Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista română de dreptul muncii = Romanian Labour Law Review : Nr. 1
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor secundar: Ghimpu, Sanda
  Autor secundar: Ştefănescu, Ion Traian
  Autor secundar: Popescu, Andrei
  Autor secundar: Ţiclea, Alexandru
  Selectator/Antologator/Redactor: Voiculescu, Nicolae
  Responsabilitate: Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea ; Red. şef prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
  Titlu Paralel: Romanian Labour Law Review : Nr. 1
  Editura: Wolters Kluwer
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1582-7534
  Limba: Română
  În: Revista română de dreptul muncii / Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2019
  Titlu paralel: Romanian Labour Law Review
  Subiect: Drept
  Subiect: Dreptul muncii
  Subiect: Legislaţia muncii
  Clasificare: 349.2(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 1, Ianuarie-Februarie
  Note conţinut (cuprins): Încetarea contractului individual de muncă în cazul pensionării - p. 15
  Note conţinut (cuprins): Statutul Inspectoratului de Muncă - p. 22
  Note conţinut (cuprins): Aspecte legate de contractul cu fracțiune de normă în lumina reglementării interne, internaționale și europene. Analiză comparativă - p. 30
  Note conţinut (cuprins): Despre contractul de internship, din perspectiva recentei sale legiferări în România - p. 42
  Note conţinut (cuprins): Aspecte legate de contractul de muncă pe durată determinată în lumina reglementărilor europene și interne. Analiză comparativă - p. 56
  Note conţinut (cuprins): Aspecte cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților - p. 73
  Note conţinut (cuprins): Comentariul hotărârii CJUE în cauza C-619/16 Sebastian W. Kreuziger c. Land Berlin - p. 81
  Note conţinut (cuprins): Noutăți în domeniul dreptului muncii - p. 95
  Note conţinut (cuprins): Natura juridică a notificării de preaviz și posibilitatea contestării acesteia în instanță - p. 179
  Note conţinut (cuprins): Sancționarea salariatului în situația în care comisia de disciplină a concluzionat că nu a săvârșit fapta cu vinovăție - p. 192
  Note conţinut (cuprins): Ajutorul acordat la pensionare, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă. Termen de prescripție aplicabil - p. 199
  Note conţinut (cuprins): Încasare sume cu titlu de alocație de hrană cu încălcarea prevedrilor legale. Prescripția dreptului material la acțiune pentru sumele care au format obiectul unor plăți nedatorate ca urmare a depășirii termenului legal de 3 ani. Incidența amnistiei fiscale - p. 204
  Note conţinut (cuprins): Condițiile revizuirii și ale recalculării pensiei ulterior stabilirii punctajului mediu anual prin hotărâre judecătorească definitivă - p. 213
  Note conţinut (cuprins): Încetarea contractului individual de muncă pe durata perioadei de probă. Inaplicabilitatea prevedrilor privind concedierea - p. 219
  Note conţinut (cuprins): Recurs contecios administrativ. Anulare proces-verbal de control emis de I.T.M. - p. 226
  Note conţinut (cuprins): Anulare decizie emisă de directorul Direcției Silvice județene. Retrogradare din funcția de șef de ocol silvic - p. 233
  Note conţinut (cuprins): Răspunderea materială a angajatorului pentru desfacerea abuzivă a contractului individual de muncă și formularea unei plângeri penale soluționată prin clasarea acesteia - p. 239
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola