Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista Română de Jurisprudenţă = Revue Roumaine de Jurisprudence = Romanian Case Law Review : Nr. 2
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Director/Regizor: Buta, Gheorghe
  Selectator/Antologator/Redactor: Ţăndăreanu, Nicoleta
  Responsabilitate: Dir. Gheorghe Buta ; Red. şef Nicoleta Ţăndăreanu
  Titlu Paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1844-6450
  Note: Are şi ediţie online (www.rrdj.ro)
  Limba: Română
  În: Revista Română de Jurisprudenţă / Dir. Gheorghe Buta . - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
  Titlu paralel: Revue Roumaine de Jurisprudence
  Titlu paralel: Romanian Case Law Review
  Subiect: Doctrine
  Subiect: Drept administrativ
  Subiect: Drept civil
  Subiect: Drept comercial
  Subiect: Drept penal
  Subiect: Drept procesual civil
  Subiect: Jurisprudenţă
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 342(05)
  Clasificare: 343(05)
  Clasificare: 347(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 2 (Aprilie-Iunie)
  Note conţinut (cuprins): I. Drept civil și drept procesual civil
  Note conţinut (cuprins): 1. Admisibilitatea unei acțiuni de obligare la continuarea și finalizarea exproprierii - p. 17
  Note conţinut (cuprins): 2. Expropriere de fapt. Dreptul la despăgubiri și dobânzi - p. 20
  Note conţinut (cuprins): 3. Acțiune întemeiată pe Legea nr. 10/2001. Notificare formulată după intrarea în vigoare a Legii nr. 247/2005. Consecințe - p. 29
  Note conţinut (cuprins): 4. Legea nr. 165/2013. Neformularea notificării în termenul prevăzut de Legea nr. 10/2001. Consecințe - p. 34
  Note conţinut (cuprins): 5. Data de la care se calculează termenul prevăzut de art. 33 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 actualizată - p. 40
  Note conţinut (cuprins): 6. Dreptul la libera exprimare versus dreptul la demnitate și la propria imagine - p. 46
  Note conţinut (cuprins): 7. Acțiune civilă întemeiată pe art. 539 și urm. C.pr.pen. Condiții de admisibilitate - p. 62
  Note conţinut (cuprins): II. Dreptul afacerilor
  Note conţinut (cuprins): 1. Procedura insolvenței. Raportul trimestrial întocmit în condițiile art. 144 alin.(1) din Legea nr. 85/2014. Contestarea conținutului său. Inadmisibilitate - p. 72
  Note conţinut (cuprins): 2. Deschiderea procedurii reglementate de Legea privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență nr. 85/2014, la cererea debitorului, prin lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr. 31/1990. Valoarea-prag și ponderea creanțelor bugetare în condițiile O.U.G. nr. 88/2018, publicată în M. Of. nr. 840 din 2 octombrie 2018 - p. 80
  Note conţinut (cuprins): 3. Executarea antecontractelor de vânzare-cumpărare în condițiile reglementate de art. 931 din Legea nr. 85/2006. Particularități - p. 92
  Note conţinut (cuprins): 4. Acțiune în constatare. Autoritate de lucru judecat. Aplicarea în timp a legii civile. Abuzul de drept apt să determine atragerea răspunderii civile delictuale. Garanție reală versus garanție personală - p. 106
  Note conţinut (cuprins): III. Dreptul conteciosului administrativ și fiscal
  Note conţinut (cuprins): 1. Cerere formulată în temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 554/2004. Îndeplinirea obligației de către debotir pe parcursul soluționării cererii. Consecințe - p. 116
  Note conţinut (cuprins): 2. Atribuțiile prefectului în legătură cu organizarea și defășurarea unui referendum local - p. 122
  Note conţinut (cuprins): 3. Solicitarea de informații de interes public transmisă în format electronic. Lipsa dovezii înregistrării cererii de către autoritatea sau instituția publică. Sarcina probei. Efecte - p. 128
  Note conţinut (cuprins): 4. Fonduri europene nerambursabile. Principiile securității juridice și încrederii legitime. Neconcordanță între cerințele stipulate. Efecte asupra eligibilității cererii - p. 134
  Note conţinut (cuprins): 5. TVA menționat pe factură, în lipsa unei operațiuni impozabile. Obligativitate de plată a acestuia. Principiile unionale ale prevalenței fondului asupra formei și neutralității fiscale. Aplicabilitate - p. 138
  Note conţinut (cuprins): 6. Achiziții publice. Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră. Cerința experienței similare - p. 145
  Note conţinut (cuprins): IV. Dreptul muncii și dreptul securității sociale
  Note conţinut (cuprins): 1. Concediu de odihnă. Concediu pentru creșterea copilului. Posibilitatea ca un salariat să beneficiaze de concediu de odihnă aferent perioadei în care s-a aflat în concediu pentru creșterea copilului - p. 150
  Note conţinut (cuprins): 2. Prescripție în materia răspunderii disciplinare. Calculul termenului în situația neînregistrării raportului de cercetare disciplinară la registratura unității - p. 157
  Note conţinut (cuprins): 3. Răspunderea patrimonială a personalului silvic - p. 163
  Note conţinut (cuprins): 4. Executarea contractului individual de muncă. Obligația angajatorului de a acorda salariaților toate drepturile. Formare profesională. Inserarea unei clauze specifice detașării lucrătorilor - p. 171
  Note conţinut (cuprins): V. Drept penal și drept procesual penal
  Note conţinut (cuprins): 1. Tentativă la omor calificat. Greșită schimbare a încadrării juridice în vătămare corporală gravă - p. 180
  Note conţinut (cuprins): 2. Vătămare corporală din culpă. Culpă comună. Disjungerea acțiunii civile. Soluționarea cauzei în procedura simplificată fără stabilirea gradelor de culpă - p. 188
  Note conţinut (cuprins): 3. Șantaj. Lipsa laturii subiective. Existența infracțiunii de amenințate - p. 195
  Note conţinut (cuprins): 4. Încălcarea principiului nemijlocirii și contradictorialității. Hotărârile CEDO în cauzele Beraru c. România și Cutean c. României - p. 200
  Note conţinut (cuprins): 5. Infirmare a soluției dispuse de un procuror din cadrul DIICOT, de Procurorul General al PICCJ. Competență. Sesizarea judecătorului de cameră preliminară. Natura juridică a termenului de sesizare de 3 zile - p. 205
  Note conţinut (cuprins): 6. Infracțiune prevăzută de Legea nr. 50/1991. Obligare la restabilirea situației anterioare prin desființarea construcției neautorizate. Proporționalitatea dispoziției, din perspectiva practicii CEDO - p. 213
  Note conţinut (cuprins): 7. Coliziune între un moped și o căruță. Ucidere din culpă. Lipsa calității de parte responsabilă civilmente a Biroului Asigurătorilor de Autovehicule din România - p. 228
  Note conţinut (cuprins): 8. Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 143/2000. Arest la domiciliu. Încuviințarea părăsirii domiciliului - ''Situații temeinic justificate'' - p. 233
  Note conţinut (cuprins): VI. Dezbateri
  Note conţinut (cuprins): 1. Prejudiciul produs partenerilor contractuali prin denunțarea contractelor în derulare. Calificare juridică și evaluare - dreptul intern și repere de drept comparat - p. 238
  Note conţinut (cuprins): 2. Principalele modificări ale Legii conteciosului administrativ nr. 554/2004 operate prin Legea nr. 212/2018 - p. 260
  Note conţinut (cuprins): 3. Concediere pentru inaptitudine profesională. Ce se înțelege prin ''data constatării cauzei concedierii'' pentru inaptitudine profesională, în sensul art. 62 alin. (1) C.mun. - p. 269
  Note conţinut (cuprins): 4. Sporul și indemnizația pentru deținerea titlului științific de doctor. Distincții și controverse în jurisprudență - p. 280
  Note conţinut (cuprins): 5. Opinii din jurisprudență privitoare la posibilitatea pronunțării unei soluții de achitare în ipoteza admiterii de către instanță a procedurii simplificate de judecată - p. 289
  Note conţinut (cuprins): 6. Patrimoniul persoanei fizice profesionist - p. 297
  Resurse On-Line: www.rrdj.ro
  Data și ora ultimei accesări: 20190917
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală periodice corp I
Numere deţinute: Nr. 2 (Aprilie-Iunie)
1 Exemplar(e) disponibil(e)
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola