Biblioteca Universității din Pitești

 • Patrologie
 • Tipul înregistrării: Text tipărit: monografic
  Autor: Coman, Ioan G.
  Autor: Mustareaţă, Iulian
  Selectator/Antologator/Redactor: Zahiu, Sorin
  Selectator/Antologator/Redactor: Radu, Valeria
  Copertator: Luscov, Răzvan
  Responsabilitate: Preot Prof. Dr. Ioan G. Coman
  Editura: Sfânta Mânăstire Dervent
  Locul publicării: [s.l.]
  Anul Ediției: 1999
  ISBN: 973-98959-4-8
  Descriere: 208 p.; 22 cm.
  Note: Apare cu binecuvântarea Î.P.S. Lucian, Arhiepiscopul Tomisului
  Limba: Română
  Subiect: Biserica Ortodoxă Răsăriteană
  Subiect: Patrologie
  Subiect: Religie. Teologie
  Clasificare: 276"03/08"
  Clasificare: 281.9
  Cota topografică: 27 / C 63
  Note conţinut (cuprins): Bibliografie generală. - p. 7 Colecţie de texte. - p. 7 Enciclopedii. - p. 7 Istorii literare (manuale) pentru autorii patristici de limbă greacă şi latină. - p. 7 Istorii literare (manuale) pentru autorii patristici de limbi orientale. - p. 8 Doctrină teologică. - p. 8 Doctrină socială. - p. 9
  Note conţinut (cuprins): Cuvânt înainte. - p. 11
  Note conţinut (cuprins): Introducere. - p. 17 Definiţia, obiectul şi împărţirea patrologiei. - p. 17 Părinţi, scriitori şi învăţători bisericeşti. - p. 20 Literatura patrologiei. - p. 22 Colecţii patristice. - p. 25
  Note conţinut (cuprins): Perioada I. - p. 30 Începuturile literaturii creştine. - p. 30 PĂRINŢI APOSTOLICI. - p. 31 Simbolul apostolic. - p. 31 Învăţătura celor doisprezece apostoli (Didahia). - p. 32 Sf. Clement Romanul. - p. 33 Sf. Ignatie al Antiohiei. - p. 35 Sf. Policarp. - p. 36 Papias. - p. 37 Scrisoarea lui Pseudo-Barnaba. - p. 38 Păstorul lui Herma. - p. 39 APOLOGEŢII GRECI. - p. 41 Quadratus. - p. 41 Aristide. - p. 42 Ariston de Pella. - p. 42 Sf. Justin martirul şi filozoful. - p. 43 Miltiade. - p. 46 Apolinarie. - p. 46 Meliton de sardes. - p. 46 Teofil al Antiohiei. - p. 47 Atenagora Atenianul. - p. 48 Hermias. - p. 49 Scrisoarea către Diognet. - p. 49 APOLOGEŢII LATINI. - p. 50 Tertulian. - p. 50 Minuciu Felix. - p. 55 POLEMIŞTII. - p. 56 Hegesip. - p. 56 Sf. Irineu. - p. 56 Sf. Ipolit. - p. 60 SCRIITORII LATINI. - p. 62 Sf. Ciprian. - p. 62 Novaţian. - p. 65 Arnobiu. - p. 66 Lactanţiu. - p. 66 SCRIITORII ALEXANDRINI. - p. 68 Şcoala Alexandrină. - p. 68 Panten. - p. 68 Clement Alexandrinul. - p. 69 Origen. - p. 71 Dionisie al Alexandriei. - p. 75 Sf. Grigorie Taumaturgul. - p. 76 Alţi Alexandrini. - p. 78 Metodiu de Olimp. - p. 78 Literatura aghiografică. Literatura anonimă şi apocrifă. Scrieri zise apostolice. - p. 80
  Note conţinut (cuprins): Perioada II. - p. 86 Consideraţii generale. Înflorirea literaturii patristice epoca de aur. - p. 86 Genuri literare şi discipline teologice. - p. 89 Proza. - p. 89 Poezia. - p. 92 Şcolile de teologie patristică. - p. 92 SCRIITORII DIN EGIPT. - p. 94 Sf. Atanasie cel Mare. - p. 94 Didim cel Orb. - p. 99 Sf. Chiril al Alexandriei. - p. 100 Sinesiu de Cirene. - p. 103 Isidor Pelusiotul. - p. 104 SCRIITORII DIN PALESTINA ŞI CIPRU. - P. 105 Eusebiu de Cezareea. - p. 105 Sf. Chiril al Ierusalimului. - p. 109 Sf. Epifaniu. - p. 110 SCRIITORII CAPADOCIENI. - p. 111 Sf. Vasile cel Mare. - p. 111 Sf. Grigorie de Nyssa. - p. 114 Sf. Grigorie de Nazianz. - p. 120 Amfilohie de Iconiu. - p. 125 Marcel de Ancira. - p. 125 Vasile de Ancira. - p. 126 Asterie al Amasiei. - p. 126 SCRIITORII ANTIOHIENI. - p. 127 Diodor de Tars. - p. 127 Teodor de Mopsuestia. - p. 128 Teodoret de Cir. - p. 130 Nestorie. - p. 132 Sf. Ioan Gură de Aur. - p. 133 ISTORICII. - p. 139 Socrat. - p. 139 Sozomen. - p. 139 Filostorgiu. - p. 140 Ghelasie de Cizic. - p. 140 Zaharia Retorul, Teodor Lectorul, Ioan de Efes, Evagrie Scolasticul. - p. 141 ASCEŢII. - p. 141 Evagrie Ponticul. - p. 141 Paladiu. - p. 142 SCRIITORII DE LIMBI ORIENTALE (siriacă, armeană şi coptă). - p. 144 SCRIITORII SIRIENI CLASICI. - p. 144 Afraate. - p. 144 Sf. Efrem Sirul. - p. 144 Scriitori sirieni secundari. - p. 146 Scriitori armeni. - p. 147 Scriitori copţi. - p. 148 SCRIITORI LATINI. - p. 149 Firmicus Maternus. - p. 149 Sf. Ilarie Pictavianul. - p. 150 Sf. Ambrozie. - p. 152 Sf. Niceta de Remesiana. - p. 155 Rufin. - p. 156 Fericitul Ieronim. - p. 158 Sulpiciu Sever. - p. 160 Paul Orosiu. - p. 161 Prosper de Aquitania. - p. 161 Sf. Ioan Casian. - p. 162 Vincenţiu de Lerin. - p. 164 Fericitul Augustin. - p. 164 POEZIA LATINĂ. - p. 172 Prudenţiu. - p. 172 Paulin de Nola. - p. 175 ALŢI SCRIITORI LATINI. - p. 176 Petru Hrisologul. - p. 176 Leon cel Mare. - p. 177
  Note conţinut (cuprins): Perioada III. - p. 178 Declinul literaturii patristice. - p. 178 Pseudo-Dionisie Areopagitul. - p. 179 Leonţiu de Bizanţ. - p. 180 Sf. Maxim Mărturisitorul. - p. 181 SCRIITORII CONTEMPLATIVI. - p. 183 Sf. Ioan Scărarul. - p. 183 Anastasie Sinaitul. - p. 184 Ioan Moshu. - p. 186 Sofronie al Ierusalimului. - p. 187 Sf. Ioan Damaschin. - p. 188 IMNOGRAFII GRECI. p. 192 Roman Melodul. - p. 192 Imnul acatist. - p. 193 George Pisidul. - p. 193 Andrei Criteanul. - p. 194 Cosma Melodul. - p. 194 Alţi scriitori (greci, sirieni, armeni, georgieni, arabi). - p. 195 SCRIITORII LATINI. - p. 201 Boeţiu. - p. 201 Casiodor. - p. 203 Grigorie de Tours. - p. 204 Grigorie cel Mare. - p. 205 Isidor de Sevilla. - p. 207 Alţi scriitori (latini). - p. 208
  Note conţinut (cuprins): Note. - p. 208
Unităţi
Multimedia
Cuprins - Patrologie / Ioan G. Coman, 1999
1  
zoom out 100% zoom in
Caută previous search next search
Evaluări
Exportă
Filiala de unde se ridică
Vă rugăm să schimbaţi parola