Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Jurisprudenţă = Revue Roumaine de Jurisprudence = Romanian Case Law Review : 2018/Nr. 1
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Buta, Gheorghe
  Selectator/Antologator/Redactor: Ţăndăreanu, Nicoleta
  Responsabilitate: Dir. Gheorghe Buta ; Red. şef Nicoleta Ţăndăreanu
  Titlu Paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1844-6450
  Note: Are şi ediţie online (www.rrdj.ro)
  Limba: Română
  În: Revista Română de Jurisprudenţă / Dir. Gheorghe Buta . - Bucureşti : Universul Juridic, 2018
  Titlu paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Titlu paralel: Romanian Case Law Review
  Subiect: Doctrine
  Subiect: Drept administrativ
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept comercial
  Subiect: Drept penal
  Subiect: Drept procesual civil
  Subiect: Jurisprudenţă
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 342(05)
  Clasificare: 343(05)
  Clasificare: 347(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 1 (Ianuarie-Martie)
  Note conţinut (cuprins): Reguli de competenţă internaţională aplicabile unei acţiuni fundamentate pe un contract internaţional de leasing - p. 18
  Note conţinut (cuprins): Procedura insolvenţei. Competenţa materială şi teritorială a instanţelor - p. 27
  Note conţinut (cuprins): Conflict de competenţă. Acţiunea în contestarea/stabilirea filiaţiei - p. 34
  Note conţinut (cuprins): Conflict de competenţă. Cerere de validare poprire – competenţă teritorială - p. 38
  Note conţinut (cuprins): Competenţă. Acţiune în constatarea nulităţii absolute a unui contract de vânzare a unui imobil, încheiat de debitor anterior deschiderii procedurii insolvenţei - p. 41
  Note conţinut (cuprins): Conflict de competenţă determinat de aprecierea legitimării ca reclamant a sindicatului sau a membrilor de sindicat - p. 45
  Note conţinut (cuprins): Atribuţiile judecătorului-sindic. Decizii de oportunitate. Reguli impuse de art. 45 lit. o) din Legea nr. 85/2014 - p. 49
  Note conţinut (cuprins): Alegerea membrilor comitetului creditorilor în prima adunare a creditorilor. Condiţii de alegere - p. 59
  Note conţinut (cuprins): Acţiune în despăgubiri pentru rezilierea contractului. Clauza penală - p. 69
  Note conţinut (cuprins): Creanţa anterioară deschiderii procedurii constatată prin act de control întocmit ulterior deschiderii procedurii - p. 79
  Note conţinut (cuprins): Prescripţia dreptului material la acţiune în materie fiscală - p. 87
  Note conţinut (cuprins): Inadmisibilitate şi prescripţie. Ordinea de soluţionare - p. 94
  Note conţinut (cuprins): Prescripţie în materia contractelor administrative - p. 103
  Note conţinut (cuprins): Momentul încetării contractului de muncă în cazul pensiei de invaliditate de gradul III. Continuarea raportului de muncă, cu reducerea normei de muncă, doar în baza acordului expres al părţilor materializat într-un act adiţional la contract - p. 112
  Note conţinut (cuprins): Transfer de întreprindere. Externalizarea prestării serviciilor de coordonare resurse umane. Concediere din motive care nu ţin de persoana salariatului - p. 125
  Note conţinut (cuprins): Încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului. Demisie. Manifestarea de voinţă neîndoielnică a salariatului în sensul încetării raporturilor de muncă - p. 138
  Note conţinut (cuprins): Încetarea contractului individual de muncă în perioada de probă. Condiţiile în care salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă la acelaşi angajator - p. 143
  Note conţinut (cuprins): Concediere pentru motive fără legătură cu persoana salariatului. Cauza reală şi serioasă a desfiinţării postului. Efectele clauzei de neconcurenţă - p. 149
  Note conţinut (cuprins): Concediere disciplinară. Termenul de formulare a contestaţi ei. Conţinutul formal al deciziei - p. 155
  Note conţinut (cuprins): Încetarea de drept a contractului individual de muncă. Raporturi de muncă stabilite cu o persoană pensionată anterior - p. 158
  Note conţinut (cuprins): Concediere disciplinară pentru absenţe nemotivate. Condiţiile în care transmiterea unor concedii medicale prin intermediul e-mailului şi al WhatsApp-ului poate produce efecte juridice - p. 162
  Note conţinut (cuprins): Abrogarea normelor legale referitoare la suspendarea raportului de serviciu al funcţionarului public ca urmare a trimiterii în judecată. Neconstituţionalitate - p. 172
  Note conţinut (cuprins): Aspecte referitoare la impreviziune. Singura interpretare care se subsumează cadrului constituţional în ipoteza unei reglementări generale a impreviziunii în executarea contractelor de credit este cea potrivit căreia instanţa judecătorească, în lipsa acordului dintre părţi, are competenţa şi obligaţia să aplice impreviziunea în cazul în care constată că sunt îndeplinite condiţiile existenţei acesteia - p. 182
  Note conţinut (cuprins): Aspecte cu privire la descentralizare a competenţelor autorităţilor administraţiei publice. Dihotomia local-central, rezultată din descentralizarea competenţelor autorităţilor administraţiei publice, nu poate fi opusă însuşi legiuitorului - p. 191
  Note conţinut (cuprins): Despre prescripţie în materia contenciosului administrativ - p. 208
  Note conţinut (cuprins): Posibilitatea de a se critica, în apel, nerespectarea ordinii de soluţionare a excepţiilor procesuale susceptibile de a determina anularea, respingerea sau perimarea cererii de chemare în judecată, invocate de pârât în faţa primei instanţe. Analiză specială cu privire la nesoluţionarea cu prioritate, în mod eronat, a excepţiei de necompetenţă - p. 222
  Note conţinut (cuprins): Executarea hotărârii judecătoreşti de atragere a răspunderii fostului administrator al debitoarei aflate în insolvenţă - p. 232
  Note conţinut (cuprins): Soluţii de unificare a jurisprudenţei în materia insolvenţei sau cu impact în materia insolvenţei - p. 239
  Resurse On-Line: www.rrdj.ro
  Data și ora ultimei accesări: 20181005
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală periodice corp I
Numere deţinute: Nr. 1
1 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola