Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista română de dreptul muncii = Romanian Labour Law Review : Nr. 6
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor secundar: Ghimpu, Sanda
  Autor secundar: Ştefănescu, Ion Traian
  Autor secundar: Popescu, Andrei
  Autor secundar: Ţiclea, Alexandru
  Selectator/Antologator/Redactor: Voiculescu, Nicolae
  Responsabilitate: Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea ; Red. şef prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
  Titlu Paralel: Romanian Labour Law Review : Nr. 6
  Editura: Wolters Kluwer
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 1582-7534
  Limba: Română
  În: Revista română de dreptul muncii / Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2018
  Titlu paralel: Romanian Labour Law Review
  Subiect: Drept
  Subiect: Dreptul muncii
  Subiect: Legislaţia muncii
  Clasificare: 349.2(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 6, Noiembrie-Decembrie
  Note conţinut (cuprins): Dezvoltarea dreptului muncii în România după Marea Unire, până în anul 1940 - p. 17
  Note conţinut (cuprins): Considerații privind individualizarea sancțiunii disciplinare, sancțiunea intermediară - p. 29
  Note conţinut (cuprins): Aspecte privind compensarea muncii suplimentare, a muncii în zilele de repaus săptămânal și a muncii în zilele de sărbătoare legală - p. 35
  Note conţinut (cuprins): Organizarea, funcționarea și atribuțiile compartimentelor de resurse umane în Franța - p. 40
  Note conţinut (cuprins): Raporturile juridice de muncă (de serviciu) ale militarilor - p. 53
  Note conţinut (cuprins): Particularitatea prejudiciului cauzat prin nerespectarea normelor cu privire la bunul găsit - p. 58
  Note conţinut (cuprins): Decembrie 2018 - Martie 2019: Controale ITM privind protecția lucrătorilor în perioada cu temperaturi extreme - p. 67
  Note conţinut (cuprins): Supravegherea video a angajaților - p. 71
  Note conţinut (cuprins): Invocarea efectului direct al Directivei nr. 2003/88/CE anterior modificării art. 145 alin. (2) C. muncii într-un litigiu având ca obiect plata indemnizației de concediu - p. 175
  Note conţinut (cuprins): Momentul până la care poate fi modificată decizia de concediere de către angajator - p. 182
  Note conţinut (cuprins): Acțiune pentru acordarea unui alt nivel maxim al salariatului de bază existent în plată pentru funcția deținută, în cadrul aceleiași familii ocupaționale. Procedura prealabilă - p. 190
  Note conţinut (cuprins): Indemnizația de neconcurență. Neincluderea acesteia în baza de calcul în vederea stabilirii cuantumului indemnizației pentru creșterea copilului - p. 196
  Note conţinut (cuprins): Salarizare. Existența unor hotărâri judecătorești irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus în indemnizație indexările prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 10/2007 - p. 200
  Note conţinut (cuprins): Obligație de a emite și transmite Casei Naționale de Pensii Publice o adeverință pentru actualizarea pensiei de serviciu conform prevedrilor Legii nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar - p. 209
  Note conţinut (cuprins): Cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă. Încetare contract anterior îndeplinirii condiției de vârstă pentru pensionare. Nelegalitate - p. 217
  Note conţinut (cuprins): Constatare raporturi juridice de muncă. Condiția prealabilă a existenței avizului de angajare în cazul cetățenilor străini - p. 221
  Note conţinut (cuprins): Obligația de negociere a salariilor. Discriminare a unui salariat față de ceilalți angajați. Criterii pentru determinarea situațiilor de discriminare. Condiții de acordare a daunelor morale - p. 226
  Note conţinut (cuprins): Noțiunea de ''nivelul maxim al salariului de bază sau indemnizație de încadrare''. Raportarea la salarizarea din cadrul aceleiași instituții sau autorități publice - p. 232
  Note conţinut (cuprins): Imposibilitate de salarizare în baza unei hotărâri a Guvernului anulată în instanță, emisă în aplicarea unei ordonațe a Guvernului. Drepturi ce fac obiectul procedurii de contestare administrativă conform O.G. nr. 10/2008 - p. 242
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola