Biblioteca Universității din Pitești

Lingvistică. Limbaje

Subiect Tematic: Lingvistică. Limbaje
Lucrări: 110 lucrari in 117 publicatii in 7 limbi
Subiecte
Componente stilistice şi de limbaj Consumator Tranzacţie Limbajul colindelor din România Axa istoriei presei Limbaj utilizat în sala de judecată Rădăcini juridice engleze Termeni de origine engleză Universalul ca loc. Internaţional. Toate ţările în general Popularizare științifică Terminologia abrevierilor Limbaj ştiinţific Interpretare deontică Domnitori Elemente de argou Termen ce denota rang social Hypertext Carte 1901-1930 Epistemologie Discursul marketingului Analiză pragmatică Adiectio-adăugare Limbaj internaţional Interactivitate Dispozitive stilistice nonverbale Istorie a presei Perspectivă tranzacţională Lexic specializat Limbaj turistic şi al ospitalităţii Discurs publicistic Limbaj de Internet Particularităţi ale limbajului Terminologie geografică Tipuri de predici Terminologie Transmitere informaţii Antroponimie Transmutatio-permutare Limbaj audiovizual Limbaj juridico-administrativ Conversaţie Terminologie medicală Semiotică Limbaj comprimat Didacticism Metafore conceptuale Împrumuturi din franceză Dialecte regionale Eufemism administrativ Normă lingvistică Analiză de dispozitiv Imagini vizuale Vocabularul fotbalului Ideologie Italiana pentru profesiile economice discurs specializat Cercetare Limbaj specific prezentărilor în engleză şi franceză Elemente de compunere Valori lexicale şi semantice Apelative Scris/vorbit Totemizare ideologică Paradigmă curentă Limbaj teologic Terminologie biologică Limbaj medical Convenţie Elemente de limbaj familiar Traducerea numelor de marcă în publicitate Jargou informatic Ziaristică. Presă Sloganul electoral Context Limba română Verbe modale Terminologie anatomică Terminologie legislativă românească după aderarea la UE Cadrul tranzacţiei comerciale Sec. XX Imaginare lingvistice şi culturale Discurs publicitar Web Interpretare epistemică Republica Moldova Termeni de origine slavă Tehnici de reformulare a științei Metode tehnice de analiză Onomastică Linişte Împrumuturi lingvistice Informaţie şi persuasiune Facebook Anglicisme Limbaje speciale Metaforă Limbaj economic în română Toponime Limba germană Termeni populari Nomenclatură Limbajul sculpturii Metaforă-clișeu Compunere Publicitate culinară Dicţionar Vestimentaţie Dumbravă Campanie electorală Limbajul surdo-muţilor Activitate de limbaj Vocabular specific domeniului juridic Caracteristici lingvistice Expresivitate Analiză Virtuţi stilistice Terminologie forestieră Reformulare hashtag Lingvistică. Limbaje Limbaj dialectal Franceza pentru Scopuri Specifice Abordare didactică Formalitate Denumiri comerciale Intenţionalitate strategică Mimică convenţională şi limbajul gestului Termeni ştiinţifici Traduceri de texte Conţinut informaţional Sinonimie Mass-Media Limbaj economic în engleză Ironie Gramatică generativă. Gramatică transformaţională. Gramatica stării finite. Gramatica structurii de fază Uniunea Europeană Rarişte Comunicare Traducere italiană-română Limbajul fotbalului Modernizarea informaţiei Subculturi Traducere Metafore economice de tip afectiv Clasificare Romanul "Amantul doamnei Chatterley" al lui D.H.Lawrence Immutatio-substituire Toponimie text jurnalistic Metafora Scrisoare din închisoarea Birmingham Limbaj argotic Strategii de traducere Influenţă franceză Microistorie Discurs politic Lingvistică istorică Tipuri de sloganuri Limba catalană Limba engleză Surzi. Muţi. Surdo-muţi Limbajul juridic al limbii engleze Învăţământ special Limbaj electoral actual Competenţă lingvistică Toponime franceze Natura constitutivă Zăvoi Competență de traducere Filosofia lingvisticii Discurs repetat Discurs Serii sinonimice Imagine de presă Verb Stereotipie Statistica englezei vorbite la nivel internaţional Analiză semică Text publicitar Lexicon englez-român Terminologia cosmeticii Terminologie biomedicală Corp omenesc 1860-1945 Politeţe Traduceri împrumutate Şcoala Ardeleană Etimologie Bază electorală Atribut/+uman/ Limbaj poetic România Presă românească Culoare Model de comportament lingvistic Limbajul specializat în limba franceză Scris istoric Împrumuturi lexicale Secolul XIX Discurs literar erotic Discurs critic Strategie de comunicare Limbaj fotbalistic Terminologie cardiovasculară Hipertextualitate Semiologie Text tehnic de specialitate Ideologie-limbaj Sugestivitate Hipermedia Limbajul tineretului Dialecte italiene Pragmatică lingvistică Teorie cognitivă Categorie verbală de mod Construcţie discursivă Limbaj birocratic Limbaj politic Detractio-suprimare Strategii lingvistice Etimologia dialectică a prezentării Publicitate interculturală Limbaj oral Rădăcini greco-latine Limbaj vernacular Ideologizarea resurselor semiotice Sociolingvistică Motivare Poştă electronică Comentariu sportiv Rost Răchită Termeni Gramaticalizarea informaţiei Analiză generativă E-mailuri Ştiinţe politice Scheme metaforizante Macroistorie Dicționar electronic Limbaj scris Turism Analiza unei predici religioase Antropologie culturală Semantică Teoria coşeriană Limbaj și persuasiune Presă scrisă Cadre conversaţionale Terminologie a pădurii Link Elipsă terminologie informatică Terminologie legală internaţională Utilizarea limbajului Relaţii dintre femei şi bărbaţi în societatea românească Comunicare la nivel global Terminologie religioasă ortodoxă Acte de ameninţare Termeni financiari Cacofonie Limba franceză Competenţă comunicativă Situaţie de comunicare Monografie lingvistică
Vă rugăm să schimbaţi parola