Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Drept Privat = Revue Roumaine de Droit Privé = Romanian Review of Private Law : Nr. 3
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Nicolae, Marian
  Selectator/Antologator/Redactor: Bob, Mircea Dan
  Responsabilitate: Dir. Marin Nicolae ; Red. şef Mircea Dan Bob
  Titlu Paralel: Revue Roumaine de Droit Privé
  Detalii publicare: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1843-2646
  Limba: Română
  În: Revista Română de Drept Privat / Dir. Marin Nicolae . - Bucureşti : Universul Juridic, 2018
  Subiect: Doctrină
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept comparat
  Subiect: Drept privat
  Subiect: Drepturi şi obligaţii în general
  Subiect: Practică judiciară
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 347(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 3 (Iulie-Septembrie)
  Note conţinut (cuprins): Forma adopţiei în dreptul internaţional privat român - p. 19
  Note conţinut (cuprins): Regimuri patrimoniale în cazul cuplurilor din afara căsătoriei - p. 42
  Note conţinut (cuprins): Despre devenirea familiei în dreptul român şi perspectivele legislative ale parteneriatului civil - p. 57
  Note conţinut (cuprins): Aspecte privind obligaţia de întreţinere în dreptul internaţional privat - p. 81
  Note conţinut (cuprins): Privire istorică, în spaţiul dreptului privat european, asupra rolului logodnei şi al formalităţilor prenupţiale în economia reglementărilor privind căsătoria - p. 105
  Note conţinut (cuprins): Filiaţia: între obsesia adevărului biologic şi mistificare legală - p. 117
  Note conţinut (cuprins): Interesul superior al copilului - p. 130
  Note conţinut (cuprins): Articolul 277 din Codul civil român, încotro? - p. 148
  Note conţinut (cuprins): Avantajele patrimoniale ale divorţului din culpa exclusivă a unuia dintre soţi - p. 155
  Note conţinut (cuprins): Principiile dreptului familiei versus parteneriatului civil. De la tradiţie la modernism? - p. 186
  Note conţinut (cuprins): Aplicaţiil ale autonomiei de voinţă în dreptul internaţional privat al familiei - p. 196
  Note conţinut (cuprins): Consimţământul - actor important în procedura adopţiei - p. 237
  Note conţinut (cuprins): Pactele civile de solidaritate, necesitate sau pretext? - p. 257
  Note conţinut (cuprins): Exercitarea autorităţii părinteşti în comun de către ambii părinţi şi privarea de facto de exerciţiul autorităţii părinteşti în cazul răpirii internaţionale de minori - p. 270
  Note conţinut (cuprins): Stabilirea locuinţei minorului în cazul în care părinţii nu convieţuiesc. O analiză juridico-psihologică - p. 300
  Note conţinut (cuprins): Analiza nulităţii absolute a adopţiei prin prisma încălcării dreptului la viaţă de familie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Zaieţ împotriva României - p. 333
  Note conţinut (cuprins): Parteneriatele civile înregistrate - o necesitate normativă? - p. 340
  Note conţinut (cuprins): Trei întrebări despre căsătorie şi parteneriatele civile - p. 372
  Note conţinut (cuprins): Obligaţii pozitive ale statelor sub aspectul punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti privitoare la minori din perspectiva Convenţiei europene a drepturilor omului - p. 384
  Note conţinut (cuprins): Recunoaşterea căsătoriei între persoane de acelaşi sex în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului - p. 402
  Note conţinut (cuprins): Scurte consideraţiuni privind competenţa instanţelor judecătoreşti în soluţionarea divorţului cu elemente de extraneitate - p. 413
  Note conţinut (cuprins): Denunţarea unilaterală a contractelor cu executare succesivă. Specificul procedurii insolvenţei - p. 453
  Note conţinut (cuprins): Neexecutarea obligaţiilor contractuale - p. 465
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola