Biblioteca Universității din Pitești

Discriminare

Subiect Tematic: Discriminare
Lucrări: 74 lucrari in 74 publicatii in 2 limbi
Feminist concerns in Rachel Crothers' drama de: Pioariu, Rodica (Text tipărit)
Subiecte
Admitere excepţie de neconstituţionalitate. Art. 253 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea educaţiei naţionale Fonduri europene Funcţionar public Convenţia EDO - art. 14 Salarizarea magistraţilor Drept administrativ Constituţionalitate Management Directiva 75/11/CEE Libertatea dreptului la muncă Interdicţia cumulării pensiei Agresiune verbală Rata inflaţiei Convenţia EDO - art. 8 Asigurări sociale Competenţă materială Alegeri parlamentare parţiale Compensaţie Copilul de etnie romă Principiul interdicţiei restrângerii unor drepturi sau libertăţi Drepturile omului Răspundere disciplinară Pensii Concediul parental - militari Patriotism Curtea Europeană a Drepturilor Omului Limitele libertăţii de sindicalizare Tipuri de discriminare Psihosociologie Serviciul militar Negociere Culte religioase Cauza Eugen Iorga împotriva României Utilitate publică Curtea de Justiţie a Uniunii Europene Instigare Imigranţi Cauza Ioan Moldovan împotriva României Femei dramaturgiste Educaţia interculturală Non discriminare Răspunderea contravenţională Dreptul penal francez Sterotipizarea Regimul cumulului pensiilor cu veniturile salariale Egalitatea cetăţenilor în drepturi Remunerare Discriminarea de gen Cauze civile şi comerciale Legea nr. 146/1997, art. 20 alin. (1) Exercitarea dreptului Feminism american Autonomie Remuneraţie Dreptul de a fi ales Prejudecăţi Act administrativ Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminărilor Circumstanţe Procedura în faţa Curţii Constituţionale Etică Educaţie interculturală Admitere excepţie de neconstituţionalitate Principiul securităţii raporturilor juridice Autoplagiat Reorganizare instituţională Răspunderea civilă delictuală Titularizare Drepturi cetăţeneşti. Drepturi civile. Stat şi individ Pensie Derogare de la procedura comună Abuz de autoritate Drept public. Drept constituţional Nediscriminare Regim concordatar Înfăptuirea justiţiei Literatură Sistem public de pensii Neutralitate pozitivă Răspundere penală Profesia contabilă Încetarea contractului de muncă Stereotip Prevenirea discriminării Parlamentul European Folosirea căilor de atac Omisiune legislativă Doctrină Plata contribuţiilor patronale Concediere Analiză secundară Încetarea raporturilor de muncă Hărţuire Proporţionalitate degresivă Abuzul emoţional Alegeri prezidenţiale Excluziune Executare silită Organe de specialitate din subordinea Guvernului sau a ministerelor Prevenţia socială Sancţionarea discriminării Legea nr. 146/1997, art. 18 Discriminare Candidaţi independenţi Vârstă legală de pensionare Criteriile de concendiere minimale Magistraţi Convenţia EDO - art. 6 Fapte de discriminare Rusificare Mobbing Educaţia incluzivă Principiul nediscriminării Creanţe bugetare Impozit pe salariu Drepturi salariale Hărţuire sexuală Conflicte individuale de muncă Represiune Minori Hărţuire morală Autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene Drepturile cetăţenilor Muncă decentă Diminuarea cheltuielilor de personal Regimul juridic al cultelor Principiul egalităţii de remunerare Daune morale Cumul pensiei cu salariu Sancţionare Emanciparea femeii CEDO Schimbarea paradigmei sociale HIV/SIDA Egalitate de tratament Indemnizaţie Libertatea cultelor Eurobarometru special Răspunderea cicilă delictuală pentru fapta proprie Concediere ilegală Directiva 2000/78/CE Egalitate în drepturi Plagiat Protecţie
Vă rugăm să schimbaţi parola