Biblioteca Universității din Pitești

 • Curierul judiciar : Revistă de actualitate juridică fondată la 4 mai 1892 : Nr. 6
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor colectiv: Uniunea Naţională a Barourilor din România
  Responsabilitate: Uniunea Naţională a Barourilor din România
  Detalii publicare: C.H. Beck
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1582-7526
  Note: Are şi ediţie online (www.curieruljudiciar.ro)
  Limba: Română
  În: Curierul judiciar / Uniunea Naţională a Barourilor din România . - Bucureşti : C.H. Beck, 2018
  Subiect: Drept administrativ
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept constituţional
  Subiect: Drept în general
  Subiect: Drept penal
  Subiect: Drept privat
  Subiect: Drept procesual civil
  Subiect: Drept public
  Subiect: Dreptul muncii
  Subiect: Jurisprudenţă
  Subiect: Legislaţie
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 342(05)
  Clasificare: 344(05)
  Clasificare: 347(05)
  Cota topografică: 34(05) / C 95
  Numerotare seriale: Nr. 6 (30 Iunie)
  Note conţinut (cuprins): Despre nevoia de schimbare în cadrul concursului de admitere la INM şi în magistratură - p. 311
  Note conţinut (cuprins): Momentul de la care se calculează termenul de emitere a dispoziţiei de imputare pentru repararea pagubei constatate prin actele de audit întocmite de către Curtea de Conturi - p. 322
  Note conţinut (cuprins): Deschiderea procedurii insolvenţei și existenţa unei recunoaşteri parţiale de datorie. Consecinţe - p. 327
  Note conţinut (cuprins): Influenţa negocierii asupra conţinutului contractului - p. 334
  Note conţinut (cuprins): Implicaţiile codificării procedurii administrative asupra procedurii prealabile în cadrul procesului de soluţionare a cererilor în contenciosul administrativ - p. 338
  Note conţinut (cuprins): Răspunderea disciplinară a magistraţilor. Reglementarea abaterilor disciplinare. Câteva nedumeriri privind propunerile de modificare - p. 346
  Note conţinut (cuprins): Drept de muncă. Pensie de invaliditate. Cumul venituri. Restrângerea exerciţiului unor drepturi. Încetare contract individual de muncă - p. 349
  Note conţinut (cuprins): Cameră preliminară. Dreptul la un proces echitabil. Dreptul la apărare. Acces liber la justiţie. Administrarea probelor - p. 350
  Note conţinut (cuprins): Statutul corpului diplomatic şi consular. Modificarea raportului de serviciu. Criterii de concurs. Act administrativ. Tehnică legislativă. Lege organică - p. 351
  Note conţinut (cuprins): Organizare juridică. Autonomie parlamentară. Comisie comună specială. Independenţa justiţiei. Statutul judecătorilor. Asigurarea accesului la justiţie. Calitatea legii - p. 351
  Note conţinut (cuprins): Măsuri de supraveghere tehnică. Viaţa intimă, familială şi privată. Restrângerea exerciţiului unor drepturi - p. 354
  Note conţinut (cuprins): Statutul funcţionarilor publici. Suspendarea raporturilor de serviciu. Principiul egalităţii. Concurs pentru ocuparea unei funcţii publice. Claritatea şi predictibilitatea normelor juridice - p. 354
  Note conţinut (cuprins): Utilizarea informaţiilor clasificate în procesul penal. Încuviinţarea declasificării. Accesul părţilor la documentele dosarului penal. Acces liber la justiţie. Egalitate în drepturi - p. 356
  Note conţinut (cuprins): Excluderea probelor obţinute nelegal. Acces la justiţie. Proces echitabil - p. 357
  Note conţinut (cuprins): Dreptul la alegeri libere. Interzicerea discriminării - p. 358
  Note conţinut (cuprins): Principiile protecţiei datelor - de la teorie la practică - p. 364
  Resurse On-Line: www.curieruljudiciar.ro
  Data și ora ultimei accesări: 20181015
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola