Biblioteca Universității din Pitești

Executare silită

Subiect Tematic: Executare silită
Lucrări: 219 lucrari in 219 publicatii in 1 limbi
Subiecte
Actele executorului judecătoresc Procedură civilă Supremaţia dreptului Uniunii Europene Procedura de executare silită Fonduri europene Consumator Instanţă competentă Rolul forţei publice Funcţionar public Drept administrativ Drept de proprietate Acte administrative fiscale Ipotecă convenţională Legea nr. 58/1934 Natura juridică a amânării executării silite Creanţe fiscale Executarea sentinţei Drept Impozite Acte de executare Principiul teritorialităţii Comisia superioară de disciplină Respectarea vieţii private Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Expertiză Decizie judecătorească Transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor Curtea Europeană a Drepturilor Omului Exonerare Accesul liber la justiţie Principiul etichetei Procedura insolvenţei Contenciosul administrativ Prestaţie compensatorie Insolvenţă Adjudecare Culpa creditorului Acţiuni în realizarea executării Obligaţii fiscale Colectarea creanţelor Drept adminsitrativ Titlu executoriu Antecontract Codul de procedură fiscală Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Prolegomena Clauzele de preempţiune Legea nr. 219/2005 Terţul poprit Practică judiciară Culpă Cartea funciară Contract de credit bancar Drept comun Suspendare Valori etice Drept financiar şi fiscal Drept penal. Infracţiuni penale Executarea prestaţiilor Principiul dreptului la apărare Executor judecătoresc Executarea sechestrului asigurător Hotărâre judecătorească străină Hotărâri arbitrale străine Executarea obligaţiilor de plată Decesul debitorului Responsabilitatea statului Principiul bicameralismului Ilicit contravenţional Suspendare provizorie Act administrativ Urmărire silită Contestaţie la executare Amenzi judiciare Prescripţia dreptului Indisponibilizarea bunului Cheltuieli de executare Banca de Export Import a României Procedură arbitrală. Arbitraj Cesiune de creanţă Derogare de la procedura comună Contract de locaţiune Procedură contencioasă Libera circulaţie Moştenitori minori Principiul disponibilităţii în faza executării silite Executoriu Drept comunitar Drept comercial Publicitatea activităţii de executare silită Licitaţie publică Sechestrarea unui autoturism Codul de procedură civilă Anularea executării silite Dreptul de urmărire dintre debitorii solidari Răspunderea patrimonială Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Conflict procedural Recursul în interesul legii Doctrină Contract de credit Validare poprire Natura juridică a executării silite Acte notariale Decizia nr. 458/2009 Credite fiscale Creditori OHADA (L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) Drept internaţional privat Somaţie de plată Regim juridic Contestaţie Dreptul consumului Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (3) Clauze abuzive Noul Cod de procedură civilă Procedură de executare Executare silită Drept civil Rolul activ al judecătorului Intabulare Sechestru Prescripţia extinctivă Discriminare Obligaţia legală a executorului bancar Acces liber la justiţie Răspundere contractuală Procedură arbitrală Proprietate intelectuală Autentificarea notarului public Suspendarea provizorie Acte introductive de instanţă Prejudiciu Prescripţia dreptului de creanţă Desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate Plata cauţiunii Creanţă Contestaţia la executare silită Executarea amenzii contravenţionale Noţiunea de instanţă Creanţe bugetare Competenţă teritorială Executori bancari Procedură necontencioasă Principii etice Comunicarea actelor de procedură Proceduri civile Minori Norme de procedură civilă Legea nr. 230/2007 Suspendarea executării silite Autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Sancţiuni Propunere de lege ferenda Abuzul de drept procesual Încuviinţarea executării silite Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate Acordul de mediere Respingerea cererii privind trimiterea preliminară Urmărire penală Proceduri administrative Fonduri structurale Acţiuni în anulare Contestaţia în anulare şi revizuire Intervenţia terţilor creditori Creditor Procedura imobiliară indirectă Suspendare de drept Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (1) Drept procesual civil Egalitate în drepturi Curtea Constituţională Exercitarea profesiei de executor judecătoresc Creanţe O.G. nr. 2/2001, art. 37
Vă rugăm să schimbaţi parola