Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Executare Silită : Nr. 2 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Altele: Hurubă, Eugen
  Redactorul ediţiei: Oprina, Evelina
  Autor colectiv: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
  Responsabilitate: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România ; Dir. Eugen Hurubă ; Red. şef Evelina Oprina
  Titlu Paralel: La revue roumaine d'exécution forcée
  Detalii publicare: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1584-8892
  Limba: Română
  În: Revista Română de Executare Silită / Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România . - Bucureşti : Universul Juridic, 2018
  Subiect: Drept penal. Infracţiuni penale
  Subiect: Executare silită
  Clasificare: 343.16(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 2 (Aprilie-Iunie)
  Note conţinut (cuprins): Necesitatea întocmirii încheierii de intabulare a dreptului de proprietate al adjudecatarului unui bun imobil - p. 22
  Note conţinut (cuprins): Admisibilitatea cererii de suspendare a executării silite - p. 30
  Note conţinut (cuprins): Formula executorie – între formalism și inutilitate - p. 47
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 2 din 19 februarie 2018 asupra recursului în int eresul legii privind art. 249 din Codul de procedură penală şi art. 2345 din Codul civil - p. 74
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 11 din 16 aprilie 2018 asupra recursului în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 784 alin. (1) teza a doua din Codul de procedură civilă - p. 92
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 42 din 29 mai 2017 referitoare la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 159 din Legea nr. 207/2015 - p. 107
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 12 din 22 februarie 2018 referitoare la interpretarea art. 24 alin. (4) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 - p. 127
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 18 din 5 martie 2018 referitoare la art. 870 ali n. (1) din Codul de procedură civilă - p. 146
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 21 din 19 martie 2018 referitoare la titlurile executorii împotriva unei structuri subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - p. 156
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 26 din 16 aprilie 2018 referitoare la calitatea procesuală a Camerei executorilor judecătoreşti - p. 166
  Note conţinut (cuprins): Decizia nr. 186 din 29 februarie 2018 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru - p. 178
  Note conţinut (cuprins): Autoritatea de lucru judecat. Calitatea de acţionar al AAAS Sechestru. Recurs - p. 182
  Note conţinut (cuprins): Competenţa teritorială a executorului judecătoresc. Înfiinţarea popririi - p. 189
  Note conţinut (cuprins): Contestaţia la executare. Nulitatea titlului executoriu. Nesemnarea contractului de credit de către fideiusor. Principiul disponibilităţii - p. 192
  Note conţinut (cuprins): Ordonanţa de încetare a urmăririi penale. Lipsa titlului executoriu. Încuviinţarea executării silite. Nulitate - p. 196
  Note conţinut (cuprins): Prescripţia dreptului de a obţine executarea silită. Sarcina probei. Valabilitatea contractului de cesiune de creanţă - p. 199
  Note conţinut (cuprins): Reintegrarea salariatului pe un alt post. Negocierea părţilor. Legalitate - p. 203
  Note conţinut (cuprins): Titlu executoriu. Conţinut. Absenţa titlului de creanţă fiscală. Nelegalitate - p. 208
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola