Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Jurisprudenţă = Revue Roumaine de Jurisprudence = Romanian Case Law Review : Nr. 2
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Buta, Gheorghe
  Selectator/Antologator/Redactor: Ţăndăreanu, Nicoleta
  Responsabilitate: Dir. Gheorghe Buta ; Red. şef Nicoleta Ţăndăreanu
  Titlu Paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Detalii publicare: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1844-6450
  Note: Are şi ediţie online (www.rrdj.ro)
  Limba: Română
  În: Revista Română de Jurisprudenţă / Dir. Gheorghe Buta . - Bucureşti : Universul Juridic, 2018
  Subiect: Doctrine
  Subiect: Drept administrativ
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept comercial
  Subiect: Drept penal
  Subiect: Drept procesual civil
  Subiect: Jurisprudenţă
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 342(05)
  Clasificare: 343(05)
  Clasificare: 347(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 2 (Aprilie-Iunie)
  Note conţinut (cuprins): Partajul de folosinţă al locului de înmormântare. Includerea locului de veci în noţiunea de amintiri de familie - p. 16
  Note conţinut (cuprins): Cazul de revizuire prevăzut de art. 509 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ. Interpretarea sintagmei „lucru cerut” - p. 23
  Note conţinut (cuprins): Excepţie procesuală. Încheiere interlocutorie. Autoritate de lucru judecat - p. 34
  Note conţinut (cuprins): Suspendarea legală. Condiţii şi efecte - p. 41
  Note conţinut (cuprins): Acţiune în răspundere civilă delictuală. Element de extraneitate. Cetăţean român decedat într-un accident rutier produs pe teritoriul unui stat străin. Despăgubiri morale şi materiale solicitate de rudele victimei. Determinarea legii aplicabile litigiului în raport cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 864/2007 - p. 46
  Note conţinut (cuprins): Contract bancar. Clauze abuzive - p. 55
  Note conţinut (cuprins): Hotărâre arbitrală. Acţiunea în anulare hotărâre arbitrală. Cale de atac - p. 68
  Note conţinut (cuprins): Taxa pentru ambalajele introduse pe piaţa românească şi neîndeplinirea obiectivelor de valorificare/reciclare - p. 73
  Note conţinut (cuprins): Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor judecătoreşti. Dreptul de opoziţie al persoanei vizate. Aplicarea mutatis mutandis a hotărârii CJUE în cauza C-131/12 Google Spain şi Google. Principiul publicităţii şedinţelor de judecată - p. 83
  Note conţinut (cuprins): Timbrul de mediu – O.U.G. nr. 9/2013. Dispoziţii fiscale naţionale contrare dreptului unionali - p. 89
  Note conţinut (cuprins): Normarea muncii salariaţilor. Stabilirea sferei de atribuţii corespunzătoare postului. Cuantificarea cantitativă si calitativă a atribuţiilor în funcţie de specificul activităţii normate - p. 100
  Note conţinut (cuprins): Răspunderea patrimonială a angajatorului. Supravegherea nelegală a modalităţii de utilizare a laptopului şi telefonului de serviciu. Daune morale pentru intruziunea în viaţa privată a salariaţilor - p. 106
  Note conţinut (cuprins): Neconstituţionalitatea reglementării care consacră, în realitate, un mijloc de realizare a controlului de constituţionalitate, respectiv controlul de constituţionalitate a hotărârilor judecătoreşti, şi nu un motiv de revizuire - p. 111
  Note conţinut (cuprins): Înlăturarea exclusivităţii profesiunii de medic veterinar în activitatea de comercializare a produselor biologice, antiparazitare de uz special şi medicamentelor de uz veterinar. Constituţionalitate - p. 124
  Note conţinut (cuprins): Excluderea juridică a probelor obţinute în mod nelegal în procesul penal, în lipsa înlăturării lor fizice din dosarele penale constituite la nivelul instanţelor judecătoreşti, este insuficientă pentru o garantare efectivă a prezumţiei de nevinovaţie a inculpatului şi a dreptului la un proces echitabil al acestuia - p. 131
  Note conţinut (cuprins): Clauze abuzive. Contract in monedă străină. Stabilizarea cursului prin raportare la reperele existente la momentul încheierii contractului. Aplicarea deciziei pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cauza C-186/16 Andriciuc şi alţii c. Băncii Româneşti - p. 155
  Note conţinut (cuprins): Scurte consideraţii asupra unificării legislative în materie civilă - p. 174
  Note conţinut (cuprins): Răspunderea penală a judecătorului pentru abuz în serviciu - p. 181
  Resurse On-Line: www.rrdj.ro
  Data și ora ultimei accesări: 20181211
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola