Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Drept Privat = Revue Roumaine de Droit Privé = Romanian Review of Private Law : Nr. 1
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Nicolae, Marian
  Selectator/Antologator/Redactor: Bob, Mircea Dan
  Responsabilitate: Dir. Marin Nicolae ; Red. şef Mircea Dan Bob
  Titlu Paralel: Revue Roumaine de Droit Privé
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1843-2646
  Limba: Română
  În: Revista Română de Drept Privat / Dir. Marin Nicolae . - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
  Titlu paralel: Revue Roumaine de Droit Privé
  Titlu paralel: Romanian Review of Private Law
  Subiect: Doctrină
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept comparat
  Subiect: Drept privat
  Subiect: Drepturi şi obligaţii în general
  Subiect: Practică judiciară
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 347(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 1 (Ianuarie-Martie)
  Note conţinut (cuprins): I. Dreptul și economia: două oglinzi ale aceleiași realități
  Note conţinut (cuprins): 1. Everybody minding their own business. Perenitatea unui model: omul economic şi relevanţa sa în drept - p. 17
  Note conţinut (cuprins): 2. Conceptualizări confuze din dreptul nostru societar, uşor de observat din perspectiva analizei sale economice - p. 40
  Note conţinut (cuprins): 3. Prelevanța economicului asupra juridicului - modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal - p. 57
  Note conţinut (cuprins): 4. Noțiunea de interes public, între definiții juridice și speculații economice - p. 87
  Note conţinut (cuprins): 5. Despre riscuri în contractele publice cu finanțare privată - p. 125
  Note conţinut (cuprins): 6. Tăcerea este de aur? Despre îndatorirea de informare ca premisă a dolului prin reticență - p. 156
  Note conţinut (cuprins): 7. Obligația de a da și neexecutarea eficientă. Scurte considerații - p. 188
  Note conţinut (cuprins): 8. Drept civil vs. Contabilitate. Sau despre cum (nu) operează compensația legală în cazul persoanelor juridice - p. 203
  Note conţinut (cuprins): 9. Încasarea creanțelor din contractele comerciale, obiect al garanțiilor reale mobiliare, în procedura de insolvență a debitorului ipotecar/constituitor al ipotecii. De la teorie la efectiva încasare - p. 221
  Note conţinut (cuprins): 10. O analiză a leziunii în contractele de afaceri - p. 240
  Note conţinut (cuprins): 11. Nevoia de protecție a consumatorilor. Cum intervenim: prin sau asupra unor instituții de drept? - p. 273
  Note conţinut (cuprins): 12. Câte nuanțe de gri are creditul? Despre tehnici de creditare la limita legii și dincolo de ea - p. 288
  Note conţinut (cuprins): 13. Fiscalitatea de credit în contextul reglementărilor prudențiale - p. 324
  Note conţinut (cuprins): 14. Considerații privind determinarea cuantumului creanței izvorâte dintr-un contract de credit bancar în vederea încuviințării executării silite - p. 332
  Note conţinut (cuprins): 15. Aventurile și provocările semnăturilor electronice în era digitală - p. 353
  Note conţinut (cuprins): II. Varia
  Note conţinut (cuprins): 1. Cumulul beneficiilor acordate persoanelor cu handicap cu cele acordate pentru prestarea muncii în condiții deosebite la stabilirea condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă - p. 377
  Note conţinut (cuprins): 2. Animus possidendi: reflecții asupra naturii elementului intențional al posesiei - p. 399
  Note conţinut (cuprins): 3. Din nou despre conversia monedei creditului și înghețarea cursului valutar. A schimbat cauza Andriciuc ceva? - p. 422
  Note conţinut (cuprins): 4. Reglementarea clauzelor nescrise în Codul civil - un prim pas spre recunoașterea nulităților de plin drept în dreptul civil român? - p. 449
  Note conţinut (cuprins): 5. Distincția dintre acțiunea pauliană și acțiunea în nulitate pentru cauză ilicită - p. 487
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola