Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista română de drept european = Romanian Review of European Law : Nr. 2
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Selectator/Antologator/Redactor: Şandru, Daniel-Mihail, jurist
  Director/Regizor: Popescu, Andrei
  Responsabilitate: Dir. prof. univ. dr. Andrei Popescu ; Red. şef Daniel-Mihail Şandru
  Titlu Paralel: Romanian Review of European Law : Nr. 2
  Detalii publicare: Wolters Kluwer
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 2068-8083
  Note: Înlocuieşte din 2010 publicaţia "Revista română de drept comunitar"=ISSN 1583-977X
  Note: Rezumate în limba engleză
  Note: Sumar şi în limbile: engleză, franceză
  Limba: Română
  În: Revista română de drept european / Dir. prof. univ. dr. Andrei Popescu . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2018
  Subiect: Doctrine
  Subiect: Drept
  Subiect: Drept european
  Subiect: Uniunea Europeană
  Clasificare: 341.217(05)
  Clasificare: 341(4)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 2 (Aprilie-Iunie)
  Note conţinut (cuprins): Rolul constituţiilor naţionale în dreptul UE. De la valori comune la încredere reciprocă şi dialog constructiv - p. 11
  Note conţinut (cuprins): Tribunalele constituţionale şi procedura trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene - p. 23
  Note conţinut (cuprins): Revizuirea hotărârilor definitive ale instanţelor de contecios administrativ în cazul nerespectării hotărârilor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Privire critică asupra termenului de revizuire stabilit de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia obligatorie nr. 45/2016 - p. 49
  Note conţinut (cuprins): Configurarea ordinii publice de drept internaţional privat prin intermediul întrebării preliminare - p. 66
  Note conţinut (cuprins): Trimitere preliminară. Cetăţenia Uniunii Europene. Extrădare către un stat terţ a unui resortisant al unui stat membru care şi-a exercitat dreptul la liberă circulaţie. Domeniul de aplicare al dreptului Uniunii. Protecţia resortisanţilor unui stat membru împotriva extrădării. Lipsa protecţiei resortisanţilor celorlalte state membre. Restricţie privind libera circulaţie. Justificare întemeiată pe prevenirea impunităţii. Proporţionalitate. Verificarea garanţiilor prevăzute la articolul 19 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - p. 133
  Note conţinut (cuprins): Acţiune în anulare. Alegerea temeiului juridic. Articolul 43 alin. (2) TFUE sau articol 43 alin. (3) TFUE. Organizarea comună a pieţelor produselor agricole. Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. Articolul 7. Regulamentul (UE) nr. 1370/2013. Articolul 2. Măsuri privind stabilirea preţurilor. Praguri de referinţă. Preţuri de intervenţie - p. 137
  Note conţinut (cuprins): Trimitere preliminară. Dreptul cetăţenilor Uniunii de circulaţie şi de şedere pe teritoriul Uniunii Europene. Lipsa de pertinenţă a cererii de decizie preliminară pentru soluţionarea litigiului principal. Inadmisibilitate vădită - p. 141
  Note conţinut (cuprins): Trimitere preliminară. Articolul 53 alin. (2) şi articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curţii. Lipsa unor precizări suficiente cu privire la contextul factual şi juridic al litigiului principal, precum şi cu privire la motivele care justifică necesitatea unui răspuns la întrebarea preliminară. Inadmisibilitate vădită - p. 143
  Note conţinut (cuprins): Trimitere preliminară. Cetăţenia Uniunii. Articolul 20TFUE. Resortisant al unui stat terţ care are în întreţinere un copil mic, cetăţean al Uniunii. Drept de şedere în statul membru al cărui resortisant este copilul. Condamnări penale ale părintelui copilului. Decizie de îndepărtare a părintelui având drept consecinţă îndepărtarea indirectă a copilului în cauză - p. 146
  Note conţinut (cuprins): Trimitere preliminară. Cetăţenia Uniunii. Articolele 20 şi 21 TFUE. Directiva nr. 2004/38/CE. Drept de şedere într-un stat membru al unui resortisant al unui stat terţ care are antecedente penale. Părinte care exercită în mod exclusiv autoritatea părintească în privinţa a doi copii minori, cetăţeni ai Uniunii. Primul copil, cetăţean al statului membru de reşedinţă. Al doilea copil, cetăţean al unui alt stat membru. Legislaţie naţională care exclude acordarea unui permis de şedere acestui ascendent ca urmare de şedere care poate determina obligarea copiilor să părăsească teritoriul Uniunii - p. 150
  Note conţinut (cuprins): Recurs. Program de susţinere a stabilităţii Republicii Cipru. Protocolul de acord din 26 aprilie 2013 privind condiţiile specifice de politică economică încheiat între Republica Cipru şi Mecanismul European de Stabilitate. Atribuţiile Comisiei Europene şi ale Băncii Centrale Europene. Răspunderea extracontractuală a Uniunii Europene. Articolul 340 al doilea paragraf TFUE. Condiţii. Obligaţia de a asigura compatibilitatea acestui protocol de acord cu dreptul Uniunii - p. 154
  Note conţinut (cuprins): Recurs. Program de susţinere a stabilităţii Republicii Cipru. Declaraţie a Eurogrupului privind printre altele restructurarea sectorului bancar din Cipru. Acţiune în anulare - p. 158
  Note conţinut (cuprins): Trimitere preliminară. Directiva nr. 2011/64/UE. Articolul 15 alin. (1). Determinarea liberă de către producători şi importatori a preţului maxim de vânzare cu amănuntul pentru produsele din tututn prelucrat. Reglementarea naţională prin care se interzice vânzarea de astfel de produse de către comercianţii cu amănuntul la preţuri inferioare celor menţionate pe timbrul fiscal. Libera circulaţie a mărfurilor. Articolul 34 TFUE. Modalităţi de vânzare. Articolul 101 TFUE coroborat cu articolul 4 alin. (3) TUE - p. 162
  Note conţinut (cuprins): Neîndeplinirea obligaţiilor de către un stat membru. Libera circulaţie a mărfurilor. Articolul 34 TFUE. Restricţii cantitative la import. Măsuri cu efect echivalent. Metale preţioase marcate într-un stat terţ în conformitate cu legislaţia neerlandeză. Import în republica Cehă după punerea în liberă circulaţie. Refuzul recunoaşterii mărcii. Protecţia consumatorilor. Proporţionalitate. Admisibilitate - p. 1166
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola