Biblioteca Universității din Pitești

 • Studii teologice : Revista facultăţilor de teologie din Patriarhia Română : Nr. 1
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: serial
  Autor colectiv: Patriarhia Română
  Responsabilitate: Patriarhia Romănă
  Editura: Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române
  Locul publicării: Bucureşti
  Anul Ediției: 2016
  ISSN: 1011-8845
  Note: Are şi ediţie online (www.studiiteologice.ro)
  Limba: Română
  În: Studii teologice / Patriarhia Romănă . - Bucureşti : Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, 2016
  Subiect: Biserica Ortodoxă
  Subiect: Biserica Ortodoxă Română
  Subiect: Creştinism. Religie creştină
  Subiect: Ortodoxie
  Subiect: Publicaţii periodice
  Subiect: Religie. Teologie
  Subiect: Studii teologice
  Subiect: Teologie dogmatică
  Subiect: Teologie pastorală
  Subiect: Teologie practică
  Clasificare: 23/28(05)
  Clasificare: 26(05)
  Clasificare: 281.95(05)
  Cota topografică: 26(05) / S 93
  Numerotare seriale: Seria a III-a, Anul XII, Nr. 1 (Ianuarie-Martie)
  Note conţinut (cuprins): I. Studii
  Note conţinut (cuprins): 1. Considerații biblice și patristice asupra inspirației Sfintei Scripturi - p. 15
  Note conţinut (cuprins): 2. Aspectul universal al alegerii lui Israel ca popor al lui Iahve - p. 29
  Note conţinut (cuprins): 3. Cât de diferite sunt modelele privind studiul religiei în Europa? Cadrul normativ, perspectiva comparată și jurisprudența curții constituționale - p. 45
  Note conţinut (cuprins): 4. Între deșert și agora. Sf. Antonie cel Mare și remodelarea filozofiei antice grecești - p. 73
  Note conţinut (cuprins): 5. Estetica apofatismului. Hristofaniile și strălucirea enipostatică a Luminii dumnezeiești în fețele luminoase ale asceților - p. 93
  Note conţinut (cuprins): 6. Catalogul manuscriselor românești din Biblioteca Sfântului Sinod (I) - p. 133
  Note conţinut (cuprins): 7. Poruncile sfintelor soboare le primim ca și pe dumnezeieștile Scripturi și canoanele lor le păzim ca și Pravila. Hrisovul lui Mihai Racoviță, domnul Țării Românești, din ianuarie 1742 - p. 147
  Note conţinut (cuprins): III. Misiune și pastorație
  Note conţinut (cuprins): 1. Sfântul Ioan Gură de Aur, dascălul pocăinței (I) - p. 175
  Note conţinut (cuprins): IV. Din Sfinții Părinți
  Note conţinut (cuprins): 1. Omiliile a XXI-a și a XXIX-a ale Sf. Grigorie cel Mare la Evanghelia după Marcu - p. 241
  Note conţinut (cuprins): V. Dialog teologic
  Note conţinut (cuprins): 1. Human Rights between Secularism and Religion: An Eastern Orthodox Christian Theology and Spirituality Approach - p. 261
  Note conţinut (cuprins): VI. Recenzii
  Note conţinut (cuprins): 1. Nicu Dumutrașcu (ed.), Christian Family and Contemporary Society, T&T Clark, London - New-York, 2015, 304 p. - p. 283
  Note conţinut (cuprins): 2. Claudia Rapp, Brother-Marking in Late Antiquity and Byzantium. Monks, Laymen, and Christian Ritual, Oxford University Press, Oxford, 2016, 349 p. - p. 286
  Note conţinut (cuprins): 3. Mircea-Gheorghe Abrudan, Ortodoxie și Luteranism în Transilvania între Revoluția pașoptistă și Marea Unire. Evoluție istorică și relații confesionale, Ed. Andreiana / Presa Universitară Clujeană, Sibiu / Cluj-Napoca, 2015, 934 p. - p. 290
  Resurse On-Line: www.studiiteologice.ro
  Data și ora ultimei accesări: 20171009
Unităţi
Număr Copie: c.1
Nume localizare: Sală de lectură periodice corp B
Numere deţinute: Seria a III-a, Anul XII, Nr. 1 (Ianuarie-Martie)
1 Exemplar(e) disponibil(e)
În:
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola