Biblioteca Universității din Pitești

Executare silită

Subiect Tematic: Executare silită
Lucrări: 234 lucrari in 234 publicatii in 1 limbi
Executarea silită sub cenzura judecătorului-sindic de: Tabacu, Andreea Elena, Judecător/cadru didactic (1975-) (Text tipărit)
Ghid practic de executare silită : Explicaţii, cereri, formulare de: Gârbuleţ, Ioan; Stoica, Adrian, jurist (Text tipărit)
Deschiderea procedurii de executare silită în materie civilă de: Leş, Ioan; Hurubă, Eugen (Text tipărit)
Subiecte
Actele executorului judecătoresc Procedură civilă Supremaţia dreptului Uniunii Europene Procedura de executare silită Fonduri europene Consumator Instanţă competentă Rolul forţei publice Funcţionar public Drept administrativ Drept de proprietate Ipotecă convenţională Acte administrative fiscale Legea nr. 58/1934 Natura juridică a amânării executării silite Creanţe fiscale Executarea sentinţei Drept Impozite Acte de executare Principiul teritorialităţii Comisia superioară de disciplină Respectarea vieţii private Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Expertiză Anularea executării Decizie judecătorească Transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor Curtea Europeană a Drepturilor Omului Exonerare Accesul liber la justiţie Principiul etichetei Procedura insolvenţei Contenciosul administrativ Procedura de mediere Executarea silită fiscală Adjudecare Insolvenţă Prestaţie compensatorie Faliment Culpa creditorului Acţiuni în realizarea executării Obligaţii fiscale Drept adminsitrativ Colectarea creanţelor Titlu executoriu Antecontract Codul de procedură fiscală Extrase din deciziile Curţii Constituţionale Prolegomena Clauzele de preempţiune Legea nr. 219/2005 Terţul poprit Practică judiciară Culpă Cartea funciară Contract de credit bancar Drept comun Suspendare Proceduri de executare silită Valori etice Drept penal. Infracţiuni penale Drept financiar şi fiscal Executarea prestaţiilor Principiul dreptului la apărare Executor judecătoresc Executarea sechestrului asigurător Hotărâre judecătorească străină Hotărâri arbitrale străine Executarea obligaţiilor de plată Decesul debitorului Responsabilitatea statului Principiul bicameralismului Ilicit contravenţional Suspendare provizorie Act administrativ Termenul de prescripţie Urmărire silită Contestaţie la executare Amenzi judiciare Prescripţia dreptului Indisponibilizarea bunului Despăgubiri pentru bunuri Creditor fiscal Instanţă de executare Cheltuieli de executare Banca de Export Import a României Procedură arbitrală. Arbitraj Cesiune de creanţă Derogare de la procedura comună Contract de locaţiune Cauţiune Procedură contencioasă Libera circulaţie Moştenitori minori Principiul disponibilităţii în faza executării silite Executoriu Drept comunitar Drept comercial Publicitatea activităţii de executare silită Licitaţie publică Sechestrarea unui autoturism Codul de procedură civilă Anularea executării silite Dreptul de urmărire dintre debitorii solidari Răspunderea patrimonială Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Conflict procedural Contestaţia la executare Recursul în interesul legii Doctrină Contract de credit Validare poprire Natura juridică a executării silite Acte notariale Decizia nr. 458/2009 Credite fiscale Creditori OHADA (L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) Drept internaţional privat Regim juridic Somaţie de plată Contestaţie Ombudsman-ul Dreptul consumului Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (3) Clauze abuzive Noul Cod de procedură civilă Procedură de executare Executare silită Drept civil Rolul activ al judecătorului Intabulare Sechestru Prescripţia extinctivă Discriminare Obligaţia legală a executorului bancar Acces liber la justiţie Răspundere contractuală Procedură arbitrală Proprietate intelectuală Autentificarea notarului public Suspendarea provizorie Acte introductive de instanţă Prejudiciu Prescripţia dreptului de creanţă Desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate Plata cauţiunii Creanţă Contestaţia la executare silită Executarea amenzii contravenţionale Noţiunea de instanţă Legea nr. 554/2004, art. 2 alin. (1) lit. ţ) Competenţă teritorială Creanţe bugetare Executori bancari Procedură necontencioasă Principii etice Comunicarea actelor de procedură Proceduri civile Minori Norme de procedură civilă Legea nr. 230/2007 Suspendarea executării silite Autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Concilierea fiscală Sancţiuni Propunere de lege ferenda Abuzul de drept procesual Încuviinţarea executării silite Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate Acordul de mediere Respingerea cererii privind trimiterea preliminară Urmărire penală Proceduri administrative Fonduri structurale Acţiuni în anulare Contestaţia în anulare şi revizuire Intervenţia terţilor creditori Creditor Procedura imobiliară indirectă Suspendare de drept Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (1) Drept procesual civil Egalitate în drepturi Curtea Constituţională Exercitarea profesiei de executor judecătoresc Ordonanţă preşedinţială Creanţe O.G. nr. 2/2001, art. 37
Vă rugăm să schimbaţi parola