluţionarea conflictelor de muncă Contract de ipotecă O.G. nr. 5/2001, art. 8 alin. (1)-(2) Drept administrativ Drept de proprietate Jurisdicţie administrativă O.G. nr. 5/2001, art. 2 alin. (1) Legea nr. 10/2001, art. 51 Executare Legea nr. 36/1995 Statutul magistratului Codul de procedură civilă, art. 304 Arestare pe nedrept Legea nr. 31/1990 art. 72 Codul de procedură civilă, art. 131 Cerere reconvenţională Legea nr. 146/1997, art. 15 lit. r Doctrine Plângere Codul familiei, art. 36 Competenţă materială Decizia nr. 1166 din 7 aprilie 2009 Curtea Europeană a Drepturilor Omului Codul de procedură civilă, art. 400 alin. (2) Codul civil, art. 494 Exercitarea acţiunii Penalităţi Legea nr. 213/1998 Atribuţiile Curţii Constituţionale Codul de procedură civilă, art. 17 Cerere de revizuire Faliment Autorizarea creditorului de a demola Codul de procedură civilă, art. 354 Recalificarea apelului drept recurs Legea nr. 47/1992, art. 29 Codul de procedură civilă, art. 294-298 Restrângerea unor drepturi
Vă rugăm să schimbaţi parola