Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista română de dreptul muncii = Romanian Labour Law Review : Nr. 2
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor secundar: Ghimpu, Sanda
  Autor secundar: Ştefănescu, Ion Traian
  Autor secundar: Popescu, Andrei
  Autor secundar: Ţiclea, Alexandru
  Selectator/Antologator/Redactor: Voiculescu, Nicolae
  Responsabilitate: Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea ; Red. şef prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
  Titlu Paralel: Romanian Labour Law Review : Nr. 2
  Editura: Wolters Kluwer
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1582-7534
  Limba: Română
  În: Revista română de dreptul muncii / Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2019
  Titlu paralel: Romanian Labour Law Review
  Subiect: Drept
  Subiect: Dreptul muncii
  Subiect: Legislaţia muncii
  Clasificare: 349.2(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 2, Martie-Aprilie
  Note conţinut (cuprins): I. Doctrină
  Note conţinut (cuprins): 1. Aspecte privind detașarea transnațională - p. 19
  Note conţinut (cuprins): 2. Considerații privind detașarea judecătorilor pentru desfășurarea activităților în cadrul birourilor electorale - p. 30
  Note conţinut (cuprins): 3. Încetarea de drept a contractului individual de muncă în condițiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. c) C. muncii - reglementări noi și posibile controverse - p. 40
  Note conţinut (cuprins): 4. Câteva considerații privind neconstituționalitatea dispozițiilor art. 50 lit. e) C. muncii - p. 45
  Note conţinut (cuprins): 5. Câteva considerații cu privire la regimul juridic al transferului angajaților cetățeni străini care prestează muncă pe teritoriul României în condițiile Legii nr. 67/2006 - p. 52
  Note conţinut (cuprins): 6. Coordonatele flexibilității în stabilirea programului de muncă al salariaților - p. 59
  Note conţinut (cuprins): II. Perspective ITM
  Note conţinut (cuprins): 1. Respectarea legislației specifice privind ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior și intershipul - p. 67
  Note conţinut (cuprins): III. Dosar - expertul vă răspunde
  Note conţinut (cuprins): 1. Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați - p. 71
  Note conţinut (cuprins): IV. Drept Internațional al muncii
  Note conţinut (cuprins): 1. Trimitere preliminară - Libera circulație a lucrătorilor - Egalitate de tratament - Impozit pe venit - Legislație privind evitarea dublei impuneri - Pensie obținută în alt stat membru decât cel de reședință - Modalități de calcul al scutirii în statul membru de reședință - Pierderea unei părți din beneficiul anumitor avantaje fiscale - p. 77
  Note conţinut (cuprins): 2. Trimitere preliminară - Securitate socială - Acord între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte și Confederația Elvețiană, pe de altă parte, privind libera circulație a persoanelor - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Art. 3 - Domeniu de aplicare material - Prelevări asupra veniturilor din patrimoniul unui rezident francez afiliat la regimul de securitate social elvețian - Prelevări destinate finanțării a două prestații administrative de casa Națională franceză de Solidaritate pentru Autonomie - Legătură directă și suficient de relevantă cu anumite ramuri ale securității sociale - Noțiunea ''prestație de securitate socială'' - Apreciere individuală a nevoilor personale ale solicitantului - Luare în considerare a resurselor solicitantului la calcularea cuantumului prestațiilor - p. 86
  Note conţinut (cuprins): 3. Trimitere preliminară - Regimuri de securitate socială - Prestații de invaliditate - Articolele 45 și 48 TFUE - Libera circulație a lucrătorilor - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Regimuri de indemnizație distincte în funcție de statele membre - Stagiu prealabil de incapacitate de muncă - Durată - Acordarea indemnizației de incapacitate de muncă - Dezavantaje pentru lucrătorii migranți - p. 96
  Note conţinut (cuprins): 4. Trimitere preliminară - Acord între Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind libera circulație a persoanelor - Transferul domiciliului unei persoane fizice dintr-un stat membru în Elveția - Impozitarea plusvalorilor latente aferente părților sociale deținute într-o societate - Impozitare directă - Libera circulație a lucrătorilor care desfășoară o activitate independentă - Egalitate de tratament - p. 106
  Note conţinut (cuprins): 5. Trimitere preliminară - Libera circulație a lucrătorilor - Articolul 45 TFUE - Regulamentul (UE) nr. 492/2011 - Articolul 7 alineatul (1) - Interdicția discriminărilor pe motiv de cetățenie - Drepturi la concedii anuale plătite în funcție de vechimea lucrătorilor la angajator - Luarea în considerare doar în parte a perioadelor de activitate anterioare realizate la alți angajatori - Drept social - Disparitate între sistemele și legislațiile statelor membre - p. 119
  Note conţinut (cuprins): 6. Acțiune în anulare - Regim lingvistic - Procedură de selecție de agenți contractuali - Cerere de exprimare a interesului - Șoferi - Grupa de funcții I - Cunoștințe lingvistice - Limitarea alegerii limbii 2 a procedurii de selecție la limbile engleză, franceză și germană - Limbă de comunicare - Regulamentul nr. 1 - Statul funcționarilor - Regimul aplicabil celorlalți agenți - Discriminare pe motiv de limbă - Justificare - Interesul serviciului - p. 127
  Note conţinut (cuprins): 7. Funcție publică - Agenți contractuali - Contract pe perioadă nederminată - Articolul 47 litera c) punctul i) din RAA - Reziliere cu acordarea unui preaviz - Motive de reziliere - Ruperea legăturii de încredere - Interesul serviciului - Eroare vădită de apreciere - Obligația de solicitudine - Principiul bunei administrări - Articolele 30 și 41 din Carta drepturilor fundamentale - Incident de procedură - Publicare pe internet a unor documente depuse la dosarul procedurii în fața Tribunalului - Articolul 17 din statut - p. 143
  Note conţinut (cuprins): V. Jurisprudență națională
  Note conţinut (cuprins): 1. Decizie de debit emisă unui beneficiar de pensie de invaliditate, gradul III, ca urmare a angajării cu contract individual de muncă de 8 ore - p. 149
  Note conţinut (cuprins): 2. Proba testimonială în cazul acțiunilor având ca obiect constatarea încadrării activității în grupele superioare de muncă - p. 153
  Note conţinut (cuprins): 3. Condițiile atragerii răspunderii patrimoniale a primarului pentru emiterea unei decizii de concediere a unui salariat, anulată de instanță - p. 161
  Note conţinut (cuprins): 4. Răspunderea patrimonială a angajatorului. Inadmisibilitate apel incident formulat de apelantul principal. Diurna plătită consilierului juridic solicitată cu titlu de cheltuieli de judecată - p. 172
  Note conţinut (cuprins): 5. Condițiile răspunderii disciplinare. Încălcarea dispozițiilor regulamentului intern - p. 189
  Note conţinut (cuprins): 6. Condiții pentru acordarea daunelor morale - p. 199
  Note conţinut (cuprins): 7. Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului. Motivarea succintă a deciziei de concediere - p. 216
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola