Biblioteca Universității din Pitești

Executare silită

Subiect Tematic: Executare silită
Lucrări: 211 lucrari in 211 publicatii in 1 limbi
Efectele extrateritoriale ale hotărârilor arbitrale străine de: Măgureanu, George, prof. de drept (Text tipărit)
Revista Română de Executare Silită = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution de: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Revista Română de Executare Silită : Nr. 2 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution de: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Revista Română de Executare Silită : Nr. 1 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution de: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România (Bucureşti) (Text tipărit)
Subiecte
Actele executorului judecătoresc Procedură civilă Supremaţia dreptului Uniunii Europene Procedura de executare silită Fonduri europene Consumator Instanţă competentă Rolul forţei publice Funcţionar public Drept administrativ Drept de proprietate Acte administrative fiscale Ipotecă convenţională Legea nr. 58/1934 Natura juridică a amânării executării silite Creanţe fiscale Executarea sentinţei Drept Impozite Acte de executare Principiul teritorialităţii Comisia superioară de disciplină Respectarea vieţii private Codul de procedură civilă, art. 373 alin. (2) Expertiză Decizie judecătorească Transfer al dreptului de proprietate asupra acţiunilor Curtea Europeană a Drepturilor Omului Exonerare Accesul liber la justiţie Principiul etichetei Procedura insolvenţei Contenciosul administrativ Prestaţie compensatorie Insolvenţă Adjudecare Culpa creditorului Acţiuni în realizarea executării Obligaţii fiscale Colectarea creanţelor Drept adminsitrativ Titlu executoriu Antecontract Codul de procedură fiscală Prolegomena Clauzele de preempţiune Legea nr. 219/2005 Terţul poprit Practică judiciară Culpă Cartea funciară Contract de credit bancar Drept comun Suspendare Valori etice Drept penal. Infracţiuni penale Executarea prestaţiilor Drept financiar şi fiscal Principiul dreptului la apărare Executor judecătoresc Executarea sechestrului asigurător Hotărâre judecătorească străină Hotărâri arbitrale străine Executarea obligaţiilor de plată Responsabilitatea statului Decesul debitorului Suspendare provizorie Act administrativ Urmărire silită Amenzi judiciare Contestaţie la executare Prescripţia dreptului Indisponibilizarea bunului Cheltuieli de executare Banca de Export Import a României Procedură arbitrală. Arbitraj Cesiune de creanţă Derogare de la procedura comună Contract de locaţiune Procedură contencioasă Libera circulaţie Moştenitori minori Principiul disponibilităţii în faza executării silite Executoriu Drept comunitar Publicitatea activităţii de executare silită Licitaţie publică Drept comercial Sechestrarea unui autoturism Codul de procedură civilă Anularea executării silite Dreptul de urmărire dintre debitorii solidari Procedură judiciară. Organizare şi personal judiciar Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării proceselor Conflict procedural Recursul în interesul legii Doctrină Contract de credit Validare poprire Natura juridică a executării silite Decizia nr. 458/2009 Acte notariale Credite fiscale Creditori OHADA (L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) Drept internaţional privat Somaţie de plată Contestaţie Dreptul consumului Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (3) Clauze abuzive Noul Cod de procedură civilă Procedură de executare Executare silită Drept civil Rolul activ al judecătorului Intabulare Sechestru Prescripţia extinctivă Discriminare Obligaţia legală a executorului bancar Răspundere contractuală Acces liber la justiţie Procedură arbitrală Proprietate intelectuală Autentificarea notarului public Suspendarea provizorie Acte introductive de instanţă Prejudiciu Prescripţia dreptului de creanţă Desfiinţarea construcţiilor nelegal realizate Plata cauţiunii Creanţă Contestaţia la executare silită Executarea amenzii contravenţionale Noţiunea de instanţă Creanţe bugetare Competenţă teritorială Executori bancari Procedură necontencioasă Principii etice Comunicarea actelor de procedură Proceduri civile Minori Norme de procedură civilă Legea nr. 230/2007 Suspendarea executării silite Autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Sancţiuni Propunere de lege ferenda Abuzul de drept procesual Încuviinţarea executării silite Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate Acordul de mediere Respingerea cererii privind trimiterea preliminară Urmărire penală Proceduri administrative Fonduri structurale Acţiuni în anulare Contestaţia în anulare şi revizuire Intervenţia terţilor creditori Creditor Procedura imobiliară indirectă Suspendare de drept Codul de procedură civilă, art. 404 alin. (1) Drept procesual civil Curtea Constituţională Egalitate în drepturi Exercitarea profesiei de executor judecătoresc Creanţe O.G. nr. 2/2001, art. 37
Vă rugăm să schimbaţi parola