Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista română de dreptul muncii = Romanian Labour Law Review : Nr. 3
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor secundar: Ghimpu, Sanda
  Autor secundar: Ştefănescu, Ion Traian
  Autor secundar: Popescu, Andrei
  Autor secundar: Ţiclea, Alexandru
  Selectator/Antologator/Redactor: Voiculescu, Nicolae
  Responsabilitate: Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea ; Red. şef prof. univ. dr. Nicolae Voiculescu
  Titlu Paralel: Romanian Labour Law Review : Nr. 3
  Editura: Wolters Kluwer
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1582-7534
  Limba: Română
  În: Revista română de dreptul muncii / Fondat. prof. univ. dr. Sanda Ghimpu, prof. univ. dr. Ion Traian Ştefănescu, prof. univ. dr. Andrei Popescu, prof. univ. dr. Alexandru Ţiclea . - Bucureşti : Wolters Kluwer, 2019
  Titlu paralel: Romanian Labour Law Review
  Subiect: Drept
  Subiect: Dreptul muncii
  Subiect: Legislaţia muncii
  Clasificare: 349.2(498)(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Nr. 3, Mai-Iunie
  Note conţinut (cuprins): I. Dosar
  Note conţinut (cuprins): 1. UNELM Fest 2019: Manifest spre un viitor mai bun al relațiilor de muncă - p. 19
  Note conţinut (cuprins): 2. Trei documente europene adoptate recent, relevante pentru raporturile de muncă - p. 22
  Note conţinut (cuprins): 3. Contractul individual de telemuncă al telesalariaților UE și al telesalariaților non-UE. Legea aplicabilă obligațiilor contractuale și implicațiile locurilor de telemuncă - p. 29
  Note conţinut (cuprins): 4. Autoritatea Europeană a Muncii (en. ELA) - de la teorie la practică - p. 36
  Note conţinut (cuprins): II. Doctrină
  Note conţinut (cuprins): 1. Asistența și protecția consulară oferită cetățenilor europeni prin intermediul misiunilor diplomatice/oficiilor consulare ale României - p. 43
  Note conţinut (cuprins): 2. Concediu de acomodare rezultat al Legii nr. 276/2004 privind procedura adopției - p. 52
  Note conţinut (cuprins): 3. Aplicarea prevederilor legale în managementul resurselor umane - p. 59
  Note conţinut (cuprins): III. Practică judiciară comentată
  Note conţinut (cuprins): 1. Cuantumul indemnizației pentru titlul științific de doctor în cazul angajaților încadrați cu fracțiune de normă - p. 77
  Note conţinut (cuprins): IV. Perspective ITM
  Note conţinut (cuprins): 1. Inspecția Muncii a demarat controalele estivale - p. 87
  Note conţinut (cuprins): V. Drept internațional al muncii
  Note conţinut (cuprins): 1. Hotărârea Curții (Camera a noua) 8 mai 2019) - Trimitere preliminară - Politica socială - Transfer de întreprinderi - Directiva 2001/23/CE - Articolul 1 alineatul (1) - Domeniu de aplicare - Criterii de apreciere a transferului - Transferul de clientelă - Transferul tuturor serviciilor financiare de la o bancă la o societate de intermediere financiară care exclude transferul de personal - p. 91
  Note conţinut (cuprins): 2. Hotărârea Curții (Camera întâi) 8 mai 2019) - Trimitere preliminară - Politica socială - Directiva 96/34/CE - Acordul-cadru privind concediul pentru creșterea copilului - Clauza 2 punctul (6) - Lucrător angajat pe durată nedeterminată și cu normă întreagă în situație de concediu parțial pentru creșterea copilului - Concediere - Indemnizație de concediere și alocație de concediu de reorientare profesională - Modalități de calcul - Articolul 157 TFUE - Egalitate de remunerare între lucrătorii de sex feminin și lucrătorii de sex masculin - Concediu parțial pentru creșterea copilului luat în principal de lucrătorii de sex feminin - Discriminare indirectă - Factori justificați în mod obiectiv și străini de orice discriminare bazată pe sex - Instanță - p. 99
  Note conţinut (cuprins): 3. Hotărârea Curții (Camera a treia) 8 mai 2019) - Trimitere preliminară - Egalitate de tratement între bărbați și femei în domeniul securității sociale - Directiva 79/7/CEE - Articolul 4 - Interzicerea oricărei discriminări pe criterii de sex - Discriminare indirectă - Munca pe fracțiune de normă - Calculul pensiei pentru limită de vârstă - p. 114
  Note conţinut (cuprins): 4. Hotărârea Curții (Camera întâia) 8 mai 2019) - Trimitere preliminară - Politica socială - Muncă pe durată determinată - Contracte încheiate cu un angajator din sectorul public - Măsuri prin care se urmărește să se sancționeze utilizarea abuzivă a contractelor de muncă pe durată determinată - Transformarea raportului de muncă în raport de muncă pe durată nedeterminată - Limitarea efectului retroactiv al transformării - Lipsa unei indemnizații financiare - p. 125
  Note conţinut (cuprins): 5. Hotărârea Curții (Camera întâia) 8 mai 2019) - Trimitere preliminară - Politica socială - Interdicția oricărei discriminări pe motive de vârstă - Directiva 2000/78/CE - Excluderea experienței profesionale dobândite înaintea vârstei de 18 ani - Sistem nou de salarizare și de promovare - Menținerea diferenței de tratament - Dreptul la o cale de atac efectivă - Articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Justificări - p. 135
  Note conţinut (cuprins): 6. Hotărârea Curții (Camera întâia) 8 mai 2019) - Trimitere preliminară - Politica socială - Interdicția oricărei discriminări pe motive de vârstă - Directiva 2000/78/CE - Excluderea experienței profesionale dobândite înaintea vârstei de 18 ani - Sistem nou de salarizare și de promovare - Menținerea diferenței de tratament - Libera circulație a lucrătorilor - Articolul 45 TFUE - Regulamentul (UE) nr. 492/2011 - Articolul 7 alineatul (1) - Reglementarea națională care prevede o luare în calcul parțial a perioadelor de activitate anterioare - p. 151
  Note conţinut (cuprins): 7. Hotărârea Curții (Marea Cameră) 14 mai 2019) - Trimitere preliminară - Politica socială - Protecția securității și a sănătății lucrătorilor - Organizarea timpului de lucru - Articolul 31 alineatul (2) de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene - Directiva 2003/88/CE - Articolele 3 și 5 - Repaus zilnic și săptămânal - Articolul 6 - Timp de lucru maxim săptămânal - Directiva 89/331/CEE - Securitatea și sănătatea lucrătorilor la locul de muncă - Obligația de a institui un sistem care să permită măsurarea duratei timpului de lucru zilnic efectuat de fiecare lucrător - p. 169
  Note conţinut (cuprins): 8. Hotărârea Curții (Camera întâia) 15 mai 2019) - Trimitere preliminară - Acordul de asociere CEE - Turcia - Protocol adițional - Articolul 59 - Decizia nr. 3/80 - Securitatea socială a lucrătorilor migranți - Eliminarea clauzelor de reședință - Articolul 6 - Prestație de invaliditate - Retragere - Regulamentul (CE) nr. 883/2004 - Prestații speciale în numerar de tip necontributiv - Condiția privind reședința - Directiva 2003/109/CE - Statutul de rezident pe termen lung - p. 183
  Note conţinut (cuprins): VI. Jurisprudență națională
  Note conţinut (cuprins): 1. Încetarea suspendării de drept a funcționarului public. Emiterea deciziei de reîncredere cu întârziere - p. 195
  Note conţinut (cuprins): 2. Cadre didactice din învățământul preuniversitar. Plata cu ora. Gradație de merit - p. 201
  Note conţinut (cuprins): 3. Personal auxiliar de specialitate din instanțe și parchete. Recalculare pensie de serviciu. Inexistența obligației Casei județene de pensii de recalculare a pensiilor reclamanților pe care fostul lor angajator încă nu le-a emis - p. 206
  Note conţinut (cuprins): 4. Acordarea indemnizației lunare pentru titlu științific de doctor prevăzută de art. 14 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - p. 215
  Note conţinut (cuprins): 5. Stabilirea la nivel maxim a salarizării funcționarilor publici ca urmare a interpretării și aplicării dispozițiilor art. 39 și art. 36 din Legea nr. 153/2017. Incidența raționamentului cuprins în Decizia nr. 794/2016 a Curții Constituționale - p. 218
  Note conţinut (cuprins): 6. Abatere disciplinară. Anularea deciziei de sancționare disciplinară în condițiile în care neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către salariat nu îi este imputabilă acestuia. Nepunerea la dispoziție a resurselor necesare salariatului pentru realizare - p. 223
  Note conţinut (cuprins): 7. Angajarea răspunderii patrimoniale a salariatului pentru prejudicii produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lui - p. 236
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola