Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Jurisprudenţă = Revue Roumaine de Jurisprudence = Romanian Case Law Review : 2018/Nr. 4
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Buta, Gheorghe
  Selectator/Antologator/Redactor: Ţăndăreanu, Nicoleta
  Responsabilitate: Dir. Gheorghe Buta ; Red. şef Nicoleta Ţăndăreanu
  Titlu Paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1844-6450
  Note: Are şi ediţie online (www.rrdj.ro)
  Limba: Română
  În: Revista Română de Jurisprudenţă / Dir. Gheorghe Buta . - Bucureşti : Universul Juridic, 2018
  Titlu paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Titlu paralel: Romanian Case Law Review
  Subiect: Doctrine
  Subiect: Drept administrativ
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept comercial
  Subiect: Drept penal
  Subiect: Drept procesual civil
  Subiect: Jurisprudenţă
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 342(05)
  Clasificare: 343(05)
  Clasificare: 347(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 4 (Octombrie-Decembrie)
  Note conţinut (cuprins): I. Drept civil și drept procesual civil
  Note conţinut (cuprins): 1. Magistrați. Principiile organizării judiciare. Norme de drept public. Lipsa raportului de prepusenie între stat și magistrați. Răspunderea statului. Condiții - p. 15
  Note conţinut (cuprins): 2. Validare mandat consilier local. Paritate de voturi - p. 24
  Note conţinut (cuprins): II. Dreptul afacerilor
  Note conţinut (cuprins): 1. Conflict negativ de competență. Litigiu decurgând dintr-un contract încheiat de un profesionist comerciant în exercițiul activității sale comerciale. Competența materială procesuală a tribunalului specializat - p. 28
  Note conţinut (cuprins): 2. Anularea actelor administrative stabilind taxa clawback datorată de companii farmaceutice pentru medicamentele comercializate în România - p. 39
  Note conţinut (cuprins): 3. Cerere de intervenție în procedura reglementată de O.U.G. nr. 116/2009 - p. 47
  Note conţinut (cuprins): 4. Compensația prevăzută de art. 90 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Incidența art. 1617 alin. (3) C.civ. privind renunțarea tacită la compensație - p. 53
  Note conţinut (cuprins): 5. Cererea de deschidere a procedurii introdusă de debitor prin lichidatorul numit în procedura prevăzută de Legea nr. 31/1990. Admisibilitatea nu este condiționată de procentul creațelor bugetare din totalul declarat al creanțelor debitorului - p. 58
  Note conţinut (cuprins): III. Dreptul conteciosului administrativ și fiscal
  Note conţinut (cuprins): 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informațiilor disponibile pe portalul instanțelor judecătorești. Obligația de informare în cazul în care datele nu au fost obținute de la persoana vizată. Excepții - p. 62
  Note conţinut (cuprins): 2. Hotărâre de validare a candidaturii la funcția de primar. Cerere de suspendare a hotărârii pe calea ordonanței președințiale. Inadmisibilitate - p. 71
  Note conţinut (cuprins): 3. Aplicarea analogiei. Încetarea plății indemnizației de șomaj - p. 75
  Note conţinut (cuprins): 4. Perimare după suspendarea judecății ca urmare a decesului părții - p. 79
  Note conţinut (cuprins): 5. Autoritate de lucru judecat. Analiza triplei identități de părți, obiect și cauză - p. 83
  Note conţinut (cuprins): IV. Dreptul muncii și dreptul securității sociale
  Note conţinut (cuprins): 1. Constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă făcută ulterior pronunțării hotărârii judecătorești prin care s-a dispus reintegrarea salariatului. Decizie a angajatorului care nu contravine hotărțri judecătorești - p. 89
  Note conţinut (cuprins): 2. Conținutul obligației angajatorului de a furniza sindicatului sau reprezentanților salariaților informațiile relevante în perioada în care au loc consultări în procedura concedierii colective - p. 95
  Note conţinut (cuprins): 3. Notificarea scrisă de încetare a contractului individual de muncă în perioada de probă. Legalitate. Starea de boală a salariatului - p. 106
  Note conţinut (cuprins): 4. Deplasarea consilierului juridic la instanțe din țară. Timp de lucru - p. 118
  Note conţinut (cuprins): V. Drept constituțional
  Note conţinut (cuprins): 1. Forța normativă a unor decizii ale Curții Constituționale a României – o noua dimensiune a izvoarelor formale de drept - p. 127
  Note conţinut (cuprins): VI. Dezbateri RRDJ
  Note conţinut (cuprins): 1. Votul secret în adunarea generală a acționarilor pentru luarea hotărârilor privind răspunderea membrilor organelor de administrare ale societății [art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990]. Întinderea obligației de păstrare a secretului ca mijloc de protecție a voinței liber exprimate a acționarilor - p. 145
  Note conţinut (cuprins): 2. Insolvabilitatea debitorului persoană fizică – condiție pentru aplicarea Legii privind procedura insolvenței persoanelor fizice nr. 151/2015 - p. 156
  Note conţinut (cuprins): 3. Compatibilitatea judecătorului de a se pronunța asupra altor chestiuni decât cele dezlegate de instanța de apel sau, după caz, de recurs în viziunea Legii nr. 310/2018 - p. 156
  Note conţinut (cuprins): 4. Înscrierea (intabularea) în cartea funciară a dreptului de proprietate publică și privată aparținând statului și unităților administrativ-teritoriale - p. 183
  Note conţinut (cuprins): 5. Chestiunile prealabile în procesul penal. Prezentare comparativă. Posibile elemente de neconvenționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) C. pr. pen. - p. 198
  Note conţinut (cuprins): 6. Admisibilitatea recursului în cadrul procedurilor instituite de Legea nr. 77/016 privind darea în plată - p. 204
  Resurse On-Line: www.rrdj.ro
  Data și ora ultimei accesări: 20190411
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola