Biblioteca Universității din Pitești

 • Pandectele române : Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie : Fondată în 1921 : Nr. 2
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor secundar: Hamangiu, Constantin
  Director/Regizor: Duţu, Mircea
  Selectator/Antologator/Redactor: Neacşu, Adrian Toni
  Responsabilitate: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" ; Fondat. Constantin Hamangiu ; Dir. prof. univ. dr. Mircea Duţu ; Red. şef jud. Adrian Toni Neacşu
  Editura: Wolters Kluwer
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1582-4756
  Limba: Română
  În: Pandectele române / Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2018
  Subiect: Doctrină
  Subiect: Drept
  Subiect: Jurisprudenţă
  Subiect: Legislaţie
  Clasificare: 347.99(05)
  Cota topografică: 34(05) / P 22
  Numerotare seriale: Serie nouă, Nr. 2, Martie-Aprilie
  Note conţinut (cuprins): Dreptul român şi marile sale dileme - p. 13
  Note conţinut (cuprins): Argumentele admisibilităţii suspendării provizorii a executării actului administrativ. Aspecte teoretice şi practice legate de competenţa instanţei şi de alte cerinţe procedurale - p. 19
  Note conţinut (cuprins): Consideraţii teoretice şi practice asupra naturii juridice a termenului prevăzut de art. 207 alin. (1) C. pr. pen. şi a sancţiunilor care intervin în cazul nerespectării acestuia - p. 37
  Note conţinut (cuprins): Cauza Brudan contra României. Un nou început în materia remediilor compensatorii disponibile în cazul încălcării termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor civile şi penale - p. 53
  Note conţinut (cuprins): Relaţia dintre operator şi persoana împuternicită în domeniul protecţiei datelor personale - p. 71
  Note conţinut (cuprins): Protecţia datelor personale: surse legislative, jurisprudenţiale şi soft law - p. 80
  Note conţinut (cuprins): Imputaţia plăţii făcută de debitor - p. 109
  Note conţinut (cuprins): Punerea în executare pe teritoriul României a pedepselor sau măsurilor privative de libertate aplicate de instanţele altor state membre ale Uniunii Europene. Solicitarea de contopire a pedepselor. Solicitarea de deducere a perioadei reţinerii - p. 112
  Note conţinut (cuprins): Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Necompetenţa materială şi după calitatea persoanei a organelor de urmărire penală. Nulitatea absolută. Efectele jurisprudenţei Curţii Constituţionale într-o cauză pendinte - p. 117
  Note conţinut (cuprins): Acord de recunoaştere a vinovăţiei. Încălcarea dispoziţiilor privind asistenţa juridică obligatorie a inculpatului. Nulitate absolută - p. 126
  Note conţinut (cuprins): Calea de atac împotriva încheierii pronunţate în procedura camerei preliminare. Nelegala citare - p. 133
  Note conţinut (cuprins): Restituirea timbrului de mediu. Prioritatea dreptului european faţă de dispoziţiile naţionale - p. 138
  Note conţinut (cuprins): Răspunderea patrimonială a administratorului societăţii comerciale. Continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi - p. 142
  Note conţinut (cuprins): Salarizarea funcţionarilor publici. Procedură prealabilă. Sintagma salarizat la acelaşi nivel - p. 151
  Note conţinut (cuprins): Drept penal. Deciziile Curţii Constituţionale de declarare a neconstituţionalităţii unui text de lege nu pot avea caracter retroactive - p. 164
  Note conţinut (cuprins): Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Omisiunea stabilirii unei obligaţii de supraveghere - p. 175
  Note conţinut (cuprins): Suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei. Stabilirea modalităţii de executare a pedepsei accesorii - p. 179
  Note conţinut (cuprins): Consecinţele admiterii cererii de intervenţie accesorie în favoarea reclamanţilor cu privire la cererea de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate de intervenient - p. 182
  Note conţinut (cuprins): Contract de muncă cu timp parţial. Lipsa clauzelor specifice - p. 187
  Note conţinut (cuprins): Drepturi de autor. Înlăturarea taxei pe valoarea adăugată din calculul remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi - p. 192
  Note conţinut (cuprins): Sechestru asigurator. Imposibilitatea majorării în apel a cauţiunii dispuse de prima instanţă - p. 195
  Note conţinut (cuprins): Emiterea deciziei de concediere în timpul concediului medical - p. 205
  Note conţinut (cuprins): Faliment. Perioada de observaţie. Domeniu de aplicare - p. 210
  Note conţinut (cuprins): Franţa: protecţia datelor cu caracter personal. Transpunerea Regulamentului General de Protecţie a Datelor şi modificările impuse de senatul francez - p. 219
  Note conţinut (cuprins): Integrarea Dobrogei în spaţiul juridico-statal românesc - p. 225
  Note conţinut (cuprins): Libertatea de exprimare. Semnificaţii şi implicaţii juridice şi teologice - p. 235
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola