Biblioteca Universității din Pitești

 • Revista de Drept Public : Nr. 2 = Public Law Review
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Redactorul ediţiei: Popa, Nicolae, jurist
  Autor colectiv: Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" din Sibiu
  Responsabilitate: Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" Sibiu ; Red. şef prof. univ. dr. Nicolae Popa
  Titlu Paralel: Public Law Review
  Editura: Universul Juridic
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2019
  ISSN: 1224-4872
  Note: Din 2004 tit. prescurtat pe copertă: RDP
  Limba: Română
  În: Revista de Drept Public / Institutul de Ştiinţe Administrative "Paul Negulescu" Sibiu . - Bucureşti : Universul Juridic, 2019
  Titlu paralel: Public Law Review
  Subiect: Drept
  Subiect: Drept public
  Clasificare: 34(05)
  Clasificare: 342(05)
  Cota topografică: 34(05) / R 49
  Numerotare seriale: Anul XXIV (63), Serie nouă, Nr. 2, Aprilie-Iunie
  Note conţinut (cuprins): Tradițiile, zestrea de nestemate a dreptului romnânesc - p. 13
  Note conţinut (cuprins): I. Doctrină
  Note conţinut (cuprins): 1. L'évolution des départements en Roumanie (1849-1947) - p. 16
  Note conţinut (cuprins): 2. Măsurarea inflației normative - p. 39
  Note conţinut (cuprins): III. Practici instituționale
  Note conţinut (cuprins): 1. Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic către mai multe autorități sau organisme publice - p. 47
  Note conţinut (cuprins): 2. Căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești pronunțate în contecios administrativ - p. 57
  Note conţinut (cuprins): 3. Controlul neregulilor apărute în procesul obținerii și utilizării fondurilor europene - p. 67
  Note conţinut (cuprins): IV. Actualitatea juridică
  Note conţinut (cuprins): 1. Particularități ale obligațiilor autorităților publice locale din statele membre în materia atribuirii contractelor de servicii publice reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 - p. 80
  Note conţinut (cuprins): 2. Limitarea liberului acces la justiție în materia disciplinei interne a cultelor religioase - p. 90
  Note conţinut (cuprins): 3. Dreptul la viață de familie protejat în hotărârile Curții Europene a Drepturilor Omului pronunțate împotriva României - p. 107
  Note conţinut (cuprins): IV. Jurisprudență
  Note conţinut (cuprins): 1. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 10 decembrie 2018, în cauza C-621/18, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 TFUE de Court of Session, Inner House, First Division (Curtea Supremă Civilă, Inner House, Camera întâi Scoția, Regatul Unit) - p. 119
  Note conţinut (cuprins): 2. Examen selectiv din practica judiciară a Secției de contecios administrativ și fiscal a Înaltei Curți de Casație și Justiție - p. 131
  Note conţinut (cuprins): V. Cronici editoriale
  Note conţinut (cuprins): 1. Emilia Lucia Cătană, Conteciosul actelor administrative asimilate, Editura C.H. Beck, Ediția a 2-a, București, 2019 - p. 153
  Note conţinut (cuprins): VI. Eveniment
  Note conţinut (cuprins): 1. Raport general privind sesiunea anuală de comunicări științifice a Institutului de Științe Administrative ''Paul Negulescu''. Relațiile dintre colectivitățile locale și Uniunea Europeană în construcția unei Europe democratice și durabile, 24-25 mai 2019, Sibiu, România - p. 156
  Note conţinut (cuprins): 2. Un eveniment științific devenit ''tradiție'' Conferința Națională de Contecios Administrativ, Ediția a V-a - 22 mai 2019 - p. 162
  Note conţinut (cuprins): 3. Conferința ''Starea justiției în România după aderarea la Uniunea Europeană'' - p. 165
  Note conţinut (cuprins): 4. Provocări ale societății cunoașterii (Challenges of the Knowledge Society), eveniment organizat anual de Universitatea ''Nicolae Titulescu'' din București, cu tema ''CKS 2019 - în contextul exercitării Președinției României la Consiliul Uniunii Europene'' - p. 166
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola