Biblioteca Universității din Pitești

 • Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei : Nr. 5
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor colectiv: Universitatea de Stat din Moldova
  Responsabilitate: Universitatea de Stat din Moldova
  Editura: Universitatea de Stat din Moldova
  Locul publicării: Chişinău
  Anul Ediției: 2017
  ISSN: 1857-2103
  Note: Text şi în limbile: rusă, engleză
  Limba: Română
  În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe ale Educaţiei / Universitatea de Stat din Moldova . - Chişinău : Universitatea de Stat din Moldova, 2017
  Subiect: Educaţie
  Subiect: Pedagogie
  Subiect: Psihologie
  Subiect: Lucrări ştiinţifice universitare
  Clasificare: 378(478 Chişinău)(05)
  Clasificare: 37(05)
  Clasificare: 159.9(05)
  Cota topografică: 37(05) / S 93
  Numerotare seriale: Anul X, Nr. 5 (105)
  Note conţinut (cuprins): Continuitatea dintre milenii - p. 3
  Note conţinut (cuprins): Unele aspecte teoretico-metodologice de sporire a eficienţei personale în contextul consilierii ontologice complexe, autoconsilierii şi al autoperfecţionării - p. 9
  Note conţinut (cuprins): De la didactica şcolară la cea universitară şi andragogie: repere pentru asigurarea continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică - p. 15
  Note conţinut (cuprins): Violenţa domestică prin prisma politicilor integrate - p. 22
  Note conţinut (cuprins): Formarea concepţiei despre lume la elevii de vârstă şcolară mică în contextul educaţiei intelectuale - p. 26
  Note conţinut (cuprins): Pedagogia învăţării prin investigaţie şi impactul ei asupra deprinderilor de cercetare ştiinţifică şi învăţare pe tot parcursul vieţii - p. 32
  Note conţinut (cuprins): Impactul, interferenţele şi valoarea inteligenţei emoţionale în asigurarea succesului profesional al cadrelor didactice - p. 40
  Note conţinut (cuprins): Motivaţia - element esenţial în formarea competenţelor profesionale - p. 45
  Note conţinut (cuprins): Consideraţii psihopedagogice asupra motivaţiei pentru învăţare - p. 51
  Note conţinut (cuprins): Modelul formării competenţelor studenţilor prin situaţii didactice - p. 56
  Note conţinut (cuprins): Miza valorificării interdisciplinarităţii în investigarea pedagogică a formării culturii relaţiilor intergeneraţionale - p. 65
  Note conţinut (cuprins): Realizarea legăturilor interdisciplinare prin lecţii integrate - p. 70
  Note conţinut (cuprins): Etape şi reprezentări acţionale în valorificarea discursului didactic în formarea iniţială a profesorului - p. 79
  Note conţinut (cuprins): Formarea competenţelor profesionale în contextul actual al învăţământului superior de cultură fizică - p. 85
  Note conţinut (cuprins): Abordarea educaţiei antreprenoriale în rândul studenţilor - p. 89
  Note conţinut (cuprins): Consideraţii teoretico-metodologice privind desfăşurarea autoeducaţiei şcolarului mic - p. 94
  Note conţinut (cuprins): Asigurarea continuităţii - factor important în procesul de formare a reprezentării geometrice la vârsta preşcolară şi şcolară mică - p. 99
  Note conţinut (cuprins): Normativitatea pedagogică în contextul educaţiei timpurii - p. 107
  Note conţinut (cuprins): Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii - p. 113
  Note conţinut (cuprins): Abordări teoretice şi implicaţii practice în consilierea familiei cu preadolescenţi - p. 122
  Note conţinut (cuprins): Tehnologia metasistemică de instruire, cercetare studenţească şi inovare - p. 130
  Note conţinut (cuprins): Evaluarea personalităţii: dimensiuni fundamentale - p. 143
  Note conţinut (cuprins): Structura bunăstării psihologice la studenţi - p. 149
  Note conţinut (cuprins): Conflictul muncă-familie la angajaţii din Republica Moldova: repere metodologice şi rezultate preliminare - p. 153
  Note conţinut (cuprins): Manifestarea fenomenului de autostigmatizare la persoanele seropozitive - p. 158
  Note conţinut (cuprins): Impactul factorilor stresanţi asupra comportamentului adolescenţilor - p. 164
  Note conţinut (cuprins): Rolul eului în procesul de manifestare şi dezvoltare a resurselor psihice prin psihoterapia orientată dialogic - p. 168
  Note conţinut (cuprins): Problematica iluziilor pozitive în relaţiile conjugale - p. 174
  Note conţinut (cuprins): Unele aspecte psihologice ale satisfacţiei în muncă a cadrelor didactice - p. 178
  Note conţinut (cuprins): Utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe studenţii ciclului I la disciplina "Finanţe" - p. 199
  Note conţinut (cuprins): Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi comuncaţionale la orele de istorie - p. 199
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală periodice corp I
Numere deţinute: Anul X, Nr. 5 (105)
1 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola