Biblioteca Universității din Pitești

 • Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Sociale : Nr. 3
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor colectiv: Universitatea de Stat din Moldova
  Responsabilitate: Universitatea de Stat din Moldova
  Editura: Universitatea de Stat din Moldova
  Locul publicării: Chişinău
  Anul Ediției: 2017
  ISSN: 1814-3199
  Limba: Română
  În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Ştiinţe Sociale / Universitatea de Stat din Moldova . - Chişinău : Universitatea de Stat din Moldova, 2017
  Subiect: Sociologie
  Subiect: Asistenţă socială
  Subiect: Drept
  Subiect: Ştiinţe politice
  Clasificare: 316(05):36(05)
  Clasificare: 34(05):32(05)
  Clasificare: 316(05):34(05)
  Clasificare: 36(05):32(05)
  Clasificare: 34(05):36(05)
  Clasificare: 34(05):32(05)
  Cota topografică: 316(05) / S 93
  Numerotare seriale: Anul X, Nr. 3 (103)
  Note conţinut (cuprins): Politici familiale cu consecinţe demografice - p. 3
  Note conţinut (cuprins): De ce articolele ştiinţifice au nevoie de CZU? - p. 21
  Note conţinut (cuprins): Convergenţa mass-mediei ca proces: abordări conceptuale - p. 30
  Note conţinut (cuprins): Interviul radiofonic cu tematică politică: abordări teoretice şi practici operaţionale - p. 44
  Note conţinut (cuprins): Amendamentele operate în codul contravenţional prin Legea nr. 208/2016: implicaţii juridico-penale - p. 50
  Note conţinut (cuprins): O nouă viziune asupra incriminării faptei de vânat ilegal săvârşite cu folosirea situaţiei de serviciu - p. 57
  Note conţinut (cuprins): Consideraţii relative la conceptul de ordine publică în dreptul internaţional privat - p. 64
  Note conţinut (cuprins): Importanţa şi rolul măsurilor de constrângere cu caracter educativ - p. 82
  Note conţinut (cuprins): Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special al violenţei în familie - p. 98
  Note conţinut (cuprins): Evoluţia reglementărilor acordurilor anticoncurenţiale - p. 113
  Note conţinut (cuprins): Verificarea autenticităţii informaţionale a purtătorilor tehnico-electronici de informaţie în probatoriul penal - p. 123
  Note conţinut (cuprins): Efectul ex tunc al hotărârii Curţii Constituţionale în materie penală - p. 129
  Note conţinut (cuprins): Ansamblul trăsăturilor distincte ale suveranităţii şi independenţei în condiţiile statului federativ şi confederativ - p. 138
  Note conţinut (cuprins): Implicaţii teoretice şi pragmatice privitoare la incriminarea faptelor de neexecutare a hotărârii instanţei de judecată - p. 148
  Note conţinut (cuprins): Prevenirea criminalităţii religioase în legislaţia penală şi extrapenală a României - p. 153
  Note conţinut (cuprins): Mecanismul puterii în stat: istorie şi actualitate - p. 161
  Note conţinut (cuprins): Înfăptuirea justiţiei restaurative în cauze penale: propuneri de Lege ferenda - p. 164
  Note conţinut (cuprins): Manipularea unui eveniment şi pariurile aranjate: infracţiuni de corupţie? - p. 180
  Note conţinut (cuprins): Identificarea persoanei prin măsuri şi metode speciale de investigaţii - p. 192
  Note conţinut (cuprins): Consideraţii teoretice şi practice privind infracţiunile de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător (art. 241 din Codul penal) - p. 202
  Note conţinut (cuprins): Ameninţarea sau violenţa săvârşită asupra unei persoane cu funcţie de răspundere sau a unei persoane care îndeplineşte datoria obştească (art. 349 din Codul penal): analiză de drept penal - p. 211
  Note conţinut (cuprins): Garanţiile speciale în cazul arestării preventive şi diligenţa autorităţilor publice pentru asigurarea acestora - p. 222
  Note conţinut (cuprins): Ameninţarea cu omor ori cu vătămarea gravă a integrităţii corporale sau a sănătăţii: studiu de drept comparat - p. 231
  Note conţinut (cuprins): Particularităţile exercitării dreptului subiectiv de ipotecă în baza contractului de ipotecă învestit cu formulă executorie - p. 241
  Note conţinut (cuprins): Incursiuni analitice asupra realizării actelor de dispoziţie ale debitorului în procedura de executare potrivit dreptului românesc şi celui din Republica Moldova - p. 247
  Note conţinut (cuprins): Premisele constituirii societăţii civile în Republica Moldova - p. 259
  Note conţinut (cuprins): Istoriografia cercetării relaţiilor moldo-franceze în contextul procesului integraţionist european - p. 264
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola