Biblioteca Universității din Pitești

 • Transilvania : Nr. 5-6
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Redactorul ediţiei: Vancu, Radu
  Autor colectiv: Centrul Cultural Interetnic "Transilvania"
  Responsabilitate: Biblioteca Judeţeană "ASTRA" ; Redactor şef Radu Vancu
  Detalii publicare: Complexul Naţional Muzeal Astra
  Locul publicării: Sibiu
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 0255-0539
  Note: Are şi ediţie online (https://revistatransilvania.ro/)
  Limba: Română
  Subiect: Cultură Civică
  Subiect: Cultură românească
  Subiect: Cultură şi civilizaţie
  Subiect: Istoria Ardealului
  Subiect: Istoria artei
  Subiect: Istoria Balcanilor
  Subiect: Istoria civilizaţiilor
  Subiect: Istoria culturii
  Clasificare: 008(05):930(05)
  Clasificare: 930.85(05):008(05)
  Cota topografică: 930(05) / T 81
  Numerotare seriale: Nr. 5-6
  Note conţinut: Ortografia limbii române - preocupare constantă a oamenilor de cultură din Transilvania în perioada 1691-1830 - p. 2
  Note conţinut: Carte românească veche în Biblioteca Naţională Széchényi de la Budapesta (sec. XVI-XVII) - p. 11
  Note conţinut: Cercetarea unor Proscomisarioane brâncoveneşti - p. 18
  Note conţinut: Contribuţii documentare la realizarea a două lucrări majore ale istoricului Samuil Micu: Scurtă cunoştinţă a istorii românilor şi Istoria şi lucrurile şi întâmplările românilor - p. 26
  Note conţinut: Instrumente muzicale în xilogravura de carte românească veche (sec. XVII-XIX) - p. 30
  Note conţinut: Imaginea monarhiei habsburgice în opera lui Petru Maior - p. 37
  Note conţinut: Noi ediţii de carte românească veche în biblioteca Mănăstirii Cocoş din nordul Dobrogei. Consideraţii - p. 42
  Note conţinut: O tipăritură blăjeană rarisimă în colecţiile Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia - p. 47
  Note conţinut: Disertaţii tipărite în sec. XVII în Transilvania păstrate în colecţia Teleki din Târgu-Mureş - p. 51
  Note conţinut: Cărţi albaiuliene în biblioteca Rákóczi - p. 56
  Note conţinut: Peregrinatio librorum. Cărţi tipărite în Transilvania în fondul Bibliotecii Naţionale Slovace din Martin - p. 62
  Note conţinut: Deţinători de carte veche spaniolă în Biblioteca Batthyneum sec. XVII-XIX (II) - p. 68
  Note conţinut: Ştiri referitoare la români cuprinse în manualul de diplimatică bizantin, Ekthésis Néa - p. 74
  Note conţinut: Cartea munuscrisă de cântece bisericeşti din Biblioteca Batthyaneum: "A' Bóldogságos Szűz Máriának Szives tisztelője" (1800) şi necunoscutul autor al acesteia: ex-iezuitul Kováts József (1819) - p. 80
  Note conţinut: Caracterul şi viaţa împăratului Iosif al II-lea. Povestiri despre împaratul austriac apărute într-un periodic din oraşul Sibiu de la mijlocul secolului al XIX-lea (I) - p. 86
  Note conţinut: Cartea pentru elita clericală română unită (sec. al XIX-lea) - p. 93
  Note conţinut: Aspecte ale lexicului textelor lui Damaschin Bojincă, cu privire specială asupra lucrării Răspundere dezgurzătoare la cârtirea cea în Hale, Buda, 1828 - p. 99
  Note conţinut: Biserica Episcopiei Argeşului sub lupa literaturii româneşti din secolul al XIX-lea - p. 106
  Note conţinut: Dinicu Golescu şi cărţile româneşti vechi în cultura argeşeană - p. 112
  Note conţinut: Iacob Brenduşian, un astrist blăjean născut în Sătmar - p. 117
  Note conţinut: Interzicerea unor manuale şcolare în Şcolile grănicereşti (1875-1918) - p. 122
  Note conţinut: Ortodoxia din Turda în prima jumătate a secolullui al XVIII-lea între supravieţuire şi refacere instituţională - p. 126
  Note conţinut: Barbarie şi civilizaţie în romanele lui J. M. Coetzee - p. 132
  Note conţinut: Frumosul românesc - p. 139
  Note conţinut: Festivalurile de film din perspectiva antropologiei culturale. Studiu de caz: Festivalul Internaţional de Film Transilvania - p. 146
  Resurse On-Line: https://revistatransilvania.ro/
  Data și ora ultimei accesări: 20181206
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală de lectură periodice corp B
Numere deţinute: Nr. 5-6
1 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola