Biblioteca Universității din Pitești

 • Dreptul : Revistă fondată în anul 1871 de "Societatea Juridica" : 2018/Nr. 7
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Predescu, Ovidiu
  Selectator/Antologator/Redactor: Beligrădeanu, Şerban
  Autor colectiv: Uniunea Juriştilor din România
  Responsabilitate: Uniunea Juriştilor din România ; Dir. prof. univ. dr. Ovidiu Predescu ; Red. şef Şerban Beligrădeanu
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1018-0435
  Note: Sumar şi în limbile: franceză, engleză
  Note: Are şi ediţie online (http://ujr.revistadreptul.ro/)
  Limba: Română
  În: Dreptul / Uniunea Juriştilor din România . - Bucureşti : Universul Juridic, 2018
  Subiect: Drept administrativ
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept. Jurisprudenţă
  Clasificare: 34(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / D 82
  Numerotare seriale: Serie nouă, Anul CXLVII, Nr. 7 (Iulie)
  Note conţinut (cuprins): Creanța certă, lichidă și exigibilă. Admiterea creanței potrivit Legii nr. 85/2014 - p. 9
  Note conţinut (cuprins): Acceptarea cambiei în Republica Moldova și în România - p. 20
  Note conţinut (cuprins): Răspunderea doctorandului și a comisiei de susținere publică a tezei de doctorat pentru încălcarea regulilor de deontologie în activitatea de întocmire a tezei de doctorat, astfel cum este reglementată în Legea educației naționale nr. 1/2011, Hotărârea Guvernului nr. 681/2011 privind Codul studiilor universitare de doctorat. Natura juridică a răspunderii, sancțiunile și consecințele acesteia - p. 26
  Note conţinut (cuprins): Răspunderea patrimonială a consilierilor juridici - p. 44
  Note conţinut (cuprins): Considerații referitoare la neconstituționalitatea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor - p. 52
  Note conţinut (cuprins): Iertarea nedemnului: expresă, tacită sau recunoașterea unui drept de a culege legatul lăsat de către testator printr-un testament întocmit după săvârșirea faptei de nedemnitate succesorală? - p. 63
  Note conţinut (cuprins): Unele considerații pe marginea efectelor stării de incompatibilitate a aleșilor locali asupra statutului acestora - p. 74
  Note conţinut (cuprins): Reflecții juridice privind rolul principiului contradictorialității în procesul penal - p. 85
  Note conţinut (cuprins): Falsă ipoteză de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul liberării condiționate din executarea unei pedepse rezultant - p. 91
  Note conţinut (cuprins): Aplicarea Regulamentului general privind protecția datelor - p. 100
  Note conţinut (cuprins): Armonizarea, apropierea legislațiilor și stabilirea de standarde minime în dreptul Uniunii Europene - p. 117
  Note conţinut (cuprins): Considerații în legătură cu soluția Înaltei Curți de Casație și Justiție exprimată prin Decizia nr. 66/2017 cu privire la interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 623 C.pr.civ., raportat la art. 220 alin. (3) și (5) și art. 226 alin. (3) C.pr.fisc., art. 3 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și art. 3 pct. 18 din Legea nr. 69/2010 a responsabilității fiscal-bugetare - p. 152
  Note conţinut (cuprins): Dispunerea măsurilor asigurătorii în situația în care din verificările efectuate rezultă că inculpatul nu are niciun bun în patrimoniu - p. 171
  Note conţinut (cuprins): Despre dezincriminarea refuzului sau sustragerii de la supunerea testării aerului expirat - p. 176
  Resurse On-Line: http://ujr.revistadreptul.ro/
  Data și ora ultimei accesări: 20181009
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola