Biblioteca Universității din Pitești

 • Jurnalul Libertății de Conștiință : Nr. 2 = Jouranl for Freedom of Conscience
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor colectiv: Asociaţia Conştiinţă şi Liberatate
  Responsabilitate: Asociaţia Conştiinţă şi Liberatate
  Titlu Paralel: Jouranl for Freedom of Conscience
  Editura: Editura IARSIC
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2018
  ISSN: 2495-1757
  Note: Volumul cuprinde lucrările Conferinței științifice internaționale: Ideea unității naționale, libertatea de conștiință și principiile societății democratice
  Note: Revista se regăsește și sub formă electronică pe website-ul https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom
  Note: Revista este indexată în următoarele baze de date naționale și internaționale: The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Academic Resource Index, Directory of Research Journals Indexing (partner with World Cat)
  Limba: Română
  În: Jurnalul Libertății de Conștiință / Asociaţia Conştiinţă şi Liberatate . - Bucureşti : Editura IARSIC, 2018
  Titlu paralel: Jouranl for Freedom of Conscience
  Subiect: Libertate religioasă
  Subiect: Sociologie
  Clasificare: 32(05)
  Cota topografică: 32(05) / J 93
  Numerotare seriale: Vol. 6, Nr. 2
  Note conţinut (cuprins): Evoluția protecției drepturilor fundamentale ale omului în sistemul modern și contemporan european – o perspectivă creștină - p. 27
  Note conţinut (cuprins): Marea Unire și populația săsească din Transilvania - p. 43
  Note conţinut (cuprins): Libertate și demnitate în actul educațional - p. 58
  Note conţinut (cuprins): Publicistica lui Nicolae Dabija și visul unirii cu Țara - p. 69
  Note conţinut (cuprins): Ideologia neo-liberală și libertatea de conștiință - p. 76
  Note conţinut (cuprins): Paradigma unității naționale la mitropolitul Simion Ștefan - p. 93
  Note conţinut (cuprins): În căutarea libertății: Elemente identitare ale eclesiologiei baptiste - p. 104
  Note conţinut (cuprins): Libertatea de conștiință în cartea Daniel - p. 114
  Note conţinut (cuprins): Libertatea personală și argumentele prudenţiale sau pragmatice - p. 123
  Note conţinut (cuprins): Integrarea ideii de unitate și identitate națională în cadrul Disciplinei Educație civică în învățământul primar - p. 139
  Note conţinut (cuprins): Restrângerea libertăților individuale pentru mai multă siguranță publică: un paradox postmoder - p. 146
  Note conţinut (cuprins): Ideea unității naționale, libertatea de conștiință și principiile societății democratice - p. 165
  Note conţinut (cuprins): Unitatea națională, modelul biblic. Libertate religioasă și de conștiință în contextul unei societăți democratice - p. 177
  Note conţinut (cuprins): J. H. Rushbrooke, un apărător al libertății religioase din România în perioada interbelică - p. 195
  Note conţinut (cuprins): Consideraţii privind administraţia publică în calitate de garant al respectării drepturilor minorilor în acţiunea de materializare a libertăţii de conştiinţă în anul centenarului Marii Uniri din 1918 - p. 216
  Note conţinut (cuprins): Libertatea umană între absolut și relativ - p. 229
  Note conţinut (cuprins): Locul religiei și al conștiinței naționale în școala primară românească a secolului al XIX-lea și rolul școlii primare în realizarea Marii Uniri - p. 237
  Note conţinut (cuprins): The Main Endogenous and Exogenous Sources of Religious Conflict of the Romanian Contemporary Societ - p. 245
  Note conţinut (cuprins): The Relationship between National Unity and Imago Dei - p. 263
  Note conţinut (cuprins): Limits and Limitations of the Interfaith Dialogue - p. 273
  Note conţinut (cuprins): The Choice of Christian Counseling, the Expression of Freedom of Conscience - p. 283
  Note conţinut (cuprins): Education - A Pillar of Support for National Unity and Freedom of Conscience - p. 295
  Note conţinut (cuprins): Moral and Religious Values - Foundations for Social Unity - p. 309
  Note conţinut (cuprins): Apocalyptic Hysteria and the Freedom of Speech - p. 320
  Note conţinut (cuprins): The Impact of Luther’s Reform on Orthodoxy and Its Influences in the Great Union of 1918 in Romani - p. 337
  Note conţinut (cuprins): Religious Freedom: A Guarantee of Political Equilibrium? - p. 353
  Note conţinut (cuprins): Language, Freedom and Unity: Aspects of the Romanian Great Union - p. 371
  Note conţinut (cuprins): Socio-Economic Solutions for Educational System, Support Of Romanian Democratic Societ - p. 378
  Note conţinut (cuprins): Karl R. Popperand the Moral Duty to Defend Democracy - p. 392
  Note conţinut (cuprins): Romania: National Unity, Intra–Regional Disparities and Economic Development - p. 403
  Note conţinut (cuprins): Democratic Society and the Right to Careers Open by Self-Knowledge and a Positive Self-Image - p. 420
  Note conţinut (cuprins): National Unity and Democracy - p. 432
  Note conţinut (cuprins): Democracy and the Right to Own Property - p. 443
  Note conţinut (cuprins): The Eurozone in the Context of National Unity and the Principles of Global Democratic Society - p. 454
  Note conţinut (cuprins): Freedom from What? Freedom of Thought, Freedom of Conscience, and Freedom of Religion in the Context of Power - p. 493
  Note conţinut (cuprins): Glasul Ardealului (Transylvania’s Voice) – The Newspaper of the Great Union in Braşov - p. 555
  Resurse On-Line: https://jurnal.constiintasilibertate.ro/index.php?journal=freedom
  Data și ora ultimei accesări: 20200710
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală periodice corp I
Numere deţinute: Vol. 6, Nr. 2
1 Exemplar(e) disponibil(e)
În:
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola