Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Executare Silită : Nr. 4 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Altele: Hurubă, Eugen
  Redactorul ediţiei: Oprina, Evelina
  Autor colectiv: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
  Responsabilitate: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România ; Dir. Eugen Hurubă ; Red. şef Evelina Oprina
  Titlu Paralel: La revue roumaine d'exécution forcée
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1584-8892
  Limba: Română
  În: Revista Română de Executare Silită / Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România . - Bucureşti : Universul Juridic, 2018
  Titlu paralel: La revue roumaine d'exécution forcée
  Titlu paralel: The Romanian Journal of Compulsory Execution
  Subiect: Drept penal. Infracţiuni penale
  Subiect: Executare silită
  Clasificare: 343.16(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 4 (Octombrie-Decembrie)
  Note conţinut (cuprins): I. Restitutio
  Note conţinut (cuprins): 1. Documentele și discursurile Marii Uniri - p. 11
  Note conţinut (cuprins): 2. Lege pentru Unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei, Sătmarului și Maramureșului cu România - p. 28
  Note conţinut (cuprins): II. Doctrină
  Note conţinut (cuprins): 1. Contribuții la studiul titlurilor executorii notariale - p. 29
  Note conţinut (cuprins): 2. Clarificarea noțiunii de titlu executoriu notarial - p. 42
  Note conţinut (cuprins): 3. Punerea în executare a unei creanțe garantate printr-un contract de ipotecă. Aspecte de drept comparat - p. 59
  Note conţinut (cuprins): 4. Evidența activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc - p. 68
  Note conţinut (cuprins): 5. Salvarea debitorului persoană juridică, supus executării silite: insolvența - p. 80
  Note conţinut (cuprins): III. Drept comparat
  Note conţinut (cuprins): 1. Executorul judecătoresc: subiect al infracțiunii prevăzute la art. 328 C. pen. al Republicii Moldova (excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu) - p. 91
  Note conţinut (cuprins): IV. Recursuri în interesul legii
  Note conţinut (cuprins): 1. Decizia nr. 17 din 17 septembrie 2018 asupra recursului în interesul legii privind necompetența materială procesuală a secției/completului specializat - p. 103
  Note conţinut (cuprins): V. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
  Note conţinut (cuprins): 1. Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018 referitoare la efectele Deciziei Curții Constituționale nr. 369/2017 - p. 111
  Note conţinut (cuprins): 2. Decizia nr. 64 din 1 octombrie 2018 referitoare la interpretarea art. 509 alin. (1) pct. 11 și art. 493 alin. (5) din Codul de procedură civilă - p. 139
  Note conţinut (cuprins): 3. Decizia nr. 65 din 1 octombrie 2018 referitoare la interpretarea sintagmei continuarea studiilor cuprinse în art. 499 alin. (3) din Codul civil - p. 151
  Note conţinut (cuprins): VI. Decizii ale Curții Constituționale
  Note conţinut (cuprins): 1. Decizia nr. 278 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 din Codul de procedură civilă - p. 163
  Note conţinut (cuprins): 2. Decizia nr. 325 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă - p. 166
  Note conţinut (cuprins): 3. Decizia nr. 549 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996 - p. 169
  Note conţinut (cuprins): 4. Decizia nr. 368 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 362 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011 - p. 173
  Note conţinut (cuprins): VII. Practică judiciară
  Note conţinut (cuprins): 1. Calculul onorariului executorului judecătoresc. Obligația de a face - p. 176
  Note conţinut (cuprins): 2. Contract de credit. Lipsa caracterului de titlu executoriu. Comunicarea cesiunii de creanță. Formularea cererii de executare silită - p. 180
  Note conţinut (cuprins): 3. Excepția netimbrării cererii. Plata taxei de timbru în contul altei. Direcții de impozite și taxe locale decât cel al domiciliului sau reședinței contestatorului. Anularea hotărârii și rejudecarea cauzei de către prima instanță - p. 186
  Note conţinut (cuprins): 4. Lipsa calității procesual pasive a terțului poprit. Modul de calcul al penalităților. Culpa cu privire la executarea de bunăvoie a titlului executoriu - p. 190
  Note conţinut (cuprins): 5. Onarariu avocațial. Condițiile - p. 194
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola