Biblioteca Universității din Pitești

 • Mitropolia Olteniei : Nr. 9-12
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor secundar: Sala, Marius
  Autor secundar: Ocoleanu, Picu, preot
  Autor secundar: Boldişor, Adrian
  Autor colectiv: Arhiepiscopia
  Autor colectiv alternativ: Mitropolia
  Autor colectiv alternativ: Episcopia
  Autor colectiv alternativ: Episcopia Severinului şi Strehaiei
  Autor colectiv alternativ: Episcopia Slatinei şi Romanaţilor
  Autor colectiv alternativ: Universitatea din Craiova
  Responsabilitate: Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, Facultatea de Teologie Craiova ; Preşed. Î.P.S. prof. univ. dr. Irineu Popa ; Dir. pr. conf. univ. dr. Picu Ocoleanu ; Red. şef pr. lect. univ. dr. Adrian Boldişor
  Editura: Mitropolia Olteniei
  Locul publicării: Craiova
  Anul Ediției: 2017
  ISSN: 1013-4239
  Note: Are şi ediţie online (http://nou.revista-mitropoliaolteniei.ro/)
  Limba: Română
  În: Mitropolia Olteniei / Arhiepiscopia Craiovei, Arhiepiscopia Râmnicului, Episcopia Severinului şi Strehaiei, Episcopia Slatinei şi Romanaţilor, Facultatea de Teologie Craiova . - Craiova : Mitropolia Olteniei, 2017
  Subiect: Creştinism ortodox
  Subiect: Creştinism
  Subiect: Biserica Ortodoxă
  Clasificare: 281.95(05)
  Clasificare: 261.8(05)
  Cota topografică: 2(05) / M 82
  Numerotare seriale: Anul LXIX, Nr. 9-12 (825-828), Septembrie-Decembrie
  Note conţinut (cuprins): Pastorală la Naşterea Domnului Iisus Hristos - p. 7
  Note conţinut (cuprins): Al Domnului este pământul şi plinirea lui. Mesaj pentru ocrotirea şi apărarea creaţiei lui Dumnezeu - p. 30
  Note conţinut (cuprins): Despre puterea mărginită a diavolului, în cuvântările Sfântului Ioan Gură de Aur - p. 84
  Note conţinut (cuprins): Ortodoxie, etnicitate şi naţionalism - cadrul general al unei discuţii teologice - p. 109
  Note conţinut (cuprins): Profesorul Teodor M. Popescu (1893-1973). Mărturisitor al credinţei ortodoxe şi creştin consecvent - p. 119
  Note conţinut (cuprins): Primele forme de învăţământ superior din Ţările Române în prima jumătate a secolului al XVII-lea. Câteva repere despre Schola graeca et latina din Târgovişte - p. 129
  Note conţinut (cuprins): Motivul pentru care Sfântul Apostol Pavel îl alege şi îl circumcide pe tânărul creştin Timotei, îndată după Sinodul Apostolic din Ierusalim - p. 145
  Note conţinut (cuprins): Vederea lui Dumnezeu şi pregustarea Împărăţiei cerurilor prin intermediul Sfintelor Icoane - p. 162
  Note conţinut (cuprins): Activitatea ecumenică a Patriarhului Justinian Marina în perioada 1948-1977. Istorie şi teologie - p. 196
  Note conţinut (cuprins): Misiunea Bisericii exprimată prin elocvenţa discursului - p. 205
  Note conţinut (cuprins): Perihoreza trinitară - întrepătrunderea reciprocă între Persoanele Sfintei Treimi - p. 219
  Note conţinut (cuprins): Ieroschimonahul Daniil Teodorescu în dosarul penal al grupului Rugul Aprins. Studiu de caz - p. 239
  Note conţinut (cuprins): Din Cuvântările Sfântului Petru al Argosului: Cuvânt la Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian - p. 256
  Note conţinut (cuprins): Duminica după Naşterea Domnului – Fuga în Egipt - p. 267
  Note conţinut (cuprins): Un laborios tratat de Eshatologie Ortodoxă semnat de IPS Dr. Irineu Popa Aşteptând pe Cel Ce este şi Cel Ce vine Atotţiitorul, Editura Mitropolia Olteniei, Craiova, 2017 - p. 275
  Resurse On-Line: http://nou.revista-mitropoliaolteniei.ro/
  Data și ora ultimei accesări: 20180918
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală de lectură periodice corp B
Numere deţinute: Anul LXIX, Nr. 9-12 (825-828), Septembrie-Decembrie
1 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola