Biblioteca Universității din Pitești

 • Pandectele române : Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie : Fondată în 1921 : Nr. 3
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor secundar: Hamangiu, Constantin
  Director/Regizor: Duţu, Mircea
  Selectator/Antologator/Redactor: Neacşu, Adrian Toni
  Responsabilitate: Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" ; Fondat. Constantin Hamangiu ; Dir. prof. univ. dr. Mircea Duţu ; Red. şef jud. Adrian Toni Neacşu
  Editura: Wolters Kluwer
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1582-4756
  Limba: Română
  În: Pandectele române / Academia Română. Institutul de Cercetări Juridice "Acad. Andrei Rădulescu" . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2018
  Subiect: Doctrină
  Subiect: Drept
  Subiect: Jurisprudenţă
  Subiect: Legislaţie
  Clasificare: 347.99(05)
  Cota topografică: 34(05) / P 22
  Numerotare seriale: Serie nouă, Nr. 3, Mai-Iunie
  Note conţinut (cuprins): Inadmisibilitatea formulării de cereri cu caracter contecios în cadrul unei proceduri necontencioase de dizolvare a unei fundaţii. Lipsa calităţii procesuale a unui terţ care pretinde drepturi potrivnice în procedura necontencioasă - p. 17
  Note conţinut (cuprins): Certificatele de urbanism, cerute în scopul autorizării construcţiilor, ce conţin o interdicţie de constituire sau alte limitări, pot fi supuse direct controlului judiciar, independente de procedura pentru care au fost solicitate - p. 29
  Note conţinut (cuprins): Aplicarea procedurii trimiterii preliminare în România în cauze privind funcţionarii publici - p. 45
  Note conţinut (cuprins): Principiul echităţii în prelucrarea datelor cu caracter personal - p. 57
  Note conţinut (cuprins): Evoluţia regimului juridic al agenţiilor de rating de credit şi al consilierilor de vot - p. 65
  Note conţinut (cuprins): Nulitatea absolută a actului de convocare a adunării generale a asociaţilor. Aplicarea principiului resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis - p. 143
  Note conţinut (cuprins): Contract individual de muncă. Clauză de neconcurenţă care urmează a produce efecte după încetarea contractului. Posibilitatea activării acesteia doar de către angajator - p. 149
  Note conţinut (cuprins): Recurs în casaţie. Încetarea procesului penal prin mediere. Aplicarea legii penale mai favorabile. Efectele jurisprudenţei Curţii Constituţionale în materie - p. 156
  Note conţinut (cuprins): Cerere de revizuire. Inadmisibilitate. Decizie pronunţată în complet de filtru - p. 209
  Note conţinut (cuprins): Competenţa de soluţionare a recursurilor declarate împotriva hotărârilor pronunţate de tribunale în apel - p. 211
  Note conţinut (cuprins): Infracţiunea de trafic de influenţă. Funcţionar public care nu este nominalizat explicit. Analiză comparativă cu infracţiunea de înşelăciune - p. 215
  Note conţinut (cuprins): Contract de împrumut. Calculul dobânzii penalizatoare. Aplicarea actului normativ în vigoare la momentul intervenirii faptului nerestituirii la termen - p. 228
  Note conţinut (cuprins): Proces-verbal de constatare a contravenţiei. Semnătură electronică. Lipsa caracterului de titlu executoriu - p. 235
  Note conţinut (cuprins): Uniunea Europeană: corectarea asimetriei dintre Europa şi Statele Unite ale Americii în reglementarea luptei împotriva corupţiei - p. 243
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală periodice corp I
Numere deţinute: Serie nouă, Nr. 3, Mai-Iunie
1 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola