Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Jurisprudenţă = Revue Roumaine de Jurisprudence = Romanian Case Law Review : Nr. 1
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Buta, Gheorghe
  Selectator/Antologator/Redactor: Ţăndăreanu, Nicoleta
  Responsabilitate: Dir. Gheorghe Buta ; Red. şef Nicoleta Ţăndăreanu
  Titlu Paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1844-6450
  Note: Are şi ediţie online (www.rrdj.ro)
  Limba: Română
  În: Revista Română de Jurisprudenţă / Dir. Gheorghe Buta . - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
  Titlu paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Titlu paralel: Romanian Case Law Review
  Subiect: Doctrine
  Subiect: Drept administrativ
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept comercial
  Subiect: Drept penal
  Subiect: Drept procesual civil
  Subiect: Jurisprudenţă
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 342(05)
  Clasificare: 343(05)
  Clasificare: 347(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 1 (Ianuarie-Martie)
  Note conţinut (cuprins): I. Drept civil și drept procesual civil
  Note conţinut (cuprins): 1. Recunoaștere hotărâre judecătorească străină. Diferența minimă de vârstă între adoptat și adoptator, element al ordinii publice de drept internațional privat român - p. 17
  Note conţinut (cuprins): 2. Adopție. Nulitate. Cauzele de nulitate existente la momentul încheierii sale - p. 28
  Note conţinut (cuprins): 3. Răpire internațională de copii. Noțiunea de reședință a copilului. Măsuri pentru protecția copilului după înapoierea sa - p. 36
  Note conţinut (cuprins): 4. Reintegrare minori în familie, subsecvent plasamentului. Necesitate sprijin din partea autorităților componente - p. 47
  Note conţinut (cuprins): 5. Malpraxis medical. Prejudiciu viitor - p. 54
  Note conţinut (cuprins): 6. Onorariu de succes solicitat printr-o acțiune separată - p. 64
  Note conţinut (cuprins): 7. Accesiune imobiliară artificială. Edificarea construcției fără autorizație de construire - p. 70
  Note conţinut (cuprins): 8. Delict de presă. Problema acordării daunelor morale unei persoane juridice, pentru încălcarea dreptului la demnitate - p. 78
  Note conţinut (cuprins): 9. Nulitatea apelului pentru lipsa semnăturii electronice - p. 86
  Note conţinut (cuprins): II. Dreptul afacerilor
  Note conţinut (cuprins): 1. Competența materială procesuală a secțiilor specializate în materia litigiilor cu profesioniști. Criterii de delimitare. Răspunderea civilă delictuală atrage competența unei secții specializate, dacă privește activitatea unor profesioniști - p. 88
  Note conţinut (cuprins): 2. Societăți comerciale pe acțiuni. Acțiune în anularea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor. Abuz de majoritate nedovedit - p. 95
  Note conţinut (cuprins): 3. Hotărâre arbitrală. Pronunțare asupra unor lucruri care nu s-au cerut ori s-a dat mai mult decât s-a cerut - p. 103
  Note conţinut (cuprins): 4. Cazul de excludere a asociatului, întemeiat pe dispozițiile art. 222 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990 - p. 105
  Note conţinut (cuprins): 5. Fuziune. Divizare. Necesitate act autentic în cazul în care patrimoniul persoanei juridice există un imobil - p. 108
  Note conţinut (cuprins): 6. Nulitate hotărâre consiliu de administrație. Admisibilitate cerere întemeiată pe dispozițiile Codului civil - p. 112
  Note conţinut (cuprins): 7. Clauze abuzive. Efectele hotărârii pronunțate de CJUE în cauza C-186/16 - p. 116
  Note conţinut (cuprins): 8. Cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor. Necesitatea depunerii înscrisurilor enumerate de dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 85/2014 - p. 124
  Note conţinut (cuprins): 9. Sediul procesual ales în procedura insolvenței. Comunicarea actelor de procedură și termenul de declarare a apelului - p. 127
  Note conţinut (cuprins): 10. Creanță înscrisă sub condiție - p. 130
  Note conţinut (cuprins): 11. Confirmare practician în insolvență. Majoritate necesară pentru confirmare - p. 133
  Note conţinut (cuprins): 12. Compensare creanțe - p. 138
  Note conţinut (cuprins): 13. Insolvență. Înlocuire lichidator judiciar cu titlu de sancțiune. Deosebire față de alte instituții juridice reglementate de Legea nr. 85/2014 - p. 142
  Note conţinut (cuprins): 14. Insolvență. Principiul disponibilității. Necesitatea formulării cererii de înscriere la masa credală și înregistrării acesteia la tribunal - p. 146
  Note conţinut (cuprins): III. Dreptul conteciosului administrativ și fiscal
  Note conţinut (cuprins): 1. Impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în prorietatea persoanelor fizice. Aplicarea cotei majorate. nelegalitate - p. 148
  Note conţinut (cuprins): 2. Impozitul pe teren. Distincție în funcție de cota de coproprietate și categoria de folosință. Nemotivare decizie de impunere emisă de organele fiscale locale - p. 154
  Note conţinut (cuprins): 3. Legalitatea dispoziției autorităților locale de eliberare a domeniului public. Limitele dreptului de apreciere în exercitarea dreptului de prorpeitate publică asupra terenurilor - p. 160
  Note conţinut (cuprins): 4. Suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe drumurile publice. Nelegalitatea măsurii prin nerespectarea art. 103 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 - p. 166
  Note conţinut (cuprins): 5. Acordare despăgubiri prin raportare la categoriile de boli transmisibile de la animale/păsări la om. Modificare act administrativ cu caracter normativ. Neîncălcarea principiului retraoctivității - p. 174
  Note conţinut (cuprins): 6. Achiziții Publice. Ofertă inacceptabilă - p. 179
  Note conţinut (cuprins): 7. Tutelă administrativă. Momentul de la care curge termenul de prescripție al acțiunii formulate de prefect - p. 182
  Note conţinut (cuprins): 8. Acțiune în anularea unei hotărâri de consiliu local. Neîndeplinirea cerinței de admisibilitate privind realizarea procedurii prealabile obligatorii - p. 184
  Note conţinut (cuprins): 9. Taxă aferentă clădirilor și terenurilor închiriate de la o administrație locală. Persoana obligată la plata taxei în cazul cesionării contractului de închiriere - p. 188
  Note conţinut (cuprins): 10. Cerere rambursare TVA. Servicii de închiriere a forței de muncă. Losul prestării serviciilor - p. 191
  Note conţinut (cuprins): IV. Dreptul muncii și dreptul securității sociale
  Note conţinut (cuprins): 1. Daune-interese. Dobânda legală - p. 196
  Note conţinut (cuprins): 2. Caracterul sinalagmatic și personal al contractului individual de muncă - p. 199
  Note conţinut (cuprins): 3. Recalculare pensie militară, personal aeronautic din aviația militară. Cuantumul pensiei recalculate - elemente componente, baza de calcul - p. 206
  Note conţinut (cuprins): 4. Cererea de revizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 1 C.pr.civ. Limitele obiectului învestirii - p. 214
  Note conţinut (cuprins): 5. Conținutul dreptului la informare și consultare al reprezentanților salariaților în cadrul concedierii colective - p. 222
  Note conţinut (cuprins): 6. Aplicarea art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 de către instanța specializată în soluționarea litigiilor de muncă - p. 226
  Note conţinut (cuprins): 7. Stabilirea pensiei anticipate parțiale. Modificări legislative ulterioare - p. 231
  Note conţinut (cuprins): 8. Clauza de neconcurență prevăzută în anexa la contractul individual de muncă. Conținut, limite, efecte - p. 235
  Note conţinut (cuprins): 9. Acțiunea în atragerea răspunderii patrimoniale a salariatului. Cursul prescripției dreptului material la acțiune. Data cunoașterii pagubei - p. 242
  Note conţinut (cuprins): V. Drept penal și drept procesual penal
  Note conţinut (cuprins): 1. Efectul devolutiv al apelului declarat de Ministerul Public. Limitele devoluțiunii - p. 247
  Note conţinut (cuprins): 2. Nelegala citare a inculpatului. Declarare apel. Deosebire față de cererea de redeschidere a procesului penal - p. 253
  Note conţinut (cuprins): 3. Existența unei boli cu caracter cronic și ireversibil care îl împiedică pe inculpat să participe la proces. Prescripția specială a răspunderii penale - p. 258
  Note conţinut (cuprins): 4. Valoarea probatorie a declarațiilor victimei infracțiunii de viol. Efectele audierii repetate - p. 267
  Note conţinut (cuprins): 5. Elementele constitutive ale infracțiunii de viol. Lipsa probei ''directe'' a violului - p. 275
  Note conţinut (cuprins): 6. Contestația împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară prin care se constată neregularități ale actului de sesizare sau se dispune excluderea unor probe - p. 284
  Note conţinut (cuprins): 7. Latura obiectivă a infracțiunii de furt prevăzute de art. 231 raportat la art. 228 alin. (1) și art. 229 alin. (1) lit. b) C.pen. Luarea bunului aflat în posesie comună - p. 290
  Note conţinut (cuprins): 8. Elementele de tipicitate ale infracțiunii de abuz de încredere. Drept de retenție asupra obiectului material al infracțiunii - p. 295
  Note conţinut (cuprins): 9. Aplicarea dispozițiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002 prin reducerea limitelor de pedeapsă, în cursul executării pedepsei - p. 302
  Note conţinut (cuprins): 10. Cumpărarea de droguri din străinătate pentru sonsum propriu. Inexistența concursului de infracțiuni între infracțiunile prevăzute de art. 3 și art. 4 din Legea nr. 143/2000 - p. 311
  Note conţinut (cuprins): 11. Caracterul subsecvent al infracțiunii de spălare de bani în raport cu infracțiunea predicat - p. 319
  Note conţinut (cuprins): 12. Contestație în anulare pentru motivul prevăzut de art. 426 lit. a) C.pr.pen. - p. 328
  Note conţinut (cuprins): 13. Lovituri sau vătămări cauzatoare de moarte. Înlocuirea măsurii arestării preventive cu măsura controlului judiciar - p. 331
  Note conţinut (cuprins): VI. Dezbateri
  Note conţinut (cuprins): 1. Forța probantă a expertizei extrajudiciare în procesul civil - p. 334
  Note conţinut (cuprins): 2. Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziție publică - p. 339
  Note conţinut (cuprins): 3. Încetarea de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Lipsa discriminării - p. 346
  Resurse On-Line: www.rrdj.ro
  Data și ora ultimei accesări: 20190917
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală periodice corp I
Numere deţinute: Nr. 1 (Ianuarie-Martie)
1 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola