Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbaje

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbaje
Lucrări: 100 lucrari in 106 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Componente stilistice şi de limbaj Consumator Situaţie de comunicare Tranzacţie Limbajul colindelor din România Axa istoriei presei Monografie lingvistică Rădăcini juridice engleze Termeni de origine engleză Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Popularizare științifică Terminologia abrevierilor Limbaj ştiinţific Interpretare deontică Domnitori Elemente de argou Termen ce denota rang social Hypertext Carte 1901-1930 Epistemologie Discursul marketingului Analiză pragmatică Adiectio-adăugare Limbaj internaţional Interactivitate Dispozitive stilistice nonverbale Istorie a presei Perspectivă tranzacţională Lexic specializat Limbaj turistic şi al ospitalităţii Discurs publicistic Gramatica de la învăţătura fizicii, carte Limbaj de Internet Particularităţi ale limbajului Terminologie geografică Tipuri de predici Transmitere informaţii Terminologie Antroponimie Transmutatio-permutare Limbaj audiovizual Limbaj juridico-administrativ Conversaţie Terminologie medicală Limbaj comprimat Semiotică Metafore conceptuale Didacticism Împrumuturi din franceză Dialecte regionale Eufemism administrativ Normă lingvistică Analiză de dispozitiv Imagini vizuale Vocabularul fotbalului Ideologie Italiana pentru profesiile economice discurs specializat Cercetare Limbaj specific prezentărilor în engleză şi franceză Elemente de compunere Apelative Scris/vorbit Valori lexicale şi semantice Totemizare ideologică Paradigmă curentă Limbaj teologic Terminologie biologică Limbaj medical Convenţie Elemente de limbaj familiar Jargou informatic Ziaristică. Presă Sloganul electoral Context Limba română Verbe modale Terminologie legislativă românească după aderarea la UE Terminologie anatomică Cadrul tranzacţiei comerciale Imaginare lingvistice şi culturale Sec. XX Discurs publicitar Web Interpretare epistemică Republica Moldova Termeni de origine slavă Tehnici de reformulare a științei Metode tehnice de analiză Onomastică Linişte Împrumuturi lingvistice Informaţie şi persuasiune Facebook Anglicisme Limbaje speciale Metaforă Limbaj economic în română Toponime Termeni populari Limba germană Nomenclatură Limbajul sculpturii Compunere Publicitate culinară Dicţionar Vestimentaţie Dumbravă Campanie electorală Limbajul surdo-muţilor Activitate de limbaj Vocabular specific domeniului juridic Caracteristici lingvistice Expresivitate Analiză Virtuţi stilistice Terminologie forestieră Reformulare hashtag Lingvistică. Limbaje Limbaj dialectal Franceza pentru Scopuri Specifice Abordare didactică Formalitate Denumiri comerciale Intenţionalitate strategică Tohăneanu, G.I. Termeni ştiinţifici Mimică convenţională şi limbajul gestului Traduceri de texte Conţinut informaţional Sinonimie Mass-Media Limbaj economic în engleză Ironie Gramatică generativă. Gramatică transformaţională. Gramatica stării finite. Gramatica structurii de fază Rarişte Comunicare Traducere italiană-română Limbajul fotbalului Modernizarea informaţiei Subculturi Traducere King, Luther Martin Jr. Metafore economice de tip afectiv Clasificare PUŞCARIU, Sextil Romanul "Amantul doamnei Chatterley" al lui D.H.Lawrence Immutatio-substituire Toponimie text jurnalistic Metafora Limbaj argotic Strategii de traducere Influenţă franceză Scrisoare din închisoarea Birmingham Microistorie Discurs politic Lingvistică istorică Tipuri de sloganuri Limba catalană Limba engleză Limbajul juridic al limbii engleze Surzi. Muţi. Surdo-muţi Limbaj electoral actual Competenţă lingvistică Învăţământ special Toponime franceze Natura constitutivă Zăvoi Filosofia lingvisticii Discurs repetat Discurs Imagine de presă Serii sinonimice Stereotipie Statistica englezei vorbite la nivel internaţional Analiză semică Text publicitar Lexicon englez-român Terminologia cosmeticii Terminologie biomedicală Corp omenesc 1860-1945 Politeţe Traduceri împrumutate Şcoala Ardeleană Etimologie Bază electorală Atribut/+uman/ Presă românească Culoare Model de comportament lingvistic Limbaj poetic Limbajul specializat în limba franceză Scris istoric Împrumuturi lexicale Secolul XIX Amfilohie, Episcop al Hotinului Discurs literar erotic Discurs critic Strategie de comunicare Limbaj fotbalistic Terminologie cardiovasculară Hipertextualitate Text tehnic de specialitate Semiologie Ideologie-limbaj Sugestivitate Hipermedia Dialecte italiene Pragmatică lingvistică Teorie cognitivă Categorie verbală de mod Construcţie discursivă Limbaj birocratic Limbaj politic Detractio-suprimare Strategii lingvistice Etimologia dialectică a prezentării Publicitate interculturală Limbaj oral Rădăcini greco-latine Limbaj vernacular Ideologizarea resurselor semiotice Sociolingvistică Motivare Poştă electronică Comentariu sportiv Rost Răchită Termeni Gramaticalizarea informaţiei Analiză generativă E-mailuri Ştiinţe politice Macroistorie Limbaj scris Turism Analiza unei predici religioase Antropologie culturală Semantică Teoria coşeriană Limbaj și persuasiune Presă scrisă Cadre conversaţionale Terminologie a pădurii Link Elipsă terminologie informatică Terminologie legală internaţională Utilizarea limbajului Relaţii dintre femei şi bărbaţi în societatea românească Comunicare la nivel global Terminologie religioasă ortodoxă Acte de ameninţare Termeni financiari Cacofonie Limba franceză Competenţă comunicativă
Vă rugăm să schimbaţi parola