Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Executare Silită : Nr. 1 = La revue roumaine d'exécution forcée = The Romanian Journal of Compulsory Execution
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Altele: Hurubă, Eugen
  Redactorul ediţiei: Oprina, Evelina
  Autor colectiv: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România
  Responsabilitate: Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România ; Dir. Eugen Hurubă ; Red. şef Evelina Oprina
  Titlu Paralel: La revue roumaine d'exécution forcée
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1584-8892
  Limba: Română
  În: Revista Română de Executare Silită / Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti din România . - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
  Titlu paralel: La revue roumaine d'exécution forcée
  Titlu paralel: The Romanian Journal of Compulsory Execution
  Subiect: Drept penal. Infracţiuni penale
  Subiect: Executare silită
  Clasificare: 343.16(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 1 (Ianuarie-Martie)
  Note conţinut (cuprins): I. Doctrină
  Note conţinut (cuprins): 1. Hotărârea judecătorească, titlu executoriu potrivit noului Cod de procedură civilă - p. 11
  Note conţinut (cuprins): 2. Răspunderea civilă a executorului judecătoresc - p. 25
  Note conţinut (cuprins): 3. Clauze abuzive în contestația la executare. Repere procedurale de ordin intern și dreptul Uniunii - p. 34
  Note conţinut (cuprins): 4. Aspecte privitoare la punerea în executare a hotărârilor judecătorești și a altor titluri executorii decât hotărârile judecătorești prin care s-a dispus înscrierea în cartea funciară a unor drepturi - p. 45
  Note conţinut (cuprins): II. Drept comparat
  Note conţinut (cuprins): 1. Procedura scrisă de judecare a cererii de contestare a actelor executorului judecătoresc - p. 63
  Note conţinut (cuprins): III. Recursuri în interesul legii
  Note conţinut (cuprins): 1. Decizia nr. 6 din 11 februarie 2019 privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 1616-1618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) și (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529-531 din Codul civil și art. 729 alin. (3) și (7) din Codul de procedură civilă - p. 71
  Note conţinut (cuprins): IV. Hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
  Note conţinut (cuprins): 1. Decizia nr. 84 din 26 noiembrie 2018 privind interpretarea și aplicarea a art. 781 alin. (5) lit.a) din Codul de procedură civilă, art. 46-48 din Legea nr. 230/2007 și art. 12 pct. B lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 1588/2007 - p. 84
  Note conţinut (cuprins): V. Decizii ale Curții Constituționale
  Note conţinut (cuprins): 1. Decizia nr. 624 din 9 octombrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 906 alin. (2)-(4) din Codul de procedură civilă - p. 102
  Note conţinut (cuprins): 2. Decizia nr. 847 din 13 decembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 910 alin. (3) raportate la art. 906 alin. (2) din Codul de procedură civilă - p. 106
  Note conţinut (cuprins): 3. Decizia nr. 861 din 18 decembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 719 alin. (2) din Codul de procedură civilă - p. 112
  Note conţinut (cuprins): 4. Decizia nr. 843 din 13 decembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 19 din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 340/2013 și ale art. 719 alin. (1) din Codul de procedură civilă - p. 115
  Note conţinut (cuprins): 5. Decizia nr. 863 din 18 decembrie 2018 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 660 alin. (2) din Codul de procedură civilă - p. 119
  Note conţinut (cuprins): VI. Practică judiciară
  Note conţinut (cuprins): 1. Analiza motivelor de nelegalitate a executării silite pe calea contestației împotriva executării silite înseși formulate tardiv. Cerere de repunere în termen formulată în apel. Inadmisibilitate - p. 123
  Note conţinut (cuprins): 2. Angajament de plată. Efect întreruptiv de prescripție. Condițiile întreruperii cursului prescripției dreptului de a cere executarea silită - p. 128
  Note conţinut (cuprins): 3. Cheltuieli de judecată. Culpa procesuală în contestația la executare. Restituirea taxei de timbru - p. 132
  Note conţinut (cuprins): 4. Contestație la executare. Eșalonarea la plată a sumelor reprezentând contravaloarea a 20 de tichete de masă lunar. Natura juridică a acestor drepturi - drepturi salariale sau drepturi de protecție socială. Conflictul dintre normele dreptului european și cele ale dreptului național - p. 137
  Note conţinut (cuprins): 5. Executarea hotărârilor judecătorești și a altor referitoare la minori - p. 137
  Note conţinut (cuprins): 6. Executarea obligației de a face. Neconformitatea executării benevole cu titlu executoriu. Cheltuieli de executare silită - p. 150
  Note conţinut (cuprins): 7. Început de dovadă scrisă. Efect liberatoriu. Interpretarea acordului de voință - p. 155
  Note conţinut (cuprins): 8. Reducerea onorariului avocatului în faza executării silite. Condiții. Restituirea taxei de timbru în cazul cererilor având ca obiect întoarcerea executării silite. Inadmisibilitate - p. 160
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola