Biblioteca Universității din Pitești

 • Buletin ştiinţific. Seria Chimie şi fizică
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Editor: Vîjan, Loredana Elena
  Autor colectiv: Universitatea din Piteşti
  Autor colectiv secundar: Societatea de Chimie din România
  Responsabilitate: Universitatea din Piteşti. Facultatea de Ştiinţe. Catedra de Fizică şi Chimie, Societatea de Chimie din România. Filiala Argeş ; Red. şef conf. univ. dr. Loredana Elena Vîjan
  Editura: Universitatea din Piteşti
  Locul publicării: Piteşti
  Anul Ediției: 2015
  ISSN: 1453-1151
  Note: Nr. 1/2015 conţine lucrările simpozionului "Chimie şi dezvoltare"
  Limba: Română
  Subiect: Chimie
  Subiect: Dezvoltare socio-economică
  Subiect: Lucrări ştiinţifice universitare
  Subiect: Publicaţii periodice şi seriale
  Subiect: Publicaţii universitare
  Subiect: Rolul chimiei la creşterea calităţii
  Subiect: Tehnologii curate
  Clasificare: 53(05)
  Clasificare: 54(05)
  Cota topografică: 54(05) / B 91
  Numerotare seriale: Nr. 1
  Note conţinut (cuprins): 1. Regimul potasiului din eco-sistemele agricole îmbunătăţite cu nămolul de epurare; 2. Aspecte privind transferul de căldură convectiv la curgerea laminară prin spaţii inelare; 3. Reproiectarea şi optimizarea unei reţele de schimbătoare de căldură prin aplicarea metodei Pinch; 4. Variantă de modificare a sistemului de încălzire în cadrul unei staţii de pompare ţiţei; 5. Aplicaţii ale reţelelor neuronale în ingineria chimică; 6. Monitorizarea unei instalaţii pentru eliminarea deşeurilor periculoase; 7. Alcoolul etilic - practici în cotidian şi răspunsuri ştiinţifice; 8. Profesorul de chimie în formarea personalităţii antreprenoriale a elevului; 9. Radiaţii ionizante şi aplicaţiile lor în medicină; 10. Separarea unor cromofori obţinuţi din extracte naturale selective prin cromatografia de schimb ionic şi cromatografia cu fază inversată; 11. Influenţa lungimii caracteristice asupra transferului de căldură prin convecţie liberă şi radiaţie; 12. Determinarea Po-210 în probele de mediu. Teste experimentale; 13. Recuperarea metalelor preţioase din materiale reciclabile; 14. Determinarea conţinutului total de glucide din sucurile naturale de fructe/citrice. Metoda Dubois; 15. Proprietăţi spectrale ale unor cromofori obţinuţi din extracte naturale selective; 16. Studiul comparativ al unor sortimente de miere din zona Argeş cu privire la conţinutul lor proteic; 17. Obţinerea uleiurilor volatile extrase din mentă, busuioc, portocal, lamâie, lavanda, trandafir - extracte cu fluide supercritice SFE; 18. Determinarea conţinutului total de fenoli din extracte selective naturale; 19. Apa vieţii şi viaţa apei; 20. Reacţia de neutralizare în organism; 21. Apa - sursă de viaţă şi cunoaştere; 22. Separarea şi evaluarea spectrometrică a Ni din soluţii apoase; 23. Teste experimentale pentru determinarea Pb-210 în probe de mediu; 24. Adsorbţia fenolului din ape reziduale pe o răşină schimbătoare de ioni cu matrice polimetrică stiren-vinilbenzenică
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală periodice corp I
Numere deţinute: Nr. 1
2 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola